Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Næringsklynger og regional utvikling Byggedagen, 11.11.2013 Kjetil Andersson Førsteamanuensis Handelshøyskolen ved UiA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Næringsklynger og regional utvikling Byggedagen, 11.11.2013 Kjetil Andersson Førsteamanuensis Handelshøyskolen ved UiA."— Utskrift av presentasjonen:

1 Næringsklynger og regional utvikling Byggedagen, 11.11.2013 Kjetil Andersson Førsteamanuensis Handelshøyskolen ved UiA

2 Oljeteknologi er i løpet av det siste tiår blitt den dominerende sektor i Kristiansandsregionen. Er risikoen ved en ensidig næringsstruktur prisen vi må betale for fortsatt regional vekst?

3 Disposisjon Litt statistikk Klynger og klyngemekanismer Implikasjoner for Kristiansandsregionen

4 Befolkningsvekst og sysselsetting: Kristiansand vs Stavanger & Oslo Kilde: SSB Kristiansands befolkning vokser raskere enn landsgjennomsnittet, men ikke så raskt som Stavanger og Oslo Kristiansand har en signifikant lavere yrkesdeltagelse enn Stavanger og Oslo

5 Næringsstruktur og petroleums- relatert omsetning i Agderfylkene 2011 Aksjeselskapers omsetning i Agder 2011 Total Petroleumsrelatert Mill NOK% Andel Jordbruk skogbruk og fiske 1 6831 % - - Industri og energi 63 84839 % 34 977 0.55 Bygg og anlegg 19 40912 % 1 747 0.09 Varehandel og personlig tjenestyting 46 36028 % 3 998 0.09 Transport og kommunikasjon 12 8618 % 1 688 0.13 Reiseliv 2 0471 % 164 0.08 Bank, finans, eiendom og forretningsmessig tjenesteyting 19 77912 % 1 788 0.09 Uoppgitt 3650 % 29 0.08 Sum 165 353100 % 44 392 0.27 SPØRSMÅL STILLT TIL BEDRIFTENE I KONJUNKTURBAROMETERET: Hvor stort andel av omsetningen kommer fra salg av varer/tjenester til kunder som er direkte indirekte involvert i ole/gass/offshorenæringen (petroleumsrelatert) Kilde: Oxford Research http://www.oxfordresearch.no/media/145928/konjunkturbaromete ret_agder_2013.pdf http://www.oxfordresearch.no/media/145928/konjunkturbaromete ret_agder_2013.pdf Oxford Research gir i «Konjunkturbarometeret Agder 2013» et anslag på aksjeselskapers petroleumsrelaterte omsetning: Agderfylkene samlet: 27% av omsetningen er petroleumsrelatert Kristiansandsregionen: 35% av omsetningen er petroleumsrelatert

6 Kristiansandsregionen er sårbar for en nedgang i oljeprisen Kristiansands-regionen: Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla står for 82 % av den petroleumsrelatert omsetningen i Agderfylkene Kilde: Oxford Research http://www.oxfordresearch.no/media/ 145928/konjunkturbarometeret_agder _2013.pdf http://www.oxfordresearch.no/media/ 145928/konjunkturbarometeret_agder _2013.pdf Med 35% av privat sektors omsetningen knyttet til petroleumssektoren er det åpenbart at Kristiansandsregionen – og Agder generelt – er utsatt for et negativt sjokk i oljeprisen Spørsmålet er – hva så? For å svare på dette skal vi først ta en tur innom litt klyngeteori

7 Klynger og klyngemekanismer

8 Noen verdenskjente næringsklynger Silicon Valley: IKT teknologi Bangalore: Software og informasjonstjenester Hollywood: Film Bollywood (Mumbai): “Sing and dance film” Manhatten: Investment banking London: Finansielle tjenester

9 ..og noen ikke fullt så kjente kinesiske byer Qiaotou: Produserer 60% av verdens knapper Wenzhou: Produserer 90 % av verdens lightere Hang Ji: Verdensledende i produksjon av tannbørster Yanbu: ditto i undertøy.. Hva genererer en slik enorm konsentrasjon av virksomhet?

10 Bedriftslokalisering Bedrifters valg av lokalisering vil normalt avspeile tilgang til innsatsfaktorer og tilgang til markedet, f.eks 1 – Kraftkrevende industri langs vestlandsfjorder – Varehandel nær byer Men det er først når bedriftene har en fordel av å lokalisere seg nærme hverandre – i seg selv - at økonomer snakker om en klynge Eksempler fra: Orvedal og Norman, En liten åpen økonomi, 2010

11 Næringsklynger En næringsklynge er altså en samling bedrifter innenfor samme bransje som har fordel av å være lokalisert nærme hverandre Denne fordelen ved samlokalisering – eller positive eksterne virkninger – kan generere selvforsterkende vekst

12 Klyngemekanismer Tre hovedgrunner for at en klynge av bedrifter kan være mer effektive en enkeltstående bedrifter: 1 1.Spesialiserte underleverandører. Bedriftene som selger på verdensmarkedet trenger ofte spesialiserte underleverandører som bare etablerer seg dersom det lokale markedet er stort nok 2.Labor market pooling: En konsentrert næring tiltrekker seg kvalifisert arbeidskraft og reduserer næringens søkekostnader 3.Kunnskaps-spillover: Produktive ideer som er fordelaktige for hver enkelt bedrift blir lettere delt når bedriftene er samlokalisert 1) Kilde: Krugman, Melitz and Obstfeld, International Economics, 2012

13 Oljeteknologiklyngen på sørlandet En skjematisk oppstrøm- nedstrømstruktur: En rekke lokale, spesialiserte underleverandører NOV, Aker Solutions, Cameron og andre selger på verdensmarkedet “NODE (Norwegian Offshore & Drilling Engineering) ble etablert i 2005 som et klyngeprosjekt for leverandørindustrien på Sørlandet” Klyngen består av 58 bedrifter med tilsammen over 8000 ansatte (2012 ) Kilde: http://www.nodeproject.no/ http://www.nodeproject.no/

14 Implikasjoner for Kristiansandsregionen

15 Kristiansandsregionens muligheter: Ja takk begge deler En klynge som blir stor i forhold til nærområdet sitt vil begynne å by opp prisen på stedfaste ressurser (som eiendom) samt skape trengsel/flaskehalser  Dette kan være et hinder for etablering av annen virksomhet Kristiansand er generelt IKKE kommet dit, mao  Det er rom for videre vekst i oljeteknologiklyngen  Forholdene ligger til rette for etablering av annen næringsvirksomhet

16 Regional næringspolitikk: Ikke forsøk og plukk (nye) vinnere Lokalisering av suksessfulle klynger er imidlertid ofte (som regel) et resultat av historiske tilfeldigheter – nesten umulig å styre hvor en ny vekstkraftig klynge etablerer seg Regional næringspolitikk bør således generelt innrettes nøytralt, og om det skal være noen skjevhet er det i retning av å styrke eksisterende vekstkraftige klynger Om videre vekst i regionen blir i oljeklyngen eller i annen virksomhet er ikke avgjørende

17 Viktige tiltak for Kristiansandsregionen slik jeg ser: Firefeltsvei Kristiansand-Mandal Oppgradering av Kjevik Styrke universitet


Laste ned ppt "Næringsklynger og regional utvikling Byggedagen, 11.11.2013 Kjetil Andersson Førsteamanuensis Handelshøyskolen ved UiA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google