Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Plan- og bygningstjenesten Brukermøte Byggesak 20. Mars 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Plan- og bygningstjenesten Brukermøte Byggesak 20. Mars 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Plan- og bygningstjenesten Brukermøte Byggesak 20. Mars 2012

2 Plan- og bygningstjenesten Program 14.00Velkommen 14.05Nyttig v/Bygningssjefen 14.35Brukerundersøkelsen 14.40Lean 14.50Diverse pause 15.15Dialog/spørsmål/kommentarer

3 Plan- og bygningstjenesten Felles mål God og varig kvalitet i bygg og omgivelser Rask og riktig avklaring Gjennom godt forberedte søknader og forsvarlig prosjektering og gjennomføring

4 Plan- og bygningstjenesten Gode bygg for et godt samfunn

5 Plan- og bygningstjenesten Ny kommuneplan Ca 450 boliger i året Plankrav: Uregulerte områder 800 og 1200 kvm tomtestørrelse Deling av eiendom > 3200 kvm All riving, bortsett fra ikke SEFRAK uthus Eget krav om ”harmonisert tilpasning”

6 Plan- og bygningstjenesten Ny kommuneplan Materielle krav: Flom: 2,5 meter over høyvann MUA: inntil 20% kan dekkes på terrasser Støykrav (T-1442) Parkering 18 kvm (BYA) U-grad bortfaller, %BYA = 20%, 1980 Eget kap: avklaring ift eksisterende planer %BYA = 10% uregulerte områder RPR

7 Plan- og bygningstjenesten Forhold som skaper usikkerhet Fylkesmannen Andre myndigheter Markaloven Naboskap Politisk nivå Bruksendring/ombygging og forholdet til nye krav (§ 31-2) Dispensasjoner

8 Plan- og bygningstjenesten Skaper plunder og heft Dårlige søknader Eksempler på problemområder: –Vei/vann/avløp og slokkevann –støy (bygging nært vei og bane) –privatrett, herunder sikring av adkomst

9 Plan- og bygningstjenesten Vanlige feil/mangler Vise eksisterende og ny situasjon, terrengavslutning mot grenser (nabo og vei) Unntatte tiltak: gjelder ikke når det gjennomføres et søknadspliktig tiltak Målsetting avstander og høyder (gj.snitt planer terreng) Samsvar tegninger og sit.kart

10 Plan- og bygningstjenesten Vanlige feil/mangler Vis VA-ledninger på VA-kart, herunder tilknytningspunkt til offentlig ledning Fjern ikke informasjon fra sit.kartet ! Estetikk: beskriv omgivelsesvirkning, ikke bare prosjektet ”i seg selv”

11 Plan- og bygningstjenesten Hva opplever dere som vanskelig?

12 Plan- og bygningstjenesten Hjemmesider www.baerum.kommune.no/byggesak -Byggesaksinfo mv -Navning av filer ved e-post -post@baerum.kommune.no -byggesak@baerum.kommune.no

13 Plan- og bygningstjenesten Hjemmesider -Bestillingsknapp på kartsidene for situasjonskart, med rabatt -63/18

14 Plan- og bygningstjenesten HUSK IKKE SEND BÅDE MAIL OG SLOW-POST ! IKKE SEND ARKIVVERDIG MATERIALE TIL SAKSBEHANDLERNES MAIL- ADRESSE …OG IKKE TIL BYGNINGSSJEFEN

15 Plan- og bygningstjenesten LEAN FOKUS: VERDI FOR BRUKEREN HVEM ER BRUKEREN?

16 Plan- og bygningstjenesten Brukeren Staten, samfunnet (regelverket, kravsnivået) Bygningseieren Brukere av bygget Søkeren Naboskapet Våre lokale folkevalgte

17 Plan- og bygningstjenesten Søknadsbehandling Brukeren = søker/tiltakshaver Brukeren verdsetter rask avklaring Vi må sørge for rask avklaring

18 Plan- og bygningstjenesten Verdi Tidsbruk = 0 gir høyest verdi?

19 Plan- og bygningstjenesten Hvordan passer LEAN ? Enhetlig og effektiv sakshåndtering Bedre og jevnere kvalitet Brukertilfredshet Medarbeidertilfredshet

20 Plan- og bygningstjenesten Sløsing Venting Transport Overproduksjon/overprosessering Kompetanse Kø/Lager/Bevegelse/Avbrudd Omarbeid (ved feil)

21 Plan- og bygningstjenesten Målsetting 3UETRDISP 20073,17,211,215,2 20082,88,28,825,1 20093,28,19,616,6 20102,55,79,015,7 20112,15,67,415,9 2012 4,3??

22 Plan- og bygningstjenesten Målsetting Antall saker som får mangelbrev84%50% Andre mangelbrev44%10% Antall saker registrert > 2dg:0

23 Plan- og bygningstjenesten Hva kan dere gjøre? Levere gode søknader Som vi kan behandle raskt Og aller helst godkjenne

24 Plan- og bygningstjenesten Utvalgte tema Dispensasjoner Våtrom Nabovarsel Privatrettslige forhold Parkering og BYA

25 Plan- og bygningstjenesten Dispensasjoner Begrunnet søknad Som forteller oss hvorfor de aktuelle hensyn kan settes til side (Eksempelsamling hensyn) Skill mellom ønske om permanent og midlertidig dispensasjon

26 Plan- og bygningstjenesten Dispensasjoner Avvik fra TEK og dispensasjon Nybygg: dispensasjon Eksisterende bygg: som oftest ikke dispensasjon, men § 31-2 + Overgangsregler Energi og UU for prosjektering før 1. juli 2010 ved omfattende og kostbare omarbeidelser”

27 Plan- og bygningstjenesten Våtrom Frem og tilbake, frem og tilbake Kun som del av annet søknadspliktig tiltak (§ 20-1, nybygg, større tilbygg, bruksendring mv)

28 Plan- og bygningstjenesten Nabovarsel før søknad sendes inn ikke gjenpart til kommunen redegjørelse for naboens merknader i alle saker (også ”meldinger”) unnta varsling når eier er ukjent foreldet etter 1 år

29 Plan- og bygningstjenesten § 21-6 Privatrettslige forhold Økende tendens hos Fylkesmannen Opphever vedtak der det er uklart om man har de privatrettslige retter Bygging på annen manns grunn Bygging på sameie-eiendom Egne ledningsretter over annen eiendom Bygging over annen manns ledning på egen grunn (hvor det er tinglyste retter)

30 Plan- og bygningstjenesten Parkering ”på bakken” og BYA for småhusområder Plan (årstall)Regel (i BYA)Følger av Før 19802 P-plasserTEK 1980-871 P-plasspraksis 1987-19971 P-plasspraksis 1997 ->2 P-plasserTEK Uregulert2 P-plasserTEK

31 Plan- og bygningstjenesten Påminnelse Tidsbegrenset tilsyn Statlig ”pålegg”, 2 år fra 1.1.2011 Avfallsplan Sluttdokumentasjon Energi og UU fra 1.1.2013


Laste ned ppt "Plan- og bygningstjenesten Brukermøte Byggesak 20. Mars 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google