Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt - Samarbeid om etisk kompetanseheving

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt - Samarbeid om etisk kompetanseheving"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt - Samarbeid om etisk kompetanseheving
Bærum kommune som ressurskommune. Kari Hesselberg, fagsjef KS 7. September 2011

2 Satsing på etisk kompetanse 2007 - 2015
Etisk kompetanse og systematisk etikkarbeid Møteplasser for etisk refleksjon Fra 10 minutter på rapporten til etisk råd Bevissthet om holdninger og verdier i møte med brukerne Praksisnært Målgruppe; ledere og medarbeidere i helse og omsorgstjenesten Følger Omsorgsplan 2015 – finansieres av Helse- og omsorgsdepartementet KS i samarbeid med Sykepleierforbundet, Legeforeningen, Fagforbundet, FO, YS, HOD, HDIR og Seksjon for medisinsk etikk.

3 Visjon og mål for prosjekt; Samarbeid om etisk kompetanseheving
Systematisk praktisk etikkarbeid som styrker brukerens opplevelse av at helse- og omsorgstjenestene ivaretar deres verdighet og integritet. Mål: Styrke etisk kompetanse og systematisk etikkarbeid i helse- og omsorg Gjennom arbeid med: grunnleggende etiske prinsipper holdninger og verdier etisk vanskelige valg god etisk praksis Etablere kontinuerlig etikkarbeid med egnede møteplasser for etisk refleksjon i kommunen 300 kommuner skal med

4 Samarbeid med fagmiljø
Seksjon for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo (SME) Reidun Førde mfl Evaluering av etikksatsingen i kommunene Vårkonferanse Veiledning til kommunene Samarbeid med Diakonhjemmet høgskole Tom Eide og Einar Aadland Etikkhåndboka Studium i ledelse av etisk refleksjon

5 Ressurskommuner i etikkarbeid
Bærum: Klinisk etisk komite, etikk-kurs for alle, bokprosjekt… Drammen: Fasilitatorutdanning i etisk refleksjon Larvik; Rådet for etisk refleksjon, etikk og ledelse Skien: Etisk refleksjon div tiltak Røros: Refleksjonsgrupper i alle helse og sosialtjenester Oslo v/Sykehjemsetaten: Felles klinisk etisk komité for flere sykehjem 7 kommuner i midt-Troms: Etikkopplæring i kommunenettverk Gjøvik: Etikksatsing som inkluderte politikerne Trondheim: Ansatte etikkrådgiver Startet 2007 – fremdeles i gang

6 Hvordan styrke kompetansen i etikk?
Styrke hverdagskulturen Refleksjon over praksis i det daglige arbeidet Tid til refleksjon Etablere møteplasser for etisk refleksjon Råd for etisk refleksjon Refleksjonsgrupper med veileder Kompetansetiltak Etikkseminar Opplæring av etikkveiledere Fra små drypp i hverdagen til utdanning i etikk Koble etikkopplæring med faglige utfordringer som bruk av tvang, brukermedvirkning mv Ledelse Jobbe aktivt med etikk innenfor områder som: Brukermedvirkning Tvang. Begrunne tvangsbruk. Finnes det andre løsninger? Samhandling og tverrfaglig samarbeid Ledelse Organisasjonsetikk

7 Lier Kvinesdal og Flekkefjord Bydel Alna Tønsberg og Nøtterøy Bærum

8 Eksempler Stavanger kommune – Tasta sykehjem
Etisk refleksjon forebygger tvang og krenkelser Lars Helge Myrset i Demens & Alderspsykiatri nr Moss kommune – tjenester til utviklingshemmede Kan ansatte være venn med hjelpevergen på facebook? Reportasje i Utvikling 2011

9 Nesodden, Oppegård og Ski
Brukte adventskalenderen, e-læringsprogrammet, Hjerte, hode, hender. Har etikk-uke, sammen med Oppegård og Ski etc Fontene 06/10

10 Refleksjonskort fra Glemmen sykehjem, Fredrikstad
5 temaer 1. Tvang 2. Samtykkekompetanse 3. Tillitskapende arbeid 4. Sentrale begreper -etisk språk 5. Case/situasjoner Til sammen ca 100 refleksjonskort Selges hos Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

11 Tiltak for etisk kompetanseheving 2008-2011– antall kommuner
Nasjonale tiltak Oppstartskonferanse 163 Etikknettverk 50 Regionale konferanser 120 Lokale kurs (3 dager +) 20 Kurs i metoder for etisk refleksjon 118 Kommunebesøk mv 80 Etikkhåndboka eks. er solgt/delt ut Lokale tiltak pr 2010 Refleksjonsgrupper 96 Etikk-komite (KEK) 10 Etikkopplæring 80 Utdanning etikkveiledere 31 Lokale konferanser 6 Etikkcafé mv 76 Antagelig har mer enn medarbeidere deltatt i ett eller flere tiltak

12 Etikk-kommuner i Akershus 2007 - 2011
Bærum (R) Nes (1) Nesodden (2) Lørenskog (2) Ski (2) Nittedal (3) Oppegård (3) Sørum (3) Vestby (4) Asker (5) Aurskog-Høland (5) 163 kommuner med i prosjektet pr i dag Pulje 5 startet 10. mai: Alle fylker representert R=Ressurskommune, (1,2,3,4,5 = puljenr.)

13 Nordpå

14 Hva har ressurskommunene betydd?
Resurskommunene – Bærum mfl. – har banet vei Ved å prøve ut og identifisere hva som er viktig å gjøre og hva som fungerer Vist at etikk-kompetanse er viktig Gitt legitimitet («Bærum satser på etikk…») Vi ser at kommunene kommer stadig raskere og bedre på banen De etablerer raskere sitt etikkprosjekt, setter i gang lokal etikkopplæring, kobler etikk og andre faglige utfordringer, forankrer bedre i ledelsen etc..

15 Hva har vi lært av Bærums etikkprosjekt?
Langsiktig satsing - 4 års prosjekt Grunnleggende etikk-kompetanse for alle Heldig som har kompetanse i kommunen – Edel og Gerhard Satt av tid og midler, god forankring i ledelsen Evaluering, kunnskapsbasert – samarbeid med SME Valgt å satse på et begrenset antall tjenestesteder Klinisk etikk-komité Bidro til utviklingen av Etikkhåndboka! Stilte Belset boliger til disposisjon for filming av Etisk refleksjon Bidratt med foredrag og kurs for andre kommuner og KS Bidratt med forskning og fagartikler Fikk Smartprisen! Og nå også bok! - Gratulerer

16 Utfordringer for Bærum og for alle landets etikk-satsinger
Hvordan spre etisk refleksjon som metode til alle tjenesteder I helse- og omsorg Kanskje i hele kommunen? Hvordan holde etisk refleksjon og etikkarbeid levende etter at prosjektet har takket for seg? Målet for Samarbeid om etisk kompetanseheving er at etisk refleksjon lever videre også etter 2015, som naturlig del av verktøykassa i helse- og omsorg

17 Hva tror vi virker? Etisk refleksjon Etisk lederskap
Lokale etikk-inspirasjonsdager – kick-off Opplæring av etikkveiledere –som leder etisk refleksjon Læring i nettverk – dele erfaringer Noen bør ha mer etikk-kompetanse Knytte sammen etikk og faglige utfordringer; brukermedvirkning, organisasjonsetikk, tvang, samhandling… Gjennomføre, dokumentere, evaluere, forbedre

18 Etikk og ledelse Etikkprosjektene må forankres i ledelsen, i toppledelse, men vel så viktig er det å ha mellomlederne med seg – ellers skjer ingen ting KS har satt i gang nettverk om etikk og ledelse Lederens rolle i etikkarbeidet. Lederens egne etiske dilemma 65 % av de som deltok i pulje 5 var ledere Tidligere mer fokus på medarbeiderne, lederne identifiserer egne dilemma og skjønner i større grad at det er etiske dil i virksomheten, styrker forankringen, ser behovet Vi ser forskjell mellom avdelinger i samme kommune, avhengig av om leder har tilrettelagt for etisk refleksjon Starter i Østfold, S-Trøndelag (Larvik) Startet opp med kommuner fra Vestfold, Telemark, Agder - fylkene

19 Lederens etiske dilemma - eksempler
Mellom barken og veden Krav til budsjettdisiplin vs forsvarlig tjeneste Prioritering av tid, penger, oppgaver Manglende forståelse mellom nivåene Medarbeidere, arbeidsmiljø og kvalitet Medarbeidere som ikke følger felles bestemmelser Travelhet og medarbeidere får dårlig samvittighet Misfornøyde medarbeidere Grenseregulering – hvor går grensen for mitt ansvar som leder Hva er godt nok? Krav om at leder skal være tilgjengelig hele tiden Fra nettverk Etikk og ledelse i Larvik mai 2011

20 Etikkprisen 50.000 kr. Søknadsfrist 14. oktober

21 Smartprisen – 75.000 kr. x 3 fra KS og Sykepleien

22 9. Spar på kreftene i vanskelige situasjoner ved å tillate deg 5 minutter med etisk refleksjon..….

23 Verktøy, gode eksempler m.m på våre nettsider:
Pernille Næss, Christine Næss Evensen, Kari Hesselberg, Følg også etikkprosjektet på Facebook Christine 23


Laste ned ppt "Prosjekt - Samarbeid om etisk kompetanseheving"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google