Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Særprogrammet People Per Magnus Kommandantvold, EU-kontoret Sørlandet Kunnskapspark 21.03.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Særprogrammet People Per Magnus Kommandantvold, EU-kontoret Sørlandet Kunnskapspark 21.03.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Særprogrammet People Per Magnus Kommandantvold, EU-kontoret Sørlandet Kunnskapspark 21.03.2011

2

3 Marie Curie Actions for an Innovative Europe Fremmer forskermobilitet Styrker samarbeidet mellom næringsliv og akademia Gir ferdigheter som etterspørres i både offentlig og privat sektor  Retter seg mot forskere på alle steg i karrieren  Alle fagfelt inkludert  Internasjonal, interdisiplinær og intersektoral mobilitet  Dekker, i hovedsak, lønnskostnader for forskeren

4 Marie Curie Actions anno 2011  Ikke bare «stipender», i høy grad nettverkstiltak og også policy actions (Euraxess – Charter and Code, Pension funds, Researchers´Visa, Researchers´Night)  Alle som bedriver forskningsvirksomhet er potensielle «kunder»  Tiltak som styrker Europe 2020 (policy setting):  Innovation Union  New skills and jobs  Youth on the move

5 Marie Curie Actions anno 2011  Internasjonal: 120 nasjonaliteter har deltatt, vertsorganisasjoner i 67 land  Pr. 2010: 50 000 MCA-stipender siden starten i 1996  Høy kvalitet: alle de 100 fremste universitetene i Shanghai-rankingen deltar

6 Marie Curie Actions p.t. Initial training of researchers - Initial Training Networks (ITN) Life-long training and career development - Intra-European Fellowships (IEF) - Career Integration Grants (CIG) - Co-funding of regional/national/international programmes (COFUND) Industry-academia cooperation - Industry-Academia Pathways and Partnerships Scheme (IAPP) International dimension - International Outgoing and Incoming Fellowships (IOF / IIF) - Career Integration Grants (CIG) - International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) Specific actions - Researchers’ Night (NIGHT), other specific actions

7 Bedriften i en ITN:  Krav om næringslivsdeltakelse  Nettverk, med formål å utdanne «earlystage researchers». 6-12 partnere. 4 års prosjekter.  For bedriften:  Kan rekruttere, eller bidra til næringslivserfaring for en «PhD-student» (secondments) opp til tre år  Får nettverk i Europa, bedrifter  Tilgang til ny kunnskap Initial training of researchers - Initial Training Networks (ITN) Multipartner network

8 Bedriften i en ITN (forts):  Nærings-PhD i EU-setting. Komplementerer norsk ordning.  Èn bedrift og én akademisk partner i to forskjellige land (EU27+assoc.states).  Ansatt hos en av partene eller begge opp til tre år.  Forskeren må tilbringe mest tid hos bedriften. Initial training of researchers - Initial Training Networks (ITN) European Industrial Doctorates

9 Bedriften i en ITN (forts):  Én akademisk partner i EU27+assoc.states. Kan ha assosierte partnere for training-formål. Typisk «Doctoral schools»  Gjerne næringslivsdeltagelse som assoc. partner Initial training of researchers - Initial Training Networks (ITN) Innovative Doctoral Programmes

10 Life-long training and career development - Intra-European Fellowships (IEF) - Career Integration Grants (CIG) - Co-funding of regional/national/international programmes (COFUND)  IEF: Prosjekt med én vertsinstitusjon og én erfaren forsker (PhD eller >4år erfaring). Karriereutvikling for forskeren, avansert arbeidskraft med lønn dekket, nettverk og ny kunnskap for bedriften. 1-2 år.  CIG: 25.000 euro i året (x4) for å ansette erfaren forsker i fire år eller mer, gjerne fra utenfor Europa.  COFUND: for erfarne forskere, ikke næringslivsperspektiv.

11 Industry-academia cooperation - Industry-Academia Pathways and Partnerships Scheme (IAPP)  Partnerskap mellom offentlige/private forsknings- organisasjoner og bedrifter basert på et felles forskningsprosjekt.  Skal styrke kompetanseoverføringen på tvers av sektorene gjennom utveksling av personale.  Må bestå av minst en deltager fra næringslivet og en fra akademia i hvert sitt land.  Dekker alle fagområder.  Prosjektvarighet 3 – 4 år.  Dekker kostnader (100%) knyttet til medarbeiderutveksling, rekruttering av erfarne forskere utenfra nettverket og ulike nettverksaktiviteter (workshops, konferanser m.m.)

12 Industry–Academia Partnerships and Pathways (IAPP) 1.Foster co-operation between non-commercial research organisations & commercial enterprises based on joint research projects. 2.Stimulate long-term collaboration between sectors through secondment of researchers between the public & private research domains. 3.Diverse career possibilities & research experience for researchers, knowledge sharing/cultural exchange. Objectives

13 Industry–Academia Partnerships and Pathways (IAPP) Participants At least one non-commercial organisation At least one commercial enterprise Non-Commercial participants  Universities/research centres  Non-profit or charitable organisations  International European interest organisations  Joint Research Centre of European Commission  International organisations (WHO, UNESCO) Commercial participants  Commercial enterprises of ALL sizes (incl. SMEs, spin offs, start ups)  National organisations if commercial

14 Industry–Academia Partnerships and Pathways (IAPP) Participants At least one non-commercial organisation At least one commercial enterprises Minimum 1 from each sector from MS/AC Additional participants from anywhere in world 4 categories EU Member States (MS) Associated Countries (AC): Switzerland, Israel, Norway, Iceland, Liechtenstein, Turkey, Croatia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Serbia, Albania, Montenegro, Bosnia- Herzegovina and The Faroe Islands International Cooperation Partner Countries (ICPC): based on three categories according to income per capita (low-income, lower-middle-income, or upper-middle-income) Other Third Countries (OTC)

15 Industry–Academia Partnerships and Pathways (IAPP) Compulsory Secondment of staff Majority of support in IAPP Always inter-sector Normally 2-way with in-built return Up to 30% for secondments within 1 country Optional Recruitment of experienced researchers Not substitute for secondment Networking activities Workshops & Conferences: participants' own research staff & external researchers Main activities

16 Industry–Academia Partnerships and Pathways (IAPP) Activities & participants

17 Industry–Academia Partnerships and Pathways (IAPP) Eligible researchers Secondment Early-stage/Experienced researchers (2-24 months) Must be staff members for at least 12 months Reintegration into the home institution for at least 1 year Recruitment Experienced researchers from any country (12-24 months) Early-stage researchers (ESR) Research experience ≤ 4 years No PhD Experienced researchers 2 pay scales 4-10 years of research experience (ER) >10 years of research experience (MER)

18 Industry–Academia Partnerships and Pathways (IAPP) Nationality rules Secondment  No nationality restrictions Recruitment  Hosts in ICPC or OTC can only recruit MS or AC nationals  Researchers not residing / having main activity in country of the host > 12 months in last 3 years before recruitment

19 Industry–Academia Partnerships and Pathways (IAPP) Typical IAPP Activities Joint Research Project  Research of mutual interest to all partners  Milestones & deliverables  Secondments underpin co-operation between partners in different sectors  Possibility to recruit experienced researchers Networking Activities  Organisation of scientific/managerial network meetings  Invitation of external experts  Attendance at international conferences and workshops  Electronic networking (internet webpages, email, video conferencing)

20 Community contributions  Living allowance * :  € 38 000/19 000 per year (ESR: post-graduates) (only secondments)  € 58 500/29 250 per year (ER: 4-10 years)  € 87 500/43 750 per year (MER: > 10 years)  Mobility allowance * : € 700 or 1 000 per month  Research/training/networking costs : € 1 800 per researcher-month  Overheads :10% of direct costs  Management costs : max. 10% of total contribution  Small equipment expenses for SMEs : max. 10 % of the SME contribution Gross amounts (rates for 2011) *Correction Coefficients apply Fellows’ expenses Hosts’ expenses

21 IAPP: Number of proposals/funded projects 200720082009 Submitted103141358 Evaluated102141356 Selected415159 Budget (M Euro)38.54565 Success rate40 %36 %16.6 % Average project size 2009: 1,1 million €, normally 2-3 participants, max. 4-6 Budget for the 2011 call: 80 million € Call open: 20. July 2010 Deadline: 7 December 2010, 17:00 h Brussels time

22  IOF: Midler som en erfaren forsker/PhD kan søke for opphold på 1-2 år i et europeisk land eller tredjeland.  IIF: Rekruttér en god, erfaren forsker til din bedrift for 1-2 år fra et tredjeland International dimension - International Outgoing and Incoming Fellowships (IOF / IIF) - Career Integration Grants (CIG) - International Research Staff Exchange Scheme (IRSES)

23 Fasit: Her er Marie Curie-ordningene en norsk bedrift kan bruke: Initial training of researchers - Initial Training Networks (ITN) JA! Industry-academia cooperation - Industry-Academia Pathways and Partnerships Scheme (IAPP) Ja! International dimension - International Outgoing and Incoming Fellowships (IOF / IIF) JA? - Career Integration Grants (CIG) JA! - International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) Life-long training and career development - Intra-European Fellowships (IEF) JA! - Career Integration Grants (CIG) JA! - Co-funding of regional/national/international programmes (COFUND) Specific actions - Researchers’ Night (NIGHT), other specific actions

24

25 The Marie Curie Actions Profile of recruited researchers Post-graduates < 4 years Post-docs > 4 years Senior Post-docs > 10 years Applicants Individual fellowships Industry/Research Institutions Research funding bodies IEF IOF IIF CIG ITN COFUND IAPP

26 Hvem deltar? Sektordeltakelse i søknader Sektordeltakelse i innstilte prosjekter

27

28 Tilleggsstøtte for Marie Curie actions fra Forskningsrådet Toppfinansiering  Skal dekke mellomlegget mellom MCA-satser og tilsvarende nasjonale satser (tariff-lønn) for innkommende forskere  Enkel saksbehandling  Skal sikre attraktivitet (økonomisk)  http://www.forskningsradet.no/is http://www.forskningsradet.no/is Prosjektetableringsstøtte (PES)  For kostnader til prosjektetablering: NFR dekker opp til 50% innen gitte rammer av PES-ordningen.  http://www.forskningsradet.no/pes http://www.forskningsradet.no/pes

29 Fremtiden har allerede startet: WP 2012  European Industrial PhD  European Innovative Doctoral Programmes  Et alumni-nettverk Etter 2013?  Cofunding av early-stage researchers?  Forenkling? Alle MCA ESR, ER og Staff exchange Fremtiden for Marie Curie Actions

30 Kontaktpersoner og info: Marie Curie actions National Contact Point (NCP): Per Magnus Kommandantvold, EU-kontoret i NFR Telefon 2203 7459 / 922 47 635, E-post pmk@rcn.nopmk@rcn.no Terje Strand, Vitenskapsdivisjonen Telefon 2203 7120, E-post ters@rcn.noters@rcn.no Ta alltid kontakt før du søker Marie Curie, vi hjelper gjerne! For mer informasjon om “People”-programmet:  www.rcn.no/FP7people  http://cordis.europa.eu/fp7/mariecurieactions/home_en.html  http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/  http://ec.europa.eu/euraxess

31


Laste ned ppt "Særprogrammet People Per Magnus Kommandantvold, EU-kontoret Sørlandet Kunnskapspark 21.03.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google