Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

S O L ystematisk bservasjon av esing. Hva er SOL? Systematisk observasjon av lesing Et system/verktøy for å fastslå hvor elevene er i sin leseutvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "S O L ystematisk bservasjon av esing. Hva er SOL? Systematisk observasjon av lesing Et system/verktøy for å fastslå hvor elevene er i sin leseutvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 S O L ystematisk bservasjon av esing

2 Hva er SOL? Systematisk observasjon av lesing Et system/verktøy for å fastslå hvor elevene er i sin leseutvikling. Et kompetansehevingsprogram for lærere. Et verktøy der hver elev skal følges i sin leseutvikling gjennom alle 10 årene. Et tilbakemeldingsverktøy til elever og foresatte (to ganger pr år).

3 Hva er målene for SOL? Systematisk observasjon av lesing Styrke elevenes leseferdighet. Lærerne skal ha høy kompetanse innen leseutvikling og på den måten agere rett i forhold til elevene. Å ha et system som har faglig tyngde og som støtter seg på nyere forskning om lesing.

4 Nedre Eiker SOL over landet! SandnesSandnes Læringssenter Flekkefjord Ringsaker Etne Stord SveioOdda Tønsberg Røyken Sandefjord Bergen Drammen Kongsberg Asker Skien Austevoll Bjerkreim Fjell Forsand Giske Gol Hemsedal Lillesand Strand Sauda Suldal HåTime Tysnes Vaksdal VanylvenVolda Øystre Slidre Kvitsøy LundKleppSki Stavanger Lier LørenskogKongsvinger RennebuVestre Slidre Ålesund AukraFrænaMoldeNessetVestnesRauma Stjørdal Øvre Eiker Levanger Tonstad Kvinesdal Bamble Finnøy Hjelmeland Tjøme HaramNorddal Ørsta Kvinnherad

5 Systematisk observasjon av lesing Logografisk Fonologisk Ortografisk Leseflyt Strategisk

6 Lesing = avkoding X forståelse (Gough & Hoover 1990)  Observasjon av avkodingsferdigheter.  Observasjon av forståelsesstrategier. Systematisk observasjon av lesing

7  Stadig større krav til leseferdighet.leseferdighet.  Nivået på leseferdighetene i Norge er dårligere enn ellers i Europa.  Nivået i Norge går også ned. Nivået  Én av fem grunnleggende ferdigheter i Kunnskapsløftet.  Bedre tilpasset opplæring.  Sikre overgang til mellomtrinn og ungdomstrinn, - et felles språk. Systematisk observasjon av lesing Bakgrunn

8

9

10

11  Utvide lærernes kompetanse.  Videreføre arbeidet i Leseprosjekt-gruppa i Gjesdal kommune.  Skoleleder og arbeidsgruppa på besøk på Abildsø – vurdere Lus (Leseutviklingsskjema).  Resultat: Arbeidsgruppa fikk i oppgave å utarbeide verktøyet + lage en opplæringspakke for alle lærere i kommunen.  Det ble SOL og Torleiv Høien ble faglig veileder. Systematisk observasjon av lesing Bakgrunn

12  Bygger på nyere forskning om lesing og leseutvikling  Utgangspunkt i Spear-Swerling og Sternbergs leseutviklingsmodell leseutviklingsmodell  Høien og Lundbergs ordavkodingsmodellordavkodingsmodell  Mange års praksis og erfaring med lesing og leseopplæring i skolen Systematisk observasjon av lesing SOL

13 Spear-Swerling og Sternberg (1994) ”The road not taken” Kontrollert ordgjenkjenning Avkoding er sein og nøyaktig og forbruker mye mental energi Forståelse dårlig Automatisert ordgjenkjenning Avkoding hurtig og uanstrengt Lesing blir et redskap for økt ordforråd og økte kunnskaper Ordgjenkjenning på fonetisk grunnlag Har oppdaget det alfabetiske prinsipp Avkoding og forståelse dårlig Strategisk lesing Bevisst bruk av forståelsesstrategier Meget god leseferdighet Høyt utviklede forståelses-egenskaper Ikke-alfabetiske lesere Mangler fonologisk bevissthet Fortsatt bruk av visuell strategi Kompensatoriske lesere Ikke gode nok avkodingsferdigheter Gjetter gjerne ut fra noen bokstaver Ikke-automatiserte lesere Ikke automatisert fonologisk lesing Ord-for-ord leser Forsinkede lesere Mangler leseflyt Mangler læringsstrategier: ”lese for å lære” (Mangler avanserte forståelsesstrategier) Ordgjenkjenning på visuelt grunnlag Ingen kunnskap om alfabetisk system Avkoding og forståelse dårlig

14 Modell for ordavkoding skrevet ord VA BG P SA OG FG AP talt ord FO KTM FS ? VA: visuell analyse BG: bokstavgjenkjenning P: parsingprosess OG: ortografisk ordgjenkjenning SA:semantisk aktivering FG:fonologisk ordgjenkjenning FO:fonologisk omkoding KTM:korttidsminne FS:fonologisk syntese AP:artikulasjonsprosess

15 Verktøy i bruk i dag  Kartleggingsprøver fra LS (1.,2.,3 og 7.kl.)  Nasjonale prøver for 5. og 8.kl  Årsprøver  Lesetester, hastighet – forståelse  Ordkjedetest  Setningsleseprøven  Rettskrivingsprøver  AskiRaski  Logos for enkelte elever  Tester og kartlegginger som PPT tar Systematisk observasjon av lesing

16  Hva gjør vi med resultatene?  Hvordan tolker vi resultatene?  Vanlige beskrivelser er:  …han/hun leser så dårlig…  …kan ikke lese...  …forstår ingenting av det han/hun leser...  …leser seint…  …over stokk og stein/”hastig og lystig”…  Hvordan tilbakemelder vi resultatene? Systematisk observasjon av lesing Men hva så?

17 SOL  Gir bredere informasjon enn det vi har.  Erstatter ikke standardiserte prøver.  Setter lærers observasjoner i system.  Beskriver presise, gjenkjennelige kjennetegn, et felles språk.  Gir god mulighet for å følge utviklingen.  Er et godt utgangspunkt for å tilpasse undervisning og opplegg.  Er et godt utgangspunkt for å fordele ressurser.  Gir et godt grunnlag for elev- og foreldresamtaler. Systematisk observasjon av lesing

18 SOL- permen inneholder Pedagogisk del Teoridel (pyramide m/underpunkt) Elev- og klasseskjema (finnes også digitalt)digitalt Forslag til arbeidsmåter/tips/tiltak. Ordforklaringer Litteraturforslag tilpasset trinnene i pyramiden. Tekstbank med forslag til tekster og arbeids- oppgaver til ”soling”. En del oppgaver som vedlegg. Systematisk observasjon av lesing

19 Kurspakken-SOL inneholder: Kurs 1:To dagers innføringskurs i SOL-verktøyet Kurs 2: En dag ca 3 mnd. etter kurs 1Tema: Tiltak Kurs 3: En dag 3 – 4 mnd. etter kurs 2Tema: Lesing i fag. SOL-perm til hver skole Tilgang til eget nettsted Digital-SOL Forslag til skoleinnføringsplan Ressurslærers rolle: –Sammen med rektor/ledelsen lage en skoleinnføringsplan –Prøve seg selv på soling (5 – 10 elever) og føre inn i digital-SOL –Gjøre seg godt kjent med innholdet i permen + leksjonene fra kurset –Kurse eget kollegiet (forslag: etter kurs 2) –Være SOL-veileder på egen skole Systematisk observasjon av lesing

20 Hva innbærer dette? Prosjektet må ha en klar forankring i ledelsen. Ledelsen må gi prosjektet legitimitet ved å prioritere tid til opplæring av personalet. Samarbeide med ressurslærere om å sette opp og gjennomføre opplæringsplanen.opplæringsplanen. Ressurslærere bør få nedsatt lesetid for å gjennomføre sine oppgaver. Ledelsen bør sørge for å opprette nettverksgrupper der dette lar seg gjøre. Systematisk observasjon av lesing

21 Visjon + Kunnskap + Belønning + Ressurser + Handlings -planer = Suksess ManglerKunnskap + Belønning + Ressurser + Handlings -planer = For- virring Visjon + ManglerBelønning + Ressurser + Handlings -planer = Angst Visjon + Kunnskap + ManglerRessurser + Handlings -planer = Treg Endring Visjon + Kunnskap + Belønning + ManglerHandlings -planer = Frustrasjon Visjon + Kunnskap + Belønning + Ressurser + Mangler= Falsk start Alt må være på plass!

22 ”Vi må våge å seie at lesing er det viktigaste barn lærer på skulen.” Kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell (2008)

23 Oppdraget vårt

24

25

26


Laste ned ppt "S O L ystematisk bservasjon av esing. Hva er SOL? Systematisk observasjon av lesing Et system/verktøy for å fastslå hvor elevene er i sin leseutvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google