Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vitenskapsteori Forelesninger høsten aug sep sep.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vitenskapsteori Forelesninger høsten aug sep sep."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vitenskapsteori Forelesninger høsten 2012 20.aug. - 25. sep. - 27. sep.
Noen vitenskapsteoretiske spørsmål og temaer Vitenskapsteori og vitenskapelig praksis - Vitenskapsteoretisk refleksjon: ovenfra og ned, eller nedenfra og opp? - Vitenskapsteoretisk refleksjon på ulike nivå a) Filosofisk/vitenskapsteoretisk b) Metodologisk nivå: - forskningsstrategi - metode(r) og materiale c) Valg og bruk av fagteori d) Praktisk, teknisk nivå 3. Nærmere om kunnskapsbegrepet og utvikling av kunnskap 4. Teori og teoriutvikling; forholdet mellom teori og empiri 5. Oppsummering Ad 2: Gi dere noen knagger – et redskap til å organisere tenkningen omkring vitenskapsteori og metode – høstens emne –og tenkningen omkring masteroppgaven. Reidun Tangen, Institutt for spesialpedagogikk

2 Pensumlitteratur vitenskapsteori
Fay, B. (1996) – kap. 1, 4-11 Gall, M., Gall, J.P. & Borg, W. (2007) – særlig kapittel 1 (GGB) Kvernbekk, T. (2002) – kap. 2 i Lund, T.(red.) Kvernbekk, T. (1997) – i kompendiet Wormnæs, O. (2005) – i kompendiet NB: Mye metodelitteratur inneholder også vitenskapsteoretisk stoff, for eksempel : Kalleberg, R. (2007): Forskningsopplegget og samfunnsforskningens dobbeltdialog – i kompendiet. Forkortelse: GGB Reidun Tangen, Institutt for spesialpedagogikk

3 Noen refleksjonsspørsmål til deg som masterstudent
Hva legger du i begrepene ”vitenskap” og ”forskning”? Skriv det ned! (= din førforståelse) 2. Dine tanker om krav til forsking om og med mennesker (barn, ungdom, voksne)? 3. November 2012: Er din forståelse av begrepene vitenskap og forskning endret siden august? Hvordan? I arbeidet med masteroppgaven: Hvilke vitenskapsteoretiske antakelser bygger oppgaven på? Her er det for mye tekst! Reidun Tangen, Institutt for spesialpedagogikk


Laste ned ppt "Vitenskapsteori Forelesninger høsten aug sep sep."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google