Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UNIVERSITETET I OSLO Institutt for statsvitenskap Studieinformasjon Høstsemesteret 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UNIVERSITETET I OSLO Institutt for statsvitenskap Studieinformasjon Høstsemesteret 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 UNIVERSITETET I OSLO Institutt for statsvitenskap Studieinformasjon Høstsemesteret 2008

2 UNIVERSITETET I OSLO Institutt for statsvitenskap Viktige nettsider for studieinformasjon Bachelorprogrammet i statsvitenskap: www.uio.no/studier/program/statsvitenskap/ www.uio.no/studier/program/statsvitenskap/ Det samfunnsvitenskapelige fakultet: www.sv.uio.no/studier www.sv.uio.no/studier

3 UNIVERSITETET I OSLO Institutt for statsvitenskap Opptak og frister 14. august kl. 24.00: StudentWeb stenger 18. august: Opptaket publiseres i StudentWeb Husk å kontrollere utdanningsplanen! 19. august kl. 09.00: StudentWeb åpner igjen for opptak til emner med ledig kapasitet – med "førstemann til mølla”. Informasjon om emner med ledig kapasitet vil bli lagt ut på: www.sv.uio.no/studier www.sv.uio.no/studier 1. september: StudentWeb stenger for H08

4 UNIVERSITETET I OSLO Institutt for statsvitenskap Hjelp til utfylling av utdanningsplan Tirsdag 12. august kl. 15.00-17.00 på PC-stua i 2. etasje, Eilert Sundts hus StudentWeb: www.uio.no/studier/studentwebwww.uio.no/studier/studentweb Fødsels- og personnummer og PIN-kode for å logge inn Anbefalte emner første semester: STV1100 Politisk teori STV1400 Offentlig politikk og administrasjon Ex. phil.

5 UNIVERSITETET I OSLO Institutt for statsvitenskap Det er studentens eget ansvar å sjekke at forelesninger, seminarundervisning og eksamener ikke kolliderer! Det er bare registrering gjennom utdanningsplanen som genererer riktig poengsum ved rangering i opptaket: www.sv.uio.no/studier/rangeringskategorier.html En eksamensmelding er ikke gyldig dersom det ikke er søkt undervisningsopptak gjennom utdanningsplanen Husk: Undervisningsopptak gis primært én gang per emne. Dette betyr at du kun skal søke opptak til de emner du faktisk skal studere kommende semester. Viktig informasjon om opptaket

6 UNIVERSITETET I OSLO Institutt for statsvitenskap 1. september 2008 er det frist for å: eksamens- og undervisningsmelde seg betale semesteravgift kontrollere utdanningsplan = semesterregistrere seg søke om permisjon/utsatt studiestart søke om deltidsstudier søke om tilrettelagt eksamen Husk at du kan miste studieretten ved for lav studieprogresjon! Se her for progresjonsregler: www.uio.no/admhb/reglhb/studier/studier-eksamen- grader/forskr-studier-eks.xml#para7

7 UNIVERSITETET I OSLO Institutt for statsvitenskap Forslag til oppbygging av bachelorgraden 6. semester STV309040-gruppeFritt emne 5. semester STV2200, STV2300 eller STV2400 40-gruppe 4. semester Fritt emne eller utveksling 3. semester STV120040-gruppe 2. semester STV1020STV1300Exfac 1. semest er STV1100STV1400Exphil 10 studiepoeng

8 UNIVERSITETET I OSLO Institutt for statsvitenskap Emner ved ISV høsten 2008 STV1020 – Metode og statistikk STV1020 – Metode og statistikk (fjernundervisning) STV1100 – Politisk teori STV1200 – Internasjonal politikk 1 STV1201 – EU som politisk system STV1214 – Internasjonal miljø- og ressurspolitikk STV1400 – Offentlig politikk og administrasjon STV1520 – Det politiske systemet i Norge fra 1814 til i dag STV2200 – Internasjonal politikk 2 STV2210 – Europeanization and Globalisation STV2240 – Internasjonal terrorisme og sikkerhetspolitikk STV2300 – Komparativ politikk 2 STV2400 – Offentlig politikk og administrasjon 2

9 UNIVERSITETET I OSLO Institutt for statsvitenskap Emner høsten 2008 EmneForelesningerSeminar- undervisning Vurderingsform / eksamen STV1100Starter i uke 34 15 forelesninger 1 per uke Ikke seminar, men egne kollokvier Skoleeksamen 15. desember STV1400Starter i uke 34 10 forelesninger 1 per uke Starter i uke 35 7 ganger Skoleeksamen 10. desember ExphilStarter i uke 34 Velge 1 av 4 forelesninger per uke Uke 35En kvalifiserende flervalgsprøve og semesteroppgave NB! Sjekk emnenes semestersider for nærmere informasjon. Eks: http://www.uio.no/studier/emner/sv/statsvitenskap/STV1400/http://www.uio.no/studier/emner/sv/statsvitenskap/STV1400/

10 UNIVERSITETET I OSLO Institutt for statsvitenskap MandagTirsdagOnsda g TorsdagFredag 8.15-10.00 10.15-12.00 Exphil 1 Forelesning Chateau Neuf Exphil 3 Forelesning Chateau Neuf 12.15-14.00 STV1100 Forelesning Sophus Lies auditorium 14.15-16.00 STV1400 Forelesning Sophus Lies auditorium 16.15-18.00 Exphil 2 Forelesning Sophus Lies auditorium Exphil 4 Forelesning Sophus Lies auditorium 18.15-20.00 I tillegg: 1 seminar STV1400 og 1 seminar Exphil Anbefales seminargruppe 62, 63 eller 64

11 UNIVERSITETET I OSLO Institutt for statsvitenskap Obligatoriske aktiviteter Emnene har obligatoriske aktiviteter som må oppfylles for å kunne gå opp til eksamen. For seminarene i STV1400 gjelder for eksempel følgende: Obligatorisk oppmøte 1. gang Obligatorisk innlevering av oppgave Obligatorisk presentasjon av oppgave Obligatorisk opponentrolle Alle punkter må oppfylles for å kunne gå opp til eksamen Se emnesidene for mer informasjon om obligatoriske aktiviteter for hvert enkelt emne NB! Seminarbyttedager: 19. og 22. august kl. 9-15 i Institutt for statsvitenskaps ekspedisjon i 7. etasje, ESH

12 UNIVERSITETET I OSLO Institutt for statsvitenskap Eksamen og sensur Trekk fra eksamen via StudentWeb minst to uker før eksamensdagen Frist for å søke om tilrettelagt eksamen: 1. september Ved sykdom på eksamen må sykemelding leveres innen 3 virkedager til fakultetet. Ønsker du utsatt eksamen må du søke om dette samtidig. Syk på hjemmeeksamen? – kontakt emneleverandør/institutt Syk på skoleeksamen? – kontakt SV-infosenter Sensur faller ca. tre uker etter eksamen (det tar noen dager fra sensurfall, til karakteren er protokollført og gyldig) Sjekk resultatet i StudentWeb Du kan be om begrunnelse på karakteren innen én uke etter sensuren Du kan klage på karakteren innen tre uker etter sensur/mottatt begrunnelse www.uio.no/studier/program/statsvitenskap/eksamen/Klager%20og%20begru nnelser.xml

13 UNIVERSITETET I OSLO Institutt for statsvitenskap Studier i utlandet UiO har hundrevis av utvekslingsavtaler over hele verden SV-fakultetet og UiO sentralt har egne utvekslingsavtaler for studenter på bachelornivå Instituttet har avtaler med ca. 30 universiteter i Europa og én avtale i Argentina Vi anbefaler utveksling i 4. semester av studiet Det anbefales å ta frie emner i utlandet Søknadsfrist for utveksling våren 2009 er 15. september (Krav om å ha avlagt minimum 30 studiepoeng før man søker utveksling) Informasjonsdag om delstudier i utlandet: onsdag 27. august www.uio.no/studier/program/statsvitenskap/utland/index.xml http://www.uio.no/studier/utland/

14 UNIVERSITETET I OSLO Institutt for statsvitenskap Innpassing av tidligere høyere utdanning Dersom du har norsk eller utenlandsk høyere utdanning fra før, kan du søke om å få (deler av) denne innpasset i bachelorprogrammet Se lenke på www.sv.uio.no/studierwww.sv.uio.no/studier Søk så tidlig som mulig, da det kan ta tid å få utdanningen innpasset/godkjent! Vitnemål Vitnemål for bachelorgraden blir automatisk utstedt når kravet til graden er oppfylt.

15 UNIVERSITETET I OSLO Institutt for statsvitenskap Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) Studentenes egen velferdsorganisasjon som tilbyr boliger, treningssentre, rådgivning, helsetjeneste, kafeer og barnehager SiO-senteret: Eget informasjonssenter vegg-i-vegg med Akademika på Blindern. Hjelper til med bolig, studentkort, sporveiskort etc. Behov for tilrettelegging Hvis du har behov for spesiell tilrettelegging i tilknytning til studiene, kan du ta kontakt med SV- infosenter.

16 UNIVERSITETET I OSLO Institutt for statsvitenskap SV-infosenter er ditt kontaktpunkt! SV-infosenter: Åpent for henvendelser hver dag 09.00-15.00 1. etasje i Eilert Sundts hus: Studieinformasjon og veiledning for alle bachelorstudenter ved fakultetet – veiledningstime må avtales! Ingerma Kull fra ISV veileder onsdager kl. 13-15 Generell veiledning i SV-infosenter hver dag 9-11 www.sv.uio.no/studier/


Laste ned ppt "UNIVERSITETET I OSLO Institutt for statsvitenskap Studieinformasjon Høstsemesteret 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google