Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ungt Entreprenørskap Hordaland Sosial kompetanse i en inkluderende skole Etterutdanning for rådgivere 22. januar 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ungt Entreprenørskap Hordaland Sosial kompetanse i en inkluderende skole Etterutdanning for rådgivere 22. januar 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ungt Entreprenørskap Hordaland Sosial kompetanse i en inkluderende skole Etterutdanning for rådgivere 22. januar 2008

2 Sosial kompetanse Ferdigheter, kunnskaper og holdninger som det er viktig å beherske ut fra tre forhold: –Mestre ulike sosiale miljøer –Etablere og vedlikeholde relasjoner eller vennskap –Øke trivsel og fremme utvikling Kilde: utdanningsdirektoratet

3 Ungt Entreprenørskap Etablert i 1997 som en ideell, uavhengig organisasjon. Egne fylkesforeninger i alle fylker, i Hordaland siden 2001 Støttet av NHO, Innovasjon Norge, departementer, fylkeskommuner, kommuner, næringsliv og lokale samarbeidspartnere i hvert fylke UE er del av et internasjonal nettverk av søsterorganisasjoner Vi tilbyr kurs, oppfølging og nettverkssamlinger for lærere og elever

4 UE Nordland UE Sør-Trøndelag UE Hedmark UE Oppland UE Akershus UE Oslo UE Østfold UE Vestfold UE Telemark UE Agder UE Rogaland UE Hordaland UE Sogn og Fjordane UE Møre og Romsdal UE Buskerud UE Troms UE Finnmark UE Nord-Trøndelag “Entrepreneurs are made, not born” “Learning by doing”.

5 Styret 2007 Hans-Carl Tveit, styrelederBergen kommune Giske Eide BKK AS Tom-Christer NilsenHordaland fylkeskommune Aina RøsselandSparebanken Vest Stian DavidsenInnovasjon Norge Svein-Erik FjeldHordaland fylkeskommune Svein Hatlem NHO Hordaland Jan Olav JørgensenTertnes Holding AS VARAMEDLEMMER Lars Henneli Opplæringskontor for hotell- og restaurantfag Nils Olav Nøss LO i Hordaland Sylvi Lillian Røssland Sørfonn Industrinettverket AS, Sunnhordland

6 MÅLSETTING Legge til rette for å utvide elevenes læringsarena gjennom økt samarbeid mellom skole og næringsliv Gi ungdom forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet Fremme entreprenørskap, kreativitet og skaperglede blant barn og unge ved at elevene får etablere og drive sin egen bedrift som et ledd i opplæringen Tilby en helhetlig entreprenørskapsopplæring gjennom hele utdanningsløpet ved å utvikle nye programmer tilpasset hvert klassetrinn Gi ungdom lyst til selv å etablere egen bedrift

7 Programfag til valg og elevbedrift

8 Entreprenørskap i utdanningen er forankret i: Leggja til rette for entreprenørskap på alle nivå i utdanninga, og utvikla ein kultur for entreprenørskap Alle dei vidaregåande skulane skal gi tilbod om opplæring i entreprenørskap Foto: Bjarte Brask Eriksen.

9 Handlingsplan for entreprenørskap i bergensskolene 2004 - 2008 På skoler med barnetrinn skal entreprenørskapsopplæringen omfatte –Tema om/bruk av ressurser og læringsarenaer i lokalsamfunn og arbeidsliv –Etablering av enkle elevbedrifter –Hovedfokus vil være å utvikle elevenes evne til å stole på seg selv, ta ansvar, kreativitet og forskertrang. På skoler med ungdomstrinn skal entreprenørskapsopplæringen omfatte –Kunnskap om muligheter for valg av yrke, yrkesveiledning /skaping av egen arbeidsplass / arbeidslivskunnskap – Personlig økonomi – Samfunnsøkonomi og verdiskaping – Elevbedrift Hovedfokus vil være å utvikle sentrale ferdigheter som ideutvikling, problemløsning, beslutningstaking og nettverksbygging. Elevene bør oppmuntres til å utnytte ressurser, se muligheter og lære konsekvenser av egne valg.

10

11 Forskning og evalueringer – hva sier de i 360 perspektivet. Nordlandsforskning, Østlandsforskning, Trøndelagsforskning og Kunnskapsparken i Bodø Deltakelse i UB gir mer enn dobbelt så stor sjanse til å ende opp som etablerer Jo lenger fra Oslo, jo større prosentvis deltakelse Sterkere regionalt perspektiv i mindre kommuner 75% av elevene sier UB gjorde skoledagen mer interessant og spennende 46% av elevene sier “det utviklet min selvtillit i positiv retning ” Nær 70% sier UB påvirket fellesskapet mellom lærer elev og mellom elev/elev på en positiv måte 90% av elevene vil anbefale UB til andre elever Jo flere ganger i løpet av skolegang, jo større sjanse 1 av 5 nyetablerte foretak i Oslo har aktivitet etter ett år Overlevelsen i S.og Fj og Finnmark lå på rundt 70 prosent 90% av lærere sier UB styrker evne til problemløsning og samarbeid blant elever 83 prosent av lærerne vil anbefale å være ungdomsbedriftslærer til andre lærere

12 Konkret aktivitet (ikke virtuell) ” Learning by doing” Elevansvar Opplegg må kunne tilpasses og være fleksible Fremme lagarbeid Kontakt med og involvering av næringslivet Stimulere tenkning og kreativitet Støtte fra lokalsamfunn Støtte og etterutdanning for lærere Uavhengig forskning God kvalitet på læremateriell Eksterne aktiviteter Lærer samarbeid (også mellom skoler) Suksessfaktorer (EU-ekspertgruppe)

13 Studentbedrift Mentorprogrammet Jenter og ledelse Progresjon gjennom utdanningsløpet Vårt lokalsamfunn 1- 4 trinn 5.- 7 trinn Ideverksteder Elevbedrift Økonomi og karrierevalg It,s my business Pizza Prego Jobbskygging Teknovisjon SMART Ideverksted Sikk Sakk Europa 8.-10. trinn Ungdomsbedrift Mentorprogrammet International Trad Sucsess skills Leder for en dag Inkluderende arbeidsliv Ideverksted Enterprise without Borders Cambridge- eksamen 11.- 13. trinn Universitet Høgskole Partnerskapsavtaler, samarbeid skole/lokalsamfunn Kartlegging, nettverkbygging Kreativitet Fylkeskommunen Kommunen Den enkelte skole / barnehage Lokalt næringsliv Barnehage Læring gjennom lek Forankring i generelle og lokale læreplaner

14 Hva trenger elevene for å kunne ta riktige valg? Fagkompetanse –kunnskaper i ulike fag kombinert med interesse og entusiasme for fagene Arbeidslivskompetanse –levende kunnskap og erfaringer om holdninger, krav og forventninger i arbeidslivet Mulighetskompetanse –Kjenne til mulige yrkes- og karriereveier som ulike utdanninger gir Valgkompetanse –trening i å ta valg og stå for konsekvensene Egenkompetanse –kunnskap om egne interesser og ferdigheter

15 Ledelse og mål Hvor går vi, spurte Ole Brumm. Ingen steder sa Kristoffer Robin. Og så gikk de dit.

16

17 Elevbedrift som metode Faser –F1 Informasjon –F2 Idéutvikling –F3 Etablering –F4 Drift –F5 Avvikling –F6 Evaluering Samarbeid "Folk må forstå at det ikke er gærent å samarbeide. Samarbeid er nødvendig for at det skal skapes noe. Vi er avhengig av hverandre. Det er viktig å forstå." Erling Dokk Holm

18 F2 Idéutvikling Koble elevbedrifter med utdanningsprogramme(r) på videregående skole ut fra hvilke forretningsidéer elevene kommer opp med La et utvalg utdanningsprogrammer være rammen for elevenes forslag til forretningsidé.

19 F3 Etablering Roller –Finne rettperson på rett plass Kartlegging av personlige egenskaper, interesser osv Samarbeid med lokalt næringsliv –en økonomisjef, en personalsjef, en markedssjef og en daglig leder fra en lokal bedrift inn for å fortelle elevbedriftene hva deres arbeidsoppgaver består i, og hvilken utdanningsbakgrunn de har. –Representant fra næringslivet (for eksempel skolens partnerbedrift) deltar når stillinger i elevbedriftene skal tilsettes. Elevene kartlegger relevante utdanningsprogrammer på videregående skole i forhold til ulike yrker/funksjoner i bedriften

20 F4 Drift Mentor fra relevant bransje i næringslivet Produksjon Markedsføring –Logo, brosjyre osv Salg –Messer

21 F5 Avvikling Regnskap Årsrapport.

22 F6 Evaluering Har elevene oppdaget andre egenskaper ved seg selv? Har de fått et bedre innblikk i ulike typer yrker og arbeidsoppgaver? Hvilke utdanningsprogrammer på videregående skole er blitt mer/mindre aktuelle?

23 Bonus - Naturfag –forskerspiren –mangfold i naturen –kropp og helse –verdensrommet –fenomener og stoffer –teknologi og design.. planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser og velge publiseringsmåte…. Forsøk og eksperimenter med grunnstoffer, kjemiske stoffer, strømkretser, fysikk, osv... utvikle produkter som gjør bruk av elektronikk, evaluere designprosessen og vurdere produktenes funksjonalitet og brukervennlighet…….

24 Bonus - Norsk –muntlige tekster –skriftlige tekster –sammensatte teksterspråk og kultur....uttrykke egne meninger… …lede og referere møter og diskusjoner…. ….gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner…. ….lese og skrive tekster i ulike sjangre, som feks formelle brev… …uttrykke seg presist…. …lage sammensatte tekster med bilder…. …bruke estetiske virkemidler i egen tekstproduksjon… …bearbeide digitale tekster…

25 DEL 1 ”Opplæringen skal kvalifisere for produktiv innsats i dagens næringsliv, og gi grunnlag for senere i livet å kunne gå inn i yrker som ennå ikke er skapt. Opplæringen må gi adgang til dagens arbeids- og samfunnsliv, og kyndighet til å mestre skiftende omgivelser og en ukjent framtid. Den må derfor tilføre holdninger og kunnskaper som kan vare livet ut, og legge fundamentet for de nye ferdighetene som trengs når samfunnet endres raskt” (Generell del s.15) Entreprenørskap i utdanningen er forankret i:

26

27 Sitater om arbeidsmiljø hentet fra årsrapporter 2006 ”Jeg tror det er viktig å tidlig legge et sosialt grunnlag i gruppen for å få et bedre samarbeid”. ”Det som viste seg å være det vanskeligste og det viktigste var det sosiale, hvordan man skal komme overens og akseptere at andre også har noe å bidra med, ikke bare tro at du nødvendigvis alltid har rett”. ”Det som jeg har lagt merke til under møter er at alle tenker ikke helt likt, og vi mennesker har ulikt syn på hva som er essensielt”. ”Jentene har gjerne vært litt dominerende til tider og guttene skulle derfor kanskje fått slippe til litt oftere enn det de fikk”.

28 Ka vil DU bli, når du blir stor? 5 ungdomsskoler - 20 bedrifter/opplæringskontor Søknad Direkte kontakt med fagfolk Praktisk aktivitet Programfag til valg Systematisk utprøving Alle skolens elever Utfordring - fylle timene med godt stoff Mulighet – slipper å beite på andre fag

29 NHO – Næringsliv i skolen VGS Partnerskapsavtaler

30 Sosial kompetanse Hvordan opptre i arbeidslivet? –Høflighet –Punktlighet –Ansvarlighet Dette er bedriftene opptatt av

31 Programfag til valg Prosjekt til fordypning Fagets særegenhet Forberede neste steg Ulikt innhold innad i en klasse Generell informasjon til alle Valg/søknad - mer informasjon Organisering av elevene, dele opp i nye grupper Samarbeid utenfor egen skole Valuta for ressursbruk


Laste ned ppt "Ungt Entreprenørskap Hordaland Sosial kompetanse i en inkluderende skole Etterutdanning for rådgivere 22. januar 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google