Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Læring Per Holth 2 Oversikt 1. Respondent vs. operant 2. Respondent betinging: 2-ordens betinging sensorisk prebetinging blocking stimulus-substitusjon?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Læring Per Holth 2 Oversikt 1. Respondent vs. operant 2. Respondent betinging: 2-ordens betinging sensorisk prebetinging blocking stimulus-substitusjon?"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 1 Læring Per Holth

3 2 Oversikt 1. Respondent vs. operant 2. Respondent betinging: 2-ordens betinging sensorisk prebetinging blocking stimulus-substitusjon? Eks: effekter av heroin atferdsterapi: â systematisk desensitivisering ã flooding ä aversjonsterapi 3. Operant forsterkning og naturlig seleksjon 4. Thorndike – Skinner 5. Ekstinksjon 6. Differensiell forsterkning. shaping diskriminasjon, abstraksjon betingede forsterkere 7. Forsterkningsskjema 8. Negativ forsterkning flukt (escape) unngåelse (avoidance) 9. Lært hjelpeløshet 10. Kognitive forklaringer

4 3 Respondent vs. operant RespondentOperant --------------------------------------------------------------- UtløstAvgitt S  RR  S Refleksiv“Intensjonal” NedarvetForming av ny atferd Mål på refleksstyrke:Mål på operant styrke: terskelfrekvens (R/t) latens magnitude

5 4 Respondent eller Operant: Eksempler

6 5 Skillet refleksiv/viljestyrt (respondent/operant)

7 6 Ubetingede reflekser: Eksempler

8 7 Sensorisk prebetinging og annen-ordens betinging

9 8 ’Overshadowing’ og ’Blocking’

10 9 Contribution of Drug-Associated Environmental Cues Heroin “Overdose” Death:

11 10 “A failure of tolerance” Many experienced drug users die after a dose that should not be fatal in view of their tolerance (e.g., Brecher, 1972).

12 11 A Conditioning Model NS UCS UCR CS (cue) CR

13 12 Cued ”tolerance” Conditioned “anticipatory” responses attenuate the drug effects and contribute to tolerance

14 13 A failure of tolerance A failure of tolerance should occur if the drug is administered in an environment that has not, in the past, been associated with the drug

15 14 Absence of a compensatory reponse One contributing factor in death from the so-called opiate overdose might be the absence of a conditioned compensatory pharmacological response

16 15 An animal model: The contribution of contextual stimuli to tolerance

17 16 Procedures Two environments: 1. The colony – where rats were individually housed. (Animal removed from the cage and put back.) 2. Different room with ”white noise” (injection 15 min. after transfer and kept for 2 hours).

18 17 Training (heroin injections) Experimental groups: One location: Increasing doses of heroin Trial 1: 1 mg/kg Trials 2-3:2 mg/kg Trials 4-7: 4 mg/kg Trials 8-15:8 mg/kg Other location: Dexterose Control group: Both locations: Dexterose

19 18 3 groups I.ST (similarly tested) II.DT (differently tested) III.Control (no drug history) Test (heroin - 15mg/kg)

20 19 Results:

21 20 Results:

22 21 Results (cont.) Both groups with pretest experience with sublethal doses of heroin were more likely to survive the higher dose than control animals Tolerance was highest when the potential lethal dose of heroin was administered in a setting that had preceded lower-dose heroin injection

23 22 Extrapolation Respondent conditioning contributes to tolerance: Typical pre-drug stimuli function as conditioned stimuli for responses that counteract the effects of the drug Respondent-conditioned tolerance may fail to occur when the drug is administered in an unusual setting Hence, some “overdose” deaths among heroin addicts may occur because the drug is administered in unusual settings

24 23 Atferdsterapi Systematisk desensitivisering Flooding Aversjonsterapi

25 24 Smaks-aversjon Taste aversion/Garcia-effekten Kontiguitet? Praktisk anvendelse

26 25 KreasjonismeSeleksjonisme 1. Arten tilpasser seg miljøet 2. Individet tilpasser seg miljøet Darwin: Overlevelses-Naturlig variasjon betingelsene selektererNaturlig seleksjon ”tilpasset atferd”Evolusjon Skinner: Forsterknings-Naturlig atferdsvariasjon betingelsene selektererDifferensiell forsterkning ”tilpasset atferd”Atferdsforandring

27 26 Utvikling av eksperiment-apparatur

28 27 Utvikling av eksperiment-apparatur

29 28 Utvikling av eksperiment-apparatur

30 29 Utvikling av eksperiment-apparatur

31 30 Læringskurve Thorndike -- Katt #12

32 31 Effekter av Forsterkning og Straff

33 32 CER Conditioned Emotional Response

34 33 Thorndike (1911) ’The Law of Effect’ Of several responses made to the same situation, those which are accompanied or closely followed by satisfaction to the animal will, other things being equal, be more firmly connected with the situation, so that, when it recurs, they will be more likely to recur; discomfort ! less likely to occur By a satisfying state of affairs is meant one which the animal does nothing to avoid, often doing such things as attain and preserve it. By a discomforting or annoying state of affairs is meant one which the animal commonly avoids and abandons.

35 34 Ulike atferdskonsekvenser

36 35 Lovaas Sosialt forsterket selvdestruktiv atferd

37 36 Forming (shaping)

38 37 Forming Eksempel (Haugton & Ayllon, 1965) Kasus: Ei femti-fire år gml. Institusjonalisert dame beskrevet som ”schizofren” og ”lat.” Mål: Å få henne til å utføre enkelt arbeid i avdelingen. Prosedyre: * Forming av Å BÆRE LANGKOSTEN * Intermitterende forsterkning, tokens Resultat: ”Tvangsmessig (compulsive) atferd.

39 38 Forming (Haugton & Ayllon, 1965) forts.

40 39 Intermitterende forsterkning FR (Fast Ratio)

41 40 Intermitterende forsterkning VR (Variabel Ratio)

42 41 Intermitterende forsterkning FI (Fast Intervall)

43 42 Ekstinksjon etter ulike forsterkningsskjema

44 43 Lært Hjelpeløshet Seligman

45 44 Lært Hjelpeløshet Seligman forts.

46 45 Lært Hjelpeløshet - et syndrom Abulia, anhedonia Vansker med å lære ny atferd Emosjonelle forstyrrelser Fysiologiske endringer (økt sykelighet og dødelighet) Mindre aggresjon Appetittløshet og mindre seksuell aktivitet

47 46 Lært Hjelpeløshet - prinsippet Ekstinksjon – manglende sammenheng (kontingens) mellom atferd og forsterkende konsekvenser. (Kfr. Seligmans kognitive forklaring) Forhindring og kur: Flukt-trening.


Laste ned ppt "1 Læring Per Holth 2 Oversikt 1. Respondent vs. operant 2. Respondent betinging: 2-ordens betinging sensorisk prebetinging blocking stimulus-substitusjon?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google