Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Budsjett- og tilskuddsmøte For alle barnehager i Stavanger kommune Uke 8, februar 2013 – Rådhuset Økonomigjennomgang.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Budsjett- og tilskuddsmøte For alle barnehager i Stavanger kommune Uke 8, februar 2013 – Rådhuset Økonomigjennomgang."— Utskrift av presentasjonen:

1 Budsjett- og tilskuddsmøte For alle barnehager i Stavanger kommune Uke 8, februar 2013 – Rådhuset Økonomigjennomgang

2 Detaljbudsjettering i kommunale barnehager

3 STAVANGER KOMMUNE Handlings- og økonomiplanen ■ Er rådmannens plan og budsjettforslag for neste år og de neste tre årene etter det ■ Utarbeides av rådmannen ila. høsten ■ Presenteres i november ■ Vedtas med endringer av politikerne i midten av desember

4 STAVANGER KOMMUNE Detaljbudsjettering ■ Når budsjettet er vedtatt fordeles midlene utover de forskjellige områdene ■ I 2013 fordeles barnehagerammen til 113 barnehager og flere sentrale konti ■ Alle midlene fordeles ut til bestemte formål ■ Det finnes ingen «reservekonto»

5 STAVANGER KOMMUNE Detaljbudsjettering Data Lønns- data

6 STAVANGER KOMMUNE Detaljbudsjettering Data Lønns- data Barne- telling

7 STAVANGER KOMMUNE Detaljbudsjettering Data Lønns- data Barne- telling Standardfordeling tjeneste 20100 Standardfordeling tjeneste 20101 Standardfordeling tjeneste 21130 Standardfordeling tjeneste 21150 Standardfordeling tjeneste 22100

8 TUSLESTIEN BARNEHAGE Eksempelbarnahage

9 STAVANGER KOMMUNE Detaljbudsjettering ■ Antall barn med oppholdstimer i Tuslestien Små barn 0-8 9-16 17-24 25-32 33-40 41+SumOpht. pr. år Heltid - - - - - 28 60 480 28,0 Store barn 0-8 9-16 17-24 25-32 33-40 41+ SumOpht. pr. årHeltid - - - - - 46 99 36046,0 Standardfordeling tjeneste 20100 Standardfordeling tjeneste 22100

10 STAVANGER KOMMUNE Detaljbudsjettering ■ Standard voksentetthet ihht. forskrift og sentrale vedtekter i Stavanger kommune ■ Styrerressurs per treårsenhet:0,0132 ■ Pedagog per treårsenhet:0,0555 ■ Assistent per treårsenhet:0,1053 ■ Omgjort til en avdeling på 19 store barn ■ Styrerressurs per avdeling:0,250 ■ Pedagog per avdeling:1,055 ■ Assistent per avdeling:2,000 Standardfordeling tjeneste 20100 Standardfordeling tjeneste 22100

11 STAVANGER KOMMUNE Detaljbudsjettering ■ Tuslestien har 102 treårsenheter og vil få budsjett for å lønne følgende stab: Standardfordeling tjeneste 20100 StillingTreårsenh.Res. Pr. TÅERessurs Leder1020,01321,3 Pedagoger1020,05555,7 Assistenter1020,105310,7 Sum ansatte0,173917,7 Standardfordeling tjeneste 22100

12 STAVANGER KOMMUNE Detaljbudsjettering ■ Tuslestien skal altså ha én virksomhetsleder med mulighet for en assistent i 30% stilling, 5,7 pedagoger og 10,7 assistenter ■ Vi henter så inne gjennomsnittslønnen fra Tuslestien barnehage. Standardfordeling tjeneste 20100 StillingGjennomsnittslønn Leder549 300 Pedagoger427 200 Assistenter337 900 Standardfordeling tjeneste 22100

13 STAVANGER KOMMUNE Detaljbudsjettering ■ Så multipliserer vi gjennomsnittslønnen med antall ansatte barnehagen skal ha budsjett for ■ slik at vi får lønnsbudsjett – ekskludert feriepengetillegg, pensjon og arbeidsgiveravgift Standardfordeling tjeneste 20100 StillingGjennomsnittslønn Leder549 300 Pedagoger427 200 Assistenter337 900 Ressurs 1,3 5,7 10,7 Budsjett 714 000 2 435 000 3 616 000 Standardfordeling tjeneste 22100

14 STAVANGER KOMMUNE Detaljbudsjettering Standardfordeling tjeneste 20100 ArtBudsjett 10100 LØNN FAST ANSATTE6 767 000 Foreløpig totalbudsjett6 767 000 ■ Vi legger på sosiale utgifter BudsjettpostSatsRegnes avSum Feriepengetillegg1,23 %x 6 767 000= 83 000 Lønn inkl. feriepenger6 850 000 Pensjon9,10 %x 6 850 000= 623 000 Lønn, inkl. feriepenger og pensjojn 7 473 000 Arbeidsgiveravgift14,1 %x 7 473 000= 1 054 000 Lønn, inkl. sosiale utgifter8 527 000 Standardfordeling tjeneste 22100

15 STAVANGER KOMMUNE Detaljbudsjettering Standardfordeling tjeneste 20100 ■ Tuslestien får så en pott til vikar- og overtidsutgifter BudsjettpostSatsRegnes avSum Vikarbudsjett1,18 %x 8 527 000= 100 000 Overtidsbudsjett0,28 %X 8 527 000= 24 000 Sosiale utgifter vikar og overt.+ 32 000 Totalt vikar- og overtidsbudjsett 156 000 ArtBudsjett 10100 LØNN FAST ANSATTE6 850 000 10900 PENSJON623 000 10990 ARBEIDSGIVERAVG.1 054 000 Foreløpig totalbudsjett8 527 000 Standardfordeling tjeneste 22100

16 STAVANGER KOMMUNE Detaljbudsjettering Standardfordeling tjeneste 20100 ■ I driftsmidler deles barnehagene opp i små og store barnehager ■ Små barnehager = 76 eller færre TÅE ■ 1 155 kroner i driftsmidler per barn ■ Store barnehager = 77 eller flere TÅE ■ 553 kroner i driftsmidler per barn ■ Tuslestien med sine 102 treårsenheter får: ArtBudsjett 10100 LØNN FAST ANSATTE6 976 000 10900 PENSJON634 000 10990 ARBEIDSGIVERAVG.1 073 000 Foreløpig totalbudsjett8 683 000 BudsjettpostSatsRegnes avSum Driftstillegg553x 74 barn= 41 000 Standardfordeling tjeneste 22100

17 STAVANGER KOMMUNE Detaljbudsjettering Standardfordeling tjeneste 20100 ■ Tuslestien får midler til klesgodtgjørelse og kurs per årsverk ArtBudsjett 10100 LØNN FAST ANSATTE6 976 000 10900 PENSJON634 000 10990 ARBEIDSGIVERAVG.1 073 000 11200 ANDRE DRIFTUTG.41 000 Foreløpig totalbudsjett8 724 000 BudsjettpostSatsRegnes avSum Klesgodtgjørelse per årsverk2 000x 17,7 årsverk= 35 000 Kursmidler per årsverk600x 17,7 årsverk= 11 000 Standardfordeling tjeneste 22100

18 STAVANGER KOMMUNE Detaljbudsjettering Standardfordeling tjeneste 20100 ■ Det er i år også budsjettert matpenger på utgifter og inntekter ArtBudsjett 10100 LØNN FAST ANSATTE6 976 000 10500 ANNEN LØNN35 000 10900 PENSJON634 000 10990 ARBEIDSGIVERAVG.1 073 000 11200 ANDRE DRIFTUTG.41 000 11500 KURS/OPPLÆRING11 000 Foreløpig totalbudsjett8 770 000 BudsjettpostBeløp Kjøp av matvarer176 000 Matpenger (foreldrebetaling)-143 000 Betaling kost ansatte-33 000 SUM0 Standardfordeling tjeneste 22100

19 STAVANGER KOMMUNE Detaljbudsjettering Standardfordeling tjeneste 20100 ■ Til slutt balanseres mva. ihht. budsjetterte beløp på art 11150, 11200 og 11500 ArtBudsjett 10100 LØNN FAST ANSATTE6 976 000 10500 ANNEN LØNN35 000 10900 PENSJON634 000 10990 ARBEIDSGIVERAVG.1 073 000 11150 MATVARER176 000 11200 ANDRE DRIFTUTG.41 000 11500 KURS/OPPLÆRING11 000 16012 MATPENGER-143 000 16224 BETALING KOST ANS.-33 000 Foreløpig totalbudsjett8 770 000 BudsjettpostBeløp Merverdiavgift32 000 Kompensasjon merverdiavgift-32 000 SUM0 Standardfordeling tjeneste 22100

20 STAVANGER KOMMUNE Detaljbudsjettering ArtBudsjett 10100 LØNN FAST ANSATTE6 976 000 10500 ANNEN LØNN35 000 10900 PENSJON634 000 10990 ARBEIDSGIVERAVG.1 073 000 11150 MATVARER176 000 11200 ANDRE DRIFTUTG.41 000 11500 KURS/OPPLÆRING11 000 14290 MERVERDIAVGIFT32 000 16012 MATPENGER-143 000 16224 BETALING KOST ANS.-33 000 17290 KOMP. MERVERDIAVG.-32 000 Foreløpig totalbudsjett8 770 000 Standardfordeling tjeneste 20100 Standardfordeling tjeneste 22100

21 STAVANGER KOMMUNE Detaljbudsjettering Standardfordeling tjeneste 20100 Standardfordeling tjeneste 22100 ■ «Byggbudsjettet» fordeles på tjeneste 22100 ■ Barnehager med mér enn ett bygg får ekstra styrerressurs ■ 2 bygg utløser 20 % ekstra styrerressurs ■ 3 bygg utløser 40 % ekstra styrerressurs ■ «Kan du gå på tøfler mellom byggene – er det ett bygg…» ArtBudsjett 10100 LØNN FAST ANSATTE6 976 000 10500 ANNEN LØNN35 000 10900 PENSJON634 000 10990 ARBEIDSGIVERAVG.1 073 000 11150 MATVARER176 000 11200 ANDRE DRIFTUTG.41 000 11500 KURS/OPPLÆRING11 000 14290 MERVERDIAVGIFT32 000 16012 MATPENGER-143 000 16224 BETALING KOST ANS.-33 000 17290 KOMP. MERVERDIAVG.-32 000 Foreløpig totalbudsjett8 770 000

22 STAVANGER KOMMUNE Detaljbudsjettering Standardfordeling tjeneste 22100 ArtBudsjett 10100 LØNN FAST ANSATTE6 976 000 10500 ANNEN LØNN35 000 10900 PENSJON634 000 10990 ARBEIDSGIVERAVG.1 073 000 11150 MATVARER176 000 11200 ANDRE DRIFTUTG.41 000 11500 KURS/OPPLÆRING11 000 14290 MERVERDIAVGIFT32 000 16012 MATPENGER-143 000 16224 BETALING KOST ANS.-33 000 17290 KOMP. MERVERDIAVG.-32 000 Foreløpig totalbudsjett8 770 000 ■ Tuslestien barnehage har to bygg – ikke i «tøffelavstand» ■ Ekstra styrerressurs blir derfor: PostBeregnes av Lederlønn549 300 Pensjon111 Arbeidsgiveravg.120 000 Multipl. 20,0 % 9,1 % 14,1 % Budsjett 111 000 10 000 17 000 Standardfordeling tjeneste 20100

23 STAVANGER KOMMUNE Detaljbudsjettering Standardfordeling tjeneste 22100 ArtBudsjett 10100 LØNN FAST ANSATTE7 087 000 10500 ANNEN LØNN35 000 10900 PENSJON644 000 10990 ARBEIDSGIVERAVG.1 090 000 11150 MATVARER176 000 11200 ANDRE DRIFTUTG.41 000 11500 KURS/OPPLÆRING11 000 14290 MERVERDIAVGIFT32 000 16012 MATPENGER-143 000 16224 BETALING KOST ANS.-33 000 17290 KOMP. MERVERDIAVG.-32 000 Foreløpig totalbudsjett8 908 000 ■ Elektrisitet blir budsjettert på barnehagene, men tallene medgår ikke i +/- 3% - resultatet ■ Budsjettet reflekterer fjorårets regnskapstall Standardfordeling tjeneste 20100 BudsjettpostBeløp Elektrisitet83 000

24 STAVANGER KOMMUNE Detaljbudsjettering Standardfordeling tjeneste 22100 ArtBudsjett 10100 LØNN FAST ANSATTE7 087 000 10500 ANNEN LØNN35 000 10900 PENSJON644 000 10990 ARBEIDSGIVERAVG.1 090 000 11150 MATVARER176 000 11200 ANDRE DRIFTUTG.41 000 11500 KURS/OPPLÆRING11 000 11801 ELEKTRISITET83 000 14290 MERVERDIAVGIFT32 000 16012 MATPENGER-143 000 16224 BETALING KOST ANS.-33 000 17290 KOMP. MERVERDIAVG.-32 000 Foreløpig totalbudsjett8 991 000 ■ De fleste barnehager har internhusleie, noen eksternhusleie og noen ytterst få – begge deler ■ Internhusleie beregnes av forventede kostnader ved bygget hos Stavanger Eiendom pluss avskrivninger Standardfordeling tjeneste 20100 BudsjettpostBeløp Internhusleie451 000

25 STAVANGER KOMMUNE Detaljbudsjettering Standardfordeling tjeneste 22100 ArtBudsjett 10100 LØNN FAST ANSATTE7 087 000 10500 ANNEN LØNN35 000 10900 PENSJON644 000 10990 ARBEIDSGIVERAVG.1 090 000 11150 MATVARER176 000 11200 ANDRE DRIFTUTG.41 000 11500 KURS/OPPLÆRING11 000 11801 ELEKTRISITET83 000 11901 INTERNLEIE AV LOK.451 000 14290 MERVERDIAVGIFT32 000 16012 MATPENGER-143 000 16224 BETALING KOST ANS.-33 000 17290 KOMP. MERVERDIAVG.-32 000 Foreløpig totalbudsjett9 442 000 ■ Barnehagene får også midler til ■ Kommunale avgifter ■ Renovasjon ■ Renhold og vaktmestertjenester Standardfordeling tjeneste 20100 BudsjettpostBeløp Kommunale avgifter32 000 Renovasjon13 000 Renhold- og vaktmestertjenester25 000

26 STAVANGER KOMMUNE Detaljbudsjettering Standardfordeling tjeneste 22100 ArtBudsjett 10100 LØNN FAST ANSATTE7 087 000 10500 ANNEN LØNN35 000 10900 PENSJON644 000 10990 ARBEIDSGIVERAVG.1 090 000 11150 MATVARER176 000 11200 ANDRE DRIFTUTG.41 000 11500 KURS/OPPLÆRING11 000 11801 ELEKTRISITET83 000 11901 INTERNLEIE AV LOK.451 000 11950 KOMMUNALE AVG.32 000 11956 RENOVASJON13 000 13804 RENHOLD OG VAKTM.25 000 14290 MERVERDIAVGIFT32 000 16012 MATPENGER-143 000 16224 BETALING KOST ANS.-33 000 17290 KOMP. MERVERDIAVG.-32 000 Foreløpig totalbudsjett9 512 000 ■ Merverdiavgift betales og kompenseres for artene 11801, 11956 og 13804. Standardfordeling tjeneste 20100 BudsjettpostBeløp Merverdiavgift31 000 Kompensasjon merverdiavgift-31 000 SUM0

27 STAVANGER KOMMUNE Detaljbudsjettering Standardfordeling tjeneste 22100 ArtBudsjett 10100 LØNN FAST ANSATTE7 087 000 10500 ANNEN LØNN35 000 10900 PENSJON644 000 10990 ARBEIDSGIVERAVG.1 090 000 11150 MATVARER176 000 11200 ANDRE DRIFTUTG.41 000 11500 KURS/OPPLÆRING11 000 11801 ELEKTRISITET83 000 11901 INTERNLEIE AV LOK.451 000 11950 KOMMUNALE AVG.32 000 11956 RENOVASJON13 000 13804 RENHOLD OG VAKTM.25 000 14290 MERVERDIAVGIFT63 000 16012 MATPENGER-143 000 16224 BETALING KOST ANS.-33 000 17290 KOMP. MERVERDIAVG.-63 000 Barnehagens totalbudsjett9 512 000 Standardfordeling tjeneste 20100

28 STAVANGER KOMMUNE Detaljbudsjettering Alle kommunale barnehager på tjeneste 20100* og 22100* Tjeneste 20100 i hele tusen Tjeneste 22100 i hele tusen Budsjett i hele tusen 10100 LØNN FAST ANSATTE458 6082 119460 727 10500 ANNEN LØNN3 537 10900 PENSJON41 84219142 033 10990 ARBEIDSGIVERAVG.71 06332471 378 11150 MATVARER10 640 11200 ANDRE DRIFTUTG.3 317 11500 KURS/OPPLÆRING711 11801 ELEKTRISITET5 473 11901 INTERNLEIE AV LOK.*60 477 11950/6 KOMMUNALE AVG. OG RENOVASJON2 946 13804 RENHOLD OG VAKTM.1 660 14290 MERVERDIAVGIFT2 3982 0114 409 16012 MATPENGER-10 640 16224 BETALING KOST ANS.-977 17290 KOMP. MERVERDIAVG.-2 398-2 011-4 409 Barnehagenes totalbudsjett578 10173 190651 291 * Avskrivninger er holdt utenfor på tjeneste 20100 og 22100, men det er også avskrivninger med i art 11901 Internhusleie.

29 STAVANGER KOMMUNE Regnskapet Skriv ut og heng på veggen! ■ HUSK, HUSK! ■ Før prosjektnummer ikke bare på foreldrebetaling mat, men også på matutgiftene! ■ Bruk riktig tjeneste! ■ 20100 for ordinær drift ■ 20101 for åpne barnehager ■ 21130 for smågrupper ■ 21100 for vikarkostnader du får refundert fra Ressurssenteret

30 Nye rutiner for barnetelling

31 STAVANGER KOMMUNE Barnetelling ■ KS og PBLs felles tolking av forskriften har to telletidspunkt – gjerne flere ■ Stavanger kommune har fått aksept for telling kun én gang i året ■ Flere barnehager ønsker flere telletidspunkt ■ Flere telletidspunkt gir riktigere budsjett/tilskudd ■ Stavanger kommune har nå system på plass for kontinuerlig telling gjennom året

32 STAVANGER KOMMUNE Barnetelling ■ Månedlige tellinger unntatt i ■ juni (budsjett/tilskudd som i mai) ■ juli (budsjett/tilskudd som i mai) ■ desember (budsjett/tilskudd som i november) ■ Ingen flere endringsmeldinger: Barnetall hentes automatisk fra Extens den første virkedag i måneden ■ Fanger opp alle endringer ■ Flere eller færre barn (fra og med ett barn) ■ Endringer i fordeling store og små barn

33 STAVANGER KOMMUNE Barnetelling ■ Barn født i 2010 telles som store fra 1. august ■ «Duplikatbarn» kompenseres kun den barnehagen som registrerte barnet først ■ Bruk alltid 1. i hver måned som startdato og den siste i hver måned som sluttdato ■ Hold Extens oppdatert! ■ Barn i smågrupper, naturgrupper eller familiebarnehager må være merket riktig i Extens for å få riktig budsjett

34 STAVANGER KOMMUNE Barnetelling ■ Ordinære barn som (av en eller annen grunn) står oppført i smågruppe får ikke budsjettmidler! ■ Opptak 2013: Prioritér barn med rett! ■ Kommunale barnehager skal ikke ta opp barn uten rett ■ Ikke-kommunale oppfordres til ikke å ta opp barn uten rett dersom ikke nødvendig

35 STAVANGER KOMMUNE Tellingstidspunkt – hva er forskjellen? ■ Med ett litt bredt tidsperspektiv har antall - og tidspunkt for tellinger lite å si på hvor mye barnehagene får i budsjett/tilskudd ■ Fra måned til måned kan tilskuddet variere noe ■ Hyppigere tellinger gir mer nøyaktige og rettferdige budsjett/tilskudd ■ Vi kan se på et par eksempler som illustrerer dette ■ Se vedlagt eksempel

36 Beregning av tilskudd til ikke-kommunale

37 STAVANGER KOMMUNE Tilskuddsberegning ■ Beregningen gjøres på grunnlag av kommunens budsjett for ordinære barnehager ■ «Noe» forenklet ser beregningen slik ut: Budsjetterte kostnader Oppholdstimer

38 STAVANGER KOMMUNE Tilskuddsberegning ■ Beregnes av alle budsjettmidler fordelt til kommunale barnehager på tjeneste 20100 og 22100 (kostrafunksjon 201 og 221) ■ Budsjettposter for familiebarnehager blir holdt utenfor, naturbarnehager tas med ■ Budsjettposter for barn med nedsatt funksjonsevne posteres på tjeneste 21130 og er derfor ikke med ■ Avskrivninger blir trukket fra

39 STAVANGER KOMMUNE Tilskuddsberegning Alle kommunale barnehager på tjeneste 20100 og 22100 Tjeneste 20100 i hele tusen Tjeneste 22100 i hele tusen Budsjett i hele tusen 10100 LØNN FAST ANSATTE458 6082 119460 727 10500 ANNEN LØNN3 537 10900 PENSJON41 84219142 033 10990 ARBEIDSGIVERAVG.71 06332471 378 11150 MATVARER10 640 11200 ANDRE DRIFTUTG.3 317 11500 KURS/OPPLÆRING711 11801 ELEKTRISITET5 473 11901 INTERNLEIE AV LOK.60 477 11950/6 KOMMUNALE AVG. OG RENOVASJON2 946 13804 RENHOLD OG VAKTM.1 660 14290 MERVERDIAVGIFT2 3982 0114 409 15900 AVSKRIVNINGER2 4872092 696 16012 MATPENGER-10 640 16224 BETALING KOST ANS.-977 17290 KOMP. MERVERDIAVG.-2 398-2 011-4 409 Barnehagenes totalbudsjett580 58873 399651 291

40 STAVANGER KOMMUNE Tilskuddsberegning ■ I tillegg finnes det poster som ikke budsjetteres direkte på barnehagene, men som er tatt med i beregningen ■ For 2013 er dette: ■ Premie AFP og pensjonsforsikring på sentral konto ■ Andel av IKT-fagsystem i barnehager ■ Tap på fordringer (foreldrebetaling, ikke mod.) ■ Avskrivninger Stavanger Eiendom (tj. 16079)

41 STAVANGER KOMMUNE Tilskuddsberegning ■ Kostnadsbildet (telleren i brøken) utvikler seg derfor slik: PostBegge tjenester i hele tusen Alle kommunale barnehager på tjeneste 20100* og 22100* 651 291 Premie AFP, pensjonsforsikring50 000 Andel av IKT fagsystem i barnehage1 276 Tap på fordringer – foreldrebetaling (ikke moderasjonsordninger) 1 800 Avskrivninger- 26 455 Sum direkte driftsutgifter680 608

42 STAVANGER KOMMUNE Tilskuddsberegning ■ Ihht. forskriften skal ikke-kommunale barnehager ha et administrasjonspåslag som er fire prosent av direkte driftsugifter – altså: PostBegge tjenester i hele tusen Sum direkte driftsutgifter680 608 Administrasjonspåslag 4 %27 224 Sum driftsutgifter og administrasjonspåslag707 832

43 STAVANGER KOMMUNE Tilskuddsberegning ■ Da har vi funnet telleren i brøken vår - 708 MNOK ■ Nå må vi hente barnetall ■ Vi teller antall barn i kommunale barnehager og trekker ut barn i smågrupper og i familiebarnehager Timer per uke<9 t.9-16 t.17-24 t.25-32 t.33-40 t.> 40 t.Sum Antall små barn 9 -9 1 2 1 828 1 84937,5 % Oht. pr. uke, små barn 54 - 189 29 74 82 260 82 606 Antall store barn 4 - 1 3 5 3 074 3 08762,5 % Oht. pr. uke, store barn 84 - 21 87 185 138 330 138 707 Sum antall barn 13 - 10 4 7 4 902 4 936100,0 % Sum oht. pr. uke 138 - 210 116 259 220 590 221 313

44 STAVANGER KOMMUNE Tilskuddsberegning ■ Vi gjør om alle deltidsplasser til heltidsplasser ved å bruke oppholdstimene Oppholdstimer per årUvektet heltidspl. Små barn 3 965 088 1 836 Store barn 6 657 936 3 082 Totalt (ford. på heltidspl.) 10 623 024 4 918

45 STAVANGER KOMMUNE Tilskuddsberegning ■ Så bruker vi vekten i forskriften for å finne antall treårsenheter (ikke den som brukes i fordelingen til kommunale, men den som brukes i forskriften) Vekt (forskriften)Treårsenheter Andel Små barn1,83 304 51,74 % Store barn1,0 3 082 48,26 % Totalt (ford. på heltidspl.)6 387

46 STAVANGER KOMMUNE Tilskuddsberegning ■ Så fordeler vi telleren (708 MNOK) det vektede antall små og store barn AndelSum i hele tusen Små barn 51,74 %366 211 Store barn 48,26 %341 621 Totalt (ford. på heltidspl.) 707 832

47 STAVANGER KOMMUNE Tilskuddsberegning ■ Deretter må vi trekke fra foreldrebetalingen (ikke fretrukket moderasjonsordninger og tap på fordringer) ■ Årlig sats per barn er kr 25 630 ■ Stavanger kommune trekker ikke kostpenger (kostpenger er en avtale mellom hver enkelt barnehage og foreldrene) Antall barnSum i hele tusen Små barn1 836 47 049 Store barn3 082 79 001 Totalt (ford. på heltidspl.) 126 050

48 STAVANGER KOMMUNE Hvorfor trekker vi ikke fra kostnadene kommunen har med moderasjons-ordninger når foreldrebetalingen blir trukket fra? Svar: Fordi ikke-kommunale barnehager får kompensert moderasjonsordninger gjennom refusjoner to ganger i året. Hadde vi trukket det fra her ville barnehagene blitt overkompensert. Spørsmål

49 STAVANGER KOMMUNE Tilskuddsberegning ■ Når foreldrebetalingen er trukket må det offentlige finansiere Antall barnSum i hele tusen Små barn1 836 319 162 Store barn3 082 262 620 Totalt (ford. på heltidspl.) 581 782

50 STAVANGER KOMMUNE Tilskuddsberegning ■ Så deles disse på antall barn (vektet som heltidsplasser) ■ …slapp av, nå nærmer vi oss slutten. SumAntall barnSats Små barn 319 162 000 1 836 173 865 Store barn 262 620 000 3 082 85 201 Totalt 581 782 000

51 STAVANGER KOMMUNE Tilskuddsberegning ■ Stavanger kommune deler ut nasjonalt satt sats for kapitaltilskudd, i 2013 er den ■ Disse satsene legges til driftstilskuddsatsen Sats Per heltidsplass i ordinær barnehage 7 500 Per heltidsplass i familiebarnehage 11 600

52 STAVANGER KOMMUNE Tilskuddsberegning ■ Så satser for 2013 i ordinære barnehager blir: Barn 0-2 år per år 181 365 Barn 0-2 år per måned 15 114 Barn 0-2 år per oppholdstime 83,97 Barn 3-6 år 92 701 Barn 3-6 år per måned 7 725 Barn 3-6 år per oppholdstime 42,92

53 STAVANGER KOMMUNE Tilskuddsberegning ■ og satser for 2013 i familiebarnehager blir: Barn 0-2 år per år 185 465 Barn 0-2 år per måned 15 455 Barn 0-2 år per oppholdstime 85,86 Barn 3-6 år 96 801 Barn 3-6 år per måned 8 067 Barn 3-6 år per oppholdstime 44,82

54 Lykke til med barnehageåret 2013!


Laste ned ppt "Budsjett- og tilskuddsmøte For alle barnehager i Stavanger kommune Uke 8, februar 2013 – Rådhuset Økonomigjennomgang."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google