Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

S ystematisk O bservasjon av L esing.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "S ystematisk O bservasjon av L esing."— Utskrift av presentasjonen:

1 S ystematisk O bservasjon av L esing

2 Hva er SOL? Et system/verktøy for å fastslå hvor elevene er i sin
leseutvikling. Et kompetansehevingsprogram for lærere. Et verktøy der hver elev skal følges i sin leseutvikling gjennom alle 10 årene. Et tilbakemeldingsverktøy til elever og foresatte (to ganger pr år). Systematisk observasjon av lesing

3 Hva er målene for SOL? Styrke elevenes leseferdighet.
Lærerne skal ha høy kompetanse innen leseutvikling og på den måten agere rett i forhold til elevene. Å ha et system som har faglig tyngde og som støtter seg på nyere forskning om lesing. Systematisk observasjon av lesing

4 SOL over landet! Levanger Stjørdal Rauma Vestnes Nesset Aukra Fræna
Molde Rennebu Vestre Slidre Norddal Haram Giske Vanylven Volda Ålesund Ringsaker Hemsedal Gol Ørsta Fjell Vaksdal Bergen Lørenskog Kongsvinger Austevoll Tysnes Stord Kongsberg Øystre Slidre Finnøy Sauda Sveio Etne Odda Kvinnherad Suldal Hjelmeland Strand Forsand Nedre Eiker Lier Øvre Eiker Kvitsøy Stavanger Sandnes Læringssenter Sandnes Drammen Asker Røyken Bjerkreim Klepp Time Lund Tønsberg Sandefjord Ski Kvinesdal Tonstad Flekkefjord Lillesand Skien Bamble Tjøme

5 Strategisk Leseflyt Ortografisk Fonologisk Logografisk
Systematisk observasjon av lesing

6 Lesing = avkoding X forståelse
(Gough & Hoover 1990) Observasjon av avkodingsferdigheter. Observasjon av forståelsesstrategier. Systematisk observasjon av lesing

7 Bakgrunn Stadig større krav til leseferdighet.
Nivået på leseferdighetene i Norge er dårligere enn ellers i Europa. Nivået i Norge går også ned. Én av fem grunnleggende ferdigheter i Kunnskapsløftet. Bedre tilpasset opplæring. Sikre overgang til mellomtrinn og ungdomstrinn, - et felles språk. Systematisk observasjon av lesing

8

9

10

11 Bakgrunn Utvide lærernes kompetanse.
Videreføre arbeidet i Leseprosjekt-gruppa i Gjesdal kommune. Skoleleder og arbeidsgruppa på besøk på Abildsø – vurdere Lus (Leseutviklingsskjema). Resultat: Arbeidsgruppa fikk i oppgave å utarbeide verktøyet + lage en opplæringspakke for alle lærere i kommunen. Det ble SOL og Torleiv Høien ble faglig veileder. Systematisk observasjon av lesing

12 SOL Bygger på nyere forskning om lesing og leseutvikling
Utgangspunkt i Spear-Swerling og Sternbergs leseutviklingsmodell Høien og Lundbergs ordavkodingsmodell Mange års praksis og erfaring med lesing og leseopplæring i skolen Systematisk observasjon av lesing

13 Spear-Swerling og Sternberg (1994) ”The road not taken”
Forsinkede lesere Mangler leseflyt Mangler læringsstrategier: ”lese for å lære” (Mangler avanserte forståelsesstrategier) Meget god leseferdighet Høyt utviklede forståelses-egenskaper Strategisk lesing Bevisst bruk av forståelsesstrategier Automatisert ordgjenkjenning Avkoding hurtig og uanstrengt Lesing blir et redskap for økt ordforråd og økte kunnskaper Ikke-automatiserte lesere Ikke automatisert fonologisk lesing Ord-for-ord leser Kontrollert ordgjenkjenning Avkoding er sein og nøyaktig og forbruker mye mental energi Forståelse dårlig Kompensatoriske lesere Ikke gode nok avkodingsferdigheter Gjetter gjerne ut fra noen bokstaver Ordgjenkjenning på fonetisk grunnlag Har oppdaget det alfabetiske prinsipp Avkoding og forståelse dårlig Ikke-alfabetiske lesere Mangler fonologisk bevissthet Fortsatt bruk av visuell strategi Ordgjenkjenning på visuelt grunnlag Ingen kunnskap om alfabetisk system Avkoding og forståelse dårlig

14 Modell for ordavkoding
skrevet ord VA: visuell analyse BG: bokstavgjenkjenning P: parsingprosess OG: ortografisk ordgjenkjenning SA: semantisk aktivering FG: fonologisk ordgjenkjenning FO: fonologisk omkoding KTM: korttidsminne FS: fonologisk syntese AP: artikulasjonsprosess VA BG P FO KTM OG SA FG FS AP talt ord ?

15 Verktøy i bruk i dag Kartleggingsprøver fra LS (1.,2.,3 og 7.kl.)
Nasjonale prøver for 5. og 8.kl Årsprøver Lesetester, hastighet – forståelse Ordkjedetest Setningsleseprøven Rettskrivingsprøver AskiRaski Logos for enkelte elever Tester og kartlegginger som PPT tar Systematisk observasjon av lesing

16 Men hva så? Hva gjør vi med resultatene?
Hvordan tolker vi resultatene? Vanlige beskrivelser er: …han/hun leser så dårlig… …kan ikke lese... …forstår ingenting av det han/hun leser... …leser seint… …over stokk og stein/”hastig og lystig”… Hvordan tilbakemelder vi resultatene? Systematisk observasjon av lesing

17 SOL Gir bredere informasjon enn det vi har.
Erstatter ikke standardiserte prøver. Setter lærers observasjoner i system. Beskriver presise, gjenkjennelige kjennetegn, et felles språk. Gir god mulighet for å følge utviklingen. Er et godt utgangspunkt for å tilpasse undervisning og opplegg. Er et godt utgangspunkt for å fordele ressurser. Gir et godt grunnlag for elev- og foreldresamtaler. Systematisk observasjon av lesing

18 SOL- permen inneholder
Pedagogisk del Teoridel (pyramide m/underpunkt) Elev- og klasseskjema (finnes også digitalt) Forslag til arbeidsmåter/tips/tiltak. Ordforklaringer Litteraturforslag tilpasset trinnene i pyramiden. Tekstbank med forslag til tekster og arbeids-oppgaver til ”soling”. En del oppgaver som vedlegg. Systematisk observasjon av lesing

19 Kurspakken-SOL inneholder:
Kurs 1:To dagers innføringskurs i SOL-verktøyet Kurs 2: En dag ca 3 mnd. etter kurs 1 Tema: Tiltak Kurs 3: En dag 3 – 4 mnd. etter kurs 2 Tema: Lesing i fag. SOL-perm til hver skole Tilgang til eget nettsted Digital-SOL Forslag til skoleinnføringsplan Ressurslærers rolle: Sammen med rektor/ledelsen lage en skoleinnføringsplan Prøve seg selv på soling (5 – 10 elever) og føre inn i digital-SOL Gjøre seg godt kjent med innholdet i permen + leksjonene fra kurset Kurse eget kollegiet (forslag: etter kurs 2) Være SOL-veileder på egen skole Systematisk observasjon av lesing

20 Hva innbærer dette? Prosjektet må ha en klar forankring i ledelsen.
Ledelsen må gi prosjektet legitimitet ved å prioritere tid til opplæring av personalet. Samarbeide med ressurslærere om å sette opp og gjennomføre opplæringsplanen. Ressurslærere bør få nedsatt lesetid for å gjennomføre sine oppgaver. Ledelsen bør sørge for å opprette nettverksgrupper der dette lar seg gjøre. Systematisk observasjon av lesing

21 Alt må være på plass! Visjon + Kunnskap + Belønning + Ressurser +
Handlings -planer = Suksess Mangler Kunnskap + Belønning + Ressurser + Handlings -planer = For- virring Visjon + Mangler Belønning + Ressurser + Handlings -planer = Angst Visjon + Kunnskap + Mangler Ressurser + Handlings -planer = Treg Endring Visjon + Kunnskap + Belønning + Mangler Handlings -planer = Frustrasjon Visjon + Kunnskap + Belønning + Ressurser + Mangler = Falsk start

22 ”Vi må våge å seie at lesing er det
viktigaste barn lærer på skulen.” Kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell (2008)

23 Oppdraget vårt

24

25

26


Laste ned ppt "S ystematisk O bservasjon av L esing."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google