Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VILLA ENERHAUGEN ET UNIKT TILBUD I OSLO FOR YNGRE PERSONER MED DEMENS OG DERES FAMILIER v/avdelingsleder Oddveig Storløs og psykolog Jan Høyersten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VILLA ENERHAUGEN ET UNIKT TILBUD I OSLO FOR YNGRE PERSONER MED DEMENS OG DERES FAMILIER v/avdelingsleder Oddveig Storløs og psykolog Jan Høyersten."— Utskrift av presentasjonen:

1 VILLA ENERHAUGEN ET UNIKT TILBUD I OSLO FOR YNGRE PERSONER MED DEMENS OG DERES FAMILIER
v/avdelingsleder Oddveig Storløs og psykolog Jan Høyersten

2 BAKGRUNN FOR ETABLERING AV DAGENS TILBUD
Dagens tilbud til yngre personer med demens på Villa Enerhaugen har bakgrunn i et bystyrevedtak fra desember 2007 (Byrådssak 208/07). Tilbudet skulle etableres på Villa Enerhaugen i samarbeid med GERIA, fordi vi allerede hadde 10 døgnsplasser til denne pasientgruppa Arbeidet er forankret i Demensplan den gode dagen Erfaringen viste at det var behov for å utvide og differensiere tilbudet: Dagsenter, avlastning Ulike diagnoser og funksjonsnivå Hva skjer når pasientene blir helt pleietrengende?

3 OFFISIELL ÅPNING 23.06.2009 Kommunaldirektør Bjørg Månum Andersson
Byråd Sylvi Listhaug Etatsdirektør Bente Riis Områdedirektør 1 Sølvi Karlstad Institusjonssjef Anne Elisabeth Helleborg

4 TILBUDENE PÅ VILLA ENERHAUGEN
EN SAMMENHENGENDE TJENESTEKJEDE

5 RÅD- OG VEILEDNINGSTJENESTE
Det er bevilget kr ,- som øremerkede kommunale midler i budsjettet for 2010 Tjenesten er et lavterskeltilbud som bl.a. tilbyr: Veiledning av pårørende, den demensrammede og fagpersoner Individuelle samtaler med fagkonsulent eller psykolog Pårørendegruppe Vurderingsbesøk i samarbeide med bestillerkontorene Råd-og veiledningstjenesten opplever et økende antall henvendelser. Stadig flere telefoner fra demensrammede, pårørende, bestillerkontor, og fra andre fagmiljøer De som ringer Demenslinjen, blir ofte henvist hit, hvis de bor i Oslo Åpningstid: Hverdager 8.00 – 15.35

6 DAGTILBUD Tatt tid å bygge opp tilbudet. Nå er tilbudet kjent og etterspørselen øker Har i dag fra 6-9 brukere pr.dag Byrådssaken ligger det i vedtaket å utvide dagtilbudet med seks nye plasser v/ behov Åpningstid: kl –

7 AVLASTNINGSTILBUD Fleksibelt tilbud, dvs. her kommer pasientene ofte på kort varsel. (Må ha et vedtak) Planlagte opphold Rullerende opphold Har 6 plasser, 2-4 er i bruk hele tiden Bruken av tilbudet er avgjørende for at pasienten kan bo lengre hjemme

8 DØGNTILBUD Har 26 plasser fordelt på fem grupper, 24 av disse er belagt, flere har søkt Forsøker i størst mulig grad å tilrettelegge gruppene ut ifra den enkeltes funksjonsnivå Egen gruppe for pasienter med en langtkommet demens. Pleietrengende, men er fortsatt unge

9 HVEM TAR KONTAKT? Den demensrammede selv Pårørende
Spesialisthelsetjenesten Bestillerkontor eller andre tjenester i bydelene Formidlingsenheten i Sykehjemsetaten Andre kommuner

10 STOR MEDIEINTERESSE Eget tilbud til yngre personer med demens har vekket medias interesse. Noen eksempler: Oslonå A-Magasinet Magasinet - Dagbladet VG Hjemmet Demensinfo.no Andre

11 SENTRALE SAMARBEIDSPARTNERE
Har god kontakt og støtte fra GERIA, Oslo kommunes ressurssenter for demens og alderpsykiatri. De bistår oss med faglige råd, veiledning og undervisning Hukommelsesklinikken ved Oslo universitetssykehus er også en sentral samarbeidspartner.

12 ANDRE SAMARBEIDSPARTNERE
Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og Helse Bestillerkontorene Demenslinjen Pårørendeforeningen for Yngre personer med demens (PYD).

13 KRITERIER FOR Å FÅ PLASS
Skal ha en demensdiagnose Diagnosen fortrinnsvis før fylte 65 år De vanligste diagnoser er: - Alzheimers sykdom - Frontotemporallappsdemens - Alkoholisk demens - Vaskulær demens - Huntingtons sykdom

14 BRUK AV GJENVÆRENDE RESSURSER
Vi erfarer ofte at selvfølelsen øker når de får bruke sine gjenværende ressurser i det daglige Morgenstell Handle inn mat Lage mat Rydde rommet Vanne blomster Vaske klær

15 PERSONELLINTENSIVT TILBUD
Hovedtanken er at det skal være ”én hånd til hver” på dagtid Tilnærmet samme bemanning på kvelden og i helgen

16 IKKE BARE LEVE, MEN OGSÅ OPPLEVE!
Unge personer hos oss er ofte i god fysisk form og har ønske om at det skjer noe Daglige turer i nærmiljøet Skogsturer Lengre utflukter Museumsbesøk, utstillinger m.m. Underholdning på huset Bruker mye musikk Sangkor – nystartet Trim – eget trimrom

17 HVA ER SPESIELT MED PASIENTENE/BRUKERNE VÅRE?
Alle har fått en demens i ung alder Dette er personer som befinner seg midt i livet, midt i en yrkeskarriere og noen har omsorgansvar for barn og ungdom Smertefullt, vanskelig å akseptere og mye sorg Fremtidsplaner f.eks. planlegges pensjonisttilværelsen ? Venner trekker seg unna Stor påkjenning for hele familien

18 Psykologiske utfordringer
Pasientenes sykdomsprognoser Pasientenes funksjonsprofil Miljøbetingelser Relasjoner

19 Pasienten Pasientens funksjonsprofil Pasientens ressurser
Sykdomsutviklingen Pasientens tilknytningsevne Pasientens selvstendighet

20 Miljøbetingelser Sosialt miljø – personale og familie
Fysisk miljø – egnethet, utstyr, sikkerhet Metoder for kartlegging er viktigste utfordring i tillegg til å utvikle ferdigheter hos personalet

21 Relasjoner Ressurser i familienettverket
Ressurser i personalnettverket Oversikt over belastninger, konflikter og motstand i familie og personale, samt kartlegging av de tilbaketrukne og usynlig lidende. Dette er en forutsetning for feltets utvikling.

22 Ny-orientering Utvikle profesjonalitet hos hjelperne når det gjelder kartlegging av atferd, interaksjon og egne ferdigheter. Styrke observasjonsevne, språkbruk og fremgangsmåte når det gjelder strukturering av pasientatferd.


Laste ned ppt "VILLA ENERHAUGEN ET UNIKT TILBUD I OSLO FOR YNGRE PERSONER MED DEMENS OG DERES FAMILIER v/avdelingsleder Oddveig Storløs og psykolog Jan Høyersten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google