Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Budsjett- og tilskuddsmøte For alle barnehager i Stavanger kommune Uke 8, februar 2013 – Rådhuset Økonomigjennomgang.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Budsjett- og tilskuddsmøte For alle barnehager i Stavanger kommune Uke 8, februar 2013 – Rådhuset Økonomigjennomgang."— Utskrift av presentasjonen:

1 Budsjett- og tilskuddsmøte For alle barnehager i Stavanger kommune Uke 8, februar 2013 – Rådhuset Økonomigjennomgang

2 Detaljbudsjettering i kommunale barnehager

3 STAVANGER KOMMUNE Handlings- og økonomiplanen ■ Er rådmannens plan og budsjettforslag for neste år og de neste tre årene etter det ■ Utarbeides av rådmannen ila. høsten ■ Presenteres i november ■ Vedtas med endringer av politikerne i midten av desember

4 STAVANGER KOMMUNE Detaljbudsjettering ■ Når budsjettet er vedtatt fordeles midlene utover de forskjellige områdene ■ I 2013 fordeles barnehagerammen til 113 barnehager og flere sentrale konti ■ Alle midlene fordeles ut til bestemte formål ■ Det finnes ingen «reservekonto»

5 STAVANGER KOMMUNE Detaljbudsjettering Data Lønns- data

6 STAVANGER KOMMUNE Detaljbudsjettering Data Lønns- data Barne- telling

7 STAVANGER KOMMUNE Detaljbudsjettering Data Lønns- data Barne- telling Standardfordeling tjeneste Standardfordeling tjeneste Standardfordeling tjeneste Standardfordeling tjeneste Standardfordeling tjeneste 22100

8 TUSLESTIEN BARNEHAGE Eksempelbarnahage

9 STAVANGER KOMMUNE Detaljbudsjettering ■ Antall barn med oppholdstimer i Tuslestien Små barn SumOpht. pr. år Heltid ,0 Store barn SumOpht. pr. årHeltid ,0 Standardfordeling tjeneste Standardfordeling tjeneste 22100

10 STAVANGER KOMMUNE Detaljbudsjettering ■ Standard voksentetthet ihht. forskrift og sentrale vedtekter i Stavanger kommune ■ Styrerressurs per treårsenhet:0,0132 ■ Pedagog per treårsenhet:0,0555 ■ Assistent per treårsenhet:0,1053 ■ Omgjort til en avdeling på 19 store barn ■ Styrerressurs per avdeling:0,250 ■ Pedagog per avdeling:1,055 ■ Assistent per avdeling:2,000 Standardfordeling tjeneste Standardfordeling tjeneste 22100

11 STAVANGER KOMMUNE Detaljbudsjettering ■ Tuslestien har 102 treårsenheter og vil få budsjett for å lønne følgende stab: Standardfordeling tjeneste StillingTreårsenh.Res. Pr. TÅERessurs Leder1020,01321,3 Pedagoger1020,05555,7 Assistenter1020,105310,7 Sum ansatte0,173917,7 Standardfordeling tjeneste 22100

12 STAVANGER KOMMUNE Detaljbudsjettering ■ Tuslestien skal altså ha én virksomhetsleder med mulighet for en assistent i 30% stilling, 5,7 pedagoger og 10,7 assistenter ■ Vi henter så inne gjennomsnittslønnen fra Tuslestien barnehage. Standardfordeling tjeneste StillingGjennomsnittslønn Leder Pedagoger Assistenter Standardfordeling tjeneste 22100

13 STAVANGER KOMMUNE Detaljbudsjettering ■ Så multipliserer vi gjennomsnittslønnen med antall ansatte barnehagen skal ha budsjett for ■ slik at vi får lønnsbudsjett – ekskludert feriepengetillegg, pensjon og arbeidsgiveravgift Standardfordeling tjeneste StillingGjennomsnittslønn Leder Pedagoger Assistenter Ressurs 1,3 5,7 10,7 Budsjett Standardfordeling tjeneste 22100

14 STAVANGER KOMMUNE Detaljbudsjettering Standardfordeling tjeneste ArtBudsjett LØNN FAST ANSATTE Foreløpig totalbudsjett ■ Vi legger på sosiale utgifter BudsjettpostSatsRegnes avSum Feriepengetillegg1,23 %x = Lønn inkl. feriepenger Pensjon9,10 %x = Lønn, inkl. feriepenger og pensjojn Arbeidsgiveravgift14,1 %x = Lønn, inkl. sosiale utgifter Standardfordeling tjeneste 22100

15 STAVANGER KOMMUNE Detaljbudsjettering Standardfordeling tjeneste ■ Tuslestien får så en pott til vikar- og overtidsutgifter BudsjettpostSatsRegnes avSum Vikarbudsjett1,18 %x = Overtidsbudsjett0,28 %X = Sosiale utgifter vikar og overt Totalt vikar- og overtidsbudjsett ArtBudsjett LØNN FAST ANSATTE PENSJON ARBEIDSGIVERAVG Foreløpig totalbudsjett Standardfordeling tjeneste 22100

16 STAVANGER KOMMUNE Detaljbudsjettering Standardfordeling tjeneste ■ I driftsmidler deles barnehagene opp i små og store barnehager ■ Små barnehager = 76 eller færre TÅE ■ kroner i driftsmidler per barn ■ Store barnehager = 77 eller flere TÅE ■ 553 kroner i driftsmidler per barn ■ Tuslestien med sine 102 treårsenheter får: ArtBudsjett LØNN FAST ANSATTE PENSJON ARBEIDSGIVERAVG Foreløpig totalbudsjett BudsjettpostSatsRegnes avSum Driftstillegg553x 74 barn= Standardfordeling tjeneste 22100

17 STAVANGER KOMMUNE Detaljbudsjettering Standardfordeling tjeneste ■ Tuslestien får midler til klesgodtgjørelse og kurs per årsverk ArtBudsjett LØNN FAST ANSATTE PENSJON ARBEIDSGIVERAVG ANDRE DRIFTUTG Foreløpig totalbudsjett BudsjettpostSatsRegnes avSum Klesgodtgjørelse per årsverk2 000x 17,7 årsverk= Kursmidler per årsverk600x 17,7 årsverk= Standardfordeling tjeneste 22100

18 STAVANGER KOMMUNE Detaljbudsjettering Standardfordeling tjeneste ■ Det er i år også budsjettert matpenger på utgifter og inntekter ArtBudsjett LØNN FAST ANSATTE ANNEN LØNN PENSJON ARBEIDSGIVERAVG ANDRE DRIFTUTG KURS/OPPLÆRING Foreløpig totalbudsjett BudsjettpostBeløp Kjøp av matvarer Matpenger (foreldrebetaling) Betaling kost ansatte SUM0 Standardfordeling tjeneste 22100

19 STAVANGER KOMMUNE Detaljbudsjettering Standardfordeling tjeneste ■ Til slutt balanseres mva. ihht. budsjetterte beløp på art 11150, og ArtBudsjett LØNN FAST ANSATTE ANNEN LØNN PENSJON ARBEIDSGIVERAVG MATVARER ANDRE DRIFTUTG KURS/OPPLÆRING MATPENGER BETALING KOST ANS Foreløpig totalbudsjett BudsjettpostBeløp Merverdiavgift Kompensasjon merverdiavgift SUM0 Standardfordeling tjeneste 22100

20 STAVANGER KOMMUNE Detaljbudsjettering ArtBudsjett LØNN FAST ANSATTE ANNEN LØNN PENSJON ARBEIDSGIVERAVG MATVARER ANDRE DRIFTUTG KURS/OPPLÆRING MERVERDIAVGIFT MATPENGER BETALING KOST ANS KOMP. MERVERDIAVG Foreløpig totalbudsjett Standardfordeling tjeneste Standardfordeling tjeneste 22100

21 STAVANGER KOMMUNE Detaljbudsjettering Standardfordeling tjeneste Standardfordeling tjeneste ■ «Byggbudsjettet» fordeles på tjeneste ■ Barnehager med mér enn ett bygg får ekstra styrerressurs ■ 2 bygg utløser 20 % ekstra styrerressurs ■ 3 bygg utløser 40 % ekstra styrerressurs ■ «Kan du gå på tøfler mellom byggene – er det ett bygg…» ArtBudsjett LØNN FAST ANSATTE ANNEN LØNN PENSJON ARBEIDSGIVERAVG MATVARER ANDRE DRIFTUTG KURS/OPPLÆRING MERVERDIAVGIFT MATPENGER BETALING KOST ANS KOMP. MERVERDIAVG Foreløpig totalbudsjett

22 STAVANGER KOMMUNE Detaljbudsjettering Standardfordeling tjeneste ArtBudsjett LØNN FAST ANSATTE ANNEN LØNN PENSJON ARBEIDSGIVERAVG MATVARER ANDRE DRIFTUTG KURS/OPPLÆRING MERVERDIAVGIFT MATPENGER BETALING KOST ANS KOMP. MERVERDIAVG Foreløpig totalbudsjett ■ Tuslestien barnehage har to bygg – ikke i «tøffelavstand» ■ Ekstra styrerressurs blir derfor: PostBeregnes av Lederlønn Pensjon111 Arbeidsgiveravg Multipl. 20,0 % 9,1 % 14,1 % Budsjett Standardfordeling tjeneste 20100

23 STAVANGER KOMMUNE Detaljbudsjettering Standardfordeling tjeneste ArtBudsjett LØNN FAST ANSATTE ANNEN LØNN PENSJON ARBEIDSGIVERAVG MATVARER ANDRE DRIFTUTG KURS/OPPLÆRING MERVERDIAVGIFT MATPENGER BETALING KOST ANS KOMP. MERVERDIAVG Foreløpig totalbudsjett ■ Elektrisitet blir budsjettert på barnehagene, men tallene medgår ikke i +/- 3% - resultatet ■ Budsjettet reflekterer fjorårets regnskapstall Standardfordeling tjeneste BudsjettpostBeløp Elektrisitet83 000

24 STAVANGER KOMMUNE Detaljbudsjettering Standardfordeling tjeneste ArtBudsjett LØNN FAST ANSATTE ANNEN LØNN PENSJON ARBEIDSGIVERAVG MATVARER ANDRE DRIFTUTG KURS/OPPLÆRING ELEKTRISITET MERVERDIAVGIFT MATPENGER BETALING KOST ANS KOMP. MERVERDIAVG Foreløpig totalbudsjett ■ De fleste barnehager har internhusleie, noen eksternhusleie og noen ytterst få – begge deler ■ Internhusleie beregnes av forventede kostnader ved bygget hos Stavanger Eiendom pluss avskrivninger Standardfordeling tjeneste BudsjettpostBeløp Internhusleie

25 STAVANGER KOMMUNE Detaljbudsjettering Standardfordeling tjeneste ArtBudsjett LØNN FAST ANSATTE ANNEN LØNN PENSJON ARBEIDSGIVERAVG MATVARER ANDRE DRIFTUTG KURS/OPPLÆRING ELEKTRISITET INTERNLEIE AV LOK MERVERDIAVGIFT MATPENGER BETALING KOST ANS KOMP. MERVERDIAVG Foreløpig totalbudsjett ■ Barnehagene får også midler til ■ Kommunale avgifter ■ Renovasjon ■ Renhold og vaktmestertjenester Standardfordeling tjeneste BudsjettpostBeløp Kommunale avgifter Renovasjon Renhold- og vaktmestertjenester25 000

26 STAVANGER KOMMUNE Detaljbudsjettering Standardfordeling tjeneste ArtBudsjett LØNN FAST ANSATTE ANNEN LØNN PENSJON ARBEIDSGIVERAVG MATVARER ANDRE DRIFTUTG KURS/OPPLÆRING ELEKTRISITET INTERNLEIE AV LOK KOMMUNALE AVG RENOVASJON RENHOLD OG VAKTM MERVERDIAVGIFT MATPENGER BETALING KOST ANS KOMP. MERVERDIAVG Foreløpig totalbudsjett ■ Merverdiavgift betales og kompenseres for artene 11801, og Standardfordeling tjeneste BudsjettpostBeløp Merverdiavgift Kompensasjon merverdiavgift SUM0

27 STAVANGER KOMMUNE Detaljbudsjettering Standardfordeling tjeneste ArtBudsjett LØNN FAST ANSATTE ANNEN LØNN PENSJON ARBEIDSGIVERAVG MATVARER ANDRE DRIFTUTG KURS/OPPLÆRING ELEKTRISITET INTERNLEIE AV LOK KOMMUNALE AVG RENOVASJON RENHOLD OG VAKTM MERVERDIAVGIFT MATPENGER BETALING KOST ANS KOMP. MERVERDIAVG Barnehagens totalbudsjett Standardfordeling tjeneste 20100

28 STAVANGER KOMMUNE Detaljbudsjettering Alle kommunale barnehager på tjeneste 20100* og 22100* Tjeneste i hele tusen Tjeneste i hele tusen Budsjett i hele tusen LØNN FAST ANSATTE ANNEN LØNN PENSJON ARBEIDSGIVERAVG MATVARER ANDRE DRIFTUTG KURS/OPPLÆRING ELEKTRISITET INTERNLEIE AV LOK.* /6 KOMMUNALE AVG. OG RENOVASJON RENHOLD OG VAKTM MERVERDIAVGIFT MATPENGER BETALING KOST ANS KOMP. MERVERDIAVG Barnehagenes totalbudsjett * Avskrivninger er holdt utenfor på tjeneste og 22100, men det er også avskrivninger med i art Internhusleie.

29 STAVANGER KOMMUNE Regnskapet Skriv ut og heng på veggen! ■ HUSK, HUSK! ■ Før prosjektnummer ikke bare på foreldrebetaling mat, men også på matutgiftene! ■ Bruk riktig tjeneste! ■ for ordinær drift ■ for åpne barnehager ■ for smågrupper ■ for vikarkostnader du får refundert fra Ressurssenteret

30 Nye rutiner for barnetelling

31 STAVANGER KOMMUNE Barnetelling ■ KS og PBLs felles tolking av forskriften har to telletidspunkt – gjerne flere ■ Stavanger kommune har fått aksept for telling kun én gang i året ■ Flere barnehager ønsker flere telletidspunkt ■ Flere telletidspunkt gir riktigere budsjett/tilskudd ■ Stavanger kommune har nå system på plass for kontinuerlig telling gjennom året

32 STAVANGER KOMMUNE Barnetelling ■ Månedlige tellinger unntatt i ■ juni (budsjett/tilskudd som i mai) ■ juli (budsjett/tilskudd som i mai) ■ desember (budsjett/tilskudd som i november) ■ Ingen flere endringsmeldinger: Barnetall hentes automatisk fra Extens den første virkedag i måneden ■ Fanger opp alle endringer ■ Flere eller færre barn (fra og med ett barn) ■ Endringer i fordeling store og små barn

33 STAVANGER KOMMUNE Barnetelling ■ Barn født i 2010 telles som store fra 1. august ■ «Duplikatbarn» kompenseres kun den barnehagen som registrerte barnet først ■ Bruk alltid 1. i hver måned som startdato og den siste i hver måned som sluttdato ■ Hold Extens oppdatert! ■ Barn i smågrupper, naturgrupper eller familiebarnehager må være merket riktig i Extens for å få riktig budsjett

34 STAVANGER KOMMUNE Barnetelling ■ Ordinære barn som (av en eller annen grunn) står oppført i smågruppe får ikke budsjettmidler! ■ Opptak 2013: Prioritér barn med rett! ■ Kommunale barnehager skal ikke ta opp barn uten rett ■ Ikke-kommunale oppfordres til ikke å ta opp barn uten rett dersom ikke nødvendig

35 STAVANGER KOMMUNE Tellingstidspunkt – hva er forskjellen? ■ Med ett litt bredt tidsperspektiv har antall - og tidspunkt for tellinger lite å si på hvor mye barnehagene får i budsjett/tilskudd ■ Fra måned til måned kan tilskuddet variere noe ■ Hyppigere tellinger gir mer nøyaktige og rettferdige budsjett/tilskudd ■ Vi kan se på et par eksempler som illustrerer dette ■ Se vedlagt eksempel

36 Beregning av tilskudd til ikke-kommunale

37 STAVANGER KOMMUNE Tilskuddsberegning ■ Beregningen gjøres på grunnlag av kommunens budsjett for ordinære barnehager ■ «Noe» forenklet ser beregningen slik ut: Budsjetterte kostnader Oppholdstimer

38 STAVANGER KOMMUNE Tilskuddsberegning ■ Beregnes av alle budsjettmidler fordelt til kommunale barnehager på tjeneste og (kostrafunksjon 201 og 221) ■ Budsjettposter for familiebarnehager blir holdt utenfor, naturbarnehager tas med ■ Budsjettposter for barn med nedsatt funksjonsevne posteres på tjeneste og er derfor ikke med ■ Avskrivninger blir trukket fra

39 STAVANGER KOMMUNE Tilskuddsberegning Alle kommunale barnehager på tjeneste og Tjeneste i hele tusen Tjeneste i hele tusen Budsjett i hele tusen LØNN FAST ANSATTE ANNEN LØNN PENSJON ARBEIDSGIVERAVG MATVARER ANDRE DRIFTUTG KURS/OPPLÆRING ELEKTRISITET INTERNLEIE AV LOK /6 KOMMUNALE AVG. OG RENOVASJON RENHOLD OG VAKTM MERVERDIAVGIFT AVSKRIVNINGER MATPENGER BETALING KOST ANS KOMP. MERVERDIAVG Barnehagenes totalbudsjett

40 STAVANGER KOMMUNE Tilskuddsberegning ■ I tillegg finnes det poster som ikke budsjetteres direkte på barnehagene, men som er tatt med i beregningen ■ For 2013 er dette: ■ Premie AFP og pensjonsforsikring på sentral konto ■ Andel av IKT-fagsystem i barnehager ■ Tap på fordringer (foreldrebetaling, ikke mod.) ■ Avskrivninger Stavanger Eiendom (tj )

41 STAVANGER KOMMUNE Tilskuddsberegning ■ Kostnadsbildet (telleren i brøken) utvikler seg derfor slik: PostBegge tjenester i hele tusen Alle kommunale barnehager på tjeneste 20100* og 22100* Premie AFP, pensjonsforsikring Andel av IKT fagsystem i barnehage1 276 Tap på fordringer – foreldrebetaling (ikke moderasjonsordninger) Avskrivninger Sum direkte driftsutgifter

42 STAVANGER KOMMUNE Tilskuddsberegning ■ Ihht. forskriften skal ikke-kommunale barnehager ha et administrasjonspåslag som er fire prosent av direkte driftsugifter – altså: PostBegge tjenester i hele tusen Sum direkte driftsutgifter Administrasjonspåslag 4 % Sum driftsutgifter og administrasjonspåslag

43 STAVANGER KOMMUNE Tilskuddsberegning ■ Da har vi funnet telleren i brøken vår MNOK ■ Nå må vi hente barnetall ■ Vi teller antall barn i kommunale barnehager og trekker ut barn i smågrupper og i familiebarnehager Timer per uke<9 t.9-16 t t t t.> 40 t.Sum Antall små barn ,5 % Oht. pr. uke, små barn Antall store barn ,5 % Oht. pr. uke, store barn Sum antall barn ,0 % Sum oht. pr. uke

44 STAVANGER KOMMUNE Tilskuddsberegning ■ Vi gjør om alle deltidsplasser til heltidsplasser ved å bruke oppholdstimene Oppholdstimer per årUvektet heltidspl. Små barn Store barn Totalt (ford. på heltidspl.)

45 STAVANGER KOMMUNE Tilskuddsberegning ■ Så bruker vi vekten i forskriften for å finne antall treårsenheter (ikke den som brukes i fordelingen til kommunale, men den som brukes i forskriften) Vekt (forskriften)Treårsenheter Andel Små barn1, ,74 % Store barn1, ,26 % Totalt (ford. på heltidspl.)6 387

46 STAVANGER KOMMUNE Tilskuddsberegning ■ Så fordeler vi telleren (708 MNOK) det vektede antall små og store barn AndelSum i hele tusen Små barn 51,74 % Store barn 48,26 % Totalt (ford. på heltidspl.)

47 STAVANGER KOMMUNE Tilskuddsberegning ■ Deretter må vi trekke fra foreldrebetalingen (ikke fretrukket moderasjonsordninger og tap på fordringer) ■ Årlig sats per barn er kr ■ Stavanger kommune trekker ikke kostpenger (kostpenger er en avtale mellom hver enkelt barnehage og foreldrene) Antall barnSum i hele tusen Små barn Store barn Totalt (ford. på heltidspl.)

48 STAVANGER KOMMUNE Hvorfor trekker vi ikke fra kostnadene kommunen har med moderasjons-ordninger når foreldrebetalingen blir trukket fra? Svar: Fordi ikke-kommunale barnehager får kompensert moderasjonsordninger gjennom refusjoner to ganger i året. Hadde vi trukket det fra her ville barnehagene blitt overkompensert. Spørsmål

49 STAVANGER KOMMUNE Tilskuddsberegning ■ Når foreldrebetalingen er trukket må det offentlige finansiere Antall barnSum i hele tusen Små barn Store barn Totalt (ford. på heltidspl.)

50 STAVANGER KOMMUNE Tilskuddsberegning ■ Så deles disse på antall barn (vektet som heltidsplasser) ■ …slapp av, nå nærmer vi oss slutten. SumAntall barnSats Små barn Store barn Totalt

51 STAVANGER KOMMUNE Tilskuddsberegning ■ Stavanger kommune deler ut nasjonalt satt sats for kapitaltilskudd, i 2013 er den ■ Disse satsene legges til driftstilskuddsatsen Sats Per heltidsplass i ordinær barnehage Per heltidsplass i familiebarnehage

52 STAVANGER KOMMUNE Tilskuddsberegning ■ Så satser for 2013 i ordinære barnehager blir: Barn 0-2 år per år Barn 0-2 år per måned Barn 0-2 år per oppholdstime 83,97 Barn 3-6 år Barn 3-6 år per måned Barn 3-6 år per oppholdstime 42,92

53 STAVANGER KOMMUNE Tilskuddsberegning ■ og satser for 2013 i familiebarnehager blir: Barn 0-2 år per år Barn 0-2 år per måned Barn 0-2 år per oppholdstime 85,86 Barn 3-6 år Barn 3-6 år per måned Barn 3-6 år per oppholdstime 44,82

54 Lykke til med barnehageåret 2013!


Laste ned ppt "Budsjett- og tilskuddsmøte For alle barnehager i Stavanger kommune Uke 8, februar 2013 – Rådhuset Økonomigjennomgang."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google