Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVERDAGSLIVET PÅ ”LilleBjørn” LEIK Ved siden av hverandre MUSIKK

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVERDAGSLIVET PÅ ”LilleBjørn” LEIK Ved siden av hverandre MUSIKK"— Utskrift av presentasjonen:

1 HVERDAGSLIVET PÅ ”LilleBjørn” LEIK Ved siden av hverandre MUSIKK
Med hverandre med voksne støttespillere Med hverandre HERMING Løping Krabbing Bygge/rive HVERDAGSLIVET PÅ ”LilleBjørn” Være sammen inne/ute Måltid Påkledning Samling Leik MUSIKK -bevegelse SOSIAL TRENING Omsorg Tillit Trygghet SPRÅK OG KOMMUNIKASJON -sette ord på det som omgir oss, det vi gjør og opplevelser/følelser -sette ord på kroppsspråk /mimikk GLEDE OG HUMOR -Tulle og tøyse -Ha det artig sammen PROSESS Begynnende ROLLELEIK med utgangspunkt i Hverdagsaktiviteter- ”late som om” ”på liksom” SANSING (se,lytte,føle,kjenne) Med hele seg TODDLERE -kroppslig leik -lære av hverandre

2 Satsningsområder på LilleBjørn
Sosial kompetanse Skape trygghet og tillit Møte voksne med ”det gode blikk” Samhandle og lære i møte med andre Humor og glede (ha det artig sammen) leik Lærelyst Støtte barnas nysgjerrighet Utvid interessene Mestringsperspektiv Utvikle skaperglede (sand, vann, maling, snø Kropp, bevegelse og helse Ute hver dag – gå på ujamt underlag Mestring – ”klare sjøl” Trene på enkel påkledning Forståelse og respekt for egen og andres kropp ”hva gjør vi med handa vår?” Barns medvirkning Voksne skal ha lydhørhet for barnas kroppsspråk og mimikk og se hva de vil si oss Ta oss tid til å lytte og tolke og sette ord på det barna forteller oss med hele seg Velge aktiviteter ut fra det vi ser barna er opptatt av (vann, baller, sko, traktorer, dukker….) Ta vare på øyeblikket

3 LilleBjørn 2012/2013 Høsten 2012 er første gang små og store barn på Svanem barnehage er delt i avdelinger etter alder. For oss som personale er dette spennende og interessant og selv om vi så fordeler med å være samlet er det også fordeler med å være delt. Vi kan fordype oss i arbeid opp mot vår avdeling og aldersgruppe. På LilleBjørn har vi et godt stykke nybrottsarbeid foran oss. Dette gleder vi oss til!! Når vi tar imot andres barn, tar vi i mot det kjæreste foreldrene har. Dette vet vi er et stort ansvar. Når barna er små er det ekstra viktig å være bevisste hvordan de møtes. I denne alderen er det viktig at de får knytte seg til få, nære voksne som møter dem med velvilje og forståelse slik at de utvikler tillit til Omverden. På LilleBjørn har vi fordelt de nye barna, slik at de har sin egen/egne kontaktpersoner, så blir de kjent med de andre etter hvert. På fagspråket kalles småbarna ”toddlere”, for å tydliggjøre det kroppsliges betydning i denne alderen. De er stadig i utforskende aktivitet, verden er helt ny og det er masse som skal læres i denne tiden. De går til oppgaven med bøtter av energi for så å bli totalt utslitt for deretter å ta en pause før de setter i gang igjen. Opplevelser i denne alderen setter seg i kroppen og huskes ubevisst av barna. I tillegg til alle ferdigheter de tilegner seg skal de også utvikle sin egen identitet. Da er det viktig å bli bekreftet på sine behov, blir støttet i vennskap og relasjoner, trives og har det bra.

4 Personalet på LilleBjørn
Assistent i 100 % stilling: Tove H. Husby Barne- og ungdomsarbeider i 100 % stilling: Cathrine Lervik Barne- og ungdomsarbeider i 60 % stilling: Toril Stamnes Pedagogisk leder i 60 % stilling: Liv B. Heimsbakk Pedagogisk leder i 40 % stilling: Stina Lernæs Lidal Styrer/pedagogisk leder i 100 % stilling: Ingvild Haugen Telefon: eller

5 Ettermiddagsmat m/frukt
DAGSRYTME 06.30 Barnehagen åpner 08.00 Frokost 16.30 Barnehagen stenger Leik inne Leik Leik ute Ettermiddagsmat m/frukt Legging Leik inne/ute Samling 10.50 Stell og vaske hender 11.00 Smøremåltid

6 Våre barn TRYM MARTIN 2 1 AMALIE 2 EIRILL 1 INGVILD EVEN 2 2 NOAH 1
ERLEND 2 BASTIAN 1 VILDE 1 ENDRE 2 INGEBORG 1

7 2. Årshjul for temaarbeid for de yngste:
NÅR MÅL INNHOLD METODE OKTOBER ”Bli kjent med meg selv” og omgivelsene Lære mitt/ditt Ta tur KROPPEN SELVOPPFATNING Bevegelsessanger Sanger m/navn Rim/regler Håndtrykk på papir og i trolldeig Med voksne tilstede som setter ord på og forklarer NOVEMBER Lytte til enkle eventyr EVENTYR Formidle eventyr med rollespill og dukker, flanellograf og drama Engasjerte voksne DESEMBER JUL -skape forventning og glede JULESTEMNING Enkle sanger og historier Lage gaver Adventssamling Skape ro og hygge JANUAR/ FEBRUAR Hva er snø? SANSE SNØ Kjenne på snøen, se at den smelter…. MARS/ APRIL Legge merke til det som skjer i naturen om våren? SÅ FRØ Legge merke til og sette ord på det vi ser Samling og aktivitet, ellers uformelle daglige situasjoner MAI/ JUNI Lære om bondegården og dyra der BESØKE EN BONDEGÅRD Bruke bondegårdsdyrene i uformell leik og i samling Sanger med dyr Snakke om nytte med dyra AUGUST Bli trygg med å bli kjent med hverandre Lære navn HVEM ER JEG I BARNEHAGEN? Sanger med navn Bli kjent med rutiner SEPTEMBER Være trygg og føle tilhørighet HUSET MITT Lage hus i papp med bilder Henge opp bilder på veggen over plassen sin Bursdagsbilde Bilder fra barnehagehverdagen rundt om i barnehagen Bilder på skjerm i gangen


Laste ned ppt "HVERDAGSLIVET PÅ ”LilleBjørn” LEIK Ved siden av hverandre MUSIKK"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google