Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Likeverd for alle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Likeverd for alle."— Utskrift av presentasjonen:

1 Likeverd for alle

2 Hvem er vi og hva gjør vi ? Bolig for voksne utviklingshemmede
-En av 18 helse- og omsorgsenheter i Tromsø kommune. Bolig for voksne utviklingshemmede Barnebolig Avlastning Miljøtjeneste Dagtilbud for brukere med en psykisk og/eller fysisk funksjonsnedsettelse på Sørøya og hele Fastlandet.

3 Rådgiver/koordinator Sommereng/Kveldrovegen
Enhetsleder John Pedersen Rådgiver/koordinator Katrin Reil Conradi Psykologspesialist Gøril Brox Rådgiver Ann-Kristin Sollied Johansen Trond Strøm Tone Hoff Førstesekretær Hanne Stakkenes Personalkonsulent Jeanette Bjørvik Rådgiver Ann-Kristin Sollied Johansen Avlastning Avdelingsleder: Nina Olaisen Ant. brukere: 24 Årsverk: 22 Miljøtjenesten Avdelingsleder: Truls Staer Ant. brukere: 54 Årsverk: 15 Sommereng/Kveldrovegen Avdelingsleder: Roar Evjen Ant. Brukere: Ant. brukere: 5 Årsverk: Årsverk: 16 Tindfoten Dagtilbud Avdelingsleder: Heidi Beate Grønnbakk Ant. brukere: 38 Årsverk:13 Fløya Avdelingsleder: Ann Kristin Fagerheim Ant. brukere:7 (+2 utebrukere) Årsverk:10 Barnebolig Avdelingsleder: Eirik Schjødt Ant. brukere: 2, Årsverk: 4,5 Nordbo Avdelingsleder: Eirik Schjødt Ant. Brukere 3, Årsverk: 6,5

4 Vårt mål Tverrfaglig samarbeid Helhetlig og samordnet tjeneste
Bidra til : Tverrfaglig samarbeid Helhetlig og samordnet tjeneste Bygge opp og utvikle fagkompetanse

5 Vår visjon: Verdighet, trygghet og livskvalitet

6 Slagord: LIKEVERD FOR ALLE

7 For oss er arbeidsglede er en viktig faktor.
Positiv kommunikasjon, felleskap, ansvar, og lojalitet verdsettes.

8 Fløya Boliger til voksne utviklingshemmede:
Boenhet for 6 beboere i egen leilighet, samt eksterne brukere i nær avstand Brukerne er voksne med psykisk/fysisk utviklingshemming Stabil personalgruppe bestående av faglig dyktige medarbeidere og et godt arbeidsmiljø Faste fagmøter og personalmøter med faglige utfordringer og problemstillinger

9 Kveldroveien Boliger til voksne utviklingshemmede:
Boenhet for 5 brukere med psykisk utviklingshemming Brukerne bor i egne leiligheter For å klare å skape et best mulig hjem for de som bor hos oss, fokuserer vi på å dekke individuelle behov Aktiviteter for beboerne som grilling, turer, aktiviteter med pårørende o.l. Vi vektlegger pårørendesammarbeid og arbeidsmiljø, og kjører blant annet faste fagmøter og temadager for å sette personalsiden i fokus

10 Sommereng Boliger til voksne utviklingshemmede:
Boenhet for 5 brukere med ulikt funksjonsnivå Vi skal først og fremst være med å skape et godt hjem for de som bor hos oss, og legger derfor vekt på å dekke individuelle behov Aktiviteter for brukerne Høy kompetanse og et særdeles god arbeidsmiljø i personalgruppen

11 Avlastning/barnebolig
Avlastning for barn og voksne med fysisk og psykisk utviklingshemming 1 ukes varighet på hvert opphold Aktiviteter; turer, kino, kafé, klubb mm Bred tverrfaglig kompetanse og godt arbeidsmiljø blant personalet Barneboligen har pt. 3 barn 1 voksen beboer med eget personale

12 Miljøtjenesten Miljøtjenesten er et relativt nytt tjenestetilbud i enheten Tilbudet gis hjemmebasert i form av miljøtjeneste til mennesker med funksjonsnedsettelse, blant annet til mennesker med atferdsproblematikk Tjenesten er døgnbasert og brukergruppen gjelder for aldersgruppen 0-67 år Hovedmålgrupper er utviklingshemmede eller autister med utfordrende adferd

13 Tindfoten dagtilbud Gir dagtilbud til voksne utviklingshemmede
Har i dag 30 brukere med ulikt funksjonsnivå Vi ønsker å gi et meningsfylt dagtilbud til de som ikke kan nyttiggjøre seg ordinært arbeid Tilrettelegging av aktiviteter ut fra den enkeltes behov og forutsetning Aktiviteter: Forming, matlaging, vev, ved kløyving, snekring, kantine, turgåing, dans, sansestimulering, grønnsakhage, mm Avdelingen er under oppbygging

14 Rekruttering: Vernepleiere/sykepleiere/barnevernspedager søkes.
Vi ønsker deg velkommen som jobbsøker til vår enhet!

15 Administrasjon Enhetsleder John Pedersen 776 43 290/908 52 935
Sekretær Hanne Stakkenes Personalkonsulent Jeanette Bjørvik Felles Fagteam utviklingshemmede: Rådgiver/koordinator Katrin Reil Conrad / Psykologspesialist Gøril Brox / Rådgiver Ann-Kristin Sollied Johansen / Rådgiver Trond Strøm / Rådgiver Tone Hoff

16 Avdelingsledere Kveldroveien/Sommereng: Roar Evjen 918 79 360
Avlastning: Nina Olaisen Barnebolig: Eirik Schjødt Miljøtjenesten: Truls Staer Tindfoten: Heidi Grønnbakk Fløya: Ann Kristin Fagerheim


Laste ned ppt "Likeverd for alle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google