Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LEIK Ved siden av hverandre Med hverandre med voksne støttespillere Med hverandre TODDLERE -kroppslig leik -lære av hverandre HERMING Løping Krabbing Bygge/rive.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LEIK Ved siden av hverandre Med hverandre med voksne støttespillere Med hverandre TODDLERE -kroppslig leik -lære av hverandre HERMING Løping Krabbing Bygge/rive."— Utskrift av presentasjonen:

1 LEIK Ved siden av hverandre Med hverandre med voksne støttespillere Med hverandre TODDLERE -kroppslig leik -lære av hverandre HERMING Løping Krabbing Bygge/rive HVERDAGSLIVET PÅ ”LilleBjørn” Være sammen inne/ute Måltid Påkledning Samling Leik Begynnende ROLLELEIK med utgangspunkt i Hverdagsaktiviteter- ”late som om” ”på liksom” SPRÅK OG KOMMUNIKASJON -sette ord på det som omgir oss, det vi gjør og opplevelser/følelser -sette ord på kroppsspråk /mimikk GLEDE OG HUMOR -Tulle og tøyse -Ha det artig sammen MUSIKK -bevegelse SANSING (se,lytte,føle,kjenne) Med hele seg PROSESS SOSIAL TRENING Omsorg Tillit Trygghet

2 Satsningsområder på LilleBjørn Sosial kompetanse Skape trygghet og tillit Møte voksne med ”det gode blikk” Samhandle og lære i møte med andre Humor og glede (ha det artig sammen) leik Lærelyst Støtte barnas nysgjerrighet Utvid interessene Mestringsperspektiv Utvikle skaperglede (sand, vann, maling, snø Kropp, bevegelse og helse Ute hver dag – gå på ujamt underlag Mestring – ”klare sjøl” Trene på enkel påkledning Forståelse og respekt for egen og andres kropp ”hva gjør vi med handa vår?” Barns medvirkning Voksne skal ha lydhørhet for barnas kroppsspråk og mimikk og se hva de vil si oss Ta oss tid til å lytte og tolke og sette ord på det barna forteller oss med hele seg Velge aktiviteter ut fra det vi ser barna er opptatt av (vann, baller, sko, traktorer, dukker….) Ta vare på øyeblikket

3 LilleBjørn 2012/2013 Høsten 2012 er første gang små og store barn på Svanem barnehage er delt i avdelinger etter alder. For oss som personale er dette spennende og interessant og selv om vi så fordeler med å være samlet er det også fordeler med å være delt. Vi kan fordype oss i arbeid opp mot vår avdeling og aldersgruppe. På LilleBjørn har vi et godt stykke nybrottsarbeid foran oss. Dette gleder vi oss til!! Når vi tar imot andres barn, tar vi i mot det kjæreste foreldrene har. Dette vet vi er et stort ansvar. Når barna er små er det ekstra viktig å være bevisste hvordan de møtes. I denne alderen er det viktig at de får knytte seg til få, nære voksne som møter dem med velvilje og forståelse slik at de utvikler tillit til Omverden. På LilleBjørn har vi fordelt de nye barna, slik at de har sin egen/egne kontaktpersoner, så blir de kjent med de andre etter hvert. På fagspråket kalles småbarna ”toddlere”, for å tydliggjøre det kroppsliges betydning i denne alderen. De er stadig i utforskende aktivitet, verden er helt ny og det er masse som skal læres i denne tiden. De går til oppgaven med bøtter av energi for så å bli totalt utslitt for deretter å ta en pause før de setter i gang igjen. Opplevelser i denne alderen setter seg i kroppen og huskes ubevisst av barna. I tillegg til alle ferdigheter de tilegner seg skal de også utvikle sin egen identitet. Da er det viktig å bli bekreftet på sine behov, blir støttet i vennskap og relasjoner, trives og har det bra.

4 Personalet på LilleBjørn Assistent i 100 % stilling:Tove H. Husby Barne- og ungdomsarbeider i 100 % stilling:Cathrine Lervik Barne- og ungdomsarbeider i 60 % stilling:Toril Stamnes Pedagogisk leder i 60 % stilling:Liv B. Heimsbakk Pedagogisk leder i 40 % stilling:Stina Lernæs Lidal Styrer/pedagogisk leder i 100 % stilling:Ingvild Haugen Telefon: 72 45 48 90 eller 90754440

5 DAGSRYTME 06.30 Barnehagen åpner 08.00 Frokost 08.30-09.15 Leik inne 09.15-10.30 Leik ute 10.30-10.50 Samling 10.50 Stell og vaske hender 11.00 Smøremåltid 11.30-12.00 Legging Leik inne/ute 14.00-14.30 Ettermiddagsmat m/frukt 14.30-16.30 Leik 16.30 Barnehagen stenger

6 Våre barn VILDE 1 MARTIN 1 TRYM 2 ERLEND 2 AMALIE 2 EVEN 2 EIRILL 1 INGVILD 2 BASTIAN 1 INGEBORG 1 ENDRE 2 NOAH 1

7 2.Årshjul for temaarbeid for de yngste: NÅRMÅLINNHOLDMETODE OKTOBER”Bli kjent med meg selv” og omgivelsene Lære mitt/ditt Ta tur KROPPEN SELVOPPFATNING  Bevegelsessanger  Sanger m/navn  Rim/regler  Håndtrykk på papir og i trolldeig Med voksne tilstede som setter ord på og forklarer NOVEMBERLytte til enkle eventyrEVENTYRFormidle eventyr med rollespill og dukker, flanellograf og drama Engasjerte voksne DESEMBERJUL -skape forventning og glede JULESTEMNINGEnkle sanger og historier Lage gaver Adventssamling Skape ro og hygge JANUAR/ FEBRUAR Hva er snø?SANSE SNØKjenne på snøen, se at den smelter…. MARS/ APRIL Legge merke til det som skjer i naturen om våren? SÅ FRØLegge merke til og sette ord på det vi ser Samling og aktivitet, ellers uformelle daglige situasjoner MAI/ JUNI Lære om bondegården og dyra derBESØKE EN BONDEGÅRDBruke bondegårdsdyrene i uformell leik og i samling Sanger med dyr Snakke om nytte med dyra AUGUSTBli trygg med å bli kjent med hverandre Lære navn HVEM ER JEG I BARNEHAGEN? Sanger med navn Bli kjent med rutiner SEPTEMBERVære trygg og føle tilhørighetHUSET MITTLage hus i papp med bilder Henge opp bilder på veggen over plassen sin Bursdagsbilde Bilder fra barnehagehverdagen rundt om i barnehagen Bilder på skjerm i gangen


Laste ned ppt "LEIK Ved siden av hverandre Med hverandre med voksne støttespillere Med hverandre TODDLERE -kroppslig leik -lære av hverandre HERMING Løping Krabbing Bygge/rive."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google