Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PPT som ressurs i skolens utviklingsarbeid Nina Ludvigsen, OT/PPT-sjef i Hordaland 16.Februar 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PPT som ressurs i skolens utviklingsarbeid Nina Ludvigsen, OT/PPT-sjef i Hordaland 16.Februar 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 PPT som ressurs i skolens utviklingsarbeid Nina Ludvigsen, OT/PPT-sjef i Hordaland 16.Februar 2011

2 Opplæringslova § 5-6 Pedagogisk-psykologisk teneste ”Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørgje for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev det.”

3 Hva ville jeg ønsket om flere skoler skulle ha LP  LP øverst på skolens utviklingsplan  LP inn i skoleeiers vurdering av skolen og vurdering av PPT, og vurdering av hvordan disse samhandler  Se LP i forhold til sakkyndighetsarbeidet og tilvisning av enkeltsaker  LP-modellen inn i hele PPT-organisasjonen  PPT enda oftere inne

4 Kunnskapsministeren  PPT skal sammen med det øvrige lokale hjelpeapparatet og andre instanser bidra til helhet og sammenheng i tiltak overfor barn og elever som trenger ekstra tilrettelegging og hjelp  PPT skal sammen med skolen arbeide forebyggende  PPT skal sammen med skolen bidra til at det settes inn tiltak raskt når det avdekkes at elever trenger ekstra tilrettelegging og hjelp

5 Hvis PPT virkelig skal være en ressurs i skolens utviklingsarbeid  Legitimitet  Forankring  Forventning


Laste ned ppt "PPT som ressurs i skolens utviklingsarbeid Nina Ludvigsen, OT/PPT-sjef i Hordaland 16.Februar 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google