Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Challenges towards sustainability Sustainable University OF O SLO – individual, local or institutional contributions What to choose? Where to go? Anyone?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Challenges towards sustainability Sustainable University OF O SLO – individual, local or institutional contributions What to choose? Where to go? Anyone?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Challenges towards sustainability Sustainable University OF O SLO – individual, local or institutional contributions What to choose? Where to go? Anyone? Creative Commons: Ssolbergj Jorulf Brøvig Silde 18112009 SA-presentasjon: fagavdelingene S USTAINABILITY : Who can provide the understanding and the solutions if not the universities…?

2 Sustainable University OF O SLO – individual, local or institutional contributions The question is… Is UiO visible [when universities are going to work on environmental, societal and natural science issues] - and students ask for programs?

3 Fra dekanmøtet 21. okt 2009

4 Sustainable University OF O SLO – individual, local or institutional contributions Every journey starts with the first steps… 1.UofO’s Environmental Policy (brief declaration of will and direction) 2.Listen and learn (visit others) 3.Challenge us! (workshops and seminars) 4.certify (Miljøfyrtårn) 5.Use less. Throw less. (Good environmental practice: Energy, transportation, waste and buy green.) 6.Web-site (show the world, inspire to action) 7.Monitoring (report existing data) There is still a bigger picture … Environmental Research (Identify all research-activity related to environmental issues (Ecology, climate, societal,…) Next step: establish focus areas andnew centres. Networking? Environmental Studies (Identify all courses and programmes related to environmental issues. Next step develop new ones. Internationalize? Environmental Panel UofO (Establish a panel of our own (and external?) scientists as a service to the society covering all aspects of environmental issues) Walk the talk Incorporate our research, knowledge and teaching in how we run the university; a modelling approach.

5 A leading university, internationally Nasjonalt ledende virksomhet Ledende statlig institusjon Grønn Stat- minstekrav UiOs miljø- ambisjon? Miljøledelse Innsatsområder: innkjøp, energi, transport, avfall Sertifisering? - Miljøfyrtårn, EMAS, ISO, … Modell-virksomhet Integrert miljøsatsing Klimanøytral? Environmental impact - Research, studies and infrastructure Networking: - sustainable universities, climate commitment,.. Ranking: - criterias, transparency and visibility

6 Policyerklæring Ressursvilje Ambisjonsavklaring Rektorat - Dekangruppe Universitetsdir.’s ledergruppe Universitetsstyret Studentparlamentet - Fagforeninger Forankring For-prosjekt Prosjekteier: Rektor SA-bidrag: fagpersoner og strategi Referansegruppe Prosjektetablering Pilot: UB (!) + UV(!) Kompetansebygging Evaluering Miljøsertifisering Miljøportal Tiltak og resultater:og indikatorer Blikkfang: symbol og nybrott Synliggjøring Pådrivere og ildsjeler Fag og referansegruppe -> UIO miljøpanel? Fagavdelinger: koordinert innsats Engasjement UiOs miljø- satsing Forprosjekt nov. 09 – aug. 10

7 Sustainable University OF O SLO – individual, local or institutional contributions Eksempler på drømbare observasjoner mot 2020 U iO miljørangerer verdens universiteter. (The Times- Jiao Tong – UiO) UiOs framstår med full bredde i miljøforskning og undervisning. UiO har inngått miljø-partnerskap med flere topp- universiteter. UiO har bygg og driftsformer som fungerer som modell for bærekraftige bygg. UiOs miljøpanel er etablert. Miljøledelse er integrert i UiOs styringssystemer. Jubileumsfeiringen 2011 har et synlig miljøfokus. Studentenes miljøfestival 9 av 10 potensielle studenter assosierer ”utdanning” og ”miljø” med UiO. UiOs virksomhet er miljøsertifisert København universitet kommer på befaring til UiO for å se hva vi gjør her. Klimanøytralt LifeScience-bygg i full drift.

8 Sustainable University OF O SLO – individual, local or institutional contributions Grønt UiO: bærekraft i forskning, undervisning og praktisk handling Forprosjektets leveranser UiOs miljøpolicy (Milepæl: policy vedtatt av Styret) UiOs miljøpolicy UiOs miljøsatsing (Milepæl: strategi vedtatt av styret) Mål og strategi for miljøsatsing Plan for miljølededelse: Delprosjekter (Milepæl: fullført aktivitet) UiOs samlede miljøforskning Studietilbud: UiOs tilbud? Pilotprosjekt- Miljøfyrtårn UV og UB. Klimaregnskap Miljøweb Seminarer Best Practice Indikatoroversikt: innkjøp, transport energi, avfall

9 Sustainable University OF O SLO – individual, local or institutional contributions UiOs miljøsatsing Grep 1. Fase høst 2009 L- Ledelse P - Synlige prosjekter SA - Koordinert Sentraladministrasjon L Ambisjon, strategi, ressurser: Universtitetsstyret, Rektor, UDIR, Dekangruppe P Delprosjekter: Mobilisering, Synliggjøring, Miljøfyrtårn, Tiltak SA Koordinering, støtte, effektuering: IA, TA, FA, STA, ØPA, OPA, USIT We will turn the University of Oslo into a “Green University”.

10 Sustainable University OF O SLO – individual, local or institutional contributions Aktuelle grep 1. fase Universitetsledelsen 1.Dedikere ressurser 2.Uttrykke ambisjon, beskrive ønsket situasjon, utdype forventninger. Gjenta dette. 3.Innlemme miljøsatsing i strategisk plan L Ambisjon, strategi, ressurser: Universtitetsstyret, Rektor, UDIR, Dekangruppe We will turn the University of Oslo into a “Green University”.

11 Sustainable University OF O SLO – individual, local or institutional contributions P Delprosjekter: Status Mobilisering, Synliggjøring, Miljøfyrtårn, Tiltak Aktuelle grep 1. fase. Prosjekter 1.Utforme UiOs miljøpolitikk (Viljeserklæring) 2.UiOs miljøsatsing: (Utforskende prosess. Sluttrapport) 3.Delprosjekter Grønt UiO a)Kartlegge nå-status UiOs miljøparametre b)Kartlegge forsknings- og formidlingsvirksomhet med miljørelevans c)Kartlegge studietilbud med miljørelevans d)Etablere miljøweb e)Klimaregnskap f)Best practice: green and sustainable g)Miljøfyrtårn-sertifisering h)Seminar/workshops

12 Sustainable University OF O SLO – individual, local or institutional contributions SA Koordinering, støtte, effektuering: IA, TA, FA, STA, ØPA, OPA, USIT Aktuelle grep 1. fase. Sentraladministrasjonen 1.Satse og delta: dedikerte fagpersoner. 2.Planer og konkrete tiltak: ▫effektuering ▫tilby bistand ▫eget fagansvar miljøsatsing UiOs miljøsatsing krever innsats på tvers av avdelingene i SA. En del av innsatsen vil være innenfor avdelingens ansvarsområde. Noe innsats vil være dedikert bistand til felles løft.


Laste ned ppt "Challenges towards sustainability Sustainable University OF O SLO – individual, local or institutional contributions What to choose? Where to go? Anyone?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google