Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KS – sentralt og i Buskerud Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KS – sentralt og i Buskerud Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 KS – sentralt og i Buskerud Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

2 KS Kommunikasjon og samfunnskontakt Presentasjon | 2007 19 fylkeskommuner 431 kommuner 450 bedrifter som har 400 000 ansatte 12 000 politikere 280 milliarder kroner og 4,7 millioner innbyggere som får gode tjenester fra vugge til grav KS kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Dette er KS Kartgrunnlag Copyright © Statens kartverk, Norsk Eiendomsinf. og Asplan Viak Internet ASAsplan Viak Internet AS

3 KS Kommunikasjon og samfunnskontakt Presentasjon | 2007 Hva er KS? Interesseorganisasjon for alle landets kommuner og fylkeskommuner Arbeidsgiverorganisasjon for landet kommuner og fylkeskommuner unntatt Oslo Medlemsorganisasjon for alle landets kommuner og fylkeskommuner

4 KS Kommunikasjon og samfunnskontakt Presentasjon | 2007 Hovedaktiviteter Konsultasjoner med staten Rådgivning i juridiske, økonomiske og administrative saker Initierer FoU-prosjekter, dokumentasjon og NOU’er Utvikler og implementerer opplæring for amdinistrasjon og folkevalgte Informasjon og organisasjonsutvikling Representerer lokale myndigheter i internasjonale saker

5 KS Kommunikasjon og samfunnskontakt Presentasjon | 2007 Strategi Prioriterte områder: Lokaldemokrati og rammebetingelser –Lokalt og regionalt reformarbeid –Økonomiske rammebetingelser (Inntektssystemet) Organisering, effektivitet og kvalitet –Gode tilbud til innbyggerne Arbeidsgiverrollen –Rekruttering av arbeidskraft –Modernisering av avtaleverket

6 KS Kommunikasjon og samfunnskontakt Presentasjon | 2007 Informasjonsvirksomhet Ukentlig utgivelse av ”Kommunal Rapport” Forlagsvirksomhet ”Kommuneforlaget” ks.no med daglige nyhetsbrev FoU-virksomhet Rundskriv om arbeidsgiverforhold Konferanser, seminarer og kursvirksomhet

7 KS Kommunikasjon og samfunnskontakt Presentasjon | 2007 Hva er oppnådd? Betydelig inntekstvekst, og oppretting av ubalanse Konsultasjonsordningen har tatt mange skritt framover: kostnadsberegning, kvalitetsavtaler NAV-reformen Forvaltningsreformen Hjemfallsaken + mange små seire…..

8 KS Kommunikasjon og samfunnskontakt Presentasjon | 2007 Konsultasjonsordningen utvikles Avtaler i stedet for statlige pålegg Nytt system for kostnadsberegninger Samarbeid gir resultater

9 KS Kommunikasjon og samfunnskontakt Presentasjon | 2007 Netto driftsresultat er godt nå, men vil falle framover 2005 og 2006 dekker opp for svake 2003 og 2004 Men hva med etterslepet fra tidligere år?

10 KS Kommunikasjon og samfunnskontakt Presentasjon | 2007 Medlemstilbud Rådgivningsvirksomheten styrket Bistand på samfunnsutviklerrollen Nordområdesatsningen/internasjonale prosjekter

11 KS Kommunikasjon og samfunnskontakt Presentasjon | 2007 Arbeidsgivervirksomheten Samtlige oppgjør uten konflikt Lønnsvekst innenfor frontfaget Arbeidstidsavtale for undervisningspersonell Ny arbeidsgiverstrategi

12 KS Kommunikasjon og samfunnskontakt Presentasjon | 2007

13 KS Kommunikasjon og samfunnskontakt Presentasjon | 2007 Aktuelle saker framover Konsollidere økonomien Avstemme forventninger til rammebetingelsene Lokal frihet vs utjevning (Sørheim- utvalget) Fylkeskommunenes rolle og samspill med kommunene

14 KS Kommunikasjon og samfunnskontakt Presentasjon | 2007 Framtidas lokalsamfunn Klimautfordringene- kommunenes rolle Livskraftige lokalsamfunn - vilkår for verdiskaping Store utfordringer innen VAR-sektoren Trygghet i det offentlige rom Kommunene i verden

15 KS Kommunikasjon og samfunnskontakt Presentasjon | 2007 Vekst i årsverk pleie- og omsorg. Forutsatt utsatt sykelighet, konstant familieomsorg og 1 pst. årlig standardøkning

16 KS Kommunikasjon og samfunnskontakt Presentasjon | 2007 De politiske styrene i KS Fylkesmøtet Landsting Landsstyret Hovedstyret Fylkesstyret KS Bedrift Rådmannsutvalg

17 KS Kommunikasjon og samfunnskontakt Presentasjon | 2007

18 KS Kommunikasjon og samfunnskontakt Presentasjon | 2007 Gode tilbud Folkevalgtprogrammet Basisprogram (2 dager) og folkevalgtdager eKommune 2009 KS tilbyr deltakelse i ulike prosjekt Livskraftige kommuner Egen medarbeider i KS BTV (spill inn hva dere ønsker å være med på sammen med andre kommuner – forutsetter at også folkevalgte er med) Effektiviseringsnettverkene -Deltakelse i prosjekt på tjenesteområdene for å bli bedre ved å sammenligne seg selv med andre eller seg selv over tid (har egen medarbeidet i KS BTV) KS Advokatene Står til tjeneste for kommunen som kommune og som arbeidsgiver

19 KS Kommunikasjon og samfunnskontakt Presentasjon | 2007 Fylkesstyret i KS Buskerud – sammensetning Medlemmer: Varamedlemmer: 1. Oddvar Grøthe, Hemsedal (SP) 1. Torleif Dalseide, Ål (V) 2. Anne Sandum, Fylkeskommunen (AP)2. Steinar Berthelsen, Rollag (AP) 3. Erik Kaupang, Hol (AP) 3. Kari K. Ask, Sigdal (SP) 4. Anne-Hilde Rese, Hurum (AP)4. Laila Irene Johansen, Kongsberg (AP) 5. Gotfred Rygh, Fylkeskomm.(SV) 6. Hilde Klæboe, Drammen (AP) 5. Mette Lund Stake, Fylkeskommunen (H)1. Tore Opdal Hansen,Drammen (H) 6. Rune Kjølstad, Røyken (H)2. Elly Th. Thoresen, Nedre Eiker (H) 3. Ole M. Kristiansen, Modum (BL) 4. Eva Høili, Røyken (KrF) 7. Oddvar Ingebrigtsen, Drammen (FrP)1. Karsten Ekeren, Flå (FrP) 2. Tom-Erik Hauger, Røyken (FrP) 3. Britt Homstvedt, Drammen (FrP) 8. Wenche Risdal Lund, IKA Kongsberg (Bedriftsmedlem)

20 KS Kommunikasjon og samfunnskontakt Presentasjon | 2007 Rådmannsutvalget i Buskerud Nina Bønsnes Røed, Hole (leder fram til valget i september 2009) Aud Norunn Strand, Modum (nestleder) Gabriel Johannessen, Hemsedal 1 fra Drammensregionen (skal oppnevnes av regionen selv) Matz Sandman, fylkeskommunen med disse varaer i rekke: –Astrid Sommerstad, Kongsberg –Kjell Tore Finnerud, Sigdal –Hege Mørk, Gol –1 fra Drammensregionen (skal oppnevnes av regionen selv) Linda Verde (personlig vara for Matz), Fylkeskommunen

21 KS Kommunikasjon og samfunnskontakt Presentasjon | 2007 Regionalt ØkonomiForum i KS BTV Fra Buskerud: Kjell Tore Finnerud (rådmann i Sigdal) m/vara Aud Norunn Strand Fra Telemark: Tore Marthinsen (rådmann i Bamble) m/vara Ole Magnus Stensrud Fra Vestfold: Thor Fjellanger (kemner – og økonomisjef i Sandefjord) m/vara Eirik Fossnes Fra fylkeskommunene: Raymond Bråten (fylkesrådmannens stab i Buskerud m/vara Dag Roar Nilsen (budsjettsjef i Vestfold fylkeskommune) Fra fylkesmennene v/økonomirådgiverne: Buskerud: Lisbet Wølner Telemark: Knut Ørvik Vestfold: Paul Hellenes

22 KS Kommunikasjon og samfunnskontakt Presentasjon | 2007 Organiseringen i KS Buskerud Fylkesmøte Fylkesstyre Rådmannsutvalg Fylkesvise fagutvalg: Skole/Utdanning (leder Jan Samuelsen, Modum) Regionale utvalg: Regionalt ØkonomiForum Regionalt Arbeidsgivernettverk

23 KS Kommunikasjon og samfunnskontakt Presentasjon | 2007 KS BTV - fellesadministrasjon Regional utvikling / trygge lokalsamfunn: - Yngve Carlsson Skole/utdanning: - Ann-Kariin Iversen (60%) - Erling Barlindhaug (1 dg. pr. uke) Kommuneøkonomi/folkevalgtprogrammet/hjemmeside: - Evy Hillestad Effektiviseringsnettverk/NAV: - Tina Skarheim (vikar for Steinar Hansen i 2008) Arbeidsgiver: - Arnfinn Dahl - Anne-Grethe Røsaker Helse/omsorg/Helsedialog - Siri Jensen Program ”Livskraftige kommuner” - Per Bjørnar Knudsen Faglige kurs/inntjening: - Liv Dolven Administrasjon/regnskap/hjemmeside: - Anne-Grethe Røsaker/Hilde Bjørløw Larsen

24 KS Kommunikasjon og samfunnskontakt Presentasjon | 2007

25 KS Kommunikasjon og samfunnskontakt Presentasjon | 2007 Fokusoppgaver i BTV Arbeidsgiveri/tarifforhandlinger/lokale forhandlinger ”AGS 2020” – implementering i kommunene Rekruttering / deltid/heltid Nye regioner Trygge lokalsamfunn Samspillet mellom 1. og 2. linjetjenesten ”Svarte Per-spill” / innhold i utdanningen Kunnskapsløftet/samspill mellom skolenivåene/skolelederutdanning ”Livskraftige kommuner” /samfunnsutviklerrollen NAV-utfordringene Effektiviseringsnettverk (sammenligne seg med andre og seg selv over tid) Kommuneøkonomi/inntektssystemet Kontaktmøter med stortingsbenken

26 KS Kommunikasjon og samfunnskontakt Presentasjon | 2007 KS BTV - fellesadministrasjon Kontorsteder: - Fylkeshuset, Drammen (2. etg) - Fylkeshuset, Tønsberg (2. etg.) - Fylkeshuset, Skien (2. etg. ”gammelt bygg”) Framstå med større faglig tyngde Jobber på tvers av kommuner og fylker

27 KS Kommunikasjon og samfunnskontakt Presentasjon | 2007 Vil du vite mer om KS og KS BTV Klikk deg inn på våre hjemmesider: www.ks.no


Laste ned ppt "KS – sentralt og i Buskerud Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google