Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verbal atferd HiAk Per Holth.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verbal atferd HiAk Per Holth."— Utskrift av presentasjonen:

1 Verbal atferd HiAk Per Holth

2 Atferdsanalytisk tilnærming
Naturvitenskap Observasjonsdata og operasjonelle analyser heller enn indirekte (og operasjonelle definisjoner av tradisjonelle, mentalistiske begreper) Eksperimentelle analyser Avgrensning av analyseenheter Identifisering av grunnleggende prinsipper Fortolkning Når eksperimentelle analyser er vanskelig eller umulig

3 Atferdsanalytisk tilnærming
Hva tas I betraktning?

4 Grunnleggende prosesser: Tekniske begreper
1. Forsterkning 2. Motivasjonelle hendelser 3. Operant diskriminasjon 4. Betingede forsterkere og kjeding 5. ’Joint control’ 6. ’Conjugate reinforcement’ 7. Kontinuerlig repertoar 8. Observasjonsresponser

5 Observing responses Dinsmoor (1983)
MULT R R VR MIX Ext.

6 Observing responses Dinsmoor (1983)
Reinf.

7 Observing responses Dinsmoor (1983)
Ext.

8 Observing responses: Mother’s look as SD
Reinf. MIX Ext.

9 Observing responses: Mother’s look as S
SD S R R Reinf. MIX Ext.

10 Språk og verbal atferd Reseptivt Ekspressivt (impressivt)
Språkforståelse Kommunikasjon Verbal atferd ”Lytters” atferd ”Snakkers” atferd

11 Hva er verbal atferd? Eksempel: Flytte en hest 1. Fysisk makt
2. Presentasjon av ubetinget stimulus 3. Smatting (hesten er trent som lytter) Definisjon: 1. Operant 2. Sosialt forsterket 3. Forsterkerformidlende atferd er etablert av det verbale samfunnet

12 Operant modell Snakker Lytter EO, SD RV SR R SD R

13 Generell analyseformel
EO SD  RV  SR

14 Ulike funksjoner – klasser
Mand Tact Verbal atferd under kontroll av verbale stimuli Formale klasser Intraverbal atferd Autoklit Primære verbale operanter

15 Mand EO SD  RV  SR

16 Tact EO SD  RV  SRGEN.BET

17 ”in the presence of” . . . a car?

18 The contingency SD R RJOINT-ATT SRGEN. COND

19 Verbal atferd under kontroll av verbale stimuli
EO SDV  RV  SRGEN.BET

20 Verbal atferd under kontroll av verbale stimuli
Formale klasser: Punkt-til-punkt overensstemmelse SDV RV Vokal Skriftlig Vokal Skriftlig

21 Verbal atferd under kontroll av verbale stimuli
Intraverbal atferd: Ikke punkt-til-punkt overensstemmelse Eksempler: Telling, etablerte svar på spørsmål

22 Autoklit Heng ham ikke vent til jeg kommer ,
EO Stimuli korrelert med defekt lytteratferd SDVprimær  RV  SRlyttermod Heng ham ikke vent til jeg kommer ,

23 Generell analyseformel
EO SD  RV  SR

24 Autokliter Deskriptiv autoklit Autoklitiske mands
kontrollvariabler for akkompagnerende verbal atferd styrke andre effekter av kontrollforhold Autoklitiske mands Kvalifiserende autoklit negasjoner påstand indikasjon på grad av ekstensjon Kvantifiserende autoklit Syntaks

25 Komplekse fenomener Ekstenderte mands Ekstenderte tacts
Multideterminering Ulike autokliter

26 Verbal atferd under kontroll av private stimuli
1. Korrelert med offentlig registrerbar stimulering 2. Korrelert med offentlig registrerbar atferd 3. Metaforisk ekstensjon 4. Amplitudereduksjon fra offentlig til privat nivå

27 ”Naming” Prerekvisitter: Lytter-atferd Ekkoisk atferd Tact

28 Verbal atferd ekstra Eksempler
Kritikk av definisjonen av verbal atferd Multideterminering Tenkning

29 Eksempler 1. ”Send meg sennepen, er du snill”
2. ”Hva heter hovedstaden i Bulgaria?” 3. ”Sofia” 4. ”Hva er dette? ” 5. ”Et tusenbein” 6. ”Hvor mange bein har den?” 7. (a) ”tusen” (b) (teller) ”32” 8. ”Hva hadde du til middag på torsdag?” 9. ”_______________”

30 Kritikk av definisjonen av verbal atferd
Hayes, Blackledge, & Barnes-Holmes (2001): Definisjonen er ikke funksjonell Omfatter lytterens historie i tillegg til snakkerens Definisjonen er for vid Inkluderer spaktrykking hos rotter

31 Joint attention as a characteristic feature of verbal behavior (1)

32 Joint attention as a characteristic feature of verbal behavior (2)

33 Multideterminering Feilsnakking - Catania vikler
- Så kan vi ta det seinere etterpå - Ingen intet ingtet kommunikasjon eller lingvistisk budskap - Det er en stor bekjenning på musklene - Han hadde praksis ute på Sissel Reichelt

34 Tenkning Atferd Atferdsprosesser Problemløsning

35 Tact reinforcers SD  R  SRGEN. COND
The unique relation to a discriminative stimulus, rather than to a specific establishing operation, is obtained by (i) many different reinforcers or (ii) generalized reinforcers.

36 The consequences that typically maintain stimulus-controlled verbal operants
Generalized conditioned reinforcers: Money, ”Approval”? A common generalized conditioned reinforcer is “approval” It may be little more than a nod or a smile on the part of someone who characteristically supplies a variety of reinforcements. Sometimes it has a verbal form: Right! or Good!” (p. 54)

37 Typical generalized ‘conditioned’ reinforcers
Autocatalytic process? Additional sources of reinforcement? Monitor smile, nod gaze, comments Observe Novel event Lower frequency of SAs and Ss Higher frequency of mand reinf. Report Novel event

38 Pivotal or prerequisite
Joint attention skills? Social reinforcers? - Nods, smiles, gaze directions, relevant comments

39 How are new conditioned reinforcers most effectively established?
• correlate with primary reinforcer (blocking) or • establish as SD for responses that produce a primary reinforcer

40 Establish other’s looking, smiling and nodding as SD

41 Normalizing tact reinforcement
Nods, smiles, ’attention,’ etc. as SDs for responses that produce reinforcers Different reinforcers, using tokens Stretching the ratio Fading the tokens

42 Free-operant reinforcer pretest
Response: Hit bell Intrinsic Mix social Sweets 57 2 Response: Put mark across line 4-minute sessions 1. Operant level (intrinsic) 67 Relevant comments Intrinsic Sweets 3

43 Free-operant reinforcer pretest
Response: Ball into wall 57 Intrinsic Praise Sweets 57 22 2 Response: Pearls on board 45 Nods & smiles Intrinsic Sweets

44 Free-operant reinforcer posttest
Response: Pearls on board Mix social 39 Sweets Intrinsic 27 Response: Mark across line Relevant comments Intrinsic 46 Sweets 22 23

45 Free-operant reinforcer posttest
Response: Ball into basket Intrinsic Praise Sweets 20 14 14 Response: Ball into wall 81 48 Sweets 47 Intrinsic Nod & smile

46 Establishing TACTS in tactless manders
establishing normal tact-consequences as reinforcers establishing simple joint attention skills producing high-rate tact responses in the natural environment discrimination training with respect to objects and events worth talking about vs. those not worth talking about

47 The Cumulative recorder program can be download at no cost from Richard Norton’s homepage:


Laste ned ppt "Verbal atferd HiAk Per Holth."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google