Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LYS I ALLE GLAS NES KOMMUNE 13. mars 2008  Hvorfor – Bakgrunn for prosjektet  Mål – hva vil vi oppnå  Organisering – hvem er med  Hva skal vi gjøre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LYS I ALLE GLAS NES KOMMUNE 13. mars 2008  Hvorfor – Bakgrunn for prosjektet  Mål – hva vil vi oppnå  Organisering – hvem er med  Hva skal vi gjøre."— Utskrift av presentasjonen:

1 LYS I ALLE GLAS NES KOMMUNE 13. mars 2008  Hvorfor – Bakgrunn for prosjektet  Mål – hva vil vi oppnå  Organisering – hvem er med  Hva skal vi gjøre  Hvem er selgere og hvem er kjøpere  Hva er kommunens utfordringer

2  Nedgang i folketallet  Ønske om å opprettholde tjenestetilbud og trivelige bomiljøer i grendene  Ønske om næringsutvikling og arbeidsplasser  Det er mange gardsbruk uten fast bosetting  Slike bosteder er attraktive for mange, men er vanskelig å få kjøpt Bakgrunn BAKGRUNN

3 40 fraflytta bruk i Hallingdal får fast bosetting innen 31.12.2011 I Hallingdal, Numedal og midtfylket er målet 100 bruk med ny fast bosetting MÅL Foto: Vibeke Hjønnevåg

4 Deltakere Hallingdal: Hol Ål Hemsedal Gol Nes Flå Midtfylket: Sigdal Krødsherad Modum Numedal: Nore og Uvdal Rollag Flesberg 3 regioner og 12 kommuner

5 ORGANISERING Prosjekteiere: Kommunene Styringsgruppe: 3 prosjektansvarlige, 3 fra kommunene (Marit T. Nerol, Synnøve Green, Terje Halland), 1 fra fylkeskommunen Prosjektansvarlige: Regionrådet for Hallingdal Knut Arne Gurigard, Numedalsutvikling Magne Pedersen, Næringshagen i Kunstnerdalen Tone R. Rolfstad Prosjektledere: Hallingdal: Torunn Bekkeseth, Numedal: Terje Halland, midtfylket: Hilde Riis + medhjelpere Ressursgruppe: Jord- og skogbruksansatte i kommunene

6 FINANSIERINGSKILDER  Kommunene i prosjektet  Buskerud Fylkeskommunen  Fylkesmannen i Buskerud  Landbruks- og matdepartementet

7 HVA SKAL GJØRES ?  Registrering av bruk uten fast bosetting  Brev til alle registrerte – SENDT UT 31 BREV I NES, 290 I HALLINGDAL  Personlig kontakt med eierne  Kontakt med aktuelle kjøpere  Bistå ved salg, overdragelse  Markedsføre kommunene  Følge opp nye innbyggere – legge til rette for næringsutvikling  Bygge opp et system/organisasjon som kan videreføre prosjektet

8 HVEM ER EIERNE ?  Bosatt annet sted i kommunen eller i regionen  Bor på og driver et annet gårdbruk i kommunen  Bo på alders- eller sjukeheim  Bosatt annet sted i Norge  Familietilknytning til eiendommen  Bruker eiendom som feriested  Leier bort jorda  Sameie  Dødsbo

9 HVORFOR ER DET VANSKELIG Å SELGE ?  Sterke følelsesmessige bindinger til eiendommen  Vanskelige familieforhold  Uklare ansvarsforhold (sameier, dødsbo)  Familiens feriested  Tror ikke eiendommen er attraktiv for andre  Behov for rådgiving og hjelp ved salg

10 HVEM ER TILFLYTTERNE ?  Unge familier med barn  Høy kompetanse / utdanning  Variert yrkesbakgrunn  Inntekt og formue over gjennomsnitt  Bor sentralt i dag  50 % tar med seg egen arbeidsplass  Ønsker alternativ boform/bomiljø  Høy motivasjon til å flytte  Restaurere gamle hus, kulturlandskap Kilde: Telemarksforskning

11 KOMMUNENS UTFORDRINGER  Lovverket: Odelslov, konsesjonslov, jordlov, plan- og bygningslov  Håndheving av bo- og driveplikten  0-konsesjon  Tilleggsjord til naboer ?  Spredt bosetting – kommuneplanen ?  Fradeling av bolighus med stor tomt ?  Fradeling av hyttetomt(er) for å få til et salg ?

12 LYKKE TIL MED LYS I ALLE GLAS !


Laste ned ppt "LYS I ALLE GLAS NES KOMMUNE 13. mars 2008  Hvorfor – Bakgrunn for prosjektet  Mål – hva vil vi oppnå  Organisering – hvem er med  Hva skal vi gjøre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google