Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Næringsklynger og regional utvikling Byggedagen,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Næringsklynger og regional utvikling Byggedagen,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Næringsklynger og regional utvikling Byggedagen, 11.11.2013
Kjetil Andersson Førsteamanuensis Handelshøyskolen ved UiA

2 Oljeteknologi er i løpet av det siste tiår blitt den dominerende sektor i Kristiansandsregionen. Er risikoen ved en ensidig næringsstruktur prisen vi må betale for fortsatt regional vekst?

3 Disposisjon Litt statistikk Klynger og klyngemekanismer
Implikasjoner for Kristiansandsregionen

4 Befolkningsvekst og sysselsetting: Kristiansand vs Stavanger & Oslo
Kilde: SSB Kristiansands befolkning vokser raskere enn landsgjennomsnittet, men ikke så raskt som Stavanger og Oslo Kristiansand har en signifikant lavere yrkesdeltagelse enn Stavanger og Oslo

5 Næringsstruktur og petroleums-relatert omsetning i Agderfylkene 2011
Oxford Research gir i «Konjunkturbarometeret Agder 2013» et anslag på aksjeselskapers petroleumsrelaterte omsetning: Agderfylkene samlet: 27% av omsetningen er petroleumsrelatert Kristiansandsregionen: 35% av omsetningen er petroleumsrelatert Aksjeselskapers omsetning i Agder 2011 Total Petroleumsrelatert Mill NOK % Andel Jordbruk skogbruk og fiske 1 683 1 % - Industri og energi 63 848 39 % 34 977 0.55 Bygg og anlegg 19 409 12 % 1 747 0.09 Varehandel og personlig tjenestyting 46 360 28 % 3 998 Transport og kommunikasjon 12 861 8 % 1 688 0.13 Reiseliv 2 047 164 0.08 Bank, finans, eiendom og forretningsmessig tjenesteyting 19 779 1 788 Uoppgitt 365 0 % 29 Sum 100 % 44 392 0.27 SPØRSMÅL STILLT TIL BEDRIFTENE I KONJUNKTURBAROMETERET: Hvor stort andel av omsetningen kommer fra salg av varer/tjenester til kunder som er direkte indirekte involvert i ole/gass/offshorenæringen (petroleumsrelatert) Kilde: Oxford Research

6 Kristiansandsregionen er sårbar for en nedgang i oljeprisen
Med 35% av privat sektors omsetningen knyttet til petroleumssektoren er det åpenbart at Kristiansandsregionen – og Agder generelt – er utsatt for et negativt sjokk i oljeprisen Spørsmålet er – hva så? For å svare på dette skal vi først ta en tur innom litt klyngeteori Kristiansands-regionen: Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla står for 82 % av den petroleumsrelatert omsetningen i Agderfylkene Kilde: Oxford Research

7 Klynger og klyngemekanismer

8 Noen verdenskjente næringsklynger
Silicon Valley: IKT teknologi Bangalore: Software og informasjonstjenester Hollywood: Film Bollywood (Mumbai): “Sing and dance film” Manhatten: Investment banking London: Finansielle tjenester

9 ..og noen ikke fullt så kjente kinesiske byer
Qiaotou: Produserer 60% av verdens knapper Wenzhou: Produserer 90 % av verdens lightere Hang Ji: Verdensledende i produksjon av tannbørster Yanbu: ditto i undertøy .. Hva genererer en slik enorm konsentrasjon av virksomhet?

10 Bedriftslokalisering
Bedrifters valg av lokalisering vil normalt avspeile tilgang til innsatsfaktorer og tilgang til markedet, f.eks1 Kraftkrevende industri langs vestlandsfjorder Varehandel nær byer Men det er først når bedriftene har en fordel av å lokalisere seg nærme hverandre – i seg selv - at økonomer snakker om en klynge Eksempler fra: Orvedal og Norman, En liten åpen økonomi, 2010

11 Næringsklynger En næringsklynge er altså en samling bedrifter innenfor samme bransje som har fordel av å være lokalisert nærme hverandre Denne fordelen ved samlokalisering – eller positive eksterne virkninger – kan generere selvforsterkende vekst

12 Klyngemekanismer Tre hovedgrunner for at en klynge av bedrifter kan være mer effektive en enkeltstående bedrifter:1 Spesialiserte underleverandører. Bedriftene som selger på verdensmarkedet trenger ofte spesialiserte underleverandører som bare etablerer seg dersom det lokale markedet er stort nok Labor market pooling: En konsentrert næring tiltrekker seg kvalifisert arbeidskraft og reduserer næringens søkekostnader Kunnskaps-spillover: Produktive ideer som er fordelaktige for hver enkelt bedrift blir lettere delt når bedriftene er samlokalisert 1) Kilde: Krugman, Melitz and Obstfeld, International Economics, 2012

13 Oljeteknologiklyngen på sørlandet
En skjematisk oppstrøm-nedstrømstruktur: En rekke lokale, spesialiserte underleverandører NOV, Aker Solutions, Cameron og andre selger på verdensmarkedet “NODE (Norwegian Offshore & Drilling Engineering) ble etablert i 2005 som et klyngeprosjekt for leverandørindustrien på Sørlandet” Klyngen består av 58 bedrifter med tilsammen over 8000 ansatte (2012) Kilde:

14 Implikasjoner for Kristiansandsregionen

15 Kristiansandsregionens muligheter: Ja takk begge deler
En klynge som blir stor i forhold til nærområdet sitt vil begynne å by opp prisen på stedfaste ressurser (som eiendom) samt skape trengsel/flaskehalser Dette kan være et hinder for etablering av annen virksomhet Kristiansand er generelt IKKE kommet dit, mao Det er rom for videre vekst i oljeteknologiklyngen Forholdene ligger til rette for etablering av annen næringsvirksomhet

16 Regional næringspolitikk: Ikke forsøk og plukk (nye) vinnere
Lokalisering av suksessfulle klynger er imidlertid ofte (som regel) et resultat av historiske tilfeldigheter – nesten umulig å styre hvor en ny vekstkraftig klynge etablerer seg Regional næringspolitikk bør således generelt innrettes nøytralt, og om det skal være noen skjevhet er det i retning av å styrke eksisterende vekstkraftige klynger Om videre vekst i regionen blir i oljeklyngen eller i annen virksomhet er ikke avgjørende

17 Viktige tiltak for Kristiansandsregionen slik jeg ser:
Firefeltsvei Kristiansand-Mandal Oppgradering av Kjevik Styrke universitet


Laste ned ppt "Næringsklynger og regional utvikling Byggedagen,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google