Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nettverk i nettverkssamfunnet Arne Krokan, murer ++

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nettverk i nettverkssamfunnet Arne Krokan, murer ++"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nettverk i nettverkssamfunnet Arne Krokan, murer ++

2

3 Nettverk – nye realiteter Håndverkere har nettverk 60-80% av dem som skifter jobb, skaffer seg ny jobb via nettverkene Hemmelige nettverk Gutteklubben GREI Åpne nettverk Forretningsnettverk –Personlige nettverk / organisasjonnettverk

4 Virtuell sekretær for The Resource Group i NY, Saadia Musa er 7500 miles unna (og 7,5 timer tidsforskjell), men svarer på telefonen, åpner dørene og bestiller lunch. Virtuelle nettverk når stadig nye områder.

5 Hva er et nettverk? Et mønster av relativt varige, uformelle, selvbærende sosiale kontakter. (Bø 1993, s.31). Barnes fikk ideen til metaforen nettverk på Bømlo!

6 Nettverk består av noder og lenker eller relasjoner Det interessante er ofte å studere relasjonene - Svake og sterke bånd - Intime, effektive og utvidede sone - Sektornettverk (bosted, jobb, hobby..)

7 Networks have extraordinary advantages as organizing tools because of their inherent flexibility and adaptability, critical features in order to survive and prosper in a fast changing environment. Manuel Castells i The Internet Galaxy:

8 This is why networks are proliferating in all domains of the economy and society, outcompeting and outperforming vertically organized corporations and centralized bureaucracies.

9 Nettverk er en metafor Verdinettverk Verdiverksted Verdikjede Individer i sosiale nettverk og organisasjoner i nettverk Industrielle clustre Virtuelle organisasjoner

10 Valg av organisasjonsform Avhenger av hvilken oppgave som skal løses Avhenger av hvor stabile omgivelser organisasjonen har Avhenger av tilgjengelig teknologi for å håndtere arbeidsdeling og koordinering

11 Det handler ikke bare om en annen design

12 Kommunikasjon var dyrt Koordineringsmekanismene er –Møter, papir, telefon Siling av informasjon i organisasjonen nødvendig for å holde koordineringskostnadene nede Favoriserer organisasjoner med få koblinger Filosofi: –lederne vet best, -har nødvendig kompetanse –Arbeiderne er dumme og upålitelige

13 Hierarkiske organisasjoner

14 Internett endrer alt dette Kommunikasjon blir billig Nye, billige teknologier emulerer gamle og dyre teknologier (eks IP-telefon) Integrert tekst, lyd og bilde i samme medium The network is the message (Castells)

15 Overgang til digitale tjenester

16 The E-transformation Digital Service provider Physical products Physical actors Digital actors Digital proces Physical proces

17 Nettverksmodeller popper opp overalt Organisasjoner Mellom personer Medieteknologi (OAN og OMN) Som tekst- og bildegenre Som leksikon Som ord i dagligtalen –-alle er opptatt av nettverk og nettverking »Spiller du golf ?

18 Utfordringen blir å forstå instruksjonsboken for det nye samfunnet

19 Digitale produkters egenskaper Høye utviklingskostnader Sunc cost Lave distribusjonskostnader (går mot 0) Perfekte ”kopier” (eksemplarer) Enkel formatendring (eks musikk –mp3) Lave transaksjonskostnader Koordineringskostnader synker Increasing returns Nettverkseffekter Commoditysyndromet Mye av dette er forskjellig fra tradisjonelle industriprodukter -eks bøker, video, CDer mm

20 Teknologi og økonomi Increasing returns Metcalfs lov Informasjonsprodukter som kollektive- og nettverksgoder Transaksjonskostnader Commoditysyndromet

21 Increasing returns Diminishing returns Gjennomsnittskostnader Antall prod enheter Gjennomsnittskostnader Antall prod enheter Skaper selvforsterkende vekst!

22 Verdi av fysiske ting vs nettverk 10 telefoner + 1 telefon = 11 telefoner Utgifter og inntekter pr telefon stiger med 10% 10 ab i telenettverket + 1 ab = 11 ab i nettverket Utgifter stiger IKKE, inntekter stiger med MER enn 10% Nytte = ½ n (n-1) Metcalfs lov

23 Nettverkseffekter forutsetter Alle-til-alle-forbindelser Kringkastingsmodellen gir ingen nettverkseffekter!

24 Reduserte transaksjonskostnader Søkekostnader Informasjonskostnader Forhandlingskostnader Beslutningskostnader Undersøkelseskostnader Straffekostnader Internett Coordineringskostnader Relasjonskostnader

25 Kommodifisering Kommodifisering innebærer at stadig flere produkter blir standardvarer –global konkurranse på digitale produkter –vanskelig å holde teknologisk forsprang –prisene presses mot produksjonskost/grensekostnad, dvs. lavere marginer – gratis? –makt og fortjeneste flyttes fra produksjon til planlegging, produktutvikling, markedsføring, salg og fremfor alt: design, integrasjon, koordinering og relasjonshåndtering

26 Ikke bare organisasjonen, men også samfunnet endrer rammevilkårene Ny globalitet Økt kompleksitet og turbulens Stabile relasjoner gjennom nettverk er lønnsomt i det lange løp Manuel Castells sier: –Nettverket ER organisasjonen. Dette fordrer at vi også trenger ny kompetanse for å lykkes i det digitale nettsamfunnet

27 Versjon 2.0

28

29 Utfordringer videre Hvem ”eier” produkter og tjenester som utvikles i nettverk (kollektive eller nettverksgoder)? Hvordan styre utviklingen? Hvordan få etablerte sjefer til å avgi makt? ?????????????

30 Om det virtuelle og det reelle -og hvordan en ny type organisasjon vokser fram. Virtuelle organisasjoner Såkalte virtuelle organisasjoner Arne Krokan Inf 2450 2004

31 BAKGRUNN

32

33 Organisasjonskonsekvenser Nye organisasjonsformer –Virtuelle –imaginære Konsekvenser for eksisterende organisasjoner

34 Informasjonsteknologi Data- behandling Beregninger Kontroll System- koordinering Kommunikasjon Samarbeid Individuell teknologi Organisasjonsteknologi Business impact Organisasjonsformer Arbeidsmåter Eksterne og interne grensesnitt

35 Økt kompleksitet Mindre kontroll

36 Samarbeidsteknologi Arbeidsoppgaver –Prosjektutvikling –Kreative prosesser –Løpende koordinering –Kunnskapsdeling –funksjonsdeling Samlokalisert – distribuert Synkront - asynkront

37 eSamfunnet Endrer forretningsprosesser og strategier Skaper nye organisasjonstyper og utfordr. Utfordrer nasjonale/internasjonale reg. Utfordrer skillet mellom offentlig/privat Endrer mennesker – ”n-generation” Effekter?

38 Det nye i nettsamfunnet : utvikling og håndtering av relasjoner Intelligent individuell kommunikasjon –”Collaborative filtering” (Amazon-TV ?) Communities Fra modellering av tjenester til modellering av kundeatferd –Rolle, situasjon, sted MODUS Rammene er nettverkslogikk –Økonomisk, organisatorisk, strategisk

39 Hva er det virtuelle? Konstruert eller dyrket? Tilstede eller ikke tilstede? Virkelig eller ikke? Hallusinasjon? Forskjellig fra annen mediert ”virkelighet”?

40 Det virtuelle er virkelig To tilstander av virkelighet –Virtuell og aktuell Virkelig AktuellVirtuell ”I`ve got it!”You`ll get it” Stjålet fra Pierre Levy

41 Det virtuelles natur Deterritorialisert Delokalisert Desynkronisert Åpent

42 Virtuell organisasjon Aktuelle –Fysisk koordinering –Hver ansatt en fysisk posisjon/lokasjon –Schedule som koordinator Virtuelle –IP-koordinering –Kontorløse ”kontor” –Løsrevet fra her og nå –Asynkron koordinering ”The virtualization of the corporation consist primarily in transforming the spatiotemporal coordinates of work into a continously renewed problem rather than a stable solution”

43 De nye organisasjonene Virtuelle Imaginære (Bo Hedberg)

44 Nettverksstruktur

45 STARTET MED GANT U.S. - GANT PYRAMID SPORTS- WEAR (8 ANS.) PRODUKSJON SELVSTENDIGE BUTIKKER GANT-BUTIKKER FOTO- MODELLER MOTEFOTO KATALOGER DESIGN GRUPPE VARE- MERKE Stjålet fra Bo Hedberg

46 KUNDER LEV.SYSTEM KUNDE KOMM. KUNDE- BASE PARTNERBEDRIFTEN IMAGI- NATØR KJERNE- KOMPE TANSE LEDELSE “RESOURCING” BETALINGSSYSTEM DET IMAGINÆRA SYSTEMET Stjålet fra Bo Hedberg

47 POSTORDER, VARUHUS MARKNADS KOMMUNI KATION FABR. FÖRS. BENSIN Ikeas kund bas (Family mm.) PARTNERS IKEA KÄRN KOMPE- TENS “RESOURCING” IKEAKORT, LÅN M.M. IKEA SOM IMAGINÄR ORGANISATION Stjålet fra Bo Hedberg

48 Virksomhetens tre bedrifter* Infrastruktur- Bedriften Kundrelations- Bedriften Produktut- viklings- bedriften Stjålet fra Hagel & Singer: ”Unbundling the Corporation”, HBR March-April 1999

49 Infrastruktur- bedriften Kundrelations- bedriften Virksomhetens tre bedrifter Stjålet fra Hagel & Singer: ”Unbundling the Corporation”, HBR March-April 1999 Produktut- viklings- bedriften

50 Bedriften som fire bedrifter. Infrastruktur- bedriften Kundrelations bedriften Produktut- viklings- bedriften Kunnskaps- ledelse Ledelse Stjålet fra Bo Hedberg

51 En organisasjon er ikke EN organisasjon i henhold til nettverkslogikken. Organisasjonens ulike deler må betraktes ut fra ulike typer logikk.

52 Bedriftenes ulike logikker Stjålet fra Bo Hedberg

53 Nettverk i skolen Nettverksorganisasjoner utfordrer tradisjonelle organisasjonsgrenser –Klasse, skole, faggruppe, fylke, land Hvordan utnytte de beste ressursene til rask kunnskapsendring? Hvordan honorere innsats for nettverket? –Hvorfor skriver folk for Wikipedia?


Laste ned ppt "Nettverk i nettverkssamfunnet Arne Krokan, murer ++"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google