Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ungt Entreprenørskap Hordaland

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ungt Entreprenørskap Hordaland"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ungt Entreprenørskap Hordaland
Sosial kompetanse i en inkluderende skole Etterutdanning for rådgivere 22. januar 2008

2 Sosial kompetanse Ferdigheter, kunnskaper og holdninger som det er viktig å beherske ut fra tre forhold: Mestre ulike sosiale miljøer Etablere og vedlikeholde relasjoner eller vennskap Øke trivsel og fremme utvikling Kilde: utdanningsdirektoratet

3 Ungt Entreprenørskap Etablert i 1997 som en ideell, uavhengig organisasjon. Egne fylkesforeninger i alle fylker, i Hordaland siden 2001 Støttet av NHO, Innovasjon Norge, departementer, fylkeskommuner, kommuner, næringsliv og lokale samarbeidspartnere i hvert fylke UE er del av et internasjonal nettverk av søsterorganisasjoner Vi tilbyr kurs, oppfølging og nettverkssamlinger for lærere og elever

4 “Entrepreneurs are made, not born” “Learning by doing”.
UE Finnmark UE Troms “Entrepreneurs are made, not born” “Learning by doing”. UE Nordland UE Nord-Trøndelag UE Sør-Trøndelag UE Møre og Romsdal UE Hedmark UE Oppland UE Buskerud UE Sogn og Fjordane UE Akershus UE Oslo UE Østfold UE Hordaland UE Vestfold UE Telemark UE Rogaland UE Agder

5 Styret 2007 Hans-Carl Tveit, styreleder Bergen kommune
Giske Eide BKK AS Tom-Christer Nilsen Hordaland fylkeskommune Aina Røsseland Sparebanken Vest Stian Davidsen Innovasjon Norge Svein-Erik Fjeld Hordaland fylkeskommune Svein Hatlem NHO Hordaland Jan Olav Jørgensen Tertnes Holding AS VARAMEDLEMMER Lars Henneli Opplæringskontor for hotell- og restaurantfag Nils Olav Nøss LO i Hordaland Sylvi Lillian Røssland Sørfonn Industrinettverket AS, Sunnhordland

6 MÅLSETTING Legge til rette for å utvide elevenes læringsarena gjennom økt samarbeid mellom skole og næringsliv Gi ungdom forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet Fremme entreprenørskap, kreativitet og skaperglede blant barn og unge ved at elevene får etablere og drive sin egen bedrift som et ledd i opplæringen Tilby en helhetlig entreprenørskapsopplæring gjennom hele utdanningsløpet ved å utvikle nye programmer tilpasset hvert klassetrinn Gi ungdom lyst til selv å etablere egen bedrift

7 Programfag til valg og elevbedrift

8 Entreprenørskap i utdanningen er forankret i:
Leggja til rette for entreprenørskap på alle nivå i utdanninga, og utvikla ein kultur for entreprenørskap Alle dei vidaregåande skulane skal gi tilbod om opplæring i entreprenørskap Foto: Bjarte Brask Eriksen.

9 Handlingsplan for entreprenørskap i bergensskolene 2004 - 2008
På skoler med barnetrinn skal entreprenørskapsopplæringen omfatte Tema om/bruk av ressurser og læringsarenaer i lokalsamfunn og arbeidsliv Etablering av enkle elevbedrifter Hovedfokus vil være å utvikle elevenes evne til å stole på seg selv, ta ansvar, kreativitet og forskertrang. På skoler med ungdomstrinn skal entreprenørskapsopplæringen omfatte Kunnskap om muligheter for valg av yrke, yrkesveiledning /skaping av egen arbeidsplass / arbeidslivskunnskap Personlig økonomi  Samfunnsøkonomi og verdiskaping  Elevbedrift  Hovedfokus vil være å utvikle sentrale ferdigheter som ideutvikling, problemløsning, beslutningstaking og nettverksbygging. Elevene bør oppmuntres til å utnytte ressurser, se muligheter og lære konsekvenser av egne valg.

10

11 Næring Læring Reg. utvikling Trivsel
83 prosent av lærerne vil anbefale å være ungdomsbedriftslærer til andre lærere Næring Jo flere ganger i løpet av skolegang, jo større sjanse Læring 90% av lærere sier UB styrker evne til problemløsning og samarbeid blant elever Deltakelse i UB gir mer enn dobbelt så stor sjanse til å ende opp som etablerer 1 av 5 nyetablerte foretak i Oslo har aktivitet etter ett år Overlevelsen i S.og Fj og Finnmark lå på rundt 70 prosent 90% av elevene vil anbefale UB til andre elever Forskning og evalueringer – hva sier de i 360 perspektivet. Nordlandsforskning, Østlandsforskning, Trøndelagsforskning og Kunnskapsparken i Bodø Sterkere regionalt perspektiv i mindre kommuner 46% av elevene sier “det utviklet min selvtillit i positiv retning” Jo lenger fra Oslo, jo større prosentvis deltakelse 75% av elevene sier UB gjorde skoledagen mer interessant og spennende Nær 70% sier UB påvirket fellesskapet mellom lærer elev og mellom elev/elev på en positiv måte Reg. utvikling Trivsel

12 Suksessfaktorer (EU-ekspertgruppe)
Kontakt med og involvering av næringslivet Stimulere tenkning og kreativitet Fremme lagarbeid Konkret aktivitet (ikke virtuell) Uavhengig forskning ”Learning by doing” Elevansvar Suksessfaktorer (EU-ekspertgruppe) Støtte og etterutdanning for lærere God kvalitet på læremateriell Opplegg må kunne tilpasses og være fleksible Støtte fra lokalsamfunn Eksterne aktiviteter Lærer samarbeid (også mellom skoler)

13 Progresjon gjennom utdanningsløpet
Universitet Høgskole Forankring i generelle og lokale læreplaner Studentbedrift Mentorprogrammet Jenter og ledelse trinn Fylkeskommunen Kommunen Den enkelte skole/ barnehage Lokalt næringsliv Ungdomsbedrift Mentorprogrammet International Trad Sucsess skills Leder for en dag Inkluderende arbeidsliv Ideverksted Enterprise without Borders Cambridge-eksamen trinn Ideverksteder Elevbedrift Økonomi og karrierevalg It,s my business Pizza Prego Jobbskygging Teknovisjon 5.- 7 trinn SMART Ideverksted Sikk Sakk Europa 1- 4 trinn Vårt lokalsamfunn Barnehage Læring gjennom lek Partnerskapsavtaler, samarbeid skole/lokalsamfunn Kartlegging, nettverkbygging Kreativitet

14 Hva trenger elevene for å kunne ta riktige valg?
Fagkompetanse kunnskaper i ulike fag kombinert med interesse og entusiasme for fagene Arbeidslivskompetanse levende kunnskap og erfaringer om holdninger, krav og forventninger i arbeidslivet Mulighetskompetanse Kjenne til mulige yrkes- og karriereveier som ulike utdanninger gir Valgkompetanse trening i å ta valg og stå for konsekvensene Egenkompetanse kunnskap om egne interesser og ferdigheter

15 Hvor går vi, spurte Ole Brumm. Ingen steder sa Kristoffer Robin.
Ledelse og mål Hvor går vi, spurte Ole Brumm. Ingen steder sa Kristoffer Robin. Og så gikk de dit.

16

17 Elevbedrift som metode
Faser F1 Informasjon F2 Idéutvikling F3 Etablering F4 Drift F5 Avvikling F6 Evaluering Samarbeid "Folk må forstå at det ikke er gærent å samarbeide. Samarbeid er nødvendig for at det skal skapes noe. Vi er avhengig av hverandre. Det er viktig å forstå." Erling Dokk Holm

18 F2 Idéutvikling Koble elevbedrifter med utdanningsprogramme(r) på videregående skole ut fra hvilke forretningsidéer elevene kommer opp med La et utvalg utdanningsprogrammer være rammen for elevenes forslag til forretningsidé.

19 F3 Etablering Roller Finne rettperson på rett plass
Kartlegging av personlige egenskaper, interesser osv Samarbeid med lokalt næringsliv en økonomisjef, en personalsjef, en markedssjef og en daglig leder fra en lokal bedrift inn for å fortelle elevbedriftene hva deres arbeidsoppgaver består i, og hvilken utdanningsbakgrunn de har. Representant fra næringslivet (for eksempel skolens partnerbedrift) deltar når stillinger i elevbedriftene skal tilsettes. Elevene kartlegger relevante utdanningsprogrammer på videregående skole i forhold til ulike yrker/funksjoner i bedriften

20 F4 Drift Mentor fra relevant bransje i næringslivet Produksjon
Markedsføring Logo, brosjyre osv Salg Messer

21 F5 Avvikling Regnskap Årsrapport.

22 F6 Evaluering Har elevene oppdaget andre egenskaper ved seg selv?
Har de fått et bedre innblikk i ulike typer yrker og arbeidsoppgaver? Hvilke utdanningsprogrammer på videregående skole er blitt mer/mindre aktuelle?

23 Bonus - Naturfag forskerspiren mangfold i naturen kropp og helse
verdensrommet fenomener og stoffer teknologi og design .. planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser og velge publiseringsmåte…. Forsøk og eksperimenter med grunnstoffer, kjemiske stoffer, strømkretser, fysikk, osv. .. utvikle produkter som gjør bruk av elektronikk, evaluere designprosessen og vurdere produktenes funksjonalitet og brukervennlighet…….

24 Bonus - Norsk muntlige tekster skriftlige tekster
sammensatte teksterspråk og kultur ....uttrykke egne meninger… …lede og referere møter og diskusjoner…. ….gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner…. ….lese og skrive tekster i ulike sjangre, som feks formelle brev… …uttrykke seg presist…. …lage sammensatte tekster med bilder…. …bruke estetiske virkemidler i egen tekstproduksjon… …bearbeide digitale tekster…

25 Entreprenørskap i utdanningen er forankret i:
DEL 1 ”Opplæringen skal kvalifisere for produktiv innsats i dagens næringsliv, og gi grunnlag for senere i livet å kunne gå inn i yrker som ennå ikke er skapt. Opplæringen må gi adgang til dagens arbeids- og samfunnsliv, og kyndighet til å mestre skiftende omgivelser og en ukjent framtid. Den må derfor tilføre holdninger og kunnskaper som kan vare livet ut, og legge fundamentet for de nye ferdighetene som trengs når samfunnet endres raskt” (Generell del s.15) Generell del uendret. Omhandler bl.a. skolens rolle innen verdiformidling og allmenndannelse. Det gis klart uttrykk for opplæring til ENTREPRENØRSKAP og ENTREPRENØRIELLE kvalifikasjoner og holdninger også i generell del. KLIKK

26

27 Sitater om arbeidsmiljø hentet fra årsrapporter 2006
”Jeg tror det er viktig å tidlig legge et sosialt grunnlag i gruppen for å få et bedre samarbeid”. ”Det som viste seg å være det vanskeligste og det viktigste var det sosiale, hvordan man skal komme overens og akseptere at andre også har noe å bidra med, ikke bare tro at du nødvendigvis alltid har rett”. ”Det som jeg har lagt merke til under møter er at alle tenker ikke helt likt, og vi mennesker har ulikt syn på hva som er essensielt”. ”Jentene har gjerne vært litt dominerende til tider og guttene skulle derfor kanskje fått slippe til litt oftere enn det de fikk”.

28 Ka vil DU bli, når du blir stor?
5 ungdomsskoler - 20 bedrifter/opplæringskontor Søknad Direkte kontakt med fagfolk Praktisk aktivitet Programfag til valg Systematisk utprøving Alle skolens elever Utfordring - fylle timene med godt stoff Mulighet – slipper å beite på andre fag

29 NHO – Næringsliv i skolen
VGS NÆRINGSLIVET UNGDOMSSKOLEN Partnerskapsavtaler

30 Sosial kompetanse Hvordan opptre i arbeidslivet?
Høflighet Punktlighet Ansvarlighet Dette er bedriftene opptatt av

31 Programfag til valg Prosjekt til fordypning
Fagets særegenhet Forberede neste steg Ulikt innhold innad i en klasse Generell informasjon til alle Valg/søknad - mer informasjon Organisering av elevene, dele opp i nye grupper Samarbeid utenfor egen skole Valuta for ressursbruk


Laste ned ppt "Ungt Entreprenørskap Hordaland"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google