Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Studentrekruttering til UiO Situasjon & tiltak, kommunikasjon med søkere VELKOMMEN! Studieinformatører 19.11.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Studentrekruttering til UiO Situasjon & tiltak, kommunikasjon med søkere VELKOMMEN! Studieinformatører 19.11.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Studentrekruttering til UiO Situasjon & tiltak, kommunikasjon med søkere VELKOMMEN! Studieinformatører 19.11.2013

2 Agenda Studentrekruttering til UiO > felles kunnskapsgrunnlag Konkurransesituasjon Utvikling i søkermassen Søkerprofil Hva gjøres sentralt og hva (kan) gjøres lokalt? ------------------------------------------------------------------- Praksis > muntlig kommunikasjon påvirker! Hvordan rekruttere flere studenter til UiO? Hvordan kommunisere med søkere? Lage kjøreregler > veileder som dere kan bruke i jobben!

3 Situasjonen UiO er Norges ledende universitet, eldst, størst, med stor internasjonal anerkjennelse, bredest fagtilbud og svært gode akademiske resultater. UiO skal tilby utdanninger som tiltrekker seg studenter som har forutsetninger for, og som engasjeres av studier ved et fremragende forskningsuniversitet UiOs Strategi 2020

4 Søkning

5 11. april 2011Ny Powerpoint mal 20115

6 Kvalifiserte 1. prisøkere/studieplass 3-årig gj.snitt TEOL 0,67 JUR 3,85 MED 3,62 HF 1,64 MN 0,85 OD 3,16 SV 2,82 UV 1,27 Fakultetene 2,06 KHM - NHM - Museene - Sentre - Andre 2,06 UiO totalt 2,06 Kilde: Samordna opptak

7 Mål for rekrutteringen Gi et riktig og godt bilde av UiO –# 1 i Norge, grensesprengende, solid, inkluderende, mangfoldig, bredde & spiss –Informerte studievalg > gjennomstrømning Øke andel førstevalgssøkere pr. studieplass (nasjonalt) Rekruttere enda flere søkere rett fra videregående Sikre rekruttering fra minoritetsbakgrunn Bidra til god kjønnsbalanse Økt rekruttering til realfag og lærerutdanning > Fremstå som beste alternativ > Helhetlig og koordinert rekrutteringsinnsats > Støtte fagmiljøene

8 Arbeidsdeling STA: samkjøring og koordinering, etablere en felles ramme rundt rekrutteringstiltakene, hovedansvar gjennomføring Fakultetene og instituttene ansvar for studieprogrammenes innhold, og innsikt i hvordan programmene fremstår for målgruppen, egne tiltak, PROGRAMSIDER Operativ koordinering mellom STA og fakultetene skjer i Nettverk for studentrekruttering. Nettverk for studentrekruttering. 8

9 Er jeg interessert i faget? Kommer jeg til å få jobb? Vil utdanningen hjelpe meg å nå MINE mål i livet? Kommer jeg til å synes det er meningsfullt? Kommer studiet til å kle meg? Er jeg god nok? Hva vil det koste meg av tid og krefter? Å forstå ungdoms utdanningsvalg

10 Kommunikasjonstiltak Web 10 utdanningsmesser Over 200 skolebesøk (ut & inn) Studietilbudsbrosjyre Åpen dag Muntlig kommunikasjon på UiO Reklamekampanje Google-annonsering Facebook, YoutubeFacebookYoutube MiFA Fakultære tiltak –Skolebesøk, Google-søk, muntlig komm., annonsering… 2013 internasjonale studenter

11 Hvordan nå ut til søkere? uio.no Facebook, YouTube, kampanje etc…

12 Muntlig kommunikasjon Knutepunktet i 2012 –18000 telefoner –11000 skranke –3500 epost Anslagsvis 30-40% er potensielle søkere Hvordan er tallene for deres informasjonssenter?

13 13 Testes årlig > god respons Webtraffic, Google, Facebook, MSN, Boards Nytt i 2014: FILM!FILM KAMPANJE

14 HVOR BLIR UiO LAGT MERKE TIL? Kilde: Søkerundersøkelsen for UiO, OpinionPerduco 2013

15 VIKTIGE INFORMASJONSKANALER Kilde: Søkerundersøkelsen for UiO, OpinionPerduco 2013 Hvilken informasjonskilde var den viktigste for deg da du bestemte deg for hvor du helst vil studere?

16 Viktigste faktorer for valg av studium –Personlig interesse for fagområdet 97 % –Den faglige kvaliteten på studieprogrammet 75 % –Yrkesmuligheter etter studiet 74 % Viktigste faktorer for valg av studiested –Faglig kvalitet 80 % –Gode forelesere 68 % –Studiestedets rykte/renomé 62 % Kilde: Søkerundersøkelsen Hvorfor velger søkerne som de gjør?

17 Rekrutteringsutfordringer lokalt Behovet og rammene bør bestemme aktiviteten Kjønn, etnisitet, antall? (ex. SVs kartlegging) Reaktive vs. proaktive tiltak –Relevante kilder DBH SODA (hør m/opptaksfolk på ditt fakultet/FAS – vi kan søke sammen!)SODA UiOs søker- og opptakstall Fokusgrupper med søkere eller nye studenter? –Andre hensyn Opptaksrammer Samfunnets & arbeidslivets behov Nasjonal konkurranse og arbeidsdeling

18 Bruk STA/FAS! Til rådgivning, statistikk mm…

19 Eksempler på tiltak Web – bør prioriteres før man iverksetter andre tiltak Kontakt med skolen –Inn i undervisningen til skoler på Østlandet (MN). UNDERVISNINGSFAG!UNDERVISNINGSFAG! –Invitere skoleklasser hit (psyk, MN), Konkurranser (ex. Språkiaden, HF) –Arrangementer for aktuelle lærere og elever (PSYK) Egne reklame/kommunikasjonstiltak –Annonsering papir & nett (TF) –Delta på arrangementer (TF) –Google (HF) Muntlig kommunikasjon –Ringe søkere før svarfrist (ex. PSYK)

20 WEB 1. Forbedre kjerneinnholdet –For eksempel: Pedagogikk/Teach 1st/elektronikk & data)PedagogikkTeach 1stelektronikk & data 2. Utvikle sidene –Film (viking and medieval studies)viking and medieval studies –Karriereintervjuer (psykologi/elektronikk&data)psykologielektronikk&data –Nyheter fra fagfeltet (ex. klinisk ernæring)klinisk ernæring –Blogg (ex. estetiske studier og musikkvitenskap)estetiske studier og musikkvitenskap –Utveksling (spesialpedagogikk)spesialpedagogikk


Laste ned ppt "Studentrekruttering til UiO Situasjon & tiltak, kommunikasjon med søkere VELKOMMEN! Studieinformatører 19.11.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google