Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 20031 Integrering av IKT i tyskundervisningen. SPRÅKLÆREREN og SPRÅKELEVEN og LÆRINGSPROSESSEN Mellom tradisjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 20031 Integrering av IKT i tyskundervisningen. SPRÅKLÆREREN og SPRÅKELEVEN og LÆRINGSPROSESSEN Mellom tradisjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 20031 Integrering av IKT i tyskundervisningen. SPRÅKLÆREREN og SPRÅKELEVEN og LÆRINGSPROSESSEN Mellom tradisjon og nytenkning

2 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 20032 Ytre ”påbud”:  Læreplan for tysk L-97  Læreplan for B/C-språk Ref 94  IKT i norsk utdanning: plan for 2000-2003

3 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 20033 LÆRING

4 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 20034 Tradisjonell undervisning  LÆREVERK (tekster og oppgaver)  Cd-spiller  Lysark  pc  Stor grad av felles- oppgaver  Lærer bestemmer hva, når, hvordan  Lineært, strukturert, reseptivt  ”Lehren” dominant

5 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 20035 Hvorfor IKT? Læringsteori - (men dog???) +  Behaviourisme læring ved stimulus / respons drill & practice undervisnings- teknologi og programmert læring enveisstimulering  Konstruktivisme vi konstruerer vår egen subjektive kunnskap på basis av tidligere kunnskap hypotesedanning læring ved interaksjon og samarbeid

6 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 20036 Hvorfor bør fr-spr-uvisn i skole ikke lenger aksepteres uten integrert IKT? Det åpne fr.spr.klasserommet > det åpne læringsrommet BLANT LÆREPLANMÅLENE  KOMMUNIKASJON  AUTENTISITET  GUIDED AUTONOMI  Digital literacy (tenker ikke ”knappebruk”, men ”kunnskapsproduksjon) Common European Framework http://www.coe.int/T/E/Cultur al_Co- operation/education/Langu ages/Language_Policy/Com mon_Framework_of_Refere nce/default.asp#TopOfPage

7 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 20037 Læringsprosessen input intake bearbeiding Langtids- hukommelse output

8 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 20038 Fokus på læringsprosessen  Fra ”Lehren” til ”Lernen” Elevens medansvar for egen læring  Krever valgmuligheter  Krever frirom for egne behov og veiledning Autentisitet i læringssituasjonen  Krever ”oppgaver” ikke bare ”øvinger”  Krever autentisitet i materialvalg, i interaksjon, i aktiviteter og mål  Krever elevvalg og elevmedvirkning Lære for livet med fokus på ”lære å lære”  Krever metakognitiv tilnærming til læringsprosessen

9 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 20039 3 stadier i computer-assisted-language-learning (etter Mark Warschauer, Irvine University)

10 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 200310 BLENDED LEARNING Mulig definisjon  Integrering av on-line-læring og klasseromsarbeid som består av IKT-støttede læringsaktiviteter og ”tradisjonelle” klasseroms- aktiviteter (som leseforståelse, dialoger, rollespill,diskusjon, språktrening, …), gjerne i tilknytning til læreverk

11 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 200311 PRAKTISKE BRUKSOMRÅDER

12 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 200312 IKT: PC og nettet som  Instruktør og veileder NB! feedback  Informasjonsressurs  Kommunikasjonsmedium  Samarbeidsverktøy  Kan gi annen tilnærming til læringen  Kravspesifikasjon: Merverdi

13 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 200313 Eks. på bruksområder på nettet Språktrening Undersøkelser (prosjekter, temaarbeid) Kommunikasjon Verktøy Databaser SpillSimuleringer

14 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 200314 SPRÅKTRENING PÅ NETTET

15 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 200315 Hvorfor språktrening på nettet  Fritt tilgjengelig og gratis  Dynamisk - Brukerorientert  Øvelser og oppgaver for ”alle” områder, ”nok”  Globale, multimediale oppgaver

16 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 200316 http://www-mitten-in-europa.com

17 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 200317 Beispiele aus Mitten in Europa:  Text- und Leseverständnis Was passt zusammen?  MiE 2. Kap.9: Textverständnis: Martinslegende (2) Fragen zum Text  MiE 2. Kap.3: Textverständnis (2) Rekonstruktion  MiE 2. Kap.17:Lesebuchgeschichte (4)  Wortschatztraining MiE 2, K. 15: Lückentext – Wortschatz 1 (leicht) MiE 2, K. 15: Lückentext – Wortschatz 1 MiE 2, K. 5: Ausdrücke zum Übersetzen

18 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 200318 Beispiele aus Mitten in Europa: Expl. Arbeit mit der Grammatik  MiE 2 Kap. 12: der-die-das  MiE 2, Kap. 2: Präpositionen + Bedeutung  MiE 2, Kap. 2: Akkusativpräpositionen  MiE 2, Kap. 9: Kasus 1 (S-O-IO)  MiE 3, Kap. 7: Kasusübung  MiE 2, Kap. 11: Verben im Präteritum  MiE 3, Kap. 2: Wortstellung  MiE 2, Kap. 13: Die Regenschirme 1 (Adj.)

19 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 200319 Flere nettsteder som gir direkte språktrening Se Siris lenkesamling: http://folk.uio.no/sirilu/Siris- Linkssammlung.htm http://folk.uio.no/sirilu/Siris- Linkssammlung.htm  Die ”Mitten in Europa”-Seiten  Der dänische Deutschlehrer Kofoed  Deutschlehrer aus Schweden - Johannes Jänen  Deutschlehrer Vindenes aus Kongsberg  Deutschlehrer Eidsvik aus Volda  Deutschlehrerinnen Storberget und Kvanes (Kristiansand)  Die ganz neue niederländische Seite

20 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 200320 Språktrening: Samspill: elev – lærer/veileder - IKT Kanskje felles introduksjon Noe felles trening (i grupper) Egentrening på PC, lærer/med- elever som veiledere, Mange valgmuligheter, Øyeblikkelig tilbake- melding Beskrivelse og evaluering av egen læringsprosess Oppfølgings -plan

21 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 200321 Bevisstgjøring av læringsprosessen  Elevens Planlegging Gjennomføring Evaluering Oppfølging  Og lærerens ekspertise og veiledning Eks. på logg-ark 

22 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 200322

23 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 200323 Spørsmål om nettøvelsene  Tilpassing til det man ellers driver med?  Hvilken type språk?  Hvilke typer øvinger og oppgaver  Type fasit  Forklaringer / tilbakemeldinger  Valgmuligheter (Lærernes forberedelser og veiledning som etterarbeid) Her ligger vårt arbeid

24 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 200324 Undersøkelser på Internett

25 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 200325 Undersøkelser uten Internett  Læreverk (for lite!)  Snail mail (flott ved brosjyreinnsamling, men ellers …?)  Tyskspråklige aviser / tidsskrift (usikkert hva man får tak i, koster)  Leksika, oppslagsverk på skolen (garantert utdatert!)

26 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 200326 Om noen av lærerstudentenes (ILS) og partnerskolelæreres IKT-arbeider  Læringsplattformen ITL  Samskriving på oppgaver i ITL  I klassene med elevene (alle trinn) Hvilken type prosjekt har studentene utført?

27 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 200327 Studentenes klasser arbeidet med:  Prosjekt med sosiokulturelt tilsnitt Utvidet eventyrprosjekt Simuleringer i tilknytning til reiser / ferier (vanligst) Finn ut om kjente personer Anmeldelse av nettsider (for ungdom/barn) Laging av egne intranett-websider (temarelatert) Bruk av klassikerne  Språkbruk og trening Indirekte (og problematisk!)  Kompetanseområder berørt: Leseforståelse Digital kompetanse Sosiokulturell viten (turisme, geografi, hva skjer, ”historiske” personer) Lingvistisk kompetanse Sosial kompetanse Autonomi Bruk av muntlig språk (fremføring for klassen) Bruk av skriftlig språk (produktene) Ordbokbruk

28 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 200328 Prosjektene på Pluto-lærer-kurset  Bygge opp skolens fagside for fremmedspråkfaget  Integrering av tema fra Læreverk med undersøkende og videreførende oppgaver på nettet (Sterkt styrte søk med arbeidsoppgaver til. (integrert i ITL) (Jfr. webquest)  Forberedelse til elevutveksling (e-mailprosjekt (bli kjent) og innhenting/ utveksling av info e- pals  Virtuelle reiser (Simuleringer): lag program for 4 dagers reise til … lag guide til fritt valgt reisemål lag reisebrosjyre for ”selvvalgt” by (integrert i ITL)  Kreativ skriving (bl a i tilknytning til kunst)  Innslag av mappevurdering

29 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 200329 Praktisk eksempel på en partnerskoles arbeid  Lillestrøm vg skoles språksider: http://www.folkedans.com/tyskfransk/

30 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 200330 Mitten in Europas løsning på integrering mellom bok/nett I stedet for statiske nettadresser i arbeidsboken, dynamiske nettadresser på nettsidene Oppgaveforslag eller rene nettadresser:  MiE 2, kap.2: Hameln / Max und Moritz  MiE 2, kap.8: Köln und der Dom  MiE 2, kap.7: Hundertwasser  MiE 2, kap.5: Internet-Projekt  MiE 3, kap.10: Essen und trinken Åpne, temaorienterte oppgaver

31 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 200331 Lenker: noe kjent og kanskje noe ukjent  http://www.sowieso.de/r_index.html (tysk) http://www.sowieso.de/r_index.html  http://www.milkmoon.de (tysk) http://www.milkmoon.de  http://www.epals.com (for alle!) http://www.epals.com  http://webquest.sdsu.edu/ (for alle!!!!) http://webquest.sdsu.edu/  http://www.uncg.edu/~lixlpurc/school/Kinder.htm l http://www.uncg.edu/~lixlpurc/school/Kinder.htm l  http://folk.uio.no/sirilu/Siris-Linkssammlung.htm http://folk.uio.no/sirilu/Siris-Linkssammlung.htm

32 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 200332 Minimumsforutsetninger for vellykkede Internett-rechercher  Nettet fungerer med 15-30 maskiner samtidig Søkene er klart (!) og snevert (!) definert eller  De beste nettadressene er sjekket på forhånd (lærer)  Undersøkelsene / prosjektet inngår i et helhetlig undervisningsopplegg  Elevene kjenner formålet med arbeidet og planlegger, gjennomfører og presenterer i forhold til målet for arbeidet

33 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 200333  PROBLEMOMRÅDER

34 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 200334 - Ubruk+ Bruk  Hvis det samme kan gjøres minst like bra i klasserommet  Hvis rendyrket behaviourisme sniker seg inn bakveien  Hvis det blir tidtrøyte  Hvis arbeidet resulterer i konsumerende ”klipp og lim”  Hvis det gir en merverdi til læringsarbeidet  Hvis eleven blir en mer aktiv part i eget læringsarbeid  Hvis arbeidssituasjonen blir mer autentisk  Hvis eleven lærer å planlegge, gjennomføre, evaluere eget arbeid

35 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 200335 Noen ytre problemområder Problem ?Løsning?  1 Mangelfull pc-tilgang Frekvens Antall maskiner  Manglende lese- kompetanse  Grad av styring  Skilte verdener: nett- arbeid / klasseromsarbeid  Udifferensiert trening i klasserommet, mens nettet kunne vært mer tilpasset  Periodevis eller tynt fordelt  Trening i lesestrategier (utenfor pc-rommet)  Mulig: frihet innenfor styringen!  Analyse av læreverket – hvor hjelper nettet (språk OG innhold!)  Nivåtilpassede oppgaver: eks på guided autonomy

36 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 200336 Noen problemområder Erfaringer fra studentprosjektene  Prosjektene ofte for store / for åpne for trinnet  Nettsidene ”for vanskelige” (oppgavene for store, manglende lesestrategier)  Ønskelighet / mulighet for frihet?  Prosess - produkt!!!  Som ellers ved temaorienterte gruppearbeid i 2/3 fr-spr: Presentasjonen???  Gruppestørrelse  Maskinkrav i fr.språkene (antall elever pr maskinenhet)  ”Lavnivå" lete etter spesifikke ting!  Avgrensninger  Elevautonomi – visse ting kan ikke velges vekk!!! (men arbeidsmåtene kan varieres etter læringsstil)  Produktfokusering (klarere produktmål)  Mangel på nett-tilgang: det som kan gjøres i klasserommet gjøres unna der! (eks lesestrategier)  Hva mistes / hva vinnes ved IKT i dette prosjektet. Analyse: hvor kommer merverdien? Behov for erfarne læreres hjelp til fokusering / styring / innsnevring

37 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 200337 Eks på nettkommunikasjon

38 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 200338 Eks på muligheter: (Interkulturell) kommunikasjon Das Bild der anderen http://www.bild-online.dk JA!!!!http://www.bild-online.dk Odyssee http://www.goethe.de/oe/mos/odyssee/index.htm http://www.goethe.de/oe/mos/odyssee/index.htm Deutscher Schulweb http://www.schulweb.de/de/deutschland/index.html http://www.schulweb.de/de/deutschland/index.html ”Alle” Comeniusprosjektene (Hør Egil Eiene i plenum) Die Online-Zeitung für junge Leser: http://www.sowieso.de/ http://www.sowieso.de/ Rainhard Donaths sider om E-Mail-Partnerschaften http://www.englisch.schule.de/dafemail.htm http://www.englisch.schule.de/dafemail.htm Schulchat http://chat.schulweb.de/ (MEN !!!!!!!)http://chat.schulweb.de/ Robots http://www.talkingservant.com/ (Mer for underholdning!)http://www.talkingservant.com/

39 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 200339 Und die Moral von der Geschichte?

40 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 200340 Endret lærer - elevrolle I veldig-gamle-dager: Den ”allvitende” lærer i et ”lukket” klasserom med hovedvekt på at elevene skulle bruke språket korrekt. Elever og lærer i et åpent tyskklasserom med vektlegging på språket i bruk, innhold og interkulturelle aspekter. Sterkere grad av elevmedvirkning. Produksjon for andre mottakere enn læreren. Mellom- stadium?

41 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 200341 Læringsteori og språksyn  Understøtter bruken av IKT nyere språklæringsteorier? (smlgn. utviklingen av mellomspråket, språkbevissthet, hypotesedanning, autonomi)  Gir IKT mer anledning til å bruke språket kreativt eller forsterker IKT tendensen til språklig kontroll og korrekthet?  Styrker IKT det interkulturelle aspektet?

42 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 200342 Tysk (og ”resten”) – fremtiden – IKT  Fellesundervisning i klasserommet (kjernestoff / opplevelser)  Klasserom med Internettoppkopling på multimedia-pc / storskjerm  Elevene med egne bærbare pc  Treningsstudio (lærer som veileder)  Prosjekt”rom”  CSCL = computer-supported collaborative learning  Skriving som arbeidsprosess med respons (medelever/lærer)  Multimediale presentasjoner (elever/lærere) av innholdet  Direkte kommunikasjon over landegrensene på tysk  Målrettet trening på selvvalgte delområder  Lærer: veiledende ekspert  Elev: planlegger, gjennomfører, evaluerer og dokumenterer læringen (European portfolio = Språkmappe)  Livslang læring  WAGEN und WOLLEN

43 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 200343 What studies prove the effectiveness on Language Learning? „In a word -- none, at least that I know of. But I also don't know of any studies on the pedagogical effectiveness of using overhead projectors. … Why? Because the Web is fast becoming as ubiquitous as overhead projectors.... I believe use of the Web... will soon become so commonplace that such studies will quickly become irrelevant. What we do have to ask, however, is how to use this tool, this medium in as effective a way as possible.“  Prof. Robert Godwin-Jones, Virginia Commonwealth University

44 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 200344 Lernen in der Wissensgesellschaft Vor uns liegt eine offene Welt, mit großer Komplexität und neuer Freihet, damit aber auch mit größerer Verantwortung für den Einzelnen. Es geht für unsere Kinder und Enkel darum, dass sie lernen, sich in dieser komplexeren Welt zurechtfinden zu können und nicht in einer Woge ungeordneter Fakten und Ereignisse untergehen. Ehem. Bundespräsident Roman Herzog, Nov. 1997.

45 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 200345 Viel Spaß in der offenen Lernumgebung

46 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 200346 Nett-kapasitet?

47 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 200347 Lærings-program

48 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 200348 Menneskelig kontakt?

49 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 200349 Prosess – Produkt???

50 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 200350 Hva gjør elevene egentlig???

51 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 200351 Barn og badevann (2)

52 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 200352 Husk: barnet og badevannet! (1)

53 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 200353 Fysiske møters verdi?

54 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 200354 Klipp-og-lim-faren

55 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 200355


Laste ned ppt "Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 20031 Integrering av IKT i tyskundervisningen. SPRÅKLÆREREN og SPRÅKELEVEN og LÆRINGSPROSESSEN Mellom tradisjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google