Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Budsjett- og tilskuddsmøte For alle barnehager i Stavanger kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Budsjett- og tilskuddsmøte For alle barnehager i Stavanger kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Budsjett- og tilskuddsmøte For alle barnehager i Stavanger kommune
Budsjett- og tilskudd til barnehager i Stavanger kommune 2013 Økonomigjennomgang Budsjett- og tilskuddsmøte For alle barnehager i Stavanger kommune Uke 8, februar 2013 – Rådhuset Økonomiavdelingen

2 Detaljbudsjettering i kommunale barnehager
Budsjett- og tilskudd til barnehager i Stavanger kommune 2013 Detaljbudsjettering i kommunale barnehager Økonomiavdelingen

3 Handlings- og økonomiplanen
Budsjett- og tilskudd til barnehager i Stavanger kommune 2013 Handlings- og økonomiplanen Er rådmannens plan og budsjettforslag for neste år og de neste tre årene etter det Utarbeides av rådmannen ila. høsten Presenteres i november Vedtas med endringer av politikerne i midten av desember Økonomiavdelingen

4 Budsjett- og tilskudd til barnehager i Stavanger kommune 2013
Detaljbudsjettering Når budsjettet er vedtatt fordeles midlene utover de forskjellige områdene I 2013 fordeles barnehagerammen til 113 barnehager og flere sentrale konti Alle midlene fordeles ut til bestemte formål Det finnes ingen «reservekonto» Økonomiavdelingen

5 Budsjett- og tilskudd til barnehager i Stavanger kommune 2013
Detaljbudsjettering Lønns-data Data Økonomiavdelingen

6 Budsjett- og tilskudd til barnehager i Stavanger kommune 2013
Detaljbudsjettering Lønns-data Data Barne-telling Økonomiavdelingen

7 Budsjett- og tilskudd til barnehager i Stavanger kommune 2013
Detaljbudsjettering Standardfordeling tjeneste 20100 Standardfordeling tjeneste 22100 Standardfordeling tjeneste 21130 Standardfordeling tjeneste 20101 Standardfordeling tjeneste 21150 Lønns-data Data Barne-telling Økonomiavdelingen

8 Eksempelbarnahage TUSLESTIEN BARNEHAGE

9 Detaljbudsjettering Antall barn med oppholdstimer i Tuslestien Totalt
Små barn 0-8 9-16 17-24 25-32 33-40 41+ Sum Opht. pr. år Heltid - 28 60 480 28,0 Totalt Barn totalt Treårs-enheter 74 102,0 Store barn 0-8 9-16 17-24 25-32 33-40 41+ Sum Opht. pr. år Heltid - 46 99 360 46,0 Standardfordeling tjeneste 20100 Standardfordeling tjeneste 22100

10 Budsjett- og tilskudd til barnehager i Stavanger kommune 2013
Detaljbudsjettering Standard voksentetthet ihht. forskrift og sentrale vedtekter i Stavanger kommune Styrerressurs per treårsenhet: 0,0132 Pedagog per treårsenhet: 0,0555 Assistent per treårsenhet: 0,1053 Omgjort til en avdeling på 19 store barn Styrerressurs per avdeling: 0,250 Pedagog per avdeling: 1,055 Assistent per avdeling: 2,000 Standardfordeling tjeneste 20100 Standardfordeling tjeneste 22100 Økonomiavdelingen

11 Budsjett- og tilskudd til barnehager i Stavanger kommune 2013
Detaljbudsjettering Tuslestien har 102 treårsenheter og vil få budsjett for å lønne følgende stab: Stilling Treårsenh. Res. Pr. TÅE Ressurs Leder 102 0,0132 1,3 Pedagoger 0,0555 5,7 Assistenter 0,1053 10,7 Sum ansatte 0,1739 17,7 Standardfordeling tjeneste 20100 Standardfordeling tjeneste 22100 Økonomiavdelingen

12 Budsjett- og tilskudd til barnehager i Stavanger kommune 2013
Detaljbudsjettering Tuslestien skal altså ha én virksomhetsleder med mulighet for en assistent i 30% stilling, 5,7 pedagoger og 10,7 assistenter Vi henter så inne gjennomsnittslønnen fra Tuslestien barnehage. Stilling Gjennomsnittslønn Leder Pedagoger Assistenter Standardfordeling tjeneste 20100 Standardfordeling tjeneste 22100 Økonomiavdelingen

13 Budsjett- og tilskudd til barnehager i Stavanger kommune 2013
Detaljbudsjettering Så multipliserer vi gjennomsnittslønnen med antall ansatte barnehagen skal ha budsjett for slik at vi får lønnsbudsjett – ekskludert feriepengetillegg, pensjon og arbeidsgiveravgift Stilling Gjennomsnittslønn Leder Pedagoger Assistenter Ressurs 1,3 5,7 10,7 Budsjett Standardfordeling tjeneste 20100 Standardfordeling tjeneste 22100 Økonomiavdelingen

14 Budsjett- og tilskudd til barnehager i Stavanger kommune 2013
Art Budsjett 10100 LØNN FAST ANSATTE Foreløpig totalbudsjett Detaljbudsjettering Vi legger på sosiale utgifter Budsjettpost Sats Regnes av Sum Feriepengetillegg 1,23 % x = Lønn inkl. feriepenger Pensjon 9,10 % x = Lønn, inkl. feriepenger og pensjojn Arbeidsgiveravgift 14,1 % x = Lønn, inkl. sosiale utgifter Standardfordeling tjeneste 20100 Standardfordeling tjeneste 22100 Økonomiavdelingen

15 Budsjett- og tilskudd til barnehager i Stavanger kommune 2013
Art Budsjett 10100 LØNN FAST ANSATTE 10900 PENSJON 10990 ARBEIDSGIVERAVG. Foreløpig totalbudsjett Detaljbudsjettering Tuslestien får så en pott til vikar- og overtidsutgifter Budsjettpost Sats Regnes av Sum Vikarbudsjett 1,18 % x = Overtidsbudsjett 0,28 % X = Sosiale utgifter vikar og overt. Totalt vikar- og overtidsbudjsett Standardfordeling tjeneste 20100 Standardfordeling tjeneste 22100 Økonomiavdelingen

16 Budsjett- og tilskudd til barnehager i Stavanger kommune 2013
Art Budsjett 10100 LØNN FAST ANSATTE 10900 PENSJON 10990 ARBEIDSGIVERAVG. Foreløpig totalbudsjett Detaljbudsjettering I driftsmidler deles barnehagene opp i små og store barnehager Små barnehager = 76 eller færre TÅE 1 155 kroner i driftsmidler per barn Store barnehager = 77 eller flere TÅE 553 kroner i driftsmidler per barn Tuslestien med sine 102 treårsenheter får: Budsjettpost Sats Regnes av Sum Driftstillegg 553 x 74 barn = Standardfordeling tjeneste 20100 Standardfordeling tjeneste 22100 Økonomiavdelingen

17 Budsjett- og tilskudd til barnehager i Stavanger kommune 2013
Art Budsjett 10100 LØNN FAST ANSATTE 10900 PENSJON 10990 ARBEIDSGIVERAVG. 11200 ANDRE DRIFTUTG. 41 000 Foreløpig totalbudsjett Detaljbudsjettering Tuslestien får midler til klesgodtgjørelse og kurs per årsverk Budsjettpost Sats Regnes av Sum Klesgodtgjørelse per årsverk 2 000 x 17,7 årsverk = Kursmidler per årsverk 600 = Standardfordeling tjeneste 20100 Standardfordeling tjeneste 22100 Økonomiavdelingen

18 Budsjett- og tilskudd til barnehager i Stavanger kommune 2013
Art Budsjett 10100 LØNN FAST ANSATTE 10500 ANNEN LØNN 35 000 10900 PENSJON 10990 ARBEIDSGIVERAVG. 11200 ANDRE DRIFTUTG. 41 000 11500 KURS/OPPLÆRING 11 000 Foreløpig totalbudsjett Detaljbudsjettering Det er i år også budsjettert matpenger på utgifter og inntekter Budsjettpost Beløp Kjøp av matvarer Matpenger (foreldrebetaling) Betaling kost ansatte SUM Standardfordeling tjeneste 20100 Standardfordeling tjeneste 22100 Økonomiavdelingen

19 Budsjett- og tilskudd til barnehager i Stavanger kommune 2013
Art Budsjett 10100 LØNN FAST ANSATTE 10500 ANNEN LØNN 35 000 10900 PENSJON 10990 ARBEIDSGIVERAVG. 11150 MATVARER 11200 ANDRE DRIFTUTG. 41 000 11500 KURS/OPPLÆRING 11 000 16012 MATPENGER 16224 BETALING KOST ANS. Foreløpig totalbudsjett Detaljbudsjettering Til slutt balanseres mva. ihht. budsjetterte beløp på art 11150, og 11500 Budsjettpost Beløp Merverdiavgift 32 000 Kompensasjon merverdiavgift SUM Standardfordeling tjeneste 20100 Standardfordeling tjeneste 22100 Økonomiavdelingen

20 Budsjett- og tilskudd til barnehager i Stavanger kommune 2013
Art Budsjett 10100 LØNN FAST ANSATTE 10500 ANNEN LØNN 35 000 10900 PENSJON 10990 ARBEIDSGIVERAVG. 11150 MATVARER 11200 ANDRE DRIFTUTG. 41 000 11500 KURS/OPPLÆRING 11 000 14290 MERVERDIAVGIFT 32 000 16012 MATPENGER 16224 BETALING KOST ANS. 17290 KOMP. MERVERDIAVG. Foreløpig totalbudsjett Detaljbudsjettering Standardfordeling tjeneste 20100 Standardfordeling tjeneste 22100 Økonomiavdelingen

21 Budsjett- og tilskudd til barnehager i Stavanger kommune 2013
Art Budsjett 10100 LØNN FAST ANSATTE 10500 ANNEN LØNN 35 000 10900 PENSJON 10990 ARBEIDSGIVERAVG. 11150 MATVARER 11200 ANDRE DRIFTUTG. 41 000 11500 KURS/OPPLÆRING 11 000 14290 MERVERDIAVGIFT 32 000 16012 MATPENGER 16224 BETALING KOST ANS. 17290 KOMP. MERVERDIAVG. Foreløpig totalbudsjett Detaljbudsjettering «Byggbudsjettet» fordeles på tjeneste 22100 Barnehager med mér enn ett bygg får ekstra styrerressurs 2 bygg utløser 20 % ekstra styrerressurs 3 bygg utløser 40 % ekstra styrerressurs «Kan du gå på tøfler mellom byggene – er det ett bygg…» Standardfordeling tjeneste 20100 Standardfordeling tjeneste 22100 Økonomiavdelingen

22 Budsjett- og tilskudd til barnehager i Stavanger kommune 2013
Art Budsjett 10100 LØNN FAST ANSATTE 10500 ANNEN LØNN 35 000 10900 PENSJON 10990 ARBEIDSGIVERAVG. 11150 MATVARER 11200 ANDRE DRIFTUTG. 41 000 11500 KURS/OPPLÆRING 11 000 14290 MERVERDIAVGIFT 32 000 16012 MATPENGER 16224 BETALING KOST ANS. 17290 KOMP. MERVERDIAVG. Foreløpig totalbudsjett Detaljbudsjettering Tuslestien barnehage har to bygg – ikke i «tøffelavstand» Ekstra styrerressurs blir derfor: Post Beregnes av Lederlønn Pensjon Arbeidsgiveravg. Multipl. 20,0 % 9,1 % 14,1 % Budsjett 10 000 17 000 Standardfordeling tjeneste 20100 Standardfordeling tjeneste 22100 Økonomiavdelingen

23 Budsjett- og tilskudd til barnehager i Stavanger kommune 2013
Art Budsjett 10100 LØNN FAST ANSATTE 10500 ANNEN LØNN 35 000 10900 PENSJON 10990 ARBEIDSGIVERAVG. 11150 MATVARER 11200 ANDRE DRIFTUTG. 41 000 11500 KURS/OPPLÆRING 11 000 14290 MERVERDIAVGIFT 32 000 16012 MATPENGER 16224 BETALING KOST ANS. 17290 KOMP. MERVERDIAVG. Foreløpig totalbudsjett Detaljbudsjettering Elektrisitet blir budsjettert på barnehagene, men tallene medgår ikke i +/- 3% - resultatet Budsjettet reflekterer fjorårets regnskapstall Budsjettpost Beløp Elektrisitet 83 000 Standardfordeling tjeneste 20100 Standardfordeling tjeneste 22100 Økonomiavdelingen

24 Budsjett- og tilskudd til barnehager i Stavanger kommune 2013
Art Budsjett 10100 LØNN FAST ANSATTE 10500 ANNEN LØNN 35 000 10900 PENSJON 10990 ARBEIDSGIVERAVG. 11150 MATVARER 11200 ANDRE DRIFTUTG. 41 000 11500 KURS/OPPLÆRING 11 000 11801 ELEKTRISITET 83 000 14290 MERVERDIAVGIFT 32 000 16012 MATPENGER 16224 BETALING KOST ANS. 17290 KOMP. MERVERDIAVG. Foreløpig totalbudsjett Detaljbudsjettering De fleste barnehager har internhusleie, noen eksternhusleie og noen ytterst få – begge deler Internhusleie beregnes av forventede kostnader ved bygget hos Stavanger Eiendom pluss avskrivninger Budsjettpost Beløp Internhusleie Standardfordeling tjeneste 20100 Standardfordeling tjeneste 22100 Økonomiavdelingen

25 Budsjett- og tilskudd til barnehager i Stavanger kommune 2013
Art Budsjett 10100 LØNN FAST ANSATTE 10500 ANNEN LØNN 35 000 10900 PENSJON 10990 ARBEIDSGIVERAVG. 11150 MATVARER 11200 ANDRE DRIFTUTG. 41 000 11500 KURS/OPPLÆRING 11 000 11801 ELEKTRISITET 83 000 11901 INTERNLEIE AV LOK. 14290 MERVERDIAVGIFT 32 000 16012 MATPENGER 16224 BETALING KOST ANS. 17290 KOMP. MERVERDIAVG. Foreløpig totalbudsjett Detaljbudsjettering Barnehagene får også midler til Kommunale avgifter Renovasjon Renhold og vaktmestertjenester Budsjettpost Beløp Kommunale avgifter 32 000 Renovasjon 13 000 Renhold- og vaktmestertjenester 25 000 Standardfordeling tjeneste 20100 Standardfordeling tjeneste 22100 Økonomiavdelingen

26 Budsjett- og tilskudd til barnehager i Stavanger kommune 2013
Art Budsjett 10100 LØNN FAST ANSATTE 10500 ANNEN LØNN 35 000 10900 PENSJON 10990 ARBEIDSGIVERAVG. 11150 MATVARER 11200 ANDRE DRIFTUTG. 41 000 11500 KURS/OPPLÆRING 11 000 11801 ELEKTRISITET 83 000 11901 INTERNLEIE AV LOK. 11950 KOMMUNALE AVG. 32 000 11956 RENOVASJON 13 000 13804 RENHOLD OG VAKTM. 25 000 14290 MERVERDIAVGIFT 16012 MATPENGER 16224 BETALING KOST ANS. 17290 KOMP. MERVERDIAVG. Foreløpig totalbudsjett Detaljbudsjettering Merverdiavgift betales og kompenseres for artene 11801, og Budsjettpost Beløp Merverdiavgift 31 000 Kompensasjon merverdiavgift SUM Standardfordeling tjeneste 20100 Standardfordeling tjeneste 22100 Økonomiavdelingen

27 Budsjett- og tilskudd til barnehager i Stavanger kommune 2013
Art Budsjett 10100 LØNN FAST ANSATTE 10500 ANNEN LØNN 35 000 10900 PENSJON 10990 ARBEIDSGIVERAVG. 11150 MATVARER 11200 ANDRE DRIFTUTG. 41 000 11500 KURS/OPPLÆRING 11 000 11801 ELEKTRISITET 83 000 11901 INTERNLEIE AV LOK. 11950 KOMMUNALE AVG. 32 000 11956 RENOVASJON 13 000 13804 RENHOLD OG VAKTM. 25 000 14290 MERVERDIAVGIFT 63 000 16012 MATPENGER 16224 BETALING KOST ANS. 17290 KOMP. MERVERDIAVG. Barnehagens totalbudsjett Detaljbudsjettering Standardfordeling tjeneste 20100 Standardfordeling tjeneste 22100 Økonomiavdelingen

28 Budsjett- og tilskudd til barnehager i Stavanger kommune 2013
Detaljbudsjettering Alle kommunale barnehager på tjeneste 20100* og 22100* Tjeneste 20100 i hele tusen Tjeneste 22100 Budsjett 10100 LØNN FAST ANSATTE 2 119 10500 ANNEN LØNN 3 537 10900 PENSJON 41 842 191 42 033 10990 ARBEIDSGIVERAVG. 71 063 324 71 378 11150 MATVARER 10 640 11200 ANDRE DRIFTUTG. 3 317 11500 KURS/OPPLÆRING 711 11801 ELEKTRISITET 5 473 11901 INTERNLEIE AV LOK.* 60 477 11950/6 KOMMUNALE AVG. OG RENOVASJON 2 946 13804 RENHOLD OG VAKTM. 1 660 14290 MERVERDIAVGIFT 2 398 2 011 4 409 16012 MATPENGER 16224 BETALING KOST ANS. -977 17290 KOMP. MERVERDIAVG. -2 398 -2 011 -4 409 Barnehagenes totalbudsjett 73 190 * Avskrivninger er holdt utenfor på tjeneste og 22100, men det er også avskrivninger med i art Internhusleie. Økonomiavdelingen

29 Regnskapet Skriv ut og heng på veggen!
HUSK, HUSK! Før prosjektnummer ikke bare på foreldrebetaling mat, men også på matutgiftene! Bruk riktig tjeneste! 20100 for ordinær drift 20101 for åpne barnehager 21130 for smågrupper 21100 for vikarkostnader du får refundert fra Ressurssenteret

30 Nye rutiner for barnetelling

31 Budsjett- og tilskudd til barnehager i Stavanger kommune 2013
Barnetelling KS og PBLs felles tolking av forskriften har to telletidspunkt – gjerne flere Stavanger kommune har fått aksept for telling kun én gang i året Flere barnehager ønsker flere telletidspunkt Flere telletidspunkt gir riktigere budsjett/tilskudd Stavanger kommune har nå system på plass for kontinuerlig telling gjennom året Økonomiavdelingen

32 Budsjett- og tilskudd til barnehager i Stavanger kommune 2013
Barnetelling Månedlige tellinger unntatt i juni (budsjett/tilskudd som i mai) juli (budsjett/tilskudd som i mai) desember (budsjett/tilskudd som i november) Ingen flere endringsmeldinger: Barnetall hentes automatisk fra Extens den første virkedag i måneden Fanger opp alle endringer Flere eller færre barn (fra og med ett barn) Endringer i fordeling store og små barn Økonomiavdelingen

33 Budsjett- og tilskudd til barnehager i Stavanger kommune 2013
Barnetelling Barn født i 2010 telles som store fra 1. august «Duplikatbarn» kompenseres kun den barnehagen som registrerte barnet først Bruk alltid 1. i hver måned som startdato og den siste i hver måned som sluttdato Hold Extens oppdatert! Barn i smågrupper, naturgrupper eller familiebarnehager må være merket riktig i Extens for å få riktig budsjett Økonomiavdelingen

34 Budsjett- og tilskudd til barnehager i Stavanger kommune 2013
Barnetelling Ordinære barn som (av en eller annen grunn) står oppført i smågruppe får ikke budsjettmidler! Opptak 2013: Prioritér barn med rett! Kommunale barnehager skal ikke ta opp barn uten rett Ikke-kommunale oppfordres til ikke å ta opp barn uten rett dersom ikke nødvendig Økonomiavdelingen

35 Tellingstidspunkt – hva er forskjellen?
Budsjett- og tilskudd til barnehager i Stavanger kommune 2013 Tellingstidspunkt – hva er forskjellen? Med ett litt bredt tidsperspektiv har antall - og tidspunkt for tellinger lite å si på hvor mye barnehagene får i budsjett/tilskudd Fra måned til måned kan tilskuddet variere noe Hyppigere tellinger gir mer nøyaktige og rettferdige budsjett/tilskudd Vi kan se på et par eksempler som illustrerer dette Se vedlagt eksempel Økonomiavdelingen

36 Beregning av tilskudd til ikke-kommunale

37 Budsjetterte kostnader
Tilskuddsberegning Beregningen gjøres på grunnlag av kommunens budsjett for ordinære barnehager «Noe» forenklet ser beregningen slik ut: Budsjetterte kostnader Oppholdstimer

38 Tilskuddsberegning Beregnes av alle budsjettmidler fordelt til kommunale barnehager på tjeneste og (kostrafunksjon 201 og 221) Budsjettposter for familiebarnehager blir holdt utenfor, naturbarnehager tas med Budsjettposter for barn med nedsatt funksjonsevne posteres på tjeneste og er derfor ikke med Avskrivninger blir trukket fra

39 Budsjett- og tilskudd til barnehager i Stavanger kommune 2013
Tilskuddsberegning Alle kommunale barnehager på tjeneste og 22100 Tjeneste 20100 i hele tusen Tjeneste 22100 Budsjett 10100 LØNN FAST ANSATTE 2 119 10500 ANNEN LØNN 3 537 10900 PENSJON 41 842 191 42 033 10990 ARBEIDSGIVERAVG. 71 063 324 71 378 11150 MATVARER 10 640 11200 ANDRE DRIFTUTG. 3 317 11500 KURS/OPPLÆRING 711 11801 ELEKTRISITET 5 473 11901 INTERNLEIE AV LOK. 60 477 11950/6 KOMMUNALE AVG. OG RENOVASJON 2 946 13804 RENHOLD OG VAKTM. 1 660 14290 MERVERDIAVGIFT 2 398 2 011 4 409 15900 AVSKRIVNINGER 2 487 209 2 696 16012 MATPENGER 16224 BETALING KOST ANS. -977 17290 KOMP. MERVERDIAVG. -2 398 -2 011 -4 409 Barnehagenes totalbudsjett 73 399 Økonomiavdelingen

40 Tilskuddsberegning I tillegg finnes det poster som ikke budsjetteres direkte på barnehagene, men som er tatt med i beregningen For 2013 er dette: Premie AFP og pensjonsforsikring på sentral konto Andel av IKT-fagsystem i barnehager Tap på fordringer (foreldrebetaling, ikke mod.) Avskrivninger Stavanger Eiendom (tj )

41 Tilskuddsberegning Kostnadsbildet (telleren i brøken) utvikler seg derfor slik: Post Begge tjenester i hele tusen Alle kommunale barnehager på tjeneste 20100* og 22100* Premie AFP, pensjonsforsikring 50 000 Andel av IKT fagsystem i barnehage 1 276 Tap på fordringer – foreldrebetaling (ikke moderasjonsordninger) 1 800 Avskrivninger Sum direkte driftsutgifter

42 Tilskuddsberegning Ihht. forskriften skal ikke-kommunale barnehager ha et administrasjonspåslag som er fire prosent av direkte driftsugifter – altså: Post Begge tjenester i hele tusen Sum direkte driftsutgifter Administrasjonspåslag 4 % 27 224 Sum driftsutgifter og administrasjonspåslag

43 Tilskuddsberegning Da har vi funnet telleren i brøken vår - 708 MNOK
Nå må vi hente barnetall Vi teller antall barn i kommunale barnehager og trekker ut barn i smågrupper og i familiebarnehager Timer per uke <9 t. 9-16 t. 17-24 t. 25-32 t. 33-40 t. > 40 t. Sum Antall små barn 9 - 1 2 1 828 1 849 37,5 % Oht. pr. uke, små barn 54 189 29 74 82 260 82 606 Antall store barn 4 3 5 3 074 3 087 62,5 % Oht. pr. uke, store barn 84 21 87 185 Sum antall barn 13 10 7 4 902 4 936 100,0 % Sum oht. pr. uke 138 210 116 259

44 Tilskuddsberegning Vi gjør om alle deltidsplasser til heltidsplasser ved å bruke oppholdstimene Oppholdstimer per år Uvektet heltidspl. Små barn 1 836 Store barn 3 082 Totalt (ford. på heltidspl.) 4 918

45 Tilskuddsberegning Så bruker vi vekten i forskriften for å finne antall treårsenheter (ikke den som brukes i fordelingen til kommunale, men den som brukes i forskriften) Vekt (forskriften) Treårsenheter Andel Små barn 1,8 3 304 51,74 % Store barn 1,0 3 082 48,26 % Totalt (ford. på heltidspl.) 6 387

46 Tilskuddsberegning Så fordeler vi telleren (708 MNOK) det vektede antall små og store barn Andel Sum i hele tusen Små barn 51,74 % Store barn 48,26 % Totalt (ford. på heltidspl.)

47 Tilskuddsberegning Deretter må vi trekke fra foreldrebetalingen (ikke fretrukket moderasjonsordninger og tap på fordringer) Årlig sats per barn er kr Stavanger kommune trekker ikke kostpenger (kostpenger er en avtale mellom hver enkelt barnehage og foreldrene) Antall barn Sum i hele tusen Små barn 1 836 47 049 Store barn 3 082 79 001 Totalt (ford. på heltidspl.)

48 Spørsmål Hvorfor trekker vi ikke fra kostnadene kommunen har med moderasjons-ordninger når foreldrebetalingen blir trukket fra? Svar: Fordi ikke-kommunale barnehager får kompensert moderasjonsordninger gjennom refusjoner to ganger i året. Hadde vi trukket det fra her ville barnehagene blitt overkompensert.

49 Tilskuddsberegning Når foreldrebetalingen er trukket må det offentlige finansiere Antall barn Sum i hele tusen Små barn 1 836 Store barn 3 082 Totalt (ford. på heltidspl.)

50 Tilskuddsberegning Så deles disse på antall barn (vektet som heltidsplasser) …slapp av, nå nærmer vi oss slutten. Sum Antall barn Sats Små barn 1 836 Store barn 3 082 85 201 Totalt

51 Tilskuddsberegning Stavanger kommune deler ut nasjonalt satt sats for kapitaltilskudd, i 2013 er den Disse satsene legges til driftstilskuddsatsen Sats Per heltidsplass i ordinær barnehage 7 500 Per heltidsplass i familiebarnehage 11 600

52 Tilskuddsberegning Så satser for 2013 i ordinære barnehager blir:
Barn 0-2 år per år Barn 0-2 år per måned 15 114 Barn 0-2 år per oppholdstime 83,97 Barn 3-6 år 92 701 Barn 3-6 år per måned 7 725 Barn 3-6 år per oppholdstime 42,92

53 Tilskuddsberegning og satser for 2013 i familiebarnehager blir:
Barn 0-2 år per år Barn 0-2 år per måned 15 455 Barn 0-2 år per oppholdstime 85,86 Barn 3-6 år 96 801 Barn 3-6 år per måned 8 067 Barn 3-6 år per oppholdstime 44,82

54 Lykke til med barnehageåret 2013!


Laste ned ppt "Budsjett- og tilskuddsmøte For alle barnehager i Stavanger kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google