Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PPT som ressurs i skolens utviklingsarbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PPT som ressurs i skolens utviklingsarbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 PPT som ressurs i skolens utviklingsarbeid
Nina Ludvigsen, OT/PPT-sjef i Hordaland 16.Februar 2011

2 Opplæringslova § 5-6 Pedagogisk-psykologisk teneste
”Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørgje for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev det.”

3 Hva ville jeg ønsket om flere skoler skulle ha LP
LP øverst på skolens utviklingsplan LP inn i skoleeiers vurdering av skolen og vurdering av PPT, og vurdering av hvordan disse samhandler Se LP i forhold til sakkyndighetsarbeidet og tilvisning av enkeltsaker LP-modellen inn i hele PPT-organisasjonen PPT enda oftere inne

4 PPT skal sammen med skolen arbeide forebyggende
Kunnskapsministeren PPT skal sammen med det øvrige lokale hjelpeapparatet og andre instanser bidra til helhet og sammenheng i tiltak overfor barn og elever som trenger ekstra tilrettelegging og hjelp PPT skal sammen med skolen arbeide forebyggende PPT skal sammen med skolen bidra til at det settes inn tiltak raskt når det avdekkes at elever trenger ekstra tilrettelegging og hjelp

5 Hvis PPT virkelig skal være en ressurs i skolens utviklingsarbeid
Legitimitet Forankring Forventning


Laste ned ppt "PPT som ressurs i skolens utviklingsarbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google