Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitativ analyse ved bruk av NVivo10 Doktorgradskurs UV 9.-11. oktober 2013 Reidun Tangen og Steinar Theie.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitativ analyse ved bruk av NVivo10 Doktorgradskurs UV 9.-11. oktober 2013 Reidun Tangen og Steinar Theie."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitativ analyse ved bruk av NVivo10 Doktorgradskurs UV 9.-11. oktober 2013 Reidun Tangen og Steinar Theie

2 1. Introduksjon - formål, historikk, erfaringer 2. Sentrale begreper 3. Bli kjent med programmet og øve på basisfunksjoner  The Workspace: Navigation, List og Detail View; the Ribbon. Help  Arbeide med øvelsesprosjekt – koding; externals; memos; annotations; queries. - Video - transkribering, koding 4. Etablere et nytt prosjekt - importere data; classifications; øve på flere funksjoner 5. Selvstendig arbeid Plan for kurset

3 Forventninger:  spare tid  lettere å kombinere ulike typer kilder/data i samme prosjekt  analytiske fordeler Noen erfaringer med bruk av datastøttet analyse

4  Stor fleksibilitet i oppbygging av analysen  Mange teknikker for å lete, stille spørsmål og undersøke mulige sammenhenger i materialet  NVivo håndterer stadig flere typer data  Letter arbeidet med fag- og metodelitteratur i direkte tilknytning til analysearbeidet  Forebygger for tidlig avslutning av analysen (”premature analytic closure”)  Gjennomsiktighet (”transparency”)  Tilrettelagt for forskersamarbeid  Funksjoner for visualisering o.a. framstilling av resultater Noen analytiske fordeler

5 ”The Coding Trap” Kan kanskje minske nærheten til data? Evt. utilsiktede konsekvenser: mer ”overfladisk” kvalitativ forskning (kan overta svakheter ved surveyforskning?) Mangel på veiledning? Noen mulige problemer

6 dekontekstualisering re-kontekstualisering datamaterialeanalyser Tematisk koding

7 Videre utvikling av analysemodell – hierarkisk koding (eksempel) Erfaringer med frivillig arbeid Positivenegative anerkjennelse ”gi og ta” Lærer mye Følelsesmessig vanskelig Blir ”tatt for gitt” Praktiske vansker 7

8  Teoristyrt analyse: Koding med utgangspunkt i teoriutviklede noder  Empiristyrt analyse: Koding med utgangspunkt i empiriutviklede noder (Grounded Theory)  De fleste prosjekter kombinerer de to strategiene To (tre) hovedstrategier for koding og analyse

9 Arbeider mest innenfor hver kategori – tema (topic) - for å finne fellestrekk i materialet. Eksempel: Hva er fellestrekk i arbeidet med doktorgraden blant doktorgradsstuderende som har barn og som følger et bestemt program (har like studiebetingelser)? Deskriptiv fortolkende analyse (tematisk analyse)

10 Arbeider på tvers av kategorier for å finne evt. systematiske sammenhenger – utvikle og/eller anvende concepts Eksempel: Finnes systematiske forskjeller i erfaringene hos doktorgradsstuderende med barn avhengig av hvilket program de følger? (Sammenhenger mellom studiebetingelser og –erfaringer.) Teoribyggende analyse

11 Importere data Evt. lage forhånds- bestemte noder Lese/se på/lytte til data Kode Skrive memos Stille spørsmål (Queries) Tolke resultater Lage rapporter Kvalitativ analyse som en sirkulær prosess


Laste ned ppt "Kvalitativ analyse ved bruk av NVivo10 Doktorgradskurs UV 9.-11. oktober 2013 Reidun Tangen og Steinar Theie."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google