Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Pål Øverby  51 år  Siviløkonom  5 år i reklamebyrå tekstforfatter  17 år i media  Annonsedirektør i Aftenposten i 9 år  Styremedlem i finn.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Pål Øverby  51 år  Siviløkonom  5 år i reklamebyrå tekstforfatter  17 år i media  Annonsedirektør i Aftenposten i 9 år  Styremedlem i finn.no."— Utskrift av presentasjonen:

1

2  Pål Øverby  51 år  Siviløkonom  5 år i reklamebyrå tekstforfatter  17 år i media  Annonsedirektør i Aftenposten i 9 år  Styremedlem i finn.no i 5 år  Adm. direktør i Observer Norge  Nå: Rekrutteringsrådgiver i Raadgiverhuset, fire år som hodejeger  Jobbet mye med barnehager (kommuner, bydeler, MiB)  Gift, to sønner (21 og 24).  Bor i Ski  Lidenskap: Italia

3  09.00 – 09.20 Innledning ved Erik og Torunn  09.20 – 10.00 Hvordan sikre en god rekrutteringsprosess  10.00 – 10.15 Pause  10.45 – 12.00 Arbeidsøkt rekruttering  12.00 – 13.00 Lunsj  13.00 – 14.00 Filosof Einar Øverenget  14.00 – 14.15 Pause  14.15 – 16.00 Hvordan profilere oss for å få flere søkere  16.00 Avslutning

4  Hva kjennetegner og hvordan sikre en god rekrutteringsprosess  Hvilke kanaler bør benyttes for å sikre en bred og god søkermasse  Hvordan utforme en stillingsannonse som appellerer til de riktige målgruppene  Hvordan lese og vurdere en søknad og en CV  Hvordan innkalle til, gjennomføre og følge opp et godt intervju  Selve intervjuet, inkludert utarbeidelse av intervjuguide  Hvordan velge hvem som går videre i prosessen  Hvordan ta vare på gode kandidater slik at vi ikke mister dem underveis  Referanseintervjuet, inkludert utarbeidelse av intervjuguide  Hvordan gi tilbakemeldinger, avslutte og følge opp

5  Hva skal vi oppnå med profilarbeidet (mål)?  Hvem skal vi snakke til (målgrupper)?  Hvilke verdier skal danne grunnlaget for vår kommunikasjon?  Hvilke fortrinn har Bærum kommune og barnehagene?  Hvordan skal vi utnytte disse fortrinnene (tiltak)?  Hvordan skal vi nå målgruppene?  Hvilke tiltak mot hvilke målgrupper?  Idéarbeid rundt utforming av tiltak  Konkretisering av tiltak

6  Hvordan formidle og hvordan tolke et budskap  To og to jobber sammen  Sitte med ryggen mot hverandre  En skal formidle budskapet (med ord)  Den andre skal tolke det (med tegning)  Ikke se på hverandre, ikke se på de andre  8 minutter  Den som kommer nærmest originalen vinner  Premiekonkurranse

7  Ledere?  Førskolelærere / pedagogiske ledere?  Assistenter?

8

9  Hvilke elementer i rekrutteringsprosessen er mest relevante for rekrutteringen til barnehagene i Bærum ?  Hvilke elementer er eventuelt ikke relevante?  Er det noe dere savner?  Hva bør vi legge vekt på/mindre vekt på?

10 Annonsert rekruttering Search Begrenset oppdrag (sluttvurdering/tester)  Stillingsprofil (kravspesifikasjon)  Tenk morgendagens behov, ikke gårsdagens  Legg alder, kjønn og etnisk bakgrunn til side  Definer klare mål for stillingen  Hva er kritiske suksessfaktorer, for dere og for kandidatene

11  Stillingsprofil for stillingen som ……  Om barnehagene i Bærum : ”Barnehagene i Bærum er…...”  Arbeidssted: X barnehage holder til i …  Om stillingen: Ansvarsområder/arbeidsoppgaver  Ønsket bakgrunn:  Utdannelse  Erfaring  Kunnskap  Idealkandidaten er……  Personlige egenskaper:  Rapportering og organisering:  Stillingen tilhører…. og rapporterer til…...  Barnehagen består av…..  Viktigste kontaktpunkter vil være…..  Hva gjør stillingen attraktiv? (Mangfold, høy kompetanse, miljø, gode ideer får lett gjennomslag, fleksibilitet, gode betingelser…..)  Utfordringer:  Rammebetingelser / annet:

12  For å sikre mange søkere  For å sikre de rette søkerne  Hva slag respons kan forventes fra ulike kanaler  Økonomiske betraktninger  Avis, sosiale nettsteder, fagblader, oppslag, e-post, stand ved skoler, …..

13  Hvordan utforme en stillingsannonse som appellerer til de riktige målgruppene  Annonsen skal:  Vekke oppmerksomhet  Treffe de mest interessante  Signalisere oss og hvem vi er  Få fram det positive, ikke kravene  Kort teaser-annonse i trykte medier  Lengre, utfyllende annonse til nett og annet

14  Hva du bør se etter i søknadsteksten  Hvorfor kandidaten søker jobben  Hva kandidaten mener å kunne bidra med  Språkføring: Lettlest godt språk, skrivefeil, nøktern, selgende etc.  Har kandidaten lagt arbeid i søknaden?  Evne til å være kortfattet  Ikke bare en gjentakelse av CV  Hva du bør se etter i CV -en  Struktur, logisk oppbygging  Finnes det hull  Jobb ved siden av studier  Verv utover det jobbrelaterte  Varighet på tidligere jobber, stabilitet  Mønster i yrkeskarrieren

15  Finnes datasystemer som gjør hele søknadsbehandlingen automatisk; Easycruit, Webcruiter o.a.  Personlig e-post  Telefon  Respekt for kandidatens situasjon  Styrt fleksibilitet på møtetidspunkt

16  Rammen rundt  Lokalet  Servering  Ingen forstyrrelser  Etablere et positivt forhold til kandidaten  Spørsmålsstillingen  Avslutning av intervjuet: Fremdrift

17  Innledende småprat for å skape trygghet  Bakgrunn / oppvekst / familieforhold  Utdannelse (hva er mest relevant for denne stillingen)  Yrkeserfaring (hva er mest relevant for denne stillingen)  Hvorfor søker du jobben?  Hva vet du om barnehagene i kommunen?  Dine synspunkter / tanker om barnehager, hva er for deg en god barnehage?  Hva mener du kreves for å fylle rollen som førskolelærer?  Hva kan du bidra med for å nå dette?  Hva er ditt pedagogiske ståsted?  Hva trives du best /minst med i nåværende arbeid?  Hva er du mest stolt av?  Skriftlig / muntlig fremstillingsevne  Språkkunnskaper  På en skala fra 1 til 10, hvor vil du plassere deg selv på følgende kriterier (hent kriterier fra stillingsprofilen; initiativ, fleksibilitet, relasjonsbygging, arbeidskapasitet, kreativitet etc.)  Hva motiverer/ demotiverer deg?  Hvordan ville de rundt deg beskrive deg?  Hvis du hadde en coach / rådgiver, hvilke råd ville du fått for å bli enda bedre?  Hva skjer når du sliter /oppgaver tårner seg opp / har mange baller i luften samtidig?  Hvordan fremstår kandidaten i intervjusituasjonen?  Gå gjennom kravene fra stillingsprofilen, hvordan mener kandidaten han / hun matcher disse?  Hva lurer kandidaten på om jobben?  Fremdrift / neste skritt: Hva koster du? Oppsigelsestid? Tidsperspektivet du vil ha på jobben  Hvordan synes du dette møtet har gått? Har du fått fram hvem du er?

18  Totalvurdering  CV  Søknad  Inntrykk i intervjuet  Kjemi  Magefølelse  Hvis flere gjennomfører intervjuer  Skjema - ”Grand Prix”  Skala fra 1 - 10, bruke hele skalaen  Definere kriteriene som skal vurderes  Begrunne karakteren  Lettere å være konkret og enes om et velbegrunnet valg

19  Fordeler med to intervjurunder:  Bli bedre kjent med kandidaten  Ser om kandidaten utvikler seg positivt eller negativt  Flere kan møte kandidatene  Nye spørsmål basert på inntrykket etter første runde  Mulighet for oppgaveløsing (case)

20  Unngå at de ”glipper” underveis i prosessen  Tidsaspektet / tempo  Følge opp hele veien  Alltid ha minst tre kandidater; førstevalget kan si nei  Hvordan motivere de andre finalistene

21  Kun referanser med profesjonell relasjon (ikke privat). Avklar relasjonen.  Over-, under- og sideordnet referanse hvis relevant  Uoffisielle referanser  Be referansen beskrive kandidaten som person (utdyp enkelte ord)  Hva er det vi ikke får ved å ansette NN  Hvis du var coach for NN, hvilke råd ville du gitt for å få NN enda bedre?  Faglig kompetanse, utdyp de viktigste for din arbeidsplass  Personlige egenskaper: Vurder kandidaten på en skala fra 1- 10 på viktige kriterier (de samme du har spurt NN om, initiativ, fleksibilitet etc)  Er NN mest individualist eller lagspiller?  Hva slags leder er NN?  Hvordan tror du NN vil fungere i denne stillingen vi tilbyr?  Forhold til rusmidler, sykefravær, økonomiske misligheter etc.  Ville du ansatt vedkommende igjen?  Noe mer du vil si om kandidaten, noe som ikke er kommet fram?

22  Sørg for at alle får en seriøs tilbakemelding  E-post til de som ikke er intervjuet, så personlig som mulig  Telefon til alle som er intervjuet  Hva si til kandidater som ikke nådde helt opp: Mange gode kandidater, du var en av disse Begrunne med kompetanse fremfor personlighet

23  Gå alltid tilbake til stillingsprofilen og sjekk om dere har valgt kandidaten som er nærmest  Signere kontrakt, gjøre litt stas ut av det  Holde kandidaten varm i overgangsperioden, unngå anger  Introduksjon, opplæringsprogram  Oppfølging etter 3/6/12 måneder i arbeid

24  Hva skal vi oppnå med profilarbeidet (mål)?  Hvem skal vi snakke til (målgrupper)?  Hvilke verdier skal danne grunnlaget for vår kommunikasjon?  Hvilke fortrinn har Bærum kommune og barnehagene?  Hvordan skal vi utnytte disse fortrinnene (tiltak)?  Hvordan skal vi nå målgruppene?  Hvilke tiltak mot hvilke målgrupper?  Idéarbeid rundt utforming av tiltak  Konkretisering av tiltak

25  Øke kunnskapen om Bærum generelt  Øke kjennskapen til og kunnskapen om hver enkelt barnehage  Sikre tilfanget av nok dyktige medarbeidere til barnehagene

26  Studenter (øvingslærere)  Publikum/befolkningen generelt  Høgskoler (hele landet)  Fagmiljøer – media (fagmedia, bydelsaviser)  Foreldre og barn  Ansatte i andre barnehager  Nabokommuner / bydeler  Pressområder (god dekning av fagutdannede)  Politikere  Kommuneadministrasjonen  Nettverk (fagorganisasjoner, bedrifter, veiledningsgrupper)  Tidligere ansatte  Menn

27  ”Det er stort å være liten i Bærum”

28  Særegenheter  Kvaliteter  Overraskelser  Utfordringer

29  Hvilke tiltak trenger vi?  Massekommunikasjon  Én-til-én kommunikasjon  Annen kommunikasjon

30  Hvilke tiltak mot hvilke målgrupper  Konkret utforming av tiltakene  Tenk barnehagene og kommunen  Prioritering

31  Hvordan presentere barnehagene i Bærum som attraktive arbeidsplasser:  Kvalitet  Faglig utvikling  Belønning  Andre goder  BÆRUM KOMMUNE

32 PÅL S. ØVERBY Tlf: (+47) 905 26 841 E– post: paal@raadgiverhuset.nopaal@raadgiverhuset.no


Laste ned ppt " Pål Øverby  51 år  Siviløkonom  5 år i reklamebyrå tekstforfatter  17 år i media  Annonsedirektør i Aftenposten i 9 år  Styremedlem i finn.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google