Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samferdselskomiteén Oppland

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samferdselskomiteén Oppland"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samferdselskomiteén Oppland
Presentasjon av Nettbuss – tanker rundt kollektivtrafikk Kjell Arne Engeskaug

2 Hvem er vi – hvordan tenker vi og hva vil vi?
Nettbuss AS Nettbuss Øst AS Visjon, verdier, ansatt – og kundeløfte Anbud Gjøvik

3 Selskaper i konsernet Nettbuss AS NORGE SVERIGE DANMARK Birger
Nettbuss Drammen AS Nettbuss Travel Drammen AS Nettbuss Øst AS Nettbuss Møre AS Nettbuss Sør AS Nettbuss Ekspress AS Nettbuss Trøndelag AS Nettbuss Østfold AS Borg Buss AS (50%) Nettbuss Travel AS Team Verksted AS SVERIGE Nettbuss AB Team Verkstadscenter AB Nettbuss Transfer AB Nettbuss Express AB Stadsbussarna Sverige AB DANMARK Nettbuss A/S Birger

4 Adm. dir Øivind Leet Regionsjef Oppland Kjell Arne Engeskaug Gjøvik Jaren Pål Arne Sangnæs Regionsjef Hedmark Arild Nylend Elverum Johs Meljordshagen Kongsvinger Arild Nylend’ Regionsjef Oslo og Akershus Per Nilsen Lommedalen Hans Petter Lommerud Tur Torbjørn Sundby Nittedal Bjørn Erik Berntsberg Årnes Henning Berg Eidsvoll Hans-Kristian Arntsen Bjørkelangen Trond Synvis Gardermoen Wiktor Lensebakken Driftssentral Akershus Kjell Arne Martinsen Teknisk sjef Dagfinn Bernhus Verksted Bjørkelangen Ingvar Lund Verksted Kongsvinger Jan Korsmo Verksted Eidsvoll Anker Bunes Verksted Elverum Terje Storsveen Karosseri verksted Jaren Rolf Gjefsen Mekanisk verksted Jaren Ole Johan Nybakke Verksted Lommedalen Geir Tilje Gardermoen OSL Tom Berge Økonomisjef Lars Løfaldli Kvalitets og personalsjef Birger Ljunggren Opplæringsleder Arne Kristian Smith Opplæring og rekruttering Eli Grindeland Markedssjef Nina Nitteberg Trafikksjef Tor Brenna Nettbuss Øst AS Vi jobber i Nettbuss Øst (tidligere Nettbuss Lillestrøm) 1000 ansatte, 470 busser, avdelinger i fylkene Akershus, Hedmark og Oppland. Administrasjon i Storgata 16 i Lillestrøm I sjåførhåndboken kan du lese mer om avdelingene våre og om Nettbuss Øst m organisering og de enkelte avdelingene.

5 Vår visjon Nettbuss skal være det ledende og mest nyskapende busselskapet i Norden Birger Å være ”ledende i Norden på buss” er noe å strekke seg etter og som vi håper bidrar til å motivere deg som medarbeider. Med ledende mener vi at Nettbuss skal ha den høyeste kundetilfredsheten i bransjen. Videre skal Nettbuss anses å være den beste arbeidsplassen i bransjen og ha lønnsomhet som gir tilfredse eiere. Birger: Å være nyskapende er viktig for å få flere mennesker til å velge kollektive transportmidler. Å være nyskapende slik at flere velger kollektive transportmidler, er også viktig i forhold til myndigheter og offentlige oppdragsgivere. Nyskapende handler også om å finne nye måter å drive effektivt på. Er vi ledende og nyskapende vil vi også kunne tiltrekke oss flere dyktige mennesker.

6 Våre verdier Respekt og tillit I Nettbuss vil vi hverandre vel
Modig I Nettbuss skal vi ha åpenhet og mot til å si ifra Ansvarlig I Nettbuss skal vi være til å stole på Markedsorientert I Nettbuss skal vi tenke butikk Birger: Det er definert verdier for hele konsernet som skal prege atferden og relasjonene våre; Respekt og tillit - I Nettbuss vil vi hverandre vel Vi ønsker et arbeidsmiljø med respekt og tillit til hver enkelt medarbeider. Vi ønsker å ha et arbeidsmiljø som bygger opp om den enkeltes tillit til seg selv. Vi vil ha et arbeidsmiljø der vi vil hverandre vel. Med respekt mener vi også at man forholder seg lojalt til beslutninger som vedtas. Modig - I Nettbuss skal vi ha åpenhet og mot til å si ifra Med modig mener vi at vi er åpne og sier hva vi mener. Vi skal ikke være redd for å få frem ubehagelige fakta. Med modig mener vi at vi tar upopulære beslutninger når det er nødvendig. Vi ønsker samtidig et arbeidsmiljø som gjør at medarbeidere og kollegaer ikke mister motet. Å være modig går aldri på bekostning av sikkerhet. Ansvarlig - I Nettbuss skal vi være til å stole på Vi ønsker medarbeidere som føler og tar ansvar. Vi ønsker medarbeidere som er ansvarlige og disiplinerte i sin adferd og som tenker sikkerhet. Vi tror at medarbeidere som får ansvar, vokser med det. Ansvarlighet handler også om å stille krav til medarbeidere og kolleger. Å være ansvarlig innebærer også å holde hva vi lover. Markedsorientert - I Nettbuss skal vi ”tenke butikk” Vi lever av kundene. Vi må kjenne kundenes behov og lage produkter og tjenester som kunden foretrekker. Vi vil vise vilje til endring og nytenkning. Med markedsorientering mener vi at vi også må ”tenke butikk”. Det er lønnsomheten vår som avgjør om vi overlever på sikt.

7 Vårt kundeløfte Ditt møte med Nettbuss skal være en positiv opplevelse – både før, under og etter reisen. Vi strekker oss langt for å innfri dine ønsker om en effektiv og god reise. Derfor skal vi være blant de beste på trafikksikkerhet, brukervennlighet og miljø. Du møter dyktige, i møte-kommende og hjelpsomme medarbeidere som har som motto: ”Ditt behov – vårt oppdrag” Birger Vi har to kundeløfter. Ett for våre reisende og ett for våre oppdragsgivere. Disse kommer vi tilbake til senere i kurset. Dette er vårt kundeløfte til våre reisende

8 Vårt kundeløfte For våre offentlige oppdragsgivere betyr dette at vi, med vår brede erfaring fra alle sider ved bussdrift, sørger for en problemfri, trygg og miljøvennlig leveranse - uansett hvilke ruter vi kjører. Våre oppdragsgivere kan være trygge på at vi leverer som forventet av en profesjonell og engasjert leverandør, hele tiden med våre oppdragsgiveres og reisendes beste for øye Birger: Og dette er vårt kundeløfte til våre oppdragsgivere

9 Vårt ansatteløfte En jobb hos oss er en trygg, meningsfull og ansvarsfull jobb. Vi tilbyr ordnede arbeidsforhold og konkurransedyktige betingelser. Du jobber i et av Nordens største busselskap som har påtatt seg et betydelig miljø- og samfunnsansvar. Hos oss møter du folk som vet at det er kundene vi lever av, og som motiveres av og trives med kundekontakt. Du har en selvstendig jobb – og et stort ansvar. Birger Dette er vårt ansattløfte – fra bedriften til våre ansatte. Bytte ut bilde!!!

10 ANBUD GJØVIK Omfang av anbud
Omfang av anbud Pakke 1: Skoleruter, bybuss, servicebuss og ringrute km, 46 busser og 64 årsverk Pakke 1 Opsjon: (bybuss + styrket Ringruta Gjøvik – Raufoss) km, 5 busser og 5 årsverk Pakke 2: Langrute Lillehammer – Gjøvik km, 10 busser og 13 årsverk Pakke 3: Langrute Lillehammer – Hønefoss km, 2 busser og 4 årsverk Totalt: km, 68 busser og 86 årsverk.

11 Viktig for Nettbuss Kunde Sjåfør: Viktigste brikken i Nettbuss!
Først og fremst holde det vi lover i ”kundeløftet” Service & kundebehandling, ta kunden på alvor – vise respekt – skape tillitt Informasjon om produkter, rutetider, korrespondanser, destinasjoner osv. Presisjon, opptreden, imøtekommenhet. Skape et godt førsteinntrykk. Materiell Vedlikehold Renhold Flåtestyring Rutetilbud / produkt Infrastruktur som trasé, holdeplasser (Kallerud – E6 Biri) og antall avganger Ambisjoner og tiltak egnet til passasjervekst – kontra rutekutt Sjåfør: Viktigste brikken i Nettbuss!

12 Viktig for Nettbuss Miljø
ISO – sertifisert (Aktiv miljøpolitikk og tydelige miljømål) Miljøriktige busser og drivstoff Hver avdeling har egne miljømål og lokal fokus Samarbeid med oppdragsgiver og kundegrupper Felles forståelse for utfordringer gir bedre løsninger og resultater for alle Bedre infrastruktur gir flere reiser Bedre produkter gir flere reiser Gjøre markedet kjent med eksisterende og nye produkter gir flere reiser Insitamentavtaler – Motivasjon til økt innsats - kan skape rom for økt innsats. Dialog og samarbeid skaper flere reiser og bedre resultater – grunnlag for satsning til glede for kunder, oppdragsgiver, busselskapene og samfunnet = offensiv samferdselspolitikk!


Laste ned ppt "Samferdselskomiteén Oppland"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google