Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verbal atferd HiAk Per Holth Atferdsanalytisk tilnærming Naturvitenskap  Observasjonsdata og operasjonelle analyser heller enn indirekte (og operasjonelle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verbal atferd HiAk Per Holth Atferdsanalytisk tilnærming Naturvitenskap  Observasjonsdata og operasjonelle analyser heller enn indirekte (og operasjonelle."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Verbal atferd HiAk Per Holth

3 Atferdsanalytisk tilnærming Naturvitenskap  Observasjonsdata og operasjonelle analyser heller enn indirekte (og operasjonelle definisjoner av tradisjonelle, mentalistiske begreper) Eksperimentelle analyser  Avgrensning av analyseenheter  Identifisering av grunnleggende prinsipper Fortolkning  Når eksperimentelle analyser er vanskelig eller umulig

4 Atferdsanalytisk tilnærming Hva tas I betraktning?

5 Grunnleggende prosesser: Tekniske begreper 1. Forsterkning 2. Motivasjonelle hendelser 3. Operant diskriminasjon 4. Betingede forsterkere og kjeding 5. ’Joint control’ 6. ’Conjugate reinforcement’ 7. Kontinuerlig repertoar 8. Observasjonsresponser

6 Observing responses Dinsmoor (1983) VRExt. SDSD SS RR MIX MULT

7 Observing responses Dinsmoor (1983) Reinf. SDSD R

8 Observing responses Dinsmoor (1983) Ext. SS R

9 Observing responses: Mother’s look as S D Reinf.Ext. SDSD SS RR MIX

10 Observing responses: Mother’s look as S  Reinf.Ext. SDSD SS RR MIX

11 Språk og verbal atferd ReseptivtEkspressivt (impressivt) SpråkforståelseKommunikasjon Verbal atferd ”Lytters” atferd”Snakkers” atferd

12 Hva er verbal atferd? Eksempel: Flytte en hest 1. Fysisk makt 2. Presentasjon av ubetinget stimulus 3. Smatting (hesten er trent som lytter) Definisjon: 1. Operant 2. Sosialt forsterket 3. Forsterkerformidlende atferd er etablert av det verbale samfunnet

13 Operant modell RVRV Snakker Lytter SRSR R EO, S D RSDSD

14 Generell analyseformel EO S D  R V  S R

15 Ulike funksjoner – klasser Mand Tact Verbal atferd under kontroll av verbale stimuli -Formale klasser -Intraverbal atferd Autoklit Primære verbale operanter

16 Mand EO S D  R V  S R

17 Tact EO S D  R V  S R GEN.BET

18 ”in the presence of”... a car?

19 The contingency S D R R JOINT-ATT S R GEN. COND

20 Verbal atferd under kontroll av verbale stimuli EO S D V  R V  S R GEN.BET

21 Verbal atferd under kontroll av verbale stimuli Formale klasser: Punkt-til-punkt overensstemmelse SDVSDV R V Vokal Skriftlig Vokal Skriftlig

22 Verbal atferd under kontroll av verbale stimuli Intraverbal atferd: Ikke punkt-til-punkt overensstemmelse Eksempler: Telling, etablerte svar på spørsmål

23 Autoklit S D Vprimær  R V  S R lyttermod EO Stimuli korrelert med defekt lytteratferd Heng ham ikke vent til jeg kommer,

24 Generell analyseformel EO S D  R V  S R

25 Autokliter Deskriptiv autoklit - kontrollvariabler for akkompagnerende verbal atferd - styrke - andre effekter av kontrollforhold Autoklitiske mands Kvalifiserende autoklit - negasjoner - påstand - indikasjon på grad av ekstensjon Kvantifiserende autoklit Syntaks

26 Komplekse fenomener Ekstenderte mands Ekstenderte tacts Multideterminering Ulike autokliter

27 Verbal atferd under kontroll av private stimuli 1. Korrelert med offentlig registrerbar stimulering 2. Korrelert med offentlig registrerbar atferd 3. Metaforisk ekstensjon 4. Amplitudereduksjon fra offentlig til privat nivå

28 ”Naming” Prerekvisitter: 1. Lytter-atferd 2. Ekkoisk atferd 3. Tact

29 Verbal atferd ekstra 1. Eksempler 2. Kritikk av definisjonen av verbal atferd 3. Multideterminering 4. Tenkning

30 Eksempler 1. ”Send meg sennepen, er du snill” 2. ”Hva heter hovedstaden i Bulgaria?” 3. ”Sofia” 4. ”Hva er dette? ” 5. ”Et tusenbein” 6. ”Hvor mange bein har den?” 7. (a) ”tusen”(b) (teller) ”32” 8. ”Hva hadde du til middag på torsdag?” 9. ”_______________”

31 Kritikk av definisjonen av verbal atferd Hayes, Blackledge, & Barnes-Holmes (2001): Definisjonen er ikke funksjonell Omfatter lytterens historie i tillegg til snakkerens Definisjonen er for vid Inkluderer spaktrykking hos rotter

32 Joint attention as a characteristic feature of verbal behavior (1)

33 Joint attention as a characteristic feature of verbal behavior (2)

34 Multideterminering Feilsnakking - Catania vikler - Så kan vi ta det seinere etterpå - Ingen... intet... ingtet kommunikasjon eller lingvistisk budskap - Det er en stor bekjenning på musklene - Han hadde praksis ute på Sissel Reichelt

35 Tenkning Atferd Atferdsprosesser Problemløsning

36 Tact reinforcers S D  R  S R GEN. COND The unique relation to a discriminative stimulus, rather than to a specific establishing operation, is obtained by (i) many different reinforcers or (ii) generalized reinforcers.

37 The consequences that typically maintain stimulus-controlled verbal operants Generalized conditioned reinforcers: Money, ”Approval”? A common generalized conditioned reinforcer is “approval”... It may be little more than a nod or a smile on the part of someone who characteristically supplies a variety of reinforcements. Sometimes... it has a verbal form: Right! or Good!” (p. 54)

38 Typical generalized ‘conditioned’ reinforcers -Autocatalytic process? -Additional sources of reinforcement? Monitor smile, nod gaze, comments Observe Novel event Report Novel event Lower frequency of S A s and S  s Higher frequency of mand reinf.

39 Pivotal or prerequisite 1. Joint attention skills? 2. Social reinforcers? - Nods, smiles, gaze directions, relevant comments

40 How are new conditioned reinforcers most effectively established? correlate with primary reinforcer (  blocking) or establish as S D for responses that produce a primary reinforcer

41 Establish other’s looking, smiling and nodding as S D

42 Normalizing tact reinforcement Nods, smiles, ’attention,’ etc. as S D s for responses that produce reinforcers Different reinforcers, using tokens Stretching the ratio Fading the tokens

43 Free-operant reinforcer pretest Response: Hit bell Intrinsic Mix socialSweets Response: Put mark across line Intrinsic Relevant comments Sweets 57 67 2 3

44 Free-operant reinforcer pretest Response: Ball into wall Response: Pearls on board 57 2 IntrinsicPraise Sweets IntrinsicSweets Nods & smiles 45 57 22

45 Free-operant reinforcer posttest Response: Pearls on board Response: Mark across line 27 Intrinsic Mix social39Sweets Intrinsic Relevant comments 2223 46 Sweets

46 Free-operant reinforcer posttest Response: Ball into basket Response: Ball into wall Intrinsic 14 Praise Sweets 20 Intrinsic 48 Nod & smile 81 47Sweets

47 Establishing TACTS in tactless manders establishing normal tact- consequences as reinforcers establishing simple joint attention skills producing high-rate tact responses in the natural environment discrimination training with respect to objects and events worth talking about vs. those not worth talking about

48 The Cumulative recorder program can be download at no cost from Richard Norton’s homepage: http://home.no.net/rhnorton/cum.htme d


Laste ned ppt "Verbal atferd HiAk Per Holth Atferdsanalytisk tilnærming Naturvitenskap  Observasjonsdata og operasjonelle analyser heller enn indirekte (og operasjonelle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google