Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Bergen kommune Verneplan for privatarkiver – Erfaringer og tanker Arne Skivenes LLPs seminar 3.feb.2002, Lillehammer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Bergen kommune Verneplan for privatarkiver – Erfaringer og tanker Arne Skivenes LLPs seminar 3.feb.2002, Lillehammer."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Bergen kommune Verneplan for privatarkiver – Erfaringer og tanker Arne Skivenes LLPs seminar 3.feb.2002, Lillehammer

2 © Bergen kommune Erfaringer - Hordalandsundersøkelsen 1980-85 –Resultater –Metoder –Evaluering Verneplanarbeid 1985 - 90 Lokalhistorisk Arkiv i Bergen 1987 – dd. Prosjektarbeid …

3 © Bergen kommune Verneplan som verktøy - Fordeler Ulemper Utfordringer En vei ?

4 ©Byrådsleders avdeling, Bergen kommune 1: ”Hordalandsundersøkelsen” 1980 - 1985

5 © Bergen kommune Hordalandsundersøkelsen ”Nærings- og organisasjonsarkiv i Hordaland” Kartlegging av ikke-offentlig arkivmateriale i Hordaland Fase 1: Eksisterende bedrifter 1982 Fase 2: Nedlagte bedrifter 1984 Fase 3: Organisasjoner, eksisterende og nedlagte 1985 Mål: grunnlag for verneplan for næringsarkiv

6 © Bergen kommune NOH: styringsgruppe John Ragnar Myking, Statsarkivet i Bergen, leder Arne Skivenes, Bergen Byarkiv Sofie Rogstad, Norsk Privatarkivinstitutt Helge W. Nordvik, Historisk Inst. UiB Fritz Hodne, Seksjon for økonomisk historie, NHH

7 © Bergen kommune NOH - målsetting Totalregistrering – fange opp hele bredden i nærings- og organisasjonsstrukturen i området Kvantifisering av resultatet Overføringsverdi Fokusere på metoder og prinsipper Verneplan

8 © Bergen kommune NOH - medarbeidere Anders Haaland, fase 1 + planlegging av hele prosjektet Matti Goksøyr, fase 2 Helge Skaar, fase 3 Ragna Brakstad Cecilie Skauge Knoph Jørn Y. Leipart (databehandling, fase 3)

9 © Bergen kommune NOH - faser Faseinndeling begrunnet i: Deling bedrift – organisasjon, praktisk tilnærmingsmåte, samarbeid med annen organisasjonsundersøkelse Eksisterende bedrifter – krever en bred kostnadseffektiv spørreundersøkelse Nedlagte bedrifter – krever detektivarbeid og dybdestudier

10 © Bergen kommune NOH - prosjektets karakter Registrering eller innsamling? Et rent registreringsprosjekt – kun innsmaling ved åpenbar fare for ødeleggelse Basis for prioritert verneplan Verneplan forutsatt utarbeidet etter prosjektets slutt.

11 © Bergen kommune NOH - finansiering Universitetet i Bergen Norsk Privatarkivinstitutt Hordaland Fylkeskommune Norsk Kulturråd Nansenfondet Bergen Kommune Bergen Byarkiv (infrastruktur + 37 mndverk arbeid) Statsarkivet i Bergen (infrastruktur + sekretariat)

12 © Bergen kommune NOH - Fase 1: Utvalg Metodiske problemer Gjennomføring Bearbeiding Resultat

13 © Bergen kommune NOH fase 1 - avgrensning Utgp: totalregistrering all eksisterende næringsvirksomhet ville gitt: –11-12.000 bedr. og selvst. næringsdr –3500 bønder –Fiskere (tidl. Registrert) Må reduseres til ca 3-4000 enheter for å kunne håndteres innen realistiske rammer

14 © Bergen kommune NOH – 1: avgrensningskriterier Kildesituasjonen? Norges Handelskalender Bransjetilhørighet? Prinsipielt/praktisk Geografisk? prinsipielt Størrelse? Prinsipielt/praktisk Statistisk utvalg? > nye overrepresentert Alder? 1950/51 > 3000 enheter/spm om bevaringsverdi

15 © Bergen kommune NOH 1 : grupper som falt ut: Leger, tannleger, Jordbruk Skogbruk Fiske Drosjebileiere M.fl.

16 © Bergen kommune NOH 1: Rev. målgruppe: Alle private bedrifter og selvstendige næringsdrivende registrert i Handelskalenderens 1980-utgave, som også var i aktivitet før 1951 Unntatt: Bedrifter som hadde besvart Fiskeriundersøkelsen og Bedr.hist.senter Unntatt: Statlige og kommunale bedrifter Unntatt: Filialer med hovedkontor i fylket

17 © Bergen kommune NOH 1: Praktiske problemer: Ufullstendig aldersangivelse i Handelskalenderen Navneendringer og reetableringer Endringer i kommunegrensene Flytting – resultat: 2927 enheter.

18 © Bergen kommune NOH 1: Virkemidler: Spørreskjema: enkelt, brukervennlig, tospråklig, 1 side, navn/adr utfylt Følgeskriv med kortfattet orientering Utsendingskonvolutt med avsender Frankert svarkonvolutt Dataproduserte adresselister og -lapper 2 purreskriv Presseomtale

19 © Bergen kommune NOH 1: Gjennomføring (1) 5.mai: 2927 spørreskjema utsendt 1.juni: 515 svar + 68 retur mottatt (18%) 1.juni: 1. Purring: ”svar uansett om dere har noe” 796 svar + 17 returer (34%) August: 2. Purring (telefon vs brev) 272 svar + 13 returer (18 %) Til sammen 1583 svar, 54/56%

20 © Bergen kommune NOH 1: Gjennomføring (2) August: telefonpurring av 323 utvalgte Tidkrevende, vanskelig å finne frem til rette vedkommende Psykisk enerverende å måtte presentere prosjektet gang på gang for feil person 100 timer medgikk til å få kontakt med 179 bedrifter – ga 144 svar

21 © Bergen kommune NOH 1: reaksjoner Oppr. Adresseliste - sum opphørte foretak Reellt utvalg ( = virksomme bedrifter) Mottatte reaksjoner Reell svarprosent 2927 - 354 2573 1729 67,2 %

22 © Bergen kommune NOH 1: usikkerhetsfaktorer Mange svar vanskelige å tolke Mange svar ufullstendig utfylte Problematisk kategorisering Konsistens i tolkning av stort materiale Tabellene definert etter at svarene var avgitt Svarene er manuelt behandlet (1981)

23 © Bergen kommune NOH 1: Arkivenes alder Ikke arkiv Siste 10 år (1970-81) 1950 – 1969 1920 – 1949 1900 – 1920 Før 1900 Mangler tidsangivelse Total svar Arkiv eldre enn 10 år: 355 468 179 321 89 76 241 1729 486 dvs 28 %

24 © Bergen kommune NOH 1: Næringsgrupper 1. Jordbruk, fiske etc(eldre enn 1920: 2) 12 2. Bergverk(1) 9 3. Industri(26)356 4. Kraft- og vannforsyning(1) 2 5. Bygg og anlegg(2)110 6. Varehandel, hotell og restaurant(66)838 7. Transport, lagring(14) 97 8. Bank, forsikr, forr. tjenesteyting(54)160 9. Off., sos. og privat tjenesteyting(5)102

25 © Bergen kommune NOH 1: Omfang (1) svar: 1729 svar totalt 1256 svarte at de hadde arkiv 588 oppga omfang Samlet oppgitt omfang er 39.640 hyllemeter, 102 m2 og 10 m3.

26 © Bergen kommune NOH 1: omfang (2) stipulert Oppgitt for 588 svar40.000 Stip. For 677 med arkiv, men uten oppgitt omfang13.000 Stip for ikke svart 844 5.000 Svar fra tidl undersøkelser 2.000 Stipulert omfang bedr.arkiver60.000

27 © Bergen kommune NOH 1: geografisk fordeling uts 5000 Bergen 1446 Øvrige Bergen413 Total Bergen1859 Askøy 48 Austevoll 10 Austrheim 10 Bømlo 36 Eidfjord 19 Etne 34 Svarhm før 69/arkiv 91125.862 (176) 228 1.757 (21) 113927.618 (217) 23 500 ( 1) 8- 4- 19 479 (6) 13 3 21 25 (1)

28 © Bergen kommune Uts. Fusa 43 Kvam 88 Modalen 4 Odda 65 Os 52 Osterøy 35 Voss102 Sum landkomm.968 Sum Hordaland 2827 Svarhm før 69/ar 30 7 (1) 56 382 (11) 4 - 38 1.799 (7) 38 95 (6) 29 31 (4) 71 492 (16) 595 6.986 (121) 173434.605 (

29 © Bergen kommune NOH 1 Dokumenttyper Opplyst om dokumenttyper1098100% Styreprotokoller 531 48% Kopibøker 227 21% Journaler 465 42% Korresp./Saksarkiv 596 54% Regnskap 876 80% Lønnsmateriale 597 54% Produksjonsoppgaver 172 16% Annet 236 21%

30 © Bergen kommune NOH 1 - kjennetegn Store totaltall Viktigheten av strategisk tenkning, tilrettelegging Samsvar spørsmål – tabeller Lokaltallene forholdsvis håndterlige

31 © Bergen kommune NOH 2 Nedlagte bedrifter Problemer: Svært høyt antall, trolig flere enn eksisterende Det finnes ingen oversikt over dem Vurdering av viktighet krever svært mye kunnskap Det er arbeidskrevende å finne informanter Kontakt er svært arbeidskrevende, som regel individuell

32 © Bergen kommune NOH 2: Metode: dybdeundersøkelser 1) Utvalgte bransjer: –Handelsfirmaer i Bergen –Tekoindistrien i Hordaland –Meierier i Nordhordland –Hermetikkindustrien i Hordaland –(Jern- og metallindustrien)

33 © Bergen kommune NOH 2 - dybdeundersøkelser 2) Geografisk tverrsnitt –En utvalgt kommune: Osterøy –Et næringsmiljø i Bergen: Bryggen –Tillegg: ”Loftsrydning” i Sandviks- og Skuteviksboder (3) Tverrsnitt i tid –Bedrifter av en viss størrelse 1914 og 1935)

34 © Bergen kommune NOH 2 teoretiske problemer Hva er en nedlagt bedrift? Mange slags grensetilfeller. Tvilstilfellene er tatt med. Bedriftsidentitet. –Symmetriske fusjoner –Usymmetriske fusjoner –Endring av navn, eier, lokaler, bransje Prioritering. –Alder, varighet (1945), betydning

35 © Bergen kommune NOH 2 Utvalg Handelsfirma Virksomhet mellom 1880 og 1980 > punktstudier 1876, 1917 og 1945 Tidspunktene definert av kildesituasjonen 292 firmaer aktuelle, delt i to prioritetsgrupper 1.prioritet : dekke 1900 – 1945. Resultat: 80 + 11 = 91 firmaer utvalgt

36 © Bergen kommune NOH 2 – utvalg tekoindustri Virksomhet mellom 1880 og 1980 176 bedrifter registrert Enklere kildesituasjon (Sigurd Grieg: Norsk Tekstil mfl) Nedlagt etter 1945 Resultat: 92 bedrifter utvalgt.

37 © Bergen kommune NOH 2 – utvalg meierier I alt har det eksistert ca 185 meierier i Hordaland I 1980 kun 9 igjen Stor grad av ensartethet, > utvalg Nordhordland, i alt 66 stk Tatt ut nedlagt før 1945 pluss Osterøy Resultat: 47 bedrifter utvalgt

38 © Bergen kommune NOH 2 utvalg hermetikkind. I alt har eksistert ca 40 produksjonsanlegg og et langt større antall firma Konkurser og driftsstans et stort problem Resultat: 25 bedrifter utvalgt, både eksisterende og nedlagte

39 © Bergen kommune NOH 2 utvalg Osterøy Sammensatt næringsliv Svært positive samarbeidsforhold med kommunen Ønsket å gjennomføre programmet fullt ut, uten reduksjoner. Prosjektets største innsats. Resultat: 240 bedrifter/selvstendige næringsdrivene (utenom primærnæringene)

40 © Bergen kommune NOH 2 Bryggen i Bergen Metodisk sett helt annerledes: En ”loftsrydningsaksjon” i et avgrenset geografisk område Samarbeide Stiftelsen Bryggen, Det Hanseatiske Museum, Bergen Byarkiv Eldre (beg.1700-tall) og nyere (beg. 1900-tall av Bryggen. Aksjonen utvides til Sandviks- og Skuteviksboder senere

41 © Bergen kommune NOH 2 undersøkelsesområde Kartlagt 750 nedlagte bedrifter (unntatt Bryggen) Utvalgt 411 for undersøkelse: –91 handelsbedrifter i Bergen –92 tekoindustri i Hordaland –47 meierier i Nordhordland –25 hermetikkbedrifter i Hordaland –250 bedrifter i Osterøy kommune

42 © Bergen kommune NOH 2 gjennomføring Utvalg/identifisering Lete opp informanter og kontaktpersoner Utsending av spørreskjema Skriftlig purring Telefonisk purring Mens fase 1 hadde et sterkt kvantitativt preg, hadde fase 2 en mer kvalitativ karakter med mye arbeid bak hvert svar.

43 © Bergen kommune NOH 2 resultat handel (1) 292 registrert 91 utvalgt for undersøkelse 64 identifisert informant 56 mottatte svar 34 har bevart arkiv –20 har arkiv selv –14 har avlevert til institusjon

44 © Bergen kommune NOH 2 resultat handel (2) 34 bevarte arkiver, til sammen 109 hm. –31 hm privat oppbevart –78 hm i institusjon 24 arkiver går tilbake før 1900, 6 arkiver går tilbake før 1800 Materiale etter handel med fisk dominerer

45 © Bergen kommune NOH 2 resultat teko (1) 176 registrert 92 utvalgt for undersøkelse 49 identifisert informant 44 mottatte svar 17 har arkiv selv, ingen i institusjon 17 arkiver = 8 tekstil + 4 fiskeredskap + 5 konfeksjon

46 © Bergen kommune NOH 2 resultat teko (2) 8 tekstilarkiver, til sammen 30 hm 4 fiskeredskapsarkiver, 46,5 hm 5 konfeksjonsarkiver 22 hm Til sammen 17 arkiver, 98,5 hm. 2 arkiver går tilbake til før 1900. Lite er igjen av fylkets en gang største industrigren

47 © Bergen kommune NOH 2 resultat meieri (1) 185 registrert 47 utvalgt for undersøkelse 32 identifisert informant 27 mottatte svar 19 har arkiv selv Relativt stor bevaringsprosent, trolig pga at meierienes spesielle eierstruktur

48 © Bergen kommune NOH 2 resultat meier (2) 19 arkiv, til sammen 25 hyllemeter 6 arkiver har materiale fra før 1900 For hele fylket stipulerer vi at det er bevart 70- 80 hm meieriarkiver. Relativt stor bevaringsmengde sammenlignet med papirproduksjon.

49 © Bergen kommune NOH 2 resultat hermetikk Hermetikkindustrien viste seg å være en vanskelig materie. Det var vanskelig å få ut svar, og prosjektet ble betraktet med en viss mistenksomhet. Vår konklusjon var at hermetikkbransjen er en mer enn alminnelig arkivfattig bransje, og at det neppe finnes mer enn ca 10 – 50 hyllemeter materiale igjen i fylket.

50 © Bergen kommune NOH 2 resultat Osterøy 240 registrerte, alle undersøkt 163 identifisert informant 130 svar 20 har arkiv 17, 5 hyllemeter Varehandel, meierier, treindustri bevart Ingenting teko, j&m eller sko/ullsko

51 © Bergen kommune NOH 2 resultat Bryggen Kartlegging innenfor det geografiske området Bryggen supplert med kartlegging utenfor: Tidligere gårdeiere Oppbevaringsinstitusjoner –UBB –BBA –Andre

52 © Bergen kommune NOH 2 resultat Bryggen Kartlegging innenfor det geografiske området Bryggen: omtrent ingenting/1000 supplert med kartlegging utenfor: Tidligere gårdeiere:7 hm / 5 ark. Oppbevaringsinstitusjoner140 hm –UBB 120 hm –BBA17 hm –Andre 3 hm

53 © Bergen kommune NOH 2 resultat Sandviks- og Skuteviksboder Til sammen 88 boder, små funn i 9 Samme resultat som for Bryggen: meget lite materiale i bodene. Rehabiliteringer, flyttinger, eierskifter etc har fjernet nesten alle spor, samlede funn under 3 hyllemeter.

54 © Bergen kommune NOH 2 sammenfatning 750 registrerte nedlagte bedrifter 470 utvalgte bedrifter 308 identifiserte informanter 255 mottatte svar 89 har arkiver –75 har arkiv selv –14 på oppbevaringsinstitusjon 250 hyllemeter bevart 2,8 hm gjennomsnittstørrelse

55 © Bergen kommune NOH 2 sammenfatning Er nedleggelsen ”midlertidig”, er det en viss sjanse for bevaring Bevarte mengder er mindre enn ved eksisterende arkiver Ved konkurs tar bostyret vare på regnskap i 10 år, deretter kassert alt Lokalene må tømmes raskt Konkurser og flyttinger er arkivenes skjebnetimer!

56 © Bergen kommune NOH 3 undersøkelser: ”Bergensundersøkelsen”: totalregistrering av organisasjonsarkiv i Bergen kommune ”Hordalandsutvalget”. Oppfølging av prosjekt ”OiH”, et utvalg av dem som svarte at de hadde arkiv Fagforeninger i Hordaland Utvalg av nedlagte organisasjoner i Bergen: idrett, fagforeninger, buekorps, nedlagt 1945-83

57 © Bergen kommune NOH 3 frivillige organisasjoner Et kollektiv som arbeider systematisk for å fremme ett eller flere eksplisitt formulerte mål Kommet i stand ved privatpersoners initiativ Medlemmene velger selv medlemskap I hovedsak basert på ulønnet arbeid

58 © Bergen kommune NOH 3 registreringsenheten Hva er registreringsenheten? Hvor langt ned? Distriktsorganisasjon? Lokalforening? Undergrupper? Klubber? (20 medl) Stiftelser? Offentlig/privat? Menighetsrådets ungdomsklubb Foreningers øvrige virksomheter: Husmødrenes barnehager??

59 © Bergen kommune NOH 3 kategorisering Ingen standard klassifisering av organisasjoner Valg: NPI eller OiH? > NPI Plassering etter hovedmålsetting ikke etter målgruppe Tverrsortering vedr. barn/ungdom, kvinner, religiøse, arbeiderbevegelse

60 © Bergen kommune NOH 3 kilder Kommunale kulturkontors adressekartotek Paraplyorganisasjonenes adresselister Fylkeslegens adresseliste Adresselister fra lokale sparebanker Telefonkatalogen og adressebøker Kunngjøringsannonser i pressen Organisasjon – adresse – kontaktperson

61 © Bergen kommune NOH 3 by og land Bergenlandkomm. Reg. organisasjoner21104396 Innbygg/organisasjon10041 Kristelige org9%41% Fagforeninger10%3,3% (220)(194)

62 © Bergen kommune NOH Hordalandsutvalget OiH registrerte 4396 organisasjoner i fylket Fikk 2547 svar 1814 svarte at de hadde arkiv (41.3% av reg) NOH trakk ut 20 % for kontakt: –Hver 5. Org i en liste etter kommune og id- nummer, til sammen 332

63 © Bergen kommune NOH 3 Spørreundersøkelsen Vilje eller ønske om å svare Mulighet til å svare korrekt Vanskelighetsgraden av spørsmålene Ulikheter næringsliv – organisasjonsliv –Kopibøker eller medlemslister –Medl.tall, budsjett Purring

64 © Bergen kommune NOH 3 Svar totsvar% Bergensundersøk.211081939% Fagforeninger i H 194 7941% Hordalandsutvalget 33213240% Totalt2636103039% Lavere formaliseringsgrad gir lavere svarprosent, og lavere sannsynlighet for arkiv.

65 © Bergen kommune NOH 3 resultater Bergen (1) 819 svar 194 svarer ”ikke arkiv” (10%) eller oppgir ikke alder 44 har arkiv fra før 1900 (5,3%) 110 har arkiv fra 1900 – 1944 (13,4%) 84 har arkiv fra 1945 – 1959 (10,3%) 291 har arkiv fra 1960 – 1979 (35,5%) 96 har arkiv fra 1980 – 1984 (11,7 %)

66 © Bergen kommune NOH 3 resultat Bergen (2) Av 819: 589 har styreprotokoller72% 85 har kopibøker10% 163 har journaler20% 606 har korrespondanse74% 628 har regnskapsmateriale77% 604 har årsmeldinger74% 208 har jubileumsskrifter25% 309 har medlemslister (NB kun fra 1.purring!)37,7% 277 har annet (foto (8%), trykt, lyd, etc.)33,8 De fleste oppgir 4-6 arkivserier

67 © Bergen kommune NOH resultater Bergen (3) Av 819: 33 har ikke oppgitt mengde40,4% 192 har arkiv under 1 hm23,4% 203 har arkiv mellom 1 og 5 hm24,9% 48 har arkiv mellom 5 og 10 hm 5,9% 35 har arkiv mellom 10 og 25 hm 4,3% 10 har arkiv over 25 hm 1,2%

68 © Bergen kommune NOH resultater Bergen (4) Av 819: 179 ga ikke opplysninger om oppbevaring 344 har arkivet på kontoret 173 privat 74 er spredd 20 i utrom 14 i bankboks 7 i arkivinstitusjon 8 i museum eller bibliotek

69 © Bergen kommune NOH 3 resultat Bergen Gj.sntotalantall 010 jord, skog fiske15,060,04 020 Håndv/industri1,48,16 030 Handel og forbruk4,8193,840 040 Bank, transport,service8,466,88 050 Arbeidsgiverorg34,7104,03 060 Arbeidstakerorg4,5308,769 070 Prod og teknikk5,321,14 080 Samf, kult, vitensk4,2134,832 090 Hum. og sos.org3,216351 100 Idrett, fritid, kvinne,barn2,2507,3234 110 Religiøse/livssyn17,1308,618 120 Pol.part og tilkn.4,178,319 Total4,01955,3488

70 © Bergen kommune Gjennomsnitt? Gj.Med.Mod.ant Borettslag18,25,33,09 Velforeninger0,50,40,527 Idrettsorg5,22,02,019 Musikkorps2,81,11,017 Median = Den midterste verdien i en rekke Modus = Den hyppigst forekommende verdien

71 © Bergen kommune NOH 3 resultat fagforening 194 henvendelser ga 79 svar, 71 med arkiv Ingenting fra før 1920 De fleste har styreprot, regnskap og årsmeld. Gj.sn. 2,5 hm. Største er 15 hm Fagforeninger har høyt formaliseringsnivå, og danner mye arkiv

72 © Bergen kommune NOH 3 resultat fagforening 79 svar 37 ga ingen opplysninger om oppbevaring 38 hadde arkivet på kontoret 15 privat 1 i bankboks 1 i utrom 0 var spredd 1 i arkiv, bibl. eller museum

73 © Bergen kommune NOH 3 res. Hordalandsutv. 4396 registrerte org. i Hordaland (OiH) 2547 svar (OiH) 1814 har arkiv (OiH) Vi vet ikke totalmengde, OiH spurte ikke om det 109 org har til sammen 367,8 hm (gj.s. 3,4) (største arkiv 200 hm, 55 under 1 hm)

74 © Bergen kommune NOH 3 konklusjoner Ingen totalregistrering Ingen registrering av nedlagte organisasjoner Stipulering: ca 6000 org i hele fylket har mellom 15.000 og 20.000 hm arkivmateriale, det meste i Bergen

75 ©Byrådsleders avdeling, Bergen kommune NOH oppsummering

76 © Bergen kommune Farlige tider for arkiver: Nedleggelse, konkurs Eierskifte Flytting Rydding, rasjonalisering og andre skippertak Jubileum og historieskriving

77 © Bergen kommune Legg mye arbeid ned i: Utforming av spørreskjema Utforming av følgeskriv Innhenting av støtte Pressedekning Forarbeid for databearbeiding

78 © Bergen kommune Vær forberedt på: Mye arbeid for å få en skikkelig svarprosent Mange ufullstendige svar En del skuffende svar Mye oppfølgingsarbeid Mange gledelige og spennende svar!!

79 © Bergen kommune Men husk på at: Målet er ikke å gjøre en representativ statistisk studie Målet er få få kunnskap om konkrete arkiver Målet er å finne ut hvor de verneverdige arkivene er

80 ©Byrådsleders avdeling, Bergen kommune 2: Verneplanarbeid 1984 - 1991

81 © Bergen kommune Verneplanarbeid Bergen: Bergen Byarkiv v/Arne Skivenes Hordaland utenfor Bergen: Statsarkivet i Bergen, v/John Ragnar Myking i samarbeid med Egil Nysæter

82 © Bergen kommune Vernekriterier (1) Alder. (eldre enn ca. 1920) Virksomhetsdokumentasjon. Sikre at fordelingen av bevarte arkiver tilsvarer den reelle fordelingen på virksomhetstyper Samfunnsmessig verdi. Praktisk verdi i dagliglivet (leger, ingeniører, arkitekter etc) Informasjonsmessig verdi. Arkiver knyttet til informasjonsvirksomhet (aviser, fotografer etc)

83 © Bergen kommune Vernekriterier (2) Forskningsmessig verdi. Spesielt toneangivende virksomheter innenfor sitt felt. Kompletthet. Gjør arkivet mer anvendelig og øker verneverdien. Nedlagt. Øker risikoen for at arkivet kan komme bort. Lokal verdi. Dokumenterer nærmiljøet spesielt bra.

84 © Bergen kommune Vernekriterier (3) Hjørnesteinsbedrift. Også samfunnsorganisator utover det vanlige. Totalbevaringsområde. Skape mulighet for en bedre kildetilgang for enkelte geografiske områder. I Bergen: Ytre Arna, Skuteviken, Bryggen, Fana kommune, sentrale deler av Laksevåg.

85 © Bergen kommune Verneklasser: A: Arkiv som bør tas inn til arkivinstitusjon B: Arkiv som fremdeles bør oppbevares hos arkivskaper, men med tilsyn og veiledning fra arkivinstitusjon C: Arkiv som ikke foranlediger spesielle tiltak

86 © Bergen kommune Verneplanarbeid Bergen Gjennomgang av alle originalskjema Nytolkning, klassifisering, strukturering Gradering etter vernekriterier > 300 bedrifter i klasse A og B med ca. 15.000 hm Samtlige organisasjoner ca 5000 hm

87 © Bergen kommune Verneplanarb. Hordaland Verneplanarbeid bedrifter: brutt ned på kommunenivå blir det meste håndterlig Organisasjoner: det samme

88 © Bergen kommune Verneplanarbeid mottakelse Søknad om 3-årig prosjekt (stilling til SAB) ble avslått Verneplanarbeidet fikk ingen prioritet ved Statsarkivet Fremlagt verneplan for 300 bedrifter i Bergen fikk en heller kjølig mottakelse av styret i LAB. Vi hadde ikke apparat og ressurser til å følge opp

89 © Bergen kommune Verneplan Hordaland? Arbeidet har ikke resultert i noen formell verneplan Grunnlagsmaterialet er intakt Det finnes mye bearbeidet kunnskap til hjelp i arbeidet Tornerose ??

90 ©Byrådsleders avdeling, Bergen kommune 3: Lokalhistorisk Arkiv i Bergen 1987 – d.d.

91 © Bergen kommune LAB: En offentlig stiftelse Samarbeid mellom kommune, fylkeskommune og private Basert på medlemskap Basert på kommunal subsidiering / synergieffekt Basert på prosjektinntekter

92 © Bergen kommune LAB: Når ressursene er begrenset, må man Finne støtte der den er Hente ressurser der de finnes Basere seg på de interesserte, villige og ivrige Være dristig og tro på fremtiden Håpe de gjenstridige kommer etterhvert Bidra med den innsikt og entusiasme man har

93 © Bergen kommune LAB/BBA: resultater Ca 1000 privatarkiver Vel 4000 hyllemeter 1 fast arkivar, 2-3 sivilarbeider, 2-3 prosjektansatte Sikringsfond på 2,5 mill.

94 ©Byrådsleders avdeling, Bergen kommune 4: Verneplan/bevaringsplan

95 © Bergen kommune Bevaringsplan ”En bevaringsplan defineres som en oversikt over de arkivene en eller flere depotinstitusjoner tar sikte på å bevare” RA’s retningslinjer, 2.3.1.

96 © Bergen kommune Bevaringsplan - fordeler Oversikt over arbeid og utfordringer Redskap til å prioritere innsats Forenkle planlegging av magasiner og ressursbehov Lettere å få støtte til arkiv på bevaringsplan

97 © Bergen kommune Bevaringsplan - farer Den kan forlede oss til å tro at vi kjenner totalbildet Den kan sende farlige signaler til dem som ikke står på planen Den fokuserer på samfunnets behov, ikke arkivskapers Den kan være farlig, dersom ressursene til å følge opp ikke er til stede Den kan tvinge oss til å kaste bort ressurser på arbeid med uvillige og uinteresserte

98 © Bergen kommune Erfaringer med vernearbeid En må ha en lang tidshorisont – og kunne snu seg lynkjapt Tålmodighet er nødvendig, særlig overfor organisasjoner En må bestemme seg for prioriterte områder og signalisere at avleveringer av arkiv er alltid velkomne

99 © Bergen kommune Erfaringer med vernearbeid Det tar tid å bygge opp et nettverk og allianser Deposita er en god ting, de sikrer interesse og aktivitet fra arkivskaper Ta godt imot alle som vil levere arkiv. Et uinteressant arkiv kan lede til et viktig.

100 © Bergen kommune Påstand Mengder: Når man summerer noe på nasjonalt plan, blir det ofte til et (uløselig) problem. Fordeler man det ut til lokalsamfunnene, lar det seg som regel løse. Bevaring av privatarkivene lar seg løse på kommunalt/fylkeskommunalt nivå. (Da shi hua xiao, xiao shi hua liao.)

101 © Bergen kommune Påstand Det finnes ingen uinteressante organisasjonsarkiver, og dermed ingen grunn til å foreta utvalg for bevaring. Bevar alle. I små og mellomstore kommuner er alle bedriftsarkiv interessante og verd å ta vare på. I større kommuner er det nødvendig å foreta en begrensning av vise typer bedriftsarkiver. Ofte er begrensningen allerede foretatt.

102 © Bergen kommune Påstand ”Formålet med bevaringsplaner er å holde oversikt over hvilke privatarkiver institusjonen skal ta sikte på å få avlevert eller deponert. Den skal sikre at institusjonen bare tar imot arkivmateriale innenfor sitt avgrensede arbeidsområde og i samsvar med egen bevaringspolitikk.” Ovenstående er i beste fall uklart, i verste fall skadelig for privatarkivarbeidet.

103 © Bergen kommune Vi trenger: Kunnskap Ressurser Oversikt og plan Handlingsrom Mange aktive samarbeidspartnere Masse pågangsmot


Laste ned ppt "© Bergen kommune Verneplan for privatarkiver – Erfaringer og tanker Arne Skivenes LLPs seminar 3.feb.2002, Lillehammer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google