Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetanseheving i industrien - Teknisk utdanning i Sunnhordland Lars Eide Adm. direktør Kværner Stord AS 6. mai 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetanseheving i industrien - Teknisk utdanning i Sunnhordland Lars Eide Adm. direktør Kværner Stord AS 6. mai 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetanseheving i industrien - Teknisk utdanning i Sunnhordland Lars Eide Adm. direktør Kværner Stord AS 6. mai 2013

2 © Kvaerner 2013 Edit date: Via “Presentation Information” in the “Kvaerner” menu or via Slide Master “View”/”Master”/”Slide Master” 2 Dette er Kværner Skreddarsydd for å gjennomføra store og kompliserte prosjekt EPC-selskap 3200 tilsette Til stade i 13 land Leverandør til olje- og gassindustrien i Noreg og utlandet

3 © Kvaerner 2013 Edit date: Via “Presentation Information” in the “Kvaerner” menu or via Slide Master “View”/”Master”/”Slide Master” 3 Kværner Stord AS Etablert i 1919 1500 tilsette Hovudleveransar:  Plattformdekk  Landanlegg  Fjerning av gamle plattformar

4 © Kvaerner 2013 Edit date: Via “Presentation Information” in the “Kvaerner” menu or via Slide Master “View”/”Master”/”Slide Master” Vestlandet senter for verdiskaping 4 Energiklynga (kjelde: BRB) HordalandNoreg Tilsette20 118167 464 Føretak1 42415 608 Omsetnad64 mrd1 355 mrd Den maritime klynga (kjelde: BRB) HordalandNoreg Tilsette16 07681 159 Føretak1 2947 876 Omsetnad64 mrd272 mrd Den marine klynga (kjelde: BRB) HordalandNoreg Tilsette5 49125 762 Føretak1 12213 016 Omsetnad31 mrd122 mrd

5 © Kvaerner 2013 Edit date: Via “Presentation Information” in the “Kvaerner” menu or via Slide Master “View”/”Master”/”Slide Master” Prognose på norsk sokkel: Investeringane held seg høge i åra som kjem 5

6 © Kvaerner 2013 Edit date: Via “Presentation Information” in the “Kvaerner” menu or via Slide Master “View”/”Master”/”Slide Master” Leverandørindustrien sin samla omsetnad Stor del eksport 6

7 © Kvaerner 2013 Edit date: Via “Presentation Information” in the “Kvaerner” menu or via Slide Master “View”/”Master”/”Slide Master” Kompetansenæring 7

8 © Kvaerner 2013 Edit date: Via “Presentation Information” in the “Kvaerner” menu or via Slide Master “View”/”Master”/”Slide Master” Initiativ frå fire lokale verksemder 8

9 © Kvaerner 2013 Edit date: Via “Presentation Information” in the “Kvaerner” menu or via Slide Master “View”/”Master”/”Slide Master” Bakgrunn for initiativet Stort behov for ingeniørar i Sunnhordlandsregionen 9

10 © Kvaerner 2013 Edit date: Via “Presentation Information” in the “Kvaerner” menu or via Slide Master “View”/”Master”/”Slide Master” 10 Visjon Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland FagopplæringTeknisk fagskuleHøgskuleHøgskule/universitet Tilbod på alle steg i det tekniske utdanningshierarkiet. Ansvar for det faglege innhaldet: Bergen Tekniske Fagskule (teknisk fagskule) Høgskulen i Bergen (HIB) og Høgskulen Stord Haugesund (HSH) (bachelorutdanning) HIB/HSH/++ (masterutdanning) Teknikar- utdanning starta 2011 Ingeniør- utdanning startar 2014 Sivilingeniør- utdanning Fagarbeidar -utdanning er etablert

11 © Kvaerner 2013 Edit date: Via “Presentation Information” in the “Kvaerner” menu or via Slide Master “View”/”Master”/”Slide Master” Planlagde tiltak Korleis setja saman eit relevant utdanningsløp? 11 FagopplæringTeknisk fagskuleIngeniørhøgskuleUniversitet Teknikar Ingeniør Bachelor Ingeniør Master Fagarbeidar -utdanning 4-årig (2+2) 2-årig Arbeid Mogleg å veksla mellom å vera i arbeid og under utdanning Mogleg å kombinera jobb og utdanning

12 © Kvaerner 2013 Edit date: Via “Presentation Information” in the “Kvaerner” menu or via Slide Master “View”/”Master”/”Slide Master” Rotasjonsordning 12 Tilrettelegging av skulegong og arbeid: Etablera rotasjonsordning Studentane vil veksla mellom ordinært arbeid (2 veker) og undervisning (1 veke). Ordinære arbeidsveker Undervisingsveker

13 © Kvaerner 2013 Edit date: Via “Presentation Information” in the “Kvaerner” menu or via Slide Master “View”/”Master”/”Slide Master” Finansiering 13 Tilrettelegging av skulegong og arbeid: Arbeid (66 %) Tilskot fagforeiningar/statens lånekasse Tilskot verksemd (14%) Reduksjon i lønn? Sikra 80 % av ordinær lønn Studentens bidrag er 20 %

14 © Kvaerner 2013 Edit date: Via “Presentation Information” in the “Kvaerner” menu or via Slide Master “View”/”Master”/”Slide Master” Kva bidreg verksemdene med? 14 Lærarkrefter i linefag vert rekruttert frå verksemdene Praktiske oppgåver frå industrien, vitjingar, undervisningslokale Direkte tilskot til den einskilde studenten (14 % av brutto løn)

15 © Kvaerner 2013 Edit date: Via “Presentation Information” in the “Kvaerner” menu or via Slide Master “View”/”Master”/”Slide Master” Finansiering og deltaking 15 For kullet 2011-2013 er finansieringa eit spleiselag mellom verksemdene og fylket (Samarbeidsrådet for Sunnhordland deltek med ein mindre del)  Deltakarar frå dei fire verksemdene som tok initiativet til utdanningane For kullet 2012 – 2014 er tilbodet fullfinansierast av Hordaland Fylkeskommune  Deltakarar frå eit langt breiare utval av verksemder i regionen For kulla framover ønskjer me same finansiering  Deltakarar frå eit breitt utval av verksemder i regionen

16 © Kvaerner 2013 Edit date: Via “Presentation Information” in the “Kvaerner” menu or via Slide Master “View”/”Master”/”Slide Master” Status 16 Type utdanningStatusForm FagopplæringPå plassTradisjonell form Teknisk fagskulePå plassStordmodellen Høgskule (bachelor) ingeniørfag Oppstart haust 2014Stordmodellen Høgskule (master) ingeniørfag Oppstart usikkerIkkje fastlagt FagopplæringTeknisk fagskuleIngeniørhøgskuleUniversitet Teknikar Ingeniør Bachelor Ingeniør Master Fagarbeidar -utdanning

17 © Kvaerner 2013 Edit date: Via “Presentation Information” in the “Kvaerner” menu or via Slide Master “View”/”Master”/”Slide Master” Takk for meg! 17

18 © Kvaerner 2013 Edit date: Via “Presentation Information” in the “Kvaerner” menu or via Slide Master “View”/”Master”/”Slide Master” Copyright Copyright of all published material including photographs, drawings and images in this document remains vested in Kvaerner and third party contributors as appropriate. Accordingly, neither the whole nor any part of this document shall be reproduced in any form nor used in any manner without express prior permission and applicable acknowledgements. No trademark, copyright or other notice shall be altered or removed from any reproduction. Disclaimer This Presentation includes and is based, inter alia, on forward-looking information and statements that are subject to risks and uncertainties that could cause actual results to differ. These statements and this Presentation are based on current expectations, estimates and projections about global economic conditions, the economic conditions of the regions and industries that are major markets for Kværner ASA and Kværner ASA’s (including subsidiaries and affiliates) lines of business. These expectations, estimates and projections are generally identifiable by statements containing words such as “expects”, “believes”, “estimates” or similar expressions. Important factors that could cause actual results to differ materially from those expectations include, among others, economic and market conditions in the geographic areas and industries that are or will be major markets for Kvaerner’s businesses, oil prices, market acceptance of new products and services, changes in governmental regulations, interest rates, fluctuations in currency exchange rates and such other factors as may be discussed from time to time in the Presentation. Although Kværner ASA believes that its expectations and the Presentation are based upon reasonable assumptions, it can give no assurance that those expectations will be achieved or that the actual results will be as set out in the Presentation. Kværner ASA is making no representation or warranty, expressed or implied, as to the accuracy, reliability or completeness of the Presentation, and neither Kværner ASA nor any of its directors, officers or employees will have any liability to you or any other persons resulting from your use. Copyright and disclaimer Copyright Copyright of all published material including photographs, drawings and images in this document remains vested in Kvaerner and third party contributors as appropriate. Accordingly, neither the whole nor any part of this document shall be reproduced in any form nor used in any manner without express prior permission and applicable acknowledgements. No trademark, copyright or other notice shall be altered or removed from any reproduction. Disclaimer This Presentation includes and is based, inter alia, on forward-looking information and statements that are subject to risks and uncertainties that could cause actual results to differ. These statements and this Presentation are based on current expectations, estimates and projections about global economic conditions, the economic conditions of the regions and industries that are major markets for Kværner ASA and Kværner ASA’s (including subsidiaries and affiliates) lines of business. These expectations, estimates and projections are generally identifiable by statements containing words such as “expects”, “believes”, “estimates” or similar expressions. Important factors that could cause actual results to differ materially from those expectations include, among others, economic and market conditions in the geographic areas and industries that are or will be major markets for Kvaerner’s businesses, oil prices, market acceptance of new products and services, changes in governmental regulations, interest rates, fluctuations in currency exchange rates and such other factors as may be discussed from time to time in the Presentation. Although Kværner ASA believes that its expectations and the Presentation are based upon reasonable assumptions, it can give no assurance that those expectations will be achieved or that the actual results will be as set out in the Presentation. Kværner ASA is making no representation or warranty, expressed or implied, as to the accuracy, reliability or completeness of the Presentation, and neither Kværner ASA nor any of its directors, officers or employees will have any liability to you or any other persons resulting from your use. Copyright and disclaimer 18


Laste ned ppt "Kompetanseheving i industrien - Teknisk utdanning i Sunnhordland Lars Eide Adm. direktør Kværner Stord AS 6. mai 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google