Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller1 GYLDENDAL UNDERVISNING  SPRÅKAFTEN Torsdag, 1. Mars 2001.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller1 GYLDENDAL UNDERVISNING  SPRÅKAFTEN Torsdag, 1. Mars 2001."— Utskrift av presentasjonen:

1 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller1 GYLDENDAL UNDERVISNING  SPRÅKAFTEN Torsdag, 1. Mars 2001

2 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller2 Internett i tyskfaget Bruk og Ubruk s.l.keller@ils.uio.no

3 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller3 Ytre ”påbud”:  Læreplan for tysk L-97  Læreplan for B/C-språk Ref 94  IKT i norsk utdanning: plan for 2000-2003

4 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller4 Tradisjonell undervisning  LÆREVERK (tekster og oppgaver)  Cd-spiller  Lysark  pc  Stor grad av felles- oppgaver  Lærer bestemmer hva, når, hvordan  Lineært, strukturert, reseptivt  ”Lehren” dominant

5 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller5

6 6 Læringsprosessen input intake bearbeiding Langtids- hukommelse output

7 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller7 Hvorfor IKT? Fokus på læringsprosessen  Fra ”Lehren” til ”Lernen”  Elevens medansvar for egen læring  Krever valgmuligheter  Krever frirom for egne behov og veiledning  Autentisitet i læringssituasjonen  Krever ”oppgaver” ikke bare ”øvinger”  Krever autentisitet i materialvalg, i interaksjon, i aktiviteter og mål  Krever elevvalg og elevmedvirkning  Lære for livet med fokus på ”lære å lære”  Krever metakognitiv tilnærming til læringsprosessen

8 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller8 Hvorfor IKT? Læringsteori - (men dog???) +  Behaviourisme  læring ved stimulus / respons  drill & practice  undervisnings- teknologi og programmert læring  enveisstimulering  Konstruktivisme  vi konstruerer vår egen subjektive kunnskap på basis av tidligere kunnskap  hypotesedanning  læring ved interaksjon og samarbeid

9 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller9 - Ubruk+ Bruk  Hvis det samme kan gjøres minst like bra i klasserommet  Hvis rendyrket behaviourisme sniker seg inn bakveien  Hvis det blir tidtrøyte  Hvis arbeidet resulterer i konsumerende ”klipp og lim”  Hvis det gir en merverdi til læringsarbeidet  Hvis eleven blir en mer aktiv part i eget læringsarbeid  Hvis arbeidssituasjonen blir mer autentisk  Hvis eleven lærer å planlegge, gjennomføre, evaluere eget arbeid

10 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller10 Tysk – når Internett blir brukt  (Tekstbehandling - offentliggjøring, innlevering (via nett(eller ikke))  Fremlegging via presentasjonsprogram (med / uten nett)  E-post / Diskusjon(sgrupper) (kommunikasjonsspråk tysk)  Søk på nettet / databaser (undersøkelser i tilknytning til temaarbeid)  Chat  Språktrening via nett grammatikk / vokabular / uttale / tekstarbeid)

11 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller11 Etter Kern & Warschauer, 2000; Warschauer, 1996: Warschauer, in press. Fått av Andreas Lund, ILS Tre stadier i CALL (Computer assisted language learning)

12 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller12 Eks. på bruksområder på nettet Språktrening Undersøkelser (prosjekter, temaarbeid) Kommunikasjon Verktøy Databaser SpillSimuleringer

13 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller13 SPRÅKTRENING PÅ NETTET

14 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller14 Hvorfor på nettet  Fritt tilgjengelig og gratis  Dynamisk  Brukerorientert  Øvelser og oppgaver for ”alle” områder  Globale, multimediale språkkurs

15 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller15 http://www-mitten-in-europa.com

16 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller16 Beispiele aus Mitten in Europa: Text- und Leseverständnis  Was passt zusammen?  MiE 2. Kap.9: Textverständnis: Martinslegende (2)  Fragen zum Text  MiE 2. Kap.3: Textverständnis (2)  Rekonstruktion  MiE 2. Kap.17:Lesebuchgeschichte (4)

17 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller17 Beispiele aus Mitten in Europa: Wortschatztraining  MiE 2, K. 15: Lückentext – Wortschatz 1 (leicht)  MiE 2, K. 15: Lückentext – Wortschatz 1  MiE 2, K. 5: Ausdrücke zum Übersetzen

18 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller18 Einige Beispiele aus Mitten in Europa: Expl. Arbeit mit der Grammatik  MiE 2 Kap. 12: der-die-das  MiE 2, Kap. 2: Präpositionen + Bedeutung  MiE 2, Kap. 2: Akkusativpräpositionen  MiE 2, Kap. 9: Kasus 1 (S-O-IO)  MiE 3, Kap. 7: Kasusübung  MiE 2, Kap. 11: Verben im Präteritum  MiE 3, Kap. 2: Wortstellung  MiE 2, Kap. 13: Die Regenschirme 1 (Adj.)

19 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller19 Flere nettsteder som gir direkte språktrening Se Siris lenkesamling: http://www.uio.no/~sirilu  Die ”Mitten in Europa”-Seiten  Der dänische Deutschlehrer Kofoed  Deutschlehrer aus Schweden - Johannes Jänen  Deutschlehrer Vindenes aus Kongsberg  Deutschlehrer Eidsvik aus Volda  Deutschlehrerinnen Storberget und Kvanes (Kristiansand)

20 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller20 Spørsmål om nettøvelsene  Tilpassing til det man ellers driver med?  Hvilken type språk?  Hvilke typer øvinger og oppgaver  Type fasit  Forklaringer / tilbakemeldinger  Valgmuligheter

21 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller21 Språktrening: Samspill: elev – lærer/veileder - IKT Kanskje felles introduksjon Noe felles trening (i grupper) Egentrening på PC, lærer/med- elever som veiledere, Mange valgmuligheter, Øyeblikkelig tilbake- melding Beskrivelse og evaluering av egen læringsprosess Oppfølgings -plan

22 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller22 Bevisstgjøring av læringsprosessen  Elevens  Planlegging  Gjennomføring  Evaluering  Oppfølging  Og lærerens ekspertise og veiledning Eks. på logg-ark 

23 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller23

24 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller24 Undersøkelser på Internett

25 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller25 Undersøkelser uten Internett  Læreverk (for lite!)  Snail mail (flott ved brosjyreinnsamling, men ellers …?)  Tyskspråklige aviser / tidsskrift (usikkert hva man får tak i, koster)  Leksika, oppslagsverk på skolen (garantert utdatert!)

26 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller26

27 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller27 I stedet for statiske nettadresser i arbeidsboken, dynamiske nettadresser på nettsidene  Uten oppgaver eller med oppgaveforslag:  MiE 2, kap.2: Hameln / Max und Moritz  MiE 2, kap.8: Köln und der Dom  MiE 2, kap.7: Hundertwasser  MiE 2, kap.5: Internet-Projekt  MiE 3, kap.10: Essen und trinken Åpne, temaorienterte oppgaver

28 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller28 Minimumsforutsetninger for vellykkede Internett-rechercher  Nettet fungerer med 15-30 maskiner samtidig Søkene er klart (!) og snevert (!) definert eller  De beste nettadressene er sjekket på forhånd (lærer)  Undersøkelsene / prosjektet inngår i et helhetlig undervisningsopplegg  Elevene kjenner formålet med arbeidet og planlegger, gjennomfører og presenterer i forhold til målet for arbeidet

29 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller29 Eks på nettkommunikasjon

30 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller30

31 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller31 Eks på muligheter: (Interkulturell) kommunikasjon  Das Bild der anderen http://www.bild-online.dk  Odyssee http://www.goethe.de/oe/mos/odyssee/index.htm  Deutscher Schulweb http://www.schulweb.de/kontakt.html  ”Alle” Comeniusprosjektene  Die Online-Zeitung für junge Leser: http://www.sowieso.de/  Rainhard Donaths sider om E-Mail-Partnerschaften http://www.englisch.schule.de/dafemail.htm  Schulchat http://chat.schulweb.de/  Robots http://german.alicebot.com/

32 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller32 Chats Tilb 39

33 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller33 Læringsteori og språksyn  Understøtter bruken av IKT nyere språklæringsteorier? (smlgn. utviklingen av mellomspråket, språkbevissthet, hypotesedanning, autonomi)  Gir IKT mer anledning til å bruke språket kreativt eller forsterker IKT tendensen til språklig kontroll og korrekthet?  Styrker IKT det interkulturelle aspektet?

34 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller34 Endret lærer - elevrolle I veldig-gamle-dager: Den ”allvitende” lærer i et ”lukket” klasserom med hovedvekt på at elevene skulle bruke språket korrekt. Elever og lærer i et åpent tyskklasserom med vektlegging på språket i bruk, innhold og interkulturelle aspekter. Sterkere grad av elevmedvirkning. Produksjon for andre mottakere enn læreren. Mellom- stadium?

35 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller35 Det fremvoksende paradigmet: Fra SITES, s. 8, avsnitt 1.3

36 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller36

37 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller37 Tysk (og ”resten”)– fremtiden – IKT (1)  Fellesundervisning i klasserommet (kjernestoff)  Klasserom med internettoppkopling på multimedia-pc / storskjerm  Elevene med egne bærbare pc Treningsstudio (lærer som veileder)  Prosjekt”rom”  CSCL = computer-supported collaborative learning

38 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller38 Tysk (og ”resten”) – fremtiden – IKT (2)  Skriving som arbeidsprosess med respons (medelever/lærer)  Multimediale presentasjoner (elever/lærere) av innholdet  Direkte kommunikasjon over landegrensene på tysk  Målrettet trening på selvvalgte delområder  Lærer: veiledende ekspert  Elev: planlegger, gjennomfører, evaluerer og dokumenterer læringen (European portfolio = Språkmappe)  Livslang læring  WAGEN und WOLLEN

39 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller39 Lernen in der Wissensgesellschaft Vor uns liegt eine offene Welt, mit großer Komplexität und neuer Freihet, damit aber auch mit größerer Verantwortung für den Einzelnen. Es geht für unsere Kinder und Enkel darum, dass sie lernen, sich in dieser komplexeren Welt zurechtfinden zu können und nicht in einer Woge ungeordneter Fakten und Ereignisse untergehen. Ehem. Bundespräsident Roman Herzog, Nov. 1997.

40 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller40 Viel Spaß für den Rest des Abends mit Essen und Liedern und – und – und – und – und - und

41 MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller41 Nyttige nettsteder helt generelt for oss språklærere  Læringssenteret http://www.ls.no http://www.ls.no  Skolenettet http://skolenettet.ls.no/ http://skolenettet.ls.no/  Disk-gruppe Tysk!!! På skolenettet  http://skolenettet.ls.no/cgi-bin/skolenettet/imaker?id=19193&malgruppe=4&trinn=0# http://skolenettet.ls.no/cgi-bin/skolenettet/imaker?id=19193&malgruppe=4&trinn=0#  Språkåret http://skolenettet.ls.no http://skolenettet.ls.no  Språkåret europeisk http://europa.eu.int/comm/education/languages/actions/year2001.html http://europa.eu.int/comm/education/languages/actions/year2001.html  Language portfolio (Språkmappe) http://culture.coe.fr/langues/eng/eedu2.5.html http://culture.coe.fr/langues/eng/eedu2.5.html  European Label of Excellence http://europa.eu.int/comm/education/languages/actions/languagelabel.html http://skolenettet3.ls.no/elabel/#krit http://europa.eu.int/comm/education/languages/actions/languagelabel.html http://skolenettet3.ls.no/elabel/#krit  ICT4L http://www.ict4lt.org/ http://www.ict4lt.org/  Goethe http://www.goethe.de http://www.goethe.de  Danmarks pedagogiske bibliotek http://www.dlh.dk/dpb/infodok/links.html http://www.dlh.dk/dpb/infodok/links.html


Laste ned ppt "MITTEN IN EUROPA 1-2-3 Siri Lundin Keller1 GYLDENDAL UNDERVISNING  SPRÅKAFTEN Torsdag, 1. Mars 2001."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google