Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Reidun Tangen og Steinar Theie

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Reidun Tangen og Steinar Theie"— Utskrift av presentasjonen:

1 Reidun Tangen og Steinar Theie
Kvalitativ analyse ved bruk av NVivo10 Doktorgradskurs UV oktober 2013 Reidun Tangen og Steinar Theie

2 Plan for kurset 2. Sentrale begreper
1. Introduksjon - formål, historikk, erfaringer 2. Sentrale begreper 3. Bli kjent med programmet og øve på basisfunksjoner The Workspace: Navigation, List og Detail View; the Ribbon. Help Arbeide med øvelsesprosjekt – koding; externals; memos; annotations; queries. - Video - transkribering, koding 4. Etablere et nytt prosjekt - importere data; classifications; øve på flere funksjoner 5. Selvstendig arbeid

3 Noen erfaringer med bruk av datastøttet analyse
Forventninger: spare tid lettere å kombinere ulike typer kilder/data i samme prosjekt analytiske fordeler

4 Noen analytiske fordeler
Stor fleksibilitet i oppbygging av analysen Mange teknikker for å lete, stille spørsmål og undersøke mulige sammenhenger i materialet NVivo håndterer stadig flere typer data Letter arbeidet med fag- og metodelitteratur i direkte tilknytning til analysearbeidet Forebygger for tidlig avslutning av analysen (”premature analytic closure”) Gjennomsiktighet (”transparency”) Tilrettelagt for forskersamarbeid Funksjoner for visualisering o.a. framstilling av resultater

5 Kan kanskje minske nærheten til data?
Noen mulige problemer ”The Coding Trap” Kan kanskje minske nærheten til data? Evt. utilsiktede konsekvenser: mer ”overfladisk” kvalitativ forskning (kan overta svakheter ved surveyforskning?) Mangel på veiledning?

6 Tematisk koding dekontekstualisering re-kontekstualisering datamateriale analyser

7 Videre utvikling av analysemodell – hierarkisk koding (eksempel)
Erfaringer med frivillig arbeid Positive negative anerkjennelse ”gi og ta” Lærer mye Følelsesmessig vanskelig Blir ”tatt for gitt” Praktiske vansker

8 To (tre) hovedstrategier for koding og analyse
Teoristyrt analyse: Koding med utgangspunkt i teoriutviklede noder Empiristyrt analyse: Koding med utgangspunkt i empiriutviklede noder (Grounded Theory) De fleste prosjekter kombinerer de to strategiene

9 Deskriptiv fortolkende analyse (tematisk analyse)
Arbeider mest innenfor hver kategori – tema (topic) - for å finne fellestrekk i materialet. Eksempel: Hva er fellestrekk i arbeidet med doktorgraden blant doktorgradsstuderende som har barn og som følger et bestemt program (har like studiebetingelser)?

10 Teoribyggende analyse
Arbeider på tvers av kategorier for å finne evt. systematiske sammenhenger – utvikle og/eller anvende concepts Eksempel: Finnes systematiske forskjeller i erfaringene hos doktorgradsstuderende med barn avhengig av hvilket program de følger? (Sammenhenger mellom studiebetingelser og –erfaringer.)

11 Kvalitativ analyse som en sirkulær prosess
Importere data Evt. lage forhånds- bestemte noder Lese/se på/lytte til data Kode Skrive memos Stille spørsmål (Queries) Tolke resultater Lage rapporter


Laste ned ppt "Reidun Tangen og Steinar Theie"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google