Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KULTUR, FRIVILLIGHET OG ELDRE SAMARBEID TIL FELLES BESTE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KULTUR, FRIVILLIGHET OG ELDRE SAMARBEID TIL FELLES BESTE"— Utskrift av presentasjonen:

1 KULTUR, FRIVILLIGHET OG ELDRE SAMARBEID TIL FELLES BESTE
Lokale eksempler Koordinator Kultur for eldre i Porsgrunn Gunnar Thuve Kulturavdelingen

2 Den kulturelle spaserstokk DKSS
Kun til profesjonelle Må forankres i plan og budsjett i kommunen Påkrevd med samarbeid kultur og helse Kun en søknad fra hver kommune Ikke til transport Ikke til inventar og utstyr Ikke til kurs/kompetansetiltak for ansatte

3 Viktige begreper Forankring - forutsigbarhet
Tilnærming – kulturs tenkning Organisering – koordinatorfunksjon Utvikle fagkompetanse – arbeide gjennom andre

4 FORANKRING - KULTUR OG HELSE
HELSETJENESTEN HELBREDER DET SYKE KULTUR STIMULERER DET FRISKE (P. Hjorth) Kulturs ideologiplan - Mulighetsskapernes ledetråd Lystsøkende aktør – ikke pasient Mulighetsskaper – ikke tilrettelegger Lystprinsippet Myndiggjøring av målgruppa Begeistring Berøre og berøres Skape rom for opplevelse

5 POLITISK FORANKRING KULTUR FOR ELDRE BLE POLITISK INITIERT I 2007
ORDFØRER OG VARAORDFØRER MED PÅ ARRANGEMENTER ORIENTERINGSSAKER I BEGGE HOVEDUTVALGENE HVERT ÅR SIDEN 2008.

6 FORANKRING I KULTURPLAN

7 ORGANISERING AV KULTUR FOR ELDRE
STYRINGSGRUPPE M/RÅDMANN 3G – Folkehelse + Høgskolen + Kultur ”SPASERSTOKKUTVALG” I OPPSTARTEN FAGGRUPPE INNEN KULTUR KULTURKONTAKTER I SYKEHJEM/HJEMMETJ. LESEOMBUDSORDNING FRIVILLIGHETSKOORDINATORER FOR KONSERTER OG TRANSPORT MENTORER FOR KULTURBEDRIFTER DIALOG MED PENSJONISTFORENINGER

8 DIALOG OG MEDVIRKNING Empowerment – myndiggjøring av målgruppene
PLA-metodikk – 100 konkrete måter å få til involvering og deltakelse Dialogkonferanser Bruke eldrerådet og pensjonistforeningene

9 Kulturkontakter Det er etablert kulturkontakter på hvert sykehjem og innen hjemmetjenesten. Frivillig ordning som arrangementsverter, medarrangører, tilbudsformidlere og medvirkere i all planlegging av kulturtilbuda Faste møter med koordinator Mange egne aktiviteter Godtgjørelse via lokale forhandlinger

10 Leseombud ET LESEOMBUD ER EN SOM PÅ FRIVILLIG GRUNNLAG ØNSKER Å LESE HØYT FOR ANDRE LESEOMBUD ER I HOVEDSAK FRISKE ELDRE SOM LESER FOR ELDRE PÅ INSTITUSJON. KURS FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE – 16 STK. REGELMESSIG OPPFØLGING AV LESEOMBUDA FRA BIBLIOTEKET FELLESMØTER 1. TIRSDAG I MND VERDENS BOKDAG LITTERATURÅR MV.

11 Leseombud I 40 % av norske kommuner er det kommunale biblioteket medlem i Leser søker boks biblioteknettverk. Disse bibliotekene organiserer leseombudsordningen i egen kommune. De samler leseombudene noen ganger i året for erfaringsutveksling, og fylkesbiblioteket arrangerer inspirasjonsdager. Leser søker bok leverer det faglige innholdet i ordninga. Ta kontakt med Leser søker boks fylkeskontakt. Dersom du representerer egen kommune, sjekk om din kommunes bibliotek er med i Bok til alle-nettverket. Oversikt finner du på

12 Tilnærming - Kultur for eldre

13 LYST – IKKE ALDER OG DIAGNOSEFOKUS
Eldre som ressurs for andre eldre Skape tilgang til talentet hos, eller opplevelsen for den enkelte, ved å tilrettelegge for kvalitative kulturopplevelse. Vår konsertprodusent var 82 år – arrangerte 90 konsertdager i året Kultur gir meningsbærende muligheter for alle ! BRUKER DE ORDINÆRE KULTURARENAENE SENIORRESSURSEN – ikke omsorgstsunamien !

14 14

15 Seniorressursen Det er viktig å skape et nytt syn på den store ”eldrebølgen” – ikke en tsunami av omsorgsbehov, men en seniorressurs utløst av livslyst i en kulturkontekst. Identitet skapes i offentlige relasjoner. Ved pensjonsalder opphører identitetspendlingen mellom offentlig og privat arena. Møter og aktivitet kun sammen med andre eldre på eldreinstitusjoner av ulike slag gir lett en identitetspeiling som forsterker møtet med alderdommen, og fremmer fokus på alder og behov for omsorg. Dette gjør at en ”sår-identitet” bygges. Seniorressursens visjon må være å skape et interessefellesskap basert på lystprinsippet, og kunst/kulturaktiviteter på de åpne inkluderende kulturarenaene. Ikke møteplasser som er definert pga. alder på et annet sted eller til en annen tid.

16

17 NETTVERKSKART ELDRE RESSURSEN SENIOR- ORGANISA- SJONER SKOLEN HØG-
DINATOR KOOR- MUSIKK KULTUR- FRIVILLIGE DANS LITTERA- TUR SKRIVE- KURS OMBUD LESE- FILM & FOTO HONNØR- KINO TELLINGER DIGITALE FOTO & FOR- TEATER SJONELLE PROFE- KUNST runden Galleri- utstillinger Vandre- AVDELING- EN.NO SANSE- HELSE OG OMSORG gjødsel Kunst- BEDRIFTER

18 LOKALE EKSEMPLER KONSERTER PÅ ALLE SYKEHJEM
Like betydningsfullt for alle tre parter MUSIKKLYTTEKURS PÅ DAGTID PÅ KULTURSKOLEN HONNØRKINO ANNENHVER ONSDAG KL 12.00 FILMQUIZ MED HISTORISKE FILMER TALENDE FOTOALBUM TEATERFORESTILLINGER FOR HJEMMEBOENDE OG PÅ SYKEHJEM - SAMARBEID MED DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN/BÆREMEISEN I PORSGRUNN KUNST/TEATERTURNE TIL ALLE INSTITUSJONER

19 LOKALE EKSEMPLER 2 16 LESEOMBUD PÅ ALLE SYKEHJEM ORGANISERT AV BIBLIOTEKET ”BOKA KOMMER” TIL HJEMMEBOENDE BØKER/LYDBØKER TIL ALLE HJEMMEBOENDE EN GANG I UKA MED BUDBIL – HJEMMETJENESTEN FORMIDLER BOKPRATEN HVER TORSDAG KL PÅ BIBLIOTEKET LITTERATURARRANGEMENTER KURS I HØYTLESING OG STEMMEBRUK SKRIVEKURS FOR ELDRE MED KJERSTI WOLD

20 LOKALE EKSEMPLER 3 SENIORTEATER I SAMARBEID TEATER PROSPERO
GALLERIRUNDEN I SAMARBEID MED GALLERIENE I GRENLAND VANDREUTSTILLINGER PÅ SYKEHJEMMENE SENIORTEATER I SAMARBEID TEATER PROSPERO KULTURARBEIDERSKOLE FOR ANSATTE OG FRIVILLIGE MENTORER FOR KULTURBEDRIFTER ARRANGEMENT I REGI AV AKTIVITETSENTER MV. KULTURKALENDER HVERT HALVÅR INTERKOMMUNALE LØSNINGER

21 BUDSJETT 2010/11 KOMMUNAL BEVILGNING KR 100.000
STILLING PÅ KULTURKONTORET SOM KOORDINATOR FRA ”SPASERSTOKKORDNINGEN” DIVERSE PROSJEKTTILSKUDD ARBEIDE GJENNOM ANDRE INTERKOMMUNALE TILBUD Omsorgsbudsjettet i Porsgrunn kroner

22 Hva har din kommune? Bibliotek med fagkompetanse og egnet litteratur – leseombud ? Kino med filmvisning på dagtid ? Kulturskole med elevkonserter/kurstilbud ? Gallerier ? Kulturkontor ? Frivillige krefter ! Kulturarbeiderskole ? Interkommunalt samarbeid ?


Laste ned ppt "KULTUR, FRIVILLIGHET OG ELDRE SAMARBEID TIL FELLES BESTE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google