Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Integrering av IKT i tyskundervisningen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Integrering av IKT i tyskundervisningen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Integrering av IKT i tyskundervisningen.
SPRÅKLÆREREN og SPRÅKELEVEN og LÆRINGSPROSESSEN Mellom tradisjon og nytenkning Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

2 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003
Ytre ”påbud”: Læreplan for tysk L-97 Læreplan for B/C-språk Ref 94 IKT i norsk utdanning: plan for Involverte parter Gi oss anerkjennelse for god praksis også FØR det nye hjelpemidlet kom til, det er det det er! Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

3 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003
LÆRING Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

4 Tradisjonell undervisning
LÆREVERK (tekster og oppgaver) Cd-spiller Lysark pc Stor grad av felles- oppgaver Lærer bestemmer hva, når, hvordan Lineært, strukturert, reseptivt ”Lehren” dominant Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

5 Hvorfor IKT? Læringsteori - (men dog???) +
Behaviourisme læring ved stimulus / respons drill & practice undervisnings-teknologi og programmert læring enveisstimulering Konstruktivisme vi konstruerer vår egen subjektive kunnskap på basis av tidligere kunnskap hypotesedanning læring ved interaksjon og samarbeid Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

6 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003
Hvorfor bør fr-spr-uvisn i skole ikke lenger aksepteres uten integrert IKT? Det åpne fr.spr.klasserommet > det åpne læringsrommet BLANT LÆREPLANMÅLENE KOMMUNIKASJON AUTENTISITET GUIDED AUTONOMI Digital literacy (tenker ikke ”knappebruk”, men ”kunnskapsproduksjon) Common European Framework OPPEGÅENDE FREMMEDSPRÅKLÆRERE HAR PRØVET I ALL TID: - hente inn natives Bringe inn ferskt autentisk bakgrunnsmateriale (kjøpt hos Narvesen eller siste utenlandsbesøk) Skaffet snail-mail-partnere Dradd på studiereiser eller elevutveklsing (bør selvfølgelig fortsette!) KOMMUNIKASJON: Reell: Nettet og -funksjoner gir uante muligheter for autentisk kommunikasjon! Og i den forbindelse også større muligheter for å skaffe seg interkulturell innsikt. Og elevene har mulighet for selv å være med å velge lærestoff for seg selv, for gruppe, for hele klassen AUTENTISITET: Uansett def på autentisitet: Kommunikasjon som av natur må bli autentisk. (elever som chatter /tysk/fransk/spansk med sidemannen i det norske klasserommet er oftest helt verdiløs!, regnes ikke som kom.) 2 Sosiokulturell viten og muligheter for innsikt er oppdatert og kan komme rett inn i klasserommet. Guided! AUTONOMI For å kunne bli autonom og for å kunne utøve autonomi må man ha innsikt i egne læringspreferanser OG man må ha mulighet for å kunne velge mellom ulikt stoff og ulike tilnærmingsmuligheter. Stofftilfang og øvingstilfang Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

7 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003
Læringsprosessen input bearbeiding intake output Langtids- hukommelse Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

8 Fokus på læringsprosessen
Fra ”Lehren” til ”Lernen” Elevens medansvar for egen læring Krever valgmuligheter Krever frirom for egne behov og veiledning Autentisitet i læringssituasjonen Krever ”oppgaver” ikke bare ”øvinger” Krever autentisitet i materialvalg, i interaksjon, i aktiviteter og mål Krever elevvalg og elevmedvirkning Lære for livet med fokus på ”lære å lære” Krever metakognitiv tilnærming til læringsprosessen Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

9 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003
3 stadier i computer-assisted-language-learning (etter Mark Warschauer, Irvine University) Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

10 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003
BLENDED LEARNING Mulig definisjon Integrering av on-line-læring og klasseromsarbeid som består av IKT-støttede læringsaktiviteter og ”tradisjonelle” klasseroms-aktiviteter (som leseforståelse, dialoger, rollespill,diskusjon, språktrening, …), gjerne i tilknytning til læreverk NØKKELORD på Limerick-konferansen, Eurocall Sept. 2003 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

11 PRAKTISKE BRUKSOMRÅDER
Ser ikke på CD-rom, kjøpte program! Ser bare på muligheter som er HELT GRATIS! Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

12 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003
IKT: PC og nettet som Instruktør og veileder NB! feedback Informasjonsressurs Kommunikasjonsmedium Samarbeidsverktøy Kan gi annen tilnærming til læringen Kravspesifikasjon: Merverdi Autonomi, valgmuligheter, autentisitet, kommunikasjon Her må vi sette inn: I blended learning: hva gjøres best hvor, med hvilke hjelpemidler, hvorfor!!! Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

13 Eks. på bruksområder på nettet
Språktrening Undersøkelser (prosjekter, temaarbeid) Kommunikasjon Verktøy Databaser Spill Simuleringer Grønt: f eks ordbøker (anbefal: word-finder! Men ordbok siste utvei!) Tekstbehandling, PowerPoint, Bildebehandling osv, fremleggingsmuligheter Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

14 SPRÅKTRENING PÅ NETTET
Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

15 Hvorfor språktrening på nettet
Fritt tilgjengelig og gratis Dynamisk - Brukerorientert Øvelser og oppgaver for ”alle” områder, ”nok” Globale, multimediale oppgaver Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

16 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003
Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

17 Beispiele aus Mitten in Europa:
Text- und Leseverständnis Was passt zusammen? MiE 2. Kap.9: Textverständnis: Martinslegende (2) Fragen zum Text MiE 2. Kap.3: Textverständnis (2) Rekonstruktion MiE 2. Kap.17:Lesebuchgeschichte (4) Wortschatztraining MiE 2, K. 15: Lückentext – Wortschatz 1 (leicht) MiE 2, K. 15: Lückentext – Wortschatz 1 MiE 2, K. 5: Ausdrücke zum Übersetzen Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

18 Beispiele aus Mitten in Europa:
Expl. Arbeit mit der Grammatik MiE 2 Kap. 12: der-die-das MiE 2, Kap. 2: Präpositionen + Bedeutung MiE 2, Kap. 2: Akkusativpräpositionen MiE 2, Kap. 9: Kasus 1 (S-O-IO) MiE 3, Kap. 7: Kasusübung MiE 2, Kap. 11: Verben im Präteritum MiE 3, Kap. 2: Wortstellung MiE 2, Kap. 13: Die Regenschirme 1 (Adj.) Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

19 Flere nettsteder som gir direkte språktrening
Se Siris lenkesamling: Die ”Mitten in Europa”-Seiten Der dänische Deutschlehrer Kofoed Deutschlehrer aus Schweden - Johannes Jänen Deutschlehrer Vindenes aus Kongsberg Deutschlehrer Eidsvik aus Volda Deutschlehrerinnen Storberget und Kvanes (Kristiansand) Die ganz neue niederländische Seite Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

20 Språktrening: Samspill: elev – lærer/veileder - IKT
Egentrening på PC, lærer/med- elever som veiledere, Mange valgmuligheter, Øyeblikkelig tilbake- melding Kanskje felles introduksjon Noe felles trening (i grupper) Beskrivelse og evaluering av egen læringsprosess Hvordan Oppfølgings -plan Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

21 Bevisstgjøring av læringsprosessen
Elevens Planlegging Gjennomføring Evaluering Oppfølging Og lærerens ekspertise og veiledning Eks. på logg-ark  Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

22 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

23 Spørsmål om nettøvelsene
Tilpassing til det man ellers driver med? Hvilken type språk? Hvilke typer øvinger og oppgaver Type fasit Forklaringer / tilbakemeldinger Valgmuligheter (Lærernes forberedelser og veiledning som etterarbeid) Her ligger vårt arbeid Lærernes forberedelser: F eks: Arbeidsområde perfektum: lag pekersamling fra de letteste til de mest kompliserte: f eks Jänen, Storberget, Hognes, MiEs, Kofoeds Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

24 Undersøkelser på Internett
Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

25 Undersøkelser uten Internett
Læreverk (for lite!) Snail mail (flott ved brosjyreinnsamling, men ellers …?) Tyskspråklige aviser / tidsskrift (usikkert hva man får tak i, koster) Leksika, oppslagsverk på skolen (garantert utdatert!) Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

26 Om noen av lærerstudentenes (ILS) og partnerskolelæreres IKT-arbeider
Læringsplattformen ITL Samskriving på oppgaver i ITL I klassene med elevene (alle trinn) Hvilken type prosjekt har studentene utført? Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

27 Studentenes klasser arbeidet med:
Prosjekt med sosiokulturelt tilsnitt Utvidet eventyrprosjekt Simuleringer i tilknytning til reiser / ferier (vanligst) Finn ut om kjente personer Anmeldelse av nettsider (for ungdom/barn) Laging av egne intranett-websider (temarelatert) Bruk av klassikerne Språkbruk og trening Indirekte (og problematisk!) Kompetanseområder berørt: Leseforståelse Digital kompetanse Sosiokulturell viten (turisme, geografi, hva skjer, ”historiske” personer) Lingvistisk kompetanse Sosial kompetanse Autonomi Bruk av muntlig språk (fremføring for klassen) Bruk av skriftlig språk (produktene) Ordbokbruk Lingvistisk: kommenter problemene i forhold til elevenes nivå! Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

28 Prosjektene på Pluto-lærer-kurset
Bygge opp skolens fagside for fremmedspråkfaget Integrering av tema fra Læreverk med undersøkende og videreførende oppgaver på nettet (Sterkt styrte søk med arbeidsoppgaver til. (integrert i ITL) (Jfr. webquest) Forberedelse til elevutveksling ( prosjekt (bli kjent) og innhenting/ utveksling av info e-pals Virtuelle reiser (Simuleringer): lag program for 4 dagers reise til … lag guide til fritt valgt reisemål lag reisebrosjyre for ”selvvalgt” by (integrert i ITL) Kreativ skriving (bl a i tilknytning til kunst) Innslag av mappevurdering FAGSIDER Stort behov; viktig også temaark for prosjekt (smlgn Lillestrøm) INTEGRERING LÆREVERK / IKT-BRUK Vil kunne gi gode eksempler på blended learning Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

29 Praktisk eksempel på en partnerskoles arbeid
Lillestrøm vg skoles språksider: Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

30 Åpne, temaorienterte oppgaver
Mitten in Europas løsning på integrering mellom bok/nett I stedet for statiske nettadresser i arbeidsboken, dynamiske nettadresser på nettsidene Oppgaveforslag eller rene nettadresser: MiE 2, kap.2: Hameln / Max und Moritz MiE 2, kap.8: Köln und der Dom MiE 2, kap.7: Hundertwasser MiE 2, kap.5: Internet-Projekt MiE 3, kap.10: Essen und trinken Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

31 Lenker: noe kjent og kanskje noe ukjent
(tysk) (tysk) (for alle!) (for alle!!!!) Si noe om hva de dreier seg om? GÅ INN OG DEMONSTRER DE BESTE!!! Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

32 Minimumsforutsetninger for vellykkede Internett-rechercher
Nettet fungerer med maskiner samtidig Søkene er klart (!) og snevert (!) definert eller De beste nettadressene er sjekket på forhånd (lærer) Undersøkelsene / prosjektet inngår i et helhetlig undervisningsopplegg Elevene kjenner formålet med arbeidet og planlegger, gjennomfører og presenterer i forhold til målet for arbeidet Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

33 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003
PROBLEMOMRÅDER Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

34 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003
- Ubruk + Bruk Hvis det samme kan gjøres minst like bra i klasserommet Hvis rendyrket behaviourisme sniker seg inn bakveien Hvis det blir tidtrøyte Hvis arbeidet resulterer i konsumerende ”klipp og lim” Hvis det gir en merverdi til læringsarbeidet Hvis eleven blir en mer aktiv part i eget læringsarbeid Hvis arbeidssituasjonen blir mer autentisk Hvis eleven lærer å planlegge, gjennomføre, evaluere eget arbeid Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

35 Noen ytre problemområder Problem ? Løsning?
1 Mangelfull pc-tilgang Frekvens Antall maskiner Manglende lese-kompetanse Grad av styring Skilte verdener: nett-arbeid / klasseromsarbeid Udifferensiert trening i klasserommet, mens nettet kunne vært mer tilpasset Periodevis eller tynt fordelt Trening i lesestrategier (utenfor pc-rommet) Mulig: frihet innenfor styringen! Analyse av læreverket – hvor hjelper nettet (språk OG innhold!) Nivåtilpassede oppgaver: eks på guided autonomy 1 Pc-tilgang Hvorfor trenger fremmedspråkene (spes. 2/3. fremmedspråk flere stasjoner enn andre fag: Input – autentisiteten, våre informasjoner finnes ingen andre steder enn l.bok og pc i praksis! Gi eks: på bottom-up, top- down (skriv ned noen strategier), gi oppgaver ut fra elevenes strategiske nivå Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

36 Noen problemområder Erfaringer fra studentprosjektene
Prosjektene ofte for store / for åpne for trinnet Nettsidene ”for vanskelige” (oppgavene for store, manglende lesestrategier) Ønskelighet / mulighet for frihet? Prosess - produkt!!! Som ellers ved temaorienterte gruppearbeid i 2/3 fr-spr: Presentasjonen??? Gruppestørrelse Maskinkrav i fr.språkene (antall elever pr maskinenhet) ”Lavnivå" lete etter spesifikke ting! Avgrensninger Elevautonomi – visse ting kan ikke velges vekk!!! (men arbeidsmåtene kan varieres etter læringsstil) Produktfokusering (klarere produktmål) Mangel på nett-tilgang: det som kan gjøres i klasserommet gjøres unna der! (eks lesestrategier) Hva mistes / hva vinnes ved IKT i dette prosjektet. Analyse: hvor kommer merverdien? Behov for erfarne læreres hjelp til fokusering / styring / innsnevring PROSJEKTENE FOR STORE / ÅPNE NETTSIDENE FOR KOMPLEKSE (SPES. SPRÅKLIG) HVIS OPPGAVENE FOR ÅPNE PRODUKTMÅL: Skrive dagbok! (ikke lært perfektum: løsning: franskgruppe – behov – lærte i full fart / tysk: skrev dagbok halvveis i presens.) erfaren lærer ser dette på forhånd! Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

37 Eks på nettkommunikasjon
Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

38 Eks på muligheter: (Interkulturell) kommunikasjon
Das Bild der anderen JA!!!! Odyssee Deutscher Schulweb ”Alle” Comeniusprosjektene (Hør Egil Eiene i plenum) Die Online-Zeitung für junge Leser: Rainhard Donaths sider om -Partnerschaften Schulchat (MEN !!!!!!!) Robots (Mer for underholdning!) Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

39 Und die Moral von der Geschichte?
Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

40 Endret lærer - elevrolle
Mellom- stadium? I veldig-gamle-dager: Den ”allvitende” lærer i et ”lukket” klasserom med hovedvekt på at elevene skulle bruke språket korrekt. Elever og lærer i et åpent tyskklasserom med vektlegging på språket i bruk, innhold og interkulturelle aspekter. Sterkere grad av elevmedvirkning. Produksjon for andre mottakere enn læreren. Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

41 Læringsteori og språksyn
Understøtter bruken av IKT nyere språklæringsteorier? (smlgn. utviklingen av mellomspråket, språkbevissthet, hypotesedanning, autonomi) Gir IKT mer anledning til å bruke språket kreativt eller forsterker IKT tendensen til språklig kontroll og korrekthet? Styrker IKT det interkulturelle aspektet? Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

42 Tysk (og ”resten”) – fremtiden – IKT
Fellesundervisning i klasserommet (kjernestoff / opplevelser) Klasserom med Internettoppkopling på multimedia-pc / storskjerm Elevene med egne bærbare pc Treningsstudio (lærer som veileder) Prosjekt”rom” CSCL = computer-supported collaborative learning Skriving som arbeidsprosess med respons (medelever/lærer) Multimediale presentasjoner (elever/lærere) av innholdet Direkte kommunikasjon over landegrensene på tysk Målrettet trening på selvvalgte delområder Lærer: veiledende ekspert Elev: planlegger, gjennomfører, evaluerer og dokumenterer læringen (European portfolio = Språkmappe) Livslang læring WAGEN und WOLLEN Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

43 What studies prove the effectiveness on Language Learning?
„In a word -- none, at least that I know of. But I also don't know of any studies on the pedagogical effectiveness of using overhead projectors. … Why? Because the Web is fast becoming as ubiquitous as overhead projectors. ... I believe use of the Web ... will soon become so commonplace that such studies will quickly become irrelevant. What we do have to ask, however, is how to use this tool, this medium in as effective a way as possible.“ Prof. Robert Godwin-Jones, Virginia Commonwealth University Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

44 Lernen in der Wissensgesellschaft
Vor uns liegt eine offene Welt, mit großer Komplexität und neuer Freihet, damit aber auch mit größerer Verantwortung für den Einzelnen. Es geht für unsere Kinder und Enkel darum, dass sie lernen, sich in dieser komplexeren Welt zurechtfinden zu können und nicht in einer Woge ungeordneter Fakten und Ereignisse untergehen. Ehem. Bundespräsident Roman Herzog, Nov Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

45 Viel Spaß in der offenen Lernumgebung
Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

46 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003
Nett-kapasitet? Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

47 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003
Lærings-program Nødv. Med bevissthet omkring læringsprosessen Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

48 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003
Menneskelig kontakt? Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

49 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003
Prosess – Produkt??? Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

50 Hva gjør elevene egentlig???
Klart definerte oppgaver som som regel bør være produktorienterte Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

51 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003
Barn og badevann (2) Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

52 Husk: barnet og badevannet! (1)
Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

53 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003
Fysiske møters verdi? Forskning (og elementær menneskeforstand) belegger verdien av personlige møter og personlig samhandling. (Minn likevel om elever som plutselig tør når de har ”læreren for seg selv” f eks i en plattform. Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

54 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003
Klipp-og-lim-faren Oppgaveformuleringen og motivasjonen avgjør! Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003

55 Siri Lundin Keller - ILS Språkdagene i Bergen 2003


Laste ned ppt "Integrering av IKT i tyskundervisningen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google