Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 eNorge 2009 – det digitale spranget eNorge 2009 og IKT i offentlig sektor Innlegg på Norsk Arkivråds seminar ”Vår elektroniske hverdag”, Lillestrøm,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 eNorge 2009 – det digitale spranget eNorge 2009 og IKT i offentlig sektor Innlegg på Norsk Arkivråds seminar ”Vår elektroniske hverdag”, Lillestrøm,"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 eNorge 2009 – det digitale spranget eNorge 2009 og IKT i offentlig sektor Innlegg på Norsk Arkivråds seminar ”Vår elektroniske hverdag”, Lillestrøm, 17.10.2005 Eksp. sjef Hugo Parr, Moderniseringsdepartementet

2 2 eNorge 2009 – det digitale spranget Framlagt 27. Juni 2005

3 3 eNorge 2009 – det digitale spranget IT har kraft til å omforme samfunnet! Enklere hverdag Fremme verdiskaping Trygge velferden Utvikling og omstilling av offentlig sektor Innbyggere og næringsliv i sentrum

4 4 eNorge 2009 – det digitale spranget eNorge 2009 - offensiv politikk for IT-samfunnet, i 3 deler: Enkeltmennesket i det digitale Norge En samordnet og brukertilpasset offentlig sektor Innovasjon og vekst i norsk næringsliv

5 5 eNorge 2009 – det digitale spranget Enkeltmennesket i det digitale Norge Digitale tjenester skal baseres på åpne standarder Alle skal, om de selv ønsker det, kunne være fullverdige digitale borgere. I løpet av 2007 skal hver enkelt borger kunne velge om kommunikasjonen med det offentlige skal skje elektronisk. Alle relevante offentlige tjenester skal være digitalt tilgjengelig.

6 6 eNorge 2009 – det digitale spranget Digital deltakelse for alle Sikre alle nær tilgang til PC og Internett. Mål for og vurdering av elevers og studenters digitale kompetanse, som er én av 5 grunnleggende ferdigheter. IA-avtalen og NAV-reformen skal brukes for å forhindre et digitalt klasseskille.

7 7 eNorge 2009 – det digitale spranget MinSide skal være felles inngangsdør til offentlige tjenester Innsyn i egne personopplysninger registrert hos statlige og kommunale virksomheter –Eksempler: Min adresse, min fastlege, mine kjøretøy, mine eiendommer, navn og kontaktinformasjon om min fastlege Tilgang til tjenester fra stat og kommune rettet mot hver enkelt innbygger, eksempler: –Bytte fastlege, Melde flytting, Endre skattekort, Reservasjon – direkte reklame, Bestille helsetrygdkort, Bestille serviceberegning for alderspensjon Noen felles tjenester, eksempler: –felles innlogging, meldingslogg, utboks, personlig profil

8 8 eNorge 2009 – det digitale spranget MinSide vil bli utviklet over tid Tidlig lansering des. 05 for at nye og eksisterende tjenester graviterer mot MinSide Begrenset antall tjenester og etater fra starten –SKD, RTV, Aetat, Vegdir., Brønnøysundreg., Lånekassen, Norsk Eiendomsinfo. –Ikke sensitive opplysninger eller tjenester med høyeste krav til sikkerhet etter Personopplysningsloven To typer tjenester –registerinformasjon om den enkelte –Eksisterende/planlagte transaksjonstjenester Plan for videre utvidelser

9 9 eNorge 2009 – det digitale spranget

10 10 eNorge 2009 – det digitale spranget

11 11 eNorge 2009 – det digitale spranget En samordnet og brukertilpasset offentlig sektor Kommunikasjon internt i det offentlige skal skje elektronisk - departementene senest i løpet av 2007 - all statlig virksomhet fram til 2009. Felles og forpliktende politikk for bruk av åpne standarder Felles og obligatorisk sikkerhetsportal og standard for bruk av PKI / elektronisk ID.

12 12 eNorge 2009 – det digitale spranget Forpliktende samarbeid i offentlig sektor Koordineringsorganet for eForvaltning ble dannet i des. 2004: 12 toppledere fra statlige etater, 3 toppledere fra kommuner og fylker, ledet av Moderniseringsministeren Nært samarbeid internt i staten og mellom kommune og stat

13 13 eNorge 2009 – det digitale spranget Strategi for elektronisk ID og signatur (utbredelse av PKI i off. sektor) Felles kravspesifikasjon for eID / Esignatur er obligatorisk i Staten Rammeavtale om en felles sikkerhetsportal for offentlige elektroniske tjenester (2005) Det kommer offentlige godkjenningsordning(er) for leverandører av eID og e-signatur på nivå Høyt og Standard samt Virksomhet (2005/06) Rammeavtaler om elektronisk ID og signatur for virksomheter og personer til bruk internt i offentlig sektor (2006) Rammeavtaler inngåes og forvaltes av Brønnøysundregistrene, på vegne av staten og kommunene Godkjent av regjeringen 28.2.2005. Brev til alle statsetater 7.06.2005.

14 14 eNorge 2009 – det digitale spranget Felles sikkerhetsportal eID lev. 1 Andre Sikkerhetsportal Etater/ kommunerMin sideAltInn Borgere og næringsliv eID lev. 2 Integrasjonsmodul eID/e-signatur Reg. tjeneste Offentlig godkjennings ordning

15 15 eNorge 2009 – det digitale spranget Innovasjon og vekst i norsk næringsliv Enklere tilgang til offentlige data – gratis tilgjengelighet som hovedprinsipp. All lovpålagt innrapportering skal kunne gjøres elektronisk i Altinn i løpet av 2008. Alle tjenester som forutsetter skriftlig kommunikasjon skal være tilgjengelige via Altinn i løpet av 2008 Forpliktende bruk av elektronisk handel i det offentlige. Krevende og offensive offentlige kunder stimulerer norsk IT-industri.

16 16 eNorge 2009 – det digitale spranget Tilløpet er unnagjort – nå tar vi spranget Modne innbyggere og bedrifter Godt utbygget infrastruktur Kommune og stat samhandler – stat samhandler internt Samlet nasjonalt IT-ansvar sikrer oppmerksomhet uten opphold En offensiv, handlingsorientert eNorge plan for 2005-2009 Konklusjon: eNorge 2009 – marsjordre og inspirasjonskilde!

17 17 eNorge 2009 – det digitale spranget Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "1 eNorge 2009 – det digitale spranget eNorge 2009 og IKT i offentlig sektor Innlegg på Norsk Arkivråds seminar ”Vår elektroniske hverdag”, Lillestrøm,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google