Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon til vg1 Valg for neste skoleår.  Alle må søke om inntak til Vg2 www.vigo.no  Inntakskontoret foretar inntaket  Søknadsfrist 1. mars  Svar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon til vg1 Valg for neste skoleår.  Alle må søke om inntak til Vg2 www.vigo.no  Inntakskontoret foretar inntaket  Søknadsfrist 1. mars  Svar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon til vg1 Valg for neste skoleår

2  Alle må søke om inntak til Vg2 www.vigo.no  Inntakskontoret foretar inntaket  Søknadsfrist 1. mars  Svar på inntak ca. 15. juli (1 ukes svarfrist)  Mulighet for forhåndssvar (www.vigo.no) SØKNING TIL VG2

3

4

5

6 Søker logger på med pinkode fra mobil eller kodekort

7 VEIEN VIDERE Ren studiespesialisering Studiespesialisering m/formgivning FormgivningRealfag IKT-servicefag/ laboratoriefag Språk samfunnsfag og økonomi Formgivning Realfag Språk samfunnsfag og økonomi 2 år læretid/ påbygg til generell studiekompetanse Studiekompetanse Yrkeskompetanse Nytt vg1

8 Fullført og bestått 3 år på program for studiespesialisering  Fullført: 2523/2943 klokketimer (Gjennomsnitt 30/35 timer à 45 min per uke)  Bestått: Karakter 2 eller bedre i alle fag STUDIEKOMPETANSE

9  Bestått videregående opplæring som gir studiekompetanse innenfor normal tid.  Fordel ved innsøking til videre studier t.o.m det året man fyller 21 år. FØRSTEGANGSVITNEMÅL

10  FELLESFAG Obligatoriske  PROGRAMFAG Velges etter interesse FAGVALG

11 Vg2  Fellesfag Matematikk Fremmedspråk Kroppsøving Norsk Historie  Programfag fra valgt programområde 3 fag á 140 timer Velges individuelt Ren studiespesialisering Vg3  Fellesfag Kroppsøving Norsk Historie Religion og etikk Fremmedspråk  Programfag fra valgt programområde 3 fag á 140 timer (2 for elever med fremmedspråk) Velges individuelt Vg1  Fellesfag Engelsk Geografi Naturfag Samfunnsfag Matematikk Fremmedspråk Kroppsøving Norsk

12 Vg2  Fellesfag Matematikk Fremmedspråk Geografi Samfunnsfag Historie Kroppsøving Norsk  Felles programfag Visuelle kunstfag 2 Design og arkitektur 2  Valgfrie programfag Ett fag velges individuelt Studiespesialisering m/formgivning Vg3  Fellesfag Historie Kroppsøving Norsk Religion og etikk  Felles programfag Visuelle kunstfag 3 Design og arkitektur 3  Valgfrie programfag To fag velges individuelt (ett, dersom fremmedspråk) Vg1  Fellesfag Engelsk Naturfag Matematikk Fremmedspråk Kroppsøving Norsk  Felles programfag Visuelle kunstfag 1 Design og arkitektur 1

13 Språk, samfunnsfag og økonomi  Engelsk Internasjonal engelsk  Historie og filosofi  Kommunikasjon og kultur  Politikk, individ,samfunn Sosiologi og sosialantropologi  Næringslivsøkonomi økonomistyring  Samfunnsøkonomi  Markedsføring og ledelse *  Entreprenørskap og bedriftsutvikling *  Rettslære  Medie- og informasjonskunnskap *  Psykologi * Kan velges som linje Valgfrie programfag

14 RealfagØvrige fag Ikke fordypningsfag  Trykk og foto  Toppidrett (Må avtales med utdanningsleder)  Breddeidrett Valgfrie programfag form  Matematikk  R1/S1  X  Kjemi  Fysikk  Biologi  Informasjons- teknologi  Teknologi og forskningslære

15  3 programfag  Minimum 2 av programfagene må være fra samme programområde og må leses over 2 år (fordypningsfag).  Hvis et av programfagene er matematikk R1 eller S1, må det velges et 4. programfag som erstatning for matematikk fellesfag Regler for fagvalg

16  Velger 2 programfag som leses over 2 år  Dersom timeplanteknisk mulig, får du undervisning i geografi og samfunnsfag i stedet for programfag nr. 3  Hvis man leser samfunnsfag og geografi på egenhånd, kan man velge 3 programfag fra ren studiespesialisering Overgang fra formgivning til realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi

17 Matematikk R2 og Fysikk 2 Andre programfag innenfor område realfag med omfang 140 timer :  ½ poeng for hvert fag Tilleggspoeng realfag  1 poeng for hvert fag

18 Fremmedspråk nivå III Øvrige programfag innen fremmedspråk med omfang 140 timer: Tilleggspoeng fremmedspråk Gjelder ikke engelsk  ½ poeng for hvert fag  1 poeng for hvert fag

19 / = eller Spesielle opptakskrav Medisin, odontologi, ernæring og farmasi Matematikk R1/(S1+S2) og Fysikk1 og Kjemi 1+2 Bioingeniørutdanning og reseptar Matematikk R1/(S1+S2) og Fysikk1/Biologi1/Kjemi1 OrtopediingeniørutdanningMatematikk R1 + R2 og Fysikk 1 TannteknikerutdanningMatematikk R1/(S1+S2)/Fysikk 1/Kjemi 1 VeterinærmedisinMatematikk R1/(S1+S2) og Kjemi 1+2 InformatikkutdanningMatematikk R1/(S1+S2) Integrerte masterstudier i informatikk UiO Nano- og mikroelektronikk, Avbilding, Robotikk, Simulering og visualisering Matematikk R1 + R2 og Fysikk 1 Realfag, natur- og miljøfagMatematikk R1/(S1+S2) + høyeste nivå innen fagområde

20 Arkitektutdanning ved NTNUMatematikk R1 + R2 og Fysikk 1 Arkitektutdanning ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Bergen arkitektskole Søkeren må bestå opptaksprøve etter nærmere regler fastsatt av institusjonen. Integrert masterstudium i teknologiske fag Matematikk R1 + R2 og Fysikk 1 3-årig ingeniørutdanningMatematikk R1 + R2 og Fysikk 1 Integrert masterstudium i økonomisk-administrative fag og samfunnsøkonomi Matematikk R1/(S1+S2) Grunnskolelærerutdanning og 5-årig integrertlærerutdanning Minimum 35 skolepoeng og minimum snittkarakteren 3 i norsk og 3 matematikk Faglærerutdanning i formgiving, kunst og håndverksfag Søkeren må dokumentere kunnskaper og ferdigheter i formgivingsfag eller kunstfag etter nærmere regler fastsatt av institusjonen Oversetting og interkulturell kommunikasjon Universitetet i Agder Høyeste nivå i aktuelt språk Spesielle opptakskrav

21 www.blokkvalg.no Alle vil motta brukernavn og passord på e- post Hvis ikke send e-post til utdanningsleder snarest: ingrid.lovseth@hedmark.orgingrid.lovseth@hedmark.org ELEKTRONISK VALG

22 Flere fag her enn i endelig valg Velg de fag du vil ha Fag med få «søkere» fjernes i det endelige fagvalg FØRSTE VALGRUNDE

23 Fagene er lagt i blokker Blokkene undervises på ulikt tidspunkt Velg ett fag i hver blokk ENDELIG FAGVALG 23

24  1. februarFagorientering 2. og 3. økt  3. februarFrist for valg i første valgrunde  29. februar Frist for det endelige fagvalg  1. marsSøknadsfrist for innsøking til Vg2  Medio juli Husk å svare på tilbud! VIKTIGE DATOER


Laste ned ppt "Informasjon til vg1 Valg for neste skoleår.  Alle må søke om inntak til Vg2 www.vigo.no  Inntakskontoret foretar inntaket  Søknadsfrist 1. mars  Svar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google