Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Videregående opplæring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Videregående opplæring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Videregående opplæring
Snakke med barna – være nysgjerrige sammen. Diskutere vgs.

2 Rett til 3 års opplæring i skole i et av tre valgte utdanningsprogram
De tre årene må “tas ut” i løpet av fem år etter avsluttet ungdomsskole når hele opplæringen skjer i skole og seks år når hele eller deler av opplæringen skjer i lærebedrift 12 utdanningsprogram Opplæringen skal føre fram til: Studie-, yrkes- eller grunnkompetanse Pkt. 1 Når søker – søke på tre utdanningsvalg (linjer). Rett på opptak på et av disse. Ikke rett på å komme inn på den skolen man ønsker som har disse utdanningsvalgene. Omvalg – en gang. Kan bytte utdanningsprogram før 1. oktober dersom skolen sier ja (har plass). Kan gjennomføre sitt utdanningsløp fram til året man fyller 24. Studiekompetanse – at man kan søke opptak på høgskoler og universiteter. Betingelse er ståkarakter i alle fag. Poenginntak på høgskoler og universitet også. Å ha yrkeskompetanse vil si at man er utdannet til å utøve et yrke. Ved å velge programområder fra de 9 yrkesfaglige utdanningsprogrammene kan du oppnå forskjellige former for yrkeskompetanse. Hvis du av ulike årsaker ikke oppnår full yrkes- eller studiekompetanse etter videregående opplæring, for eksempel ved at du slutter underveis eller stryker i fag, får du utstedt et kompetansebevis som dokumenterer den kompetansen du har fått gjennom opplæringen.

3 Videregående opplæring
Opplæringsløpene er bygd opp etter følgende mønster: Vg1 – Videregående trinn 1 Vg2 - Videregående trinn 2 Vg3 - Videregående trinn 3

4 De 12 utdanningsprogrammene i videregående opplæring:
Teknikk og industriell produksjon Elektrofag Bygg- og anleggsteknikk Restaurant- og matfag Helse- og oppvektsfag Design- og håndverksfag Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Naturbruk Studiespesialisering Idrettsfag Musikk, dans og drama Studieforberedende utdanningsprogram med kursiv Design og håndverk – kryssløp – at man kan gå over til at annet utdanningsprogram på vg2, , norsk flagg – landslinjer, kan gå på disse skolene selv om de ligger utenfor Akershus, gul farge opplæring i skole, grønn farge – i lære, lærling.

5 Videregående opplæring
Generell / spesiell studiekompetanse oppnås gjennom følgende utdanningsprogram: - Studiespesialisering - Studiespesialisering med formgivingsfag - Idrettsfag - Musikk, dans, drama Studiekompetanse oppnås også gjennom: - Medier og kommunikasjon i 3 år - Naturbruk m/ Energi- og miljøfag (spes. studiekomp.) - Tekniske og allmenne fag (TAF) Noen studier kan ha høyere karakterkrav enn 2, andre igjen kan ha krav om språkferdigheter, dokumenterte kunstneriske ferdigheter, praksis, opptaksprøve eller lignende. For opptak til en del studier stilles det krav om at du har valgt spesielle programfag på Vg2 og Vg3, vanligvis matematikk og andre realfag. Formgivingsfag: Kreative fag, kreative arbeidsmetoder og design og arkitektur. Idrettsfag – viktig å presisere at det er mye teori også – treningslære og aktivitetslære + alle fellesfagene, som matematikk, 2. fr.språk, naturfag, matematikk, norsk, engelsk, historie osv. MDD – Ski vgs – eneste skolen med opptakskrav – også mulig å søke inn på karakterer, men en fordel å gå på opptaksprøve dersom du kan noter og spiller et instrument/synger. Får ekstrapoeng. HVAM internatskole i Nes i Romerike. Internatskole – reiser hjem i helgene. 3-årig videregående opplæring med fokus på realfag, energi og miljøspørsmål opplæring i små grupper, med tett oppfølging av lærer unik sammensetning av teori og praktisk arbeid aktuelle miljø- og klimaspørsmål fornybare energikilder som sol, bio, vind, vann og hydrogen som energibærer spesiell studiekompetanse til de fleste naturvitenskapelige studier. Etter fire år oppnår du dobbel kvalifikasjon: Både svennebrev og studiekompetanse med fordypning i matematikk og fysikk. Programmet er først og fremst rettet mot deg som ønsker å studere på høyskole- eller universitetsnivå og sikter mot å bli ingeniør eller sivilingeniør, men den passer også for andre studier. Studiet for tekniske og allmenne fag gir deg en solid og allsidig utdanning og åpner mange veier for deg etter videregående skole.

6 Spesiell studiekompetanse
Eksempel: Ingeniørstudiet stiller spesielle krav til: matematikk fysikk Lege-, tannlege- og veterinærstudiet stiller spesielle krav til: kjemi

7 Fellesfag – FF, Studieforberedende utdanningsprogram – Vg1:
( alle fag er oppgitt med timer/år – 60 min) Norsk t skoletimer pr. uke Engelsk 140 t skoletimer pr. uke Matematikk 140 t skoletimer pr. uke Naturfag 140 t skoletimer pr. uke Kroppsøving t skoletimer pr. uke 2. fremmedspråk 113 t skoletimer pr. uke Samfunnsfag t ( På ID og MDD i Vg2 ) Geografi t ( På ID og MDD i Vg2 ) NB! SSP har «bare» 30 timer i uka, de andre har 35 eller mer.

8 Det følgende gjelder for de studieforberedende utdanningsprogrammene (SSP, ID, MDD)
Har du fremmedspråk i grunnskolen? Da kan du velge mellom å: Fortsette på nivå II i det samme fremmedspråket som du hadde på ungdomstrinnet på Vg1 og Vg2. Hvis skolen din tilbyr det, kan du også velge å ta fremmedspråk nivå III på Vg3 med 140 timer.

9 2. Begynne med et nytt fremmedspråk på nivå I på Vg1 og på Vg2
2. Begynne med et nytt fremmedspråk på nivå I på Vg1 og på Vg2. Hvis skolen din tilbyr det, kan du i tillegg velge å ta fremmedspråk nivå II som programfag på Vg3 med 140 timer. Du kan altså ikke velge å begynne på nytt med det samme fremmedspråket som du hadde på ungdomstrinnet. Vær også oppmerksom på at du heller ikke har krav på å fortsette med det fremmedspråket som du hadde på ungdomstrinnet hvis skolen din ikke tilbyr det. Eksempel: Ski videregående tilbyr bare tysk på nivå I. Dersom du har hatt engelsk eller norsk fordypning, og skal gå på Ski vgs må du ha tysk. De andre skolene har ofte også bare ett fag de satser på, selvfølgelig fordi det er få elever som begynner på ID, MDD eller SSP og ikke har hatt 2. fremmedspråk på u-skolen.

10 Har du ikke fremmedspråk i grunnskolen?
Da må du som valgte engelsk, norsk eller samisk fordypning i stedet for fremmedspråk på ungdomstrinnet begynne på nivå I i et fremmedspråk  – med 113 timer på Vg1 og 112 på Vg2 fortsette på nivå II i det samme fremmedspråket – med 140 timer på Vg3. På Vg3 får du da færre timer til valg av programfag. Dette betyr at du begrenser valgmulighetene dine på VG3 på utdanningsprogrammene SSP, ID og MDD

11 Studiespesialisering
Programområdene Vg1 studiespesialisering og Vg2 og Vg3 realfag og samfunnsfag, økonomi og språkfag Fellesfag Programfag 420 t/år Fellesfag t/år Programfag 421 t/år Fellesfag t/år

12 Studiespesialisering Programområde for formgivingsfag
Fellesfag Programfag Fellesfag Programfag Fellesfag Programfag

13 Idrettsfag Musikk, dans og drama
Fellesfag Felles programfag Valgfritt programfag Fellesfag Felles programfag Valgfritt programfag Fellesfag Felles programfag Valgfritt programfag

14 Studiekompetanse Gir mulighet til å studere ved universitet og høgskole. Karakterer kan avgjøre om du kommer inn på studiet. Et studium kan vare fra 3 år og opp til 7 år. Eksempler på yrker: Jurist Ingeniør Økonom Geolog Farmasøyt Prest Tannlege Lektor Forsker Adjunkt Befal Lærer Psykolog Veterinær Politi Megler Advokat Sykepleier Fysioterapeut Optiker Barnevernspedagog Revisor Lege Sosiolog

15 Yrkesfaglige utdanningsprogram
9 yrkesfaglige utdanningsprogram gir grunnlag for opplæring fram til fagbrev eller svenneprøve. Hovedmodellen er Vg1, Vg2 + to år i bedrift. Alle yrkesfaglige utdanningsprogram har 35 t/u De yrkesfaglige utdanningsprogrammene har ikke krav om opplæring i annet fremmedspråk enn obligatorisk engelsk Noen yrker, som feier, har ett år på skole og tre år i bedrift, seilmakerfaget, keramikerfaget, gipsmakerfaget, håndbokbinderfaget.

16 Ikke alle disse fagretningen innenfor helse og oppvekst tilbys i Follo-regionen. Fotterapi og ortopediteknikk og hudpleier kan du bare få i Bærum. Rud vgs og Rosenvilde vgs. Minner om 35 timer i uka.

17 Fellesfag –FF, yrkesfaglige utdanningsprogram Vg1:
Norsk 56 t/år Engelsk 84 t/år Matematikk 84 t/år Naturfag 56 t/år Kroppsøving 56 t/år Samfunnsfag 84 t/år (VG 2)

18 Videregående opplæring
Felles fag Programfag Prosjekt til fordypning Elevene starter spesialisering innenfor sitt utdanningsprog. Fellesfag Programfag Prosjekt til fordypn. Læretiden i bedrift vil halve tiden bestå av opplæring og halve tiden arbeid. Læretiden avsluttes med fag/svenneprøve. Ingen har rettighet til læreplass, Må være aktive selv. Kan få hjelp på fagopplæringskontoret. Fravær – på vg1 og vg2 er svært negativt. Lærebedrifter ser på det når de skal velge lærlingekandidater.

19 Videregående opplæring
Yrkeskompetanse: Fagbrev Svennebrev Yrkestittel Barne- og ungdomsarbeider Rørlegger Utstillingsdesigner Servitør Maler Interiørkonsulent Faglaborant Frisør Mediedesigner Anleggsgartner Baker Helsesekretær Dataelektroniker Mediegrafiker Romteknolog Sveiser Møbelsnekker Agronom Resepsjonist Tømrer Apotektekniker Aktivitør Gullsmed Hudpleier Industrimaler Fotograf Fotterapeut Trebåtbygger Kjole- og draktsyer Gartner Bilmekaniker Smed Tannhelsesekretær Svennebrev etter lærlingetid, og gjelder for de gamle kunst og håndverksfagene. Svennebrev er merket med blått i vilbli.no

20 Videregående opplæring
Kostymesyer Glasshåndverker Blyglasshåndverker Bøkker Interiørkonsulent Utstillingsdesigner Herreskredder Håndbokbinder Blomsterdekoratør Håndvever Skomaker Aktivitør Kjole og draktsyer Gullsmed Sølvsmed Seilmaker Frisør Buntmaker Keramiker Gjørtler Salmaker Forgyller Taksidermist Duodjar Bunadstilvirker Strikk Urmaker Optroniker Maskør/parykk Møbelsnekker Børsemaker Filigransølvsmed Gipsmaker Nautisk instrumentmaker Orgelbygger Pianostemmer Smed Storurmaker Komposittbåtbygger Treskjærer Modist Tredreier Kurvmaker Trebåtbygger DESIGN OG HÅNDVERK

21 Videregående opplæring
Motormann Sveiser Verktøymaker Anleggsmaskinmekaniker Finmekaniker Plastmekanikerfaget Industrimekaniker Platearbeider Industriell skotøyproduksjon Laborantfaget Garverifaget Gjenvinningsfaget Grafisk trykker NDT-kontrollfaget Bilmekaniker NDT kontrollørfaget Landbruksmaskinreparatør Industrirørlegger Chassispåbygger Låsesmed Bokbinder Industritapetserer Billakkerer Grafisk emaballasje Industritekstilfag Motormekaniker Motorsykkelfaget Matros CNC -operatør Dimensjonskontroll Kjemiprosessfaget Bilskadereparatør Hjulutrustning Modellbygger Reservedelsfaget Støperifaget Kranfaget Industriell møbel- og treteknikk Aluminiumskonstruksjon Fagoperatør produksjonsteknikk Vikler- og transformatormontør Serigrafifaget Produksjonselektroniker Tekstilrensfaget Boreoperatør Brønnfag (havbunnsinstallasjoner, hydraulistiske røroperasjoner, kabeloperasjoner, komplettering, sementering) Termoplastfaget Vaskerifaget TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

22 Videregående opplæring
SERVICE OG SAMFERDSEL *IKT servicefag Kontor- og administrasjonsfaget Sikkerhetsfaget Yrkessjåførfaget Resepsjonsfaget Reiselivsfaget Logistikkfaget Salgsfaget *Kryssløp fra alle Vg1

23 Påbygging til generell studiekompetanse oppnås i yrkesfaglige utdanningsprogram gjennom Vg3
Påbyggingsåret inneholder de ekstra fellesfag-FF som kreves for å få generell studiekompetanse.

24 Norsk 281 t/år 10 skoletimer i uka
Påbygging til generell studiekompetanse kan oppnås i alle yrkesfaglige utdanningsprogram – Vg3: Norsk 281 t/år skoletimer i uka Matematikk 140 t/år skoletimer i uka Naturfag t/år skoletimer i uka Historie 140 t/år skoletimer i uka Kroppsøving t/år skoletimer i uka ( Programfag 140 t/år)* Strykprosent på 50% rett etter VG2.

25 Videregående skoler Medier og kommunikasjon Helse- og oppvekstfag
Drømtorp vgs Service og samferdsel TO – tilrettelagt opplæring Studiespesialisering Ski vgs Idrettsfag Musikk, dans og drama SSP + SSP m / formgiving Roald Amundsen vgs Idrettsfag Medier og kommunikasjon

26 Studiespesialisering
Elektrofag Nesodden vgs. Design og håndverksfag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverksfag Vestby vgs Restaurant- og matfag Service og samferdsel TO – tilrettelagt opplæring Teknikk og industriell produksjon SSP + SSP m/formgivingsfag Design og håndverksfag Ås vgs Elektrofag Helse- og oppvekstfag Idrettsfag TO – tilrettelagt opplæring

27 Studiespesialisering
Idrettsfag Frogn vgs Service og samferdsel TO – tilrettelagt opplæring Naturbruk Hvam vgs Naturbruk , energi-og miljøfag. Spesiell studiekompetanse

28

29 Videregående opplæring
Noen nyttige internettadresser: | Her finner du alt om videregående opplæring Yrkesorientering, nyttige linker, fagstoff Arbeidsmarkedsetaten-yrker og utdanning Omfattende yrkesarkiv Søkeside for videregående skole Her finner du en interessetest, og informasjon om de enkelte utdanningsprogrammene. Skolen abonnerer

30 Videregående opplæring
Noen viktige datoer: - UTV på vgs uke 42 – 43 (påmelding sept.) Utdanningsmesse AUD – max, Ås. 20.11 Oppe på kvelden for foreldre -Jan/Feb - “Åpen skole” i vgs -1.feb - Søknad særskilt inntak -1.mars - Søknad ordinært inntak -ca 10.juli - 1. inntak 15 år – elevene velger selv 10. Juli – 1. inntak En angremulighet etter 1. mars innen 1. juni. Må snakke med rådgiver for å få det igjennom. Søker i alle fylket – nei Privatskoler – ja i alle fylker. Søke SSP i Romerike, ja, men bakerst i rekka. Landsdekkende linjer Søke hvert år.


Laste ned ppt "Videregående opplæring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google