Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læring Per Holth.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læring Per Holth."— Utskrift av presentasjonen:

1 Læring Per Holth

2 Oversikt 1. Respondent vs. operant 2. Respondent betinging:
•2-ordens betinging •sensorisk prebetinging •blocking •stimulus-substitusjon? Eks: effekter av heroin •atferdsterapi: â systematisk desensitivisering ã flooding ä aversjonsterapi 3. Operant forsterkning og naturlig seleksjon 4. Thorndike – Skinner 5. Ekstinksjon 6. Differensiell forsterkning. •shaping •diskriminasjon, abstraksjon •betingede forsterkere 7. Forsterkningsskjema 8. Negativ forsterkning •flukt (escape) •unngåelse (avoidance) 9. Lært hjelpeløshet 10. Kognitive forklaringer

3 Respondent vs. operant Respondent Operant
Utløst Avgitt S  R R  S Refleksiv “Intensjonal” Nedarvet Forming av ny atferd Mål på refleksstyrke: Mål på operant styrke: terskel frekvens (R/t) latens magnitude

4 Respondent eller Operant: Eksempler

5 Skillet refleksiv/viljestyrt (respondent/operant)

6 Ubetingede reflekser: Eksempler

7 Sensorisk prebetinging og annen-ordens betinging

8 ’Overshadowing’ og ’Blocking’

9 Heroin “Overdose” Death:
Contribution of Drug-Associated Environmental Cues

10 “A failure of tolerance”
Many experienced drug users die after a dose that should not be fatal in view of their tolerance (e.g., Brecher, 1972).

11 A Conditioning Model NS UCS UCR CS (cue) CR

12 Cued ”tolerance” Conditioned “anticipatory” responses attenuate the drug effects and contribute to tolerance

13 A failure of tolerance A failure of tolerance should occur if the drug is administered in an environment that has not, in the past, been associated with the drug

14 Absence of a compensatory reponse
One contributing factor in death from the so-called opiate overdose might be the absence of a conditioned compensatory pharmacological response

15 The contribution of contextual stimuli to tolerance
An animal model: The contribution of contextual stimuli to tolerance

16 Procedures Two environments:
1. The colony – where rats were individually housed. (Animal removed from the cage and put back.) 2. Different room with ”white noise” (injection 15 min. after transfer and kept for 2 hours).

17 Training (heroin injections)
Experimental groups: One location: Increasing doses of heroin Trial 1: 1 mg/kg Trials 2-3: 2 mg/kg Trials 4-7: 4 mg/kg Trials 8-15: 8 mg/kg Other location: Dexterose Control group: Both locations: Dexterose

18 Test (heroin - 15mg/kg) 3 groups I. ST (similarly tested)
II. DT (differently tested) III. Control (no drug history)

19 Results:

20 Results:

21 Results (cont.) Both groups with pretest experience with sublethal doses of heroin were more likely to survive the higher dose than control animals Tolerance was highest when the potential lethal dose of heroin was administered in a setting that had preceded lower-dose heroin injection

22 Extrapolation Respondent conditioning contributes to tolerance: Typical pre-drug stimuli function as conditioned stimuli for responses that counteract the effects of the drug Respondent-conditioned tolerance may fail to occur when the drug is administered in an unusual setting Hence, some “overdose” deaths among heroin addicts may occur because the drug is administered in unusual settings

23 Atferdsterapi Systematisk desensitivisering Flooding Aversjonsterapi

24 Smaks-aversjon Taste aversion/Garcia-effekten Kontiguitet?
Praktisk anvendelse

25 Kreasjonisme Seleksjonisme
1. Arten tilpasser seg miljøet 2. Individet tilpasser seg miljøet Darwin: Overlevelses- Naturlig variasjon betingelsene selekterer Naturlig seleksjon ”tilpasset atferd” Evolusjon Skinner: Forsterknings- Naturlig atferdsvariasjon betingelsene selekterer Differensiell forsterkning ”tilpasset atferd” Atferdsforandring

26 Utvikling av eksperiment-apparatur

27 Utvikling av eksperiment-apparatur

28 Utvikling av eksperiment-apparatur

29 Utvikling av eksperiment-apparatur

30 Læringskurve Thorndike -- Katt #12

31 Effekter av Forsterkning og Straff

32 CER Conditioned Emotional Response

33 Thorndike (1911) ’The Law of Effect’
Of several responses made to the same situation, those which are accompanied or closely followed by satisfaction to the animal will, other things being equal, be more firmly connected with the situation, so that, when it recurs, they will be more likely to recur; discomfort ! less likely to occur By a satisfying state of affairs is meant one which the animal does nothing to avoid, often doing such things as attain and preserve it. By a discomforting or annoying state of affairs is meant one which the animal commonly avoids and abandons.

34 Ulike atferdskonsekvenser

35 Lovaas Sosialt forsterket selvdestruktiv atferd

36 Forming (shaping)

37 Forming Eksempel (Haugton & Ayllon, 1965)
Kasus: Ei femti-fire år gml. Institusjonalisert dame beskrevet som ”schizofren” og ”lat.” Mål: Å få henne til å utføre enkelt arbeid i avdelingen. Prosedyre: Forming av Å BÆRE LANGKOSTEN Intermitterende forsterkning, tokens Resultat: ”Tvangsmessig (compulsive) atferd.

38 Forming (Haugton & Ayllon, 1965) forts.

39 Intermitterende forsterkning FR (Fast Ratio)

40 Intermitterende forsterkning VR (Variabel Ratio)

41 Intermitterende forsterkning FI (Fast Intervall)

42 Ekstinksjon etter ulike forsterkningsskjema

43 Lært Hjelpeløshet Seligman

44 Lært Hjelpeløshet Seligman forts.

45 Lært Hjelpeløshet - et syndrom
Abulia, anhedonia Vansker med å lære ny atferd Emosjonelle forstyrrelser Fysiologiske endringer (økt sykelighet og dødelighet) Mindre aggresjon Appetittløshet og mindre seksuell aktivitet

46 Lært Hjelpeløshet - prinsippet
Ekstinksjon – manglende sammenheng (kontingens) mellom atferd og forsterkende konsekvenser. (Kfr. Seligmans kognitive forklaring) Forhindring og kur: Flukt-trening.


Laste ned ppt "Læring Per Holth."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google