Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OSLO POLICE DISTRICT Rusfri skole - Samarbeid mellom skole og politi Januar 2013 Bjørn Øvrum Kai Spurkland Strategisk stab Særlig om narkotikaforebyggende.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OSLO POLICE DISTRICT Rusfri skole - Samarbeid mellom skole og politi Januar 2013 Bjørn Øvrum Kai Spurkland Strategisk stab Særlig om narkotikaforebyggende."— Utskrift av presentasjonen:

1 OSLO POLICE DISTRICT Rusfri skole - Samarbeid mellom skole og politi Januar 2013 Bjørn Øvrum Kai Spurkland Strategisk stab Særlig om narkotikaforebyggende innsats med hund

2 OSLO POLICE DISTRICT SaLTo Foredrag Demonstrasjoner Holdnings -skapende Skole- undervisning (inkl. narkotika- forebyggende skoleinnsatser) Bekymrings- samtaler Skolekontakt Patrulje Klage- steder Ungdoms- klubber Hjembesøk Avdekke krim/ skape trygghet Reaktivt Tverretatlig samarbeid Etterforskning Oppfølgingssamtaler Konflikt håndtering Urinprøvekontrakter Opd Dialog POP Krisehåndtering Vurder kontinuerlig om du bruker riktig verktøy. Evaluer alltid før du legger verktøyet tilbake! Foreldre -møter Skreddersydd straff Multiverktøy Tillitsbygging Natteravner (SLT) Trygghetsprogram Våryr Forskning Føringer Trossamfunn Viktig at man balanserer bruken av verktøyene i de ulike rommene! bjorn.erik.ovrum@politiet.no Kriminalitetsforebyggende koordinator Ukentlige data-uttrekk Handlingsplaner /veiledere

3 OSLO POLICE DISTRICT 08.07.2014 Side 3 Rus(forebyggende) tiltak kai.spurkland@politiet.no bjorn.erik.ovrum@politiet.no ”2 smart 4 drugs” Aksjon Våryr Spaning- pågripelse- straff Oppsøkende ruspatruljering i dialog med barnevernet Bekymringssamtale/ oppfølgingssamtale/ urinprøver Skulkeprogram Politiets skoleundervisning (inkl. NSI) / foreldremøter Skolens ”Unge og Rus”

4 OSLO POLICE DISTRICT 08.07.2014 Side 4 Koordinering og samarbeid politi - skole Kriminalitetsforebyggende koordinator bjorn.erik.ovrum@politiet.no Oslo politidistrikt Skolesak uten interesse for politiet -Håndteres av skolen ihht. skolens ordensreglement og politiet varsles ikke. Alvorlig skolesak -Håndteres av skolen ihht. skolens ordensreglement og politiet varsles. Straffesak på skolen -Anmeldes til politiet, og håndteres av politiet ihht. straffeprosessloven. Politisak utenfor skolen av interesse for skolen -Håndteres av politiet ihht. politiinstruksen m.v. og skolen varsles. Politisak utenfor skolen uten interesse for skolen -Håndteres av politiet ihht. politiloven m.v. og skolen varsles ikke.

5 OSLO POLICE DISTRICT 08.07.2014 Side 5 Politiinstruksen Kriminalitetsforebyggende koordinator bjorn.erik.ovrum@politiet.no § 15-1. Politiets alminnelige samarbeidsplikt. Politiet skal samarbeide med andre offentlige myndigheter og organisasjoner når deres oppgaver berører politiets virkefelt og lov eller forskrift ikke er til hinder for dette. Særlig påligger det politiet å innlede et nært samarbeid med skole- og sosialmyndighetene og snarest underrette disse om forhold av antatt interesse for deres virksomhet.

6 OSLO POLICE DISTRICT Artikkel 33 Partene skal treffe alle egnede tiltak, herunder lovgivnings-messige, administrative, sosiale og undervisningsmessige tiltak, for å beskytte barnet mot ulovlig bruk av narkotiske eller psykotrope stoffer, slik disse er definert i de relevante internasjonale traktater, og for å hindre at barn blir brukt i ulovlig produksjon og handel med slike stoffer. Politi / skole -samarbeid FNs barnekonvensjon bjorn.erik.ovrum@politiet.no

7 OSLO POLICE DISTRICT 08.07.2014 Side 7 Oslo politidistrikt Politiets forebyggende arbeid er i liten grad lovregulert. Bruk av hund er ikke særskilt lovregulert Rettslige rammer for politiets bruk av hund - I

8 OSLO POLICE DISTRICT 08.07.2014 Side 8 Oslo politidistrikt Viktig å skille mellom: 1.Ordenstjeneste 2.Etterforskning 3.Forebygging Rettslige rammer for politiets bruk av hund - II

9 OSLO POLICE DISTRICT 08.07.2014 Side 9 Oslo politidistrikt Ingen direkte regulering Danmark egen regulering Rammene trekkes opp av pl § 6 som bestemmer at all maktbruk skal være nødvendig og forsvarlig. Kan være et veldig inngripende virkemiddel eller et alternativ til enda mer inngripende virkemidler (våpen). Hund i ordenstjeneste

10 OSLO POLICE DISTRICT Hund i etterforskning Følger bestemmelsene i straffeprosessloven

11 OSLO POLICE DISTRICT Hund i forebyggende arbeid

12 OSLO POLICE DISTRICT Skoleinnsatser med narkotikahund Historien 1996 – Narkotikaaksjon på Vestby vid. Klage. 1998 – Uttalelse fra Riksadvokaten. 2008 – Metoden brukes systematisk i Oslo. 2011 – Kritikk, debatt og usikkerhet. 2011 – OPD utreder spørsmålet og lager rutiner. 2012, mai – Stortinget behandler temaet. 2012, jun - Oslo bystyre behandler temaet. 2012, sep – POD ”velsigner” Oslos praksis

13 OSLO POLICE DISTRICT Skoleinnsatser med narkotikahund Må være reell forebygging Må foreligge samtykke -Fra eleven -Fritt -Informert -Skriftlig (nytt i 2012)

14 OSLO POLICE DISTRICT 08.07.2014 Side 14 Oslo politidistrikt Avtale i forkant Som regel sivilt Orientering i klassen De som vil går ut Søk i klassen Avslutning Gjennomføringen

15 OSLO POLICE DISTRICT Hvis hunden markerer treff?

16 OSLO POLICE DISTRICT Politiet er pålagt å bekjempe misbruk blant unge. Informasjon alene har liten effekt Korrigerer feiloppfatninger Viser at hund er effektivt Viser at vi tar det på alvor Hund er kontaktskapende Skaper uro blant selgere Supplement til andre tiltak Hvorfor denne metoden?

17 OSLO POLICE DISTRICT Undersøkelsen i seg selv er lite belastende. Hunden avdekker kun narkotika Mistenkeliggjøring av skolen? Mistenkeliggjøring av elever? Er ikke dette vel voldsomt?

18 OSLO POLICE DISTRICT Manglende kunnskap om hva vi gjør Gamle synder Godt stoff – ”Razzia mot ungdomsskole!” Klarer ikke å skille etterforskning fra forebygging. Lett å ta budbringeren. Uenighet med norsk narkotikapolitikk Det er få som er kritiske – men de høres godt. Hvorfor så mye kritikk?

19 OSLO POLICE DISTRICT Trolig et effektivt virkemiddel. God balanse mellom ulemper og fordeler. Viktig supplement til andre forebyggende tiltak. Krever god kunnskap og mye informasjon Oppsummering

20 OSLO POLICE DISTRICT


Laste ned ppt "OSLO POLICE DISTRICT Rusfri skole - Samarbeid mellom skole og politi Januar 2013 Bjørn Øvrum Kai Spurkland Strategisk stab Særlig om narkotikaforebyggende."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google