Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SmartCity Bærum - et program støttet av Framtidens byer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SmartCity Bærum - et program støttet av Framtidens byer."— Utskrift av presentasjonen:

1 SmartCity Bærum - et program støttet av Framtidens byer

2 2 Et partnerskap mellom Bærum kommune og det private næringsliv Bakgrunn og målsetning Samarbeid Miljø Attraktivitet Realiserbar Teknologi Effektivitet SmartCity er et veletablert konsept hvor byer og næringsliv samarbeider om å ta i bruk smarte løsninger for å gjøre byene mer attraktive og redusere miljøbelastningen Visjon om attraktiv kommune Med smarte løsninger mener vi.. SmartCity Energi- og klimaplanen Få inn strategi, eller plan for Bærum

3 3 Visjon for SmartCity Bærum ”Lønnsomt samspill for en grønnere fremtid” Innovative partnerskap muliggjør realisering av SmartCity Bærums visjoner

4 4 1.SmartCity Bærum skal redusere energibruk og klimautslipp innen bygg og transport. 2.SmartCity Bærum skal utvikle smarte løsninger som gir miljømessige gevinster 3.SmartCity Bærum skal gjennom offentlig/privat samarbeid fremme lønnsom og miljøvennlig næringsutvikling. Målsetninger med SmartCity Bærum

5 5 Spilleregler for SmartCity Bærum Åpenhet Delekultur Ta initiativ Selvfinansiert  Deltagerne er åpne om selskapenes interesser i programmet Nødvendig for at programmet skal kunne gi relevant støtte  Deltagerne etterstreber i størst mulig grad å dele informasjon og kunnskap om prosjektene, i og på tvers av programmet  Programmet er i størst mulig grad være selvfinansiert, med prosjekter som er kommersielt verdiskapende eller får frem en stor samfunnsmessig verdi Bidrar til innovasjon, og til gjenbruk og skalering av gode løsninger Programmet fokuserer på prosjekter som vil bli lønnsomme – ikke bare miljøeffektive Private selskaper utforsker nye samarbeidsformer - kommunen bidrar med effektive prosesser.  Programmet skal søke og fremme gode initiativ i privat og offentlig sektor, og deltagerne oppfordres til å ta ambisiøse initiativ Formålet med spillereglene:  Setter rammer for arbeidsformen i programmet og sikrer felles forståelse  Bidrar til at programmet når sine mål og at deltagerne støtter oppunder den felles visjonen for SmartCity Bærum  Spillereglene er bindende, og vil brukes aktivt i dialog med nye deltagere og interessenter

6 6 Organisering av SmartCity Bærum Styret Bærum kommune, Bærum Næringsråd, Entra Eiendom, Microsoft, Accenture Vara: IBM, Asplan Viak Observatør: Framtidens byer Programkontor SmartCity Bærum forum 2: Power- house 3:Markeds- plass for energieff. 1: Smart energinett 4: Elbil-pool 5: Smart Working 6: Smart reiseinfo 7. Rask saksb. av smarte bygg-søknader 8. App for Isi

7 7 Programkontoret Om programkontoret: -Har løpende ansvar for fremdrift og gjennomføring av SmartCity Bærum -Er et knutepunkt mellom styringsgruppen, prosjektene og SmartCity Bærum forumet -Støtter arbeidet til prosjektene, samt identifisere og fremme synergier mellom prosjektene - Programplan, SmartCity Bærum Programkontor Medlemmer og prosjekter … Internasjonalt Programkontoret vil være en katalysator som fremmer og styrker prosjektene i SmartCity Bærum Samler og deler kunnskap, inspirasjon og læring, samt promoterer program, selskap og initiativ i viktige nettverk … Nasjonalt Accenture «Intelligent City»-programmer (eks.)

8 8 Programmet finansieres som et spleiselag mellom kommunen og andre deltagere, samt ekstern støtte 8 Kommersiell finansiering Supplementære midler Oppstartsmidler Spleiselag med private aktører Lokale, nasjonale, internasjonale støtteordninger (MD, EU, andre) Byen og prosjekteiere bidrar med oppstartsfinansiering Tradisjonelle investeringer Verdibaserte avtaler Grønne finansielle instrumenter I forprosjektet ble følgende tre finansieringsformer identifisert for SmartCity Bærum-programmet, og for enkeltprosjektene Programmet Prosjekter Programmet vil være en katalysator for finansiering på prosjektnivå TID / MARKEDSMODENHET SmartCity finansieringskilderFinansieringsmodell/-behov Finansiering Grunnfinansiering Bærum og Framtidens Byer Dekkes av selskapene selv (støtte, avtaler) Udekket

9 9 Hvor er vi nå Forprosjekt SmartCity Bærum Styringsgruppe og finansiering Etablere programkontoret Ordinær drift av Programkontoret 1/3 2012 20112012 1/6 20121/8 2012 2013-2016 1/2 2011

10 Copyright © 2012 Accenture. All rights reserved.10


Laste ned ppt "SmartCity Bærum - et program støttet av Framtidens byer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google