Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Normalt og osteoporotisk, spongiøst benvev - mer enn 30% av benmassen er borte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Normalt og osteoporotisk, spongiøst benvev - mer enn 30% av benmassen er borte."— Utskrift av presentasjonen:

1 Normalt og osteoporotisk, spongiøst benvev - mer enn 30% av benmassen er borte

2 Tegn på osteoporose Håndleddsbrudd (kvinner under 50 år), ryggvirvelbrudd, lårhalsbrudd (personer over 50 år) forårsaket av et fall fra stående stilling. Håndleddsbrudd (kvinner under 50 år), ryggvirvelbrudd, lårhalsbrudd (personer over 50 år) forårsaket av et fall fra stående stilling. Tap av kroppshøyde, økt krumming av ryggsøylen, smerter, pusteproblemer, fremskutt mage, urinlekkasje (sammenrasningsbrudd i columna). Tap av kroppshøyde, økt krumming av ryggsøylen, smerter, pusteproblemer, fremskutt mage, urinlekkasje (sammenrasningsbrudd i columna).

3 Benmasse brytes ned og bygges opp kontinuerlig Det som til enhver tid « mangler » kalles remodellerings- volum. Det som til enhver tid « mangler » kalles remodellerings- volum. For hver remodelleringssyklus kan netto benmasse minke og vi får benmangel – osteopeni. For hver remodelleringssyklus kan netto benmasse minke og vi får benmangel – osteopeni.

4 Øker jevnt frem til fylte 25-35 år, deretter synker den. Øker jevnt frem til fylte 25-35 år, deretter synker den. Etterpå mister man kalk, dette er ikke synlig på knoklenes tykkelse! Etterpå mister man kalk, dette er ikke synlig på knoklenes tykkelse! Benmassen/bentettheten (innholdet av mineral per volumenhet)

5 Benmassen/bentettheten (innholdet av mineralinnhold per volumenhet) Er lavere for kvinner gjennom hele livet. Er lavere for kvinner gjennom hele livet. Reduseres hurtigere etter overgangsalderen (etter fylte 50-55 år). Reduseres hurtigere etter overgangsalderen (etter fylte 50-55 år). Nærmer seg hurtigere et kritisk nivå for benbrudd dersom du er kvinne. Nærmer seg hurtigere et kritisk nivå for benbrudd dersom du er kvinne. Kritisk nivå

6 Frakturrisiko og -insidens øker eksponensielt med avtagende benmasse og økende alder Kritisk benmasse og alder

7 Måling av benmineraltetthet (BMD) ved hjelp av DXA (røntgenstråler) Referanse (venstre) er en database med BMD hos unge kvinner (T-score) eller alders-matchede kontroller (Z-score). Referanse (venstre) er en database med BMD hos unge kvinner (T-score) eller alders-matchede kontroller (Z-score). Pasienten til høyre har redusert benmasse ned mot nedre normalområdet. Pasienten til høyre har redusert benmasse ned mot nedre normalområdet.

8 Definisjon på osteoporose (tre-delt) Mellom 1xSD og 2,5xSD under maksimal benmasse hos unge kontroller = osteopeni. Mellom 1xSD og 2,5xSD under maksimal benmasse hos unge kontroller = osteopeni. Mer enn 2,5xSD under maksimal benmasse hos unge kontroller = osteoporose. Mer enn 2,5xSD under maksimal benmasse hos unge kontroller = osteoporose. Mer enn 2,5xSD under maksimal benmasse hos unge kontroller + spontanfraktur(er) = etablert osteoporose. Mer enn 2,5xSD under maksimal benmasse hos unge kontroller + spontanfraktur(er) = etablert osteoporose.

9 Hvem er utsatt for osteoporose? Kvinner som har tidlig menopause (< 45 år). Kvinner som har tidlig menopause (< 45 år). Kvinner som, har lidd av anorexia nervosa (malabsorpsjon og amenore). Kvinner som, har lidd av anorexia nervosa (malabsorpsjon og amenore). Kvinner som har trent intensivt utholdenhetsidrett (amenore). Kvinner som har trent intensivt utholdenhetsidrett (amenore). Kvinner og menn som allerede har fått brudd etter moderat påkjenning. Kvinner og menn som allerede har fått brudd etter moderat påkjenning. Kvinner og menn som har mistet høyde eller fått økt krumning av ryggraden. Kvinner og menn som har mistet høyde eller fått økt krumning av ryggraden. Pasienter som har vært behandlet med kortikosteroider (eks. mot RA og asthma) over lengre tid. Pasienter som har vært behandlet med kortikosteroider (eks. mot RA og asthma) over lengre tid. Personer som har stort forbruk av alkohol og tobakk. Personer som har stort forbruk av alkohol og tobakk.

10 Faktorer som innvirker på « peak bone mass » Fysisk aktivitet (« vekttrening » positivt, immobilitet negativt, høy kroppsvekt positivt). Fysisk aktivitet (« vekttrening » positivt, immobilitet negativt, høy kroppsvekt positivt). Arv (noen har polymorfismer = « feil » i genet for kollagen eller D-vitamin- reseptoren). Arv (noen har polymorfismer = « feil » i genet for kollagen eller D-vitamin- reseptoren). Hormoner (kjønnshormoner stimulerer; for mye thyroideahormoner, kortisol, PTH hemmer; insulin stimulerer). Hormoner (kjønnshormoner stimulerer; for mye thyroideahormoner, kortisol, PTH hemmer; insulin stimulerer). Kalsium i riktige mengder stimulerer til høy benmasse før fylte 25-35 år. Kalsium i riktige mengder stimulerer til høy benmasse før fylte 25-35 år.

11 Eksempler på pasienter med osteoporose (se vedlagte stensil) Felles problemer er: Overgangsalder, ryggsmerter, redusert høyde, økt ryggkrumning, lårhalsbrudd, håndleddsbrudd. Overgangsalder, ryggsmerter, redusert høyde, økt ryggkrumning, lårhalsbrudd, håndleddsbrudd. Husk: vi kan per i dag ikke bygge opp nytt benvev, vi kan bare gjenvinne tapt remodelleringsvolum. Behandlingen av osteoporose i dag må derfor baseres på: Forebygging. Forebygging. Tidlig screening av utsatte grupper. Tidlig screening av utsatte grupper. Behandling av sykdommer som sekundært kan gi osteoporose. Behandling av sykdommer som sekundært kan gi osteoporose. Behandling/blokkering av selve den osteoporotiske lidelsen. Behandling/blokkering av selve den osteoporotiske lidelsen.

12 Hvilke målinger kan indikere at osteoporose er under utvikling? Redusert mineraltetthet i diverse knokler (columnale vertebrae, collum femoris, radius, ulna, calcaneus). Redusert mineraltetthet i diverse knokler (columnale vertebrae, collum femoris, radius, ulna, calcaneus). Redusert høyde, økt ryggkrumning, akutte smerter i truncus. Redusert høyde, økt ryggkrumning, akutte smerter i truncus. Økt nivå av benresorpsjonsmarkører (PYR, DPYR, ICTP, NTX, CTX) i urin 25% over øvre normalgrense. Økt nivå av benresorpsjonsmarkører (PYR, DPYR, ICTP, NTX, CTX) i urin 25% over øvre normalgrense. Økte serum nivåer av LH/FSH, PTH og Thyroxin, reduserte serumnivåer av østrogen, D-vitamin og Ca. Økte serum nivåer av LH/FSH, PTH og Thyroxin, reduserte serumnivåer av østrogen, D-vitamin og Ca.

13 Grunnlaget for forebygging og behandling av osteoporose 1 2 3

14 Hva er korrekt fysisk aktivitet? Dersom « peak bone mass » er oppnådd – 200-2000 µE (remodellering). Dersom « peak bone mass » er oppnådd – 200-2000 µE (remodellering). Dersom « peak bone mass » ikke er oppnådd – 200-2000 µE (modellering = nydannelse). Dersom « peak bone mass » ikke er oppnådd – 200-2000 µE (modellering = nydannelse). Terapi ved osteoporose - vektløfting og annen tyngre aktivitet, korte økter. Terapi ved osteoporose - vektløfting og annen tyngre aktivitet, korte økter. Ikke bare løpe og svømme, også løfte, hoppe, dytte, rulle, dra etc. Ikke bare løpe og svømme, også løfte, hoppe, dytte, rulle, dra etc.

15 Diettære betraktninger for behandling av osteoporose D-vitamin sammen med Kalsium (dvs. 400-800 IE sammen med 1-1,5 g per dag. Ved nedsatt lever- eller nyrefunksjon kan man bruke aktivt D-vitamin (25-OH- D3 eller calcitriol). D-vitamin sammen med Kalsium (dvs. 400-800 IE sammen med 1-1,5 g per dag. Ved nedsatt lever- eller nyrefunksjon kan man bruke aktivt D-vitamin (25-OH- D3 eller calcitriol). Proteinrik mat (essensielle aminosyrer). NB ikke for mye protein! Proteinrik mat (essensielle aminosyrer). NB ikke for mye protein! C-vitamin (vanlig dosering). C-vitamin (vanlig dosering). Andre forhold - unngå høyt inntak av natrium, rikelig inntak av K-vitamin. Andre forhold - unngå høyt inntak av natrium, rikelig inntak av K-vitamin.

16 Sammenhengen mellom lavt innak av D-vitamin og Kalsium sammen med høyt salt- og proteininntak og østrogenunderskudd

17 Østrogenbehandling Reduserer risiko for brudd (rundt 50% reduksjon, benmassen øker med rundt 5-12%). Reduserer risiko for brudd (rundt 50% reduksjon, benmassen øker med rundt 5-12%). Eliminerer klimakterieplager som nattesvette, hetetokter, hodepine, tørr skjede, stressinkontinens. Eliminerer klimakterieplager som nattesvette, hetetokter, hodepine, tørr skjede, stressinkontinens. Ulemper ved østrogenbehandlingen er ømme bryster og kvalme (forbigående), månedlige blødninger. Ulemper ved østrogenbehandlingen er ømme bryster og kvalme (forbigående), månedlige blødninger. Fortsatt diskusjon om østrogenbehandling øker sjansen for cancer mammae og cancer cervicis uteri. Fortsatt diskusjon om østrogenbehandling øker sjansen for cancer mammae og cancer cervicis uteri. En undersøkelse som sår tvil om østrogen er gnnstig mot hjerte- og karsydommer. En undersøkelse som sår tvil om østrogen er gnnstig mot hjerte- og karsydommer.

18 Andre medikamentelle behandlingsformer SERMer – spesifikke østrogen reseptor modulatorer (binder seg spesifkt til østrogenreseptorene i ben, se Evista). SERMer – spesifikke østrogen reseptor modulatorer (binder seg spesifkt til østrogenreseptorene i ben, se Evista). Bisfosfonater – kunstig fremstilte pyrofosfater som hindrer osteoklasten i å bryte ned ben (mulig problem er at de også hindrer nydannelse av ben, samt hindrer fjerning av mikrofrakturer). Bisfosfonater – kunstig fremstilte pyrofosfater som hindrer osteoklasten i å bryte ned ben (mulig problem er at de også hindrer nydannelse av ben, samt hindrer fjerning av mikrofrakturer). Calcitonin som nasal spray (hormon som hindrer osteoklastens aktivitet) – ofte forbigående effekt Calcitonin som nasal spray (hormon som hindrer osteoklastens aktivitet) – ofte forbigående effekt Intermitterende PTH, PGE2 og lavdose fluorid (anabole medikamenter som er under utprøvning). Intermitterende PTH, PGE2 og lavdose fluorid (anabole medikamenter som er under utprøvning).

19 Bisfosfonatenes struktur og virkning

20 Effekten av østrogen og bisfosfonat

21 Varigheten av effekten av bisfosfonat (og østrogen)

22 Å hindre fall/brudd Mobilitetsobservasjon -Trene for å styrke nevromuskulære overganger. Mobilitetsobservasjon -Trene for å styrke nevromuskulære overganger.Propriosepsjonstrening. « Hjemmeinnredning » og valg av klær (dvs. fokus på gulv, trapper, baderom, belysning, kjøkken, bilen, lave hæler, brodder. « Hjemmeinnredning » og valg av klær (dvs. fokus på gulv, trapper, baderom, belysning, kjøkken, bilen, lave hæler, brodder. Ikke løft tunge gjenstander, ikke utfør brå bevegelser, ikke host for kraftig (bruk antiussiva).

23 Husk: Bengeometri bidrar også til benstyrken – kan måles ved hjelp av ultralyd i calcaneus Bedres av fysisk aktivitet alene og anabole medikamenter

24 Biochemistry of Vitamin D3 – Brief Review  Vitamin D3 (cholecalciferol) is synthesized in the skin, with UV light, from 7-dehydrocholesterol  Vitamin D3 is hydroxylated twice – first in the liver, to 25- hydroxycholecalciferol, then in the kidney, to 1, 25- dihydroxycholecalciferol, the most potent form of Vitamin D

25 Vitamin D (cont’)  Primary role of Vitamin D –Increase calcium and phosphate absorption from the intestines  Other tissues that Vitamin D acts on –Parathyroid glands –Bone, Kidneys –Skin, Brain, Pituitary –Lymphocytes,Tumors

26 Vitamin D Deficiency  Secondary to oInsufficient sun exposure oMalabsorption, Malnutrition oLiver disease oRenal disease, nephrotic syndrome oAnticonvulsants (generics Phenytoin, Carbamazepine, Valproate, Phenobarbital) can inhibit hepatic hydroxylation of Vitamin D

27 Vitamin D Deficiency (cont’)  Vitamin D deficiency can cause oOsteoporosis oOsteomalacia and Rickets

28 Vitamin D Deficiency Osteomalacia & Rickets  Osteomalacia occurs in adults  Rickets occurs in children  Defective mineralization of the skeleton

29 Vitamin D Deficiency Osteomalacia & Rickets (cont’)  Secondary to many things, including oVitamin D deficiency as discussed above oDietary calcium deficiency oPhosphorus deficiency oAluminum toxicity oHypophosphatasia oProtein malnutrition

30 Osteomalacia & Rickets – Clinical Manifestations  Asymptomatic at onset  Muscle weakness, especially of pelvic girdle  Bone pain  Atraumatic fractures  X-rays assist in diagnosis

31 Osteomalacia & Rickets - Diagnosis  Bone biopsy is diagnostic  Serum 25- hydroxychole- calciferol < 50nmol/L indicates Vitamin D deficiency

32 Osteomalacia & Rickets – Diagnosis  Other laboratory abnormalities may include oHypocalcemia oHypophosphatemia oElevated serum alkaline phosphatase

33 Vitamin D Deficiency – Treatment  50,000 IU of oral Vitamin D2, once or twice weekly for 6 – 12 months, followed by 1000 IU/day  Appropriate exposure to sunlight  Phosphate and Calcium replacement, if needed


Laste ned ppt "Normalt og osteoporotisk, spongiøst benvev - mer enn 30% av benmassen er borte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google