Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Videregående opplæring. Rett til 3 års opplæring i skole i et av tre valgte utdanningsprogram De tre årene må “tas ut” i løpet av fem år etter avsluttet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Videregående opplæring. Rett til 3 års opplæring i skole i et av tre valgte utdanningsprogram De tre årene må “tas ut” i løpet av fem år etter avsluttet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Videregående opplæring

2 Rett til 3 års opplæring i skole i et av tre valgte utdanningsprogram De tre årene må “tas ut” i løpet av fem år etter avsluttet ungdomsskole når hele opplæringen skjer i skole og seks år når hele eller deler av opplæringen skjer i lærebedrift 12 utdanningsprogram Opplæringen skal føre fram til: Studie-, yrkes- eller grunnkompetanse

3 Videregående opplæring Opplæringsløpene er bygd opp etter følgende mønster: Vg1 – Videregående trinn 1 Vg2 - Videregående trinn 2 Vg3 - Videregående trinn 3

4 De 12 utdanningsprogrammene i videregående opplæring: » Teknikk og industriell produksjon » Elektrofag » Bygg- og anleggsteknikk » Restaurant- og matfag » Helse- og oppvektsfag » Design- og håndverksfagDesign- og håndverksfag » Medier og kommunikasjon » Service og samferdsel » Naturbruk » Studiespesialisering » Idrettsfag » Musikk, dans og drama Studieforberedende utdanningsprogram med kursiv

5 Videregående opplæring Generell / spesiell studiekompetanse oppnås gjennom følgende utdanningsprogram: - Studiespesialisering - Studiespesialisering med formgivingsfag - Idrettsfag - Musikk, dans, drama Studiekompetanse oppnås også gjennom: - Medier og kommunikasjon i 3 år - Naturbruk m/ Energi- og miljøfag (spes. studiekomp.) - Tekniske og allmenne fag (TAF)

6 Spesiell studiekompetanse Eksempel: Ingeniørstudiet stiller spesielle krav til: matematikk fysikk Lege-, tannlege- og veterinærstudiet stiller spesielle krav til: matematikk fysikk kjemi

7 Fellesfag – FF, Studieforberedende utdanningsprogram – Vg1: ( alle fag er oppgitt med timer/år – 60 min) Norsk113 t 4 skoletimer pr. uke Engelsk140 t 5 skoletimer pr. uke Matematikk140 t 5 skoletimer pr. uke Naturfag140 t 5 skoletimer pr. uke Kroppsøving 56 t 2 skoletimer pr. uke 2. fremmedspråk113 t 4 skoletimer pr. uke Samfunnsfag 84 t ( På ID og MDD i Vg2 ) Geografi 56 t ( På ID og MDD i Vg2 )

8 Det følgende gjelder for de studieforberedende utdanningsprogrammene (SSP, ID, MDD) Har du fremmedspråk i grunnskolen? Da kan du velge mellom å: 1.Fortsette på nivå II i det samme fremmedspråket som du hadde på ungdomstrinnet på Vg1 og Vg2. Hvis skolen din tilbyr det, kan du også velge å ta fremmedspråk nivå III på Vg3 med 140 timer.

9 2. Begynne med et nytt fremmedspråk på nivå I på Vg1 og på Vg2. Hvis skolen din tilbyr det, kan du i tillegg velge å ta fremmedspråk nivå II som programfag på Vg3 med 140 timer. Du kan altså ikke velge å begynne på nytt med det samme fremmedspråket som du hadde på ungdomstrinnet. Vær også oppmerksom på at du heller ikke har krav på å fortsette med det fremmedspråket som du hadde på ungdomstrinnet hvis skolen din ikke tilbyr det.

10 Har du ikke fremmedspråk i grunnskolen? Da må du som valgte engelsk, norsk eller samisk fordypning i stedet for fremmedspråk på ungdomstrinnet begynne på nivå I i et fremmedspråk – med 113 timer på Vg1 og 112 på Vg2 fortsette på nivå II i det samme fremmedspråket – med 140 timer på Vg3. På Vg3 får du da færre timer til valg av programfag. Dette betyr at du begrenser valgmulighetene dine på VG3 på utdanningsprogrammene SSP, ID og MDD

11 Programfag 420 t/år Fellesfag 420 t/år Programfag 421 t/år Fellesfag 420 t/år Fellesfag Studiespesialisering Programområdene Vg1 studiespesialisering og Vg2 og Vg3 realfag og samfunnsfag, økonomi og språkfag

12 Studiespesialisering Programområde for formgivingsfag Fellesfag Programfag Fellesfag Programfag Fellesfag Programfag

13 Fellesfag Felles programfag Valgfritt programfag Fellesfag Felles programfag Valgfritt programfag Fellesfag Felles programfag Valgfritt programfag Idrettsfag Musikk, dans og drama

14 Studiekompetanse Gir mulighet til å studere ved universitet og høgskole. Karakterer kan avgjøre om du kommer inn på studiet. Et studium kan vare fra 3 år og opp til 7 år. Eksempler på yrker: Jurist Ingeniør ØkonomGeolog FarmasøytPrestTannlegeLektor Forsker AdjunktBefalLærer PsykologVeterinærPoliti Megler AdvokatSykepleierFysioterapeut Optiker Barnevernspedagog Revisor Lege Sosiolog

15 Yrkesfaglige utdanningsprogram 9 yrkesfaglige utdanningsprogram gir grunnlag for opplæring fram til fagbrev eller svenneprøve. Hovedmodellen er Vg1, Vg2 + to år i bedrift. Alle yrkesfaglige utdanningsprogram har 35 t/u De yrkesfaglige utdanningsprogrammene har ikke krav om opplæring i annet fremmedspråk enn obligatorisk engelsk

16

17 Fellesfag –FF, yrkesfaglige utdanningsprogram Vg1: Norsk56 t/år Engelsk84 t/år Matematikk84 t/år Naturfag56 t/år Kroppsøving56 t/år Samfunnsfag 84 t/år (VG 2)

18 Videregående opplæring Felles fag Programfag Prosjekt til fordypning Elevene starter spesialisering innenfor sitt utdanningsprog. Fellesfag Programfag Prosjekt til fordypn. Læretiden i bedrift vil halve tiden bestå av opplæring og halve tiden arbeid. Læretiden avsluttes med fag/svenneprøve.

19 Yrkeskompetanse: Fagbrev Svennebrev Yrkestittel Barne- og ungdomsarbeider Rørlegger Utstillingsdesigner Servitør Maler Interiørkonsulent Faglaborant Frisør Mediedesigner Anleggsgartner Baker Helsesekretær Dataelektroniker Mediegrafiker Romteknolog Sveiser Møbelsnekker Agronom Resepsjonist Tømrer Apotektekniker Aktivitør Gullsmed Hudpleier Industrimaler Fotograf Fotterapeut Trebåtbygger Kjole- og draktsyer Gartner Bilmekaniker Smed Tannhelsesekretær Videregående opplæring

20 DESIGN OG HÅNDVERK Kostymesyer Glassh å ndverker Blyglassh å ndverker B ø kker Interi ø rkonsulent Utstillingsdesigner Herreskredder H å ndbokbinder Blomsterdekorat ø r H å ndvever Skomaker Aktivit ø r Kjole og draktsyer Gullsmed S ø lvsmed Seilmaker Fris ø r Buntmaker Keramiker Gj ø rtler Salmaker Forgyller Taksidermist Duodjar Bunadstilvirker Strikk Urmaker Optroniker Mask ø r/parykk M ø belsnekker B ø rsemaker Filigrans ø lvsmed Gipsmaker Nautisk instrumentmaker Orgelbygger Pianostemmer Smed Storurmaker Komposittb å tbygger Treskj æ rer Modist Tredreier Kurvmaker Treb å tbygger

21 Videregående opplæring TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Motormann Sveiser Verktøymaker Anleggsmaskinmekaniker Finmekaniker Plastmekanikerfaget Industrimekaniker Platearbeider Industriell skotøyproduksjon Laborantfaget Garverifaget Gjenvinningsfaget Grafisk trykker NDT-kontrollfaget Bilmekaniker NDT kontrollørfaget Landbruksmaskinreparatør Industrirørlegger Chassispåbygger Låsesmed Bokbinder Industritapetserer Billakkerer Grafisk emaballasje Industritekstilfag Motormekaniker Motorsykkelfaget Matros CNC -operatør Dimensjonskontroll Kjemiprosessfaget Bilskadereparatør Hjulutrustning Modellbygger Reservedelsfaget Støperifaget Kranfaget Industriell møbel- og treteknikk Aluminiumskonstruksjon Fagoperatør produksjonsteknikk Vikler- og transformatormontør Serigrafifaget Produksjonselektroniker Tekstilrensfaget Boreoperatør Brønnfag (havbunnsinstallasjoner, hydraulistiske røroperasjoner, kabeloperasjoner, komplettering, sementering) Termoplastfaget Vaskerifaget

22 Videregående opplæring SERVICE OG SAMFERDSEL * IKT servicefag Kontor- og administrasjonsfaget Sikkerhetsfaget Yrkessjåførfaget Resepsjonsfaget Reiselivsfaget Logistikkfaget Salgsfaget * Kryssløp fra alle Vg1

23 Påbygging til generell studiekompetanse oppnås i yrkesfaglige utdanningsprogram gjennom Vg3 Påbyggingsåret inneholder de ekstra fellesfag-FF som kreves for å få generell studiekompetanse.

24 Påbygging til generell studiekompetanse kan oppnås i alle yrkesfaglige utdanningsprogram – Vg3: Norsk281 t/år 10 skoletimer i uka Matematikk140 t/år 5 skoletimer i uka Naturfag 84 t/år 3 skoletimer i uka Historie140 t/år 5 skoletimer i uka Kroppsøving 56 t/år 2 skoletimer i uka ( Programfag 140 t/år)*

25 Videregående skoler Drømtorp vgs Medier og kommunikasjon Helse- og oppvekstfag Service og samferdsel Ski vgs Studiespesialisering Idrettsfag Musikk, dans og drama Roald Amundsen vgs SSP + SSP m / formgiving Idrettsfag Medier og kommunikasjon TO – tilrettelagt opplæring

26 Nesodden vgs. Studiespesialisering Elektrofag Design og håndverksfag Helse- og oppvekstfag Vestby vgs Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverksfag Restaurant- og matfag Ås vgs SSP + SSP m/formgivingsfag Design og håndverksfag Elektrofag Helse- og oppvekstfag Service og samferdsel Idrettsfag Teknikk og industriell produksjon Medier og kommunikasjon TO – tilrettelagt opplæring

27 Studiespesialisering Idrettsfag Service og samferdsel TO – tilrettelagt opplæring Frogn vgs Hvam vgs Naturbruk Naturbruk, energi-og miljøfag. Spesiell studiekompetanse

28

29 Videregående opplæring Noen nyttige internettadresser: www.vilbli.nowww.vilbli.no| Her finner du alt om videregående opplæring www.utdanning.no Yrkesorientering, nyttige linker, fagstoffwww.utdanning.no www.nav.nowww.nav.no Arbeidsmarkedsetaten-yrker og utdanning www.jobbfeber.nowww.jobbfeber.no Omfattende yrkesarkiv www.vigo.nowww.vigo.no Søkeside for videregående skole www.you-portalen.nowww.you-portalen.no Her finner du en interessetest, og informasjon om de enkelte utdanningsprogrammene. www.fagfilm.nowww.fagfilm.no Skolen abonnerer

30 Videregående opplæring Noen viktige datoer: - UTV på vgs uke 42 – 43 (påmelding sept.) - 20.11-21.11 Utdanningsmesse AUD – max, Ås. 20.11 Oppe på kvelden for foreldre -Jan/Feb - “Åpen skole” i vgs -1.feb - Søknad særskilt inntak -1.mars - Søknad ordinært inntak -ca 10.juli - 1. inntak


Laste ned ppt "Videregående opplæring. Rett til 3 års opplæring i skole i et av tre valgte utdanningsprogram De tre årene må “tas ut” i løpet av fem år etter avsluttet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google