Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

V ELKOMMEN TIL B ERG V IDEREGÅENDE SKOLE Orienteringsmøte for foresatte Studiespesialisering Vg130.08.12.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "V ELKOMMEN TIL B ERG V IDEREGÅENDE SKOLE Orienteringsmøte for foresatte Studiespesialisering Vg130.08.12."— Utskrift av presentasjonen:

1 V ELKOMMEN TIL B ERG V IDEREGÅENDE SKOLE Orienteringsmøte for foresatte Studiespesialisering Vg130.08.12

2 H VEM Rektor Per Erik Skjelbred Trinnsansvarlig Elisabeth Søvik Rådgiver Birgit Woldbæk Kontaktlærere 1STA Marthe Vanvik 1STB Vera Rundmo 1STC Nina Foss Lilleng 1STD Gunvor Berge 1STE Lars Nersveen

3 S KOLESTART Første skoleuken på ny skole Bli kjent Bli trygg Bli sett Komme i gang - normalisere skoledagen etter ferien

4 S KOLESTART Elevene delt i klasser 158 elever på 5 klasser (150 elevplasser) 3 klasser Berg classic vanlig studiespesialisering Realtek – klassen prosjekter – realfag videre Internasjonal klasse IB neste skoleår?

5 S KOLESTART Velkomstsamtaler med kontaktlærer Kartleggingsprøver regning lesing engelsk – resultatoppfølging av faglærer, rådgiver og ledelsen

6 S KOLEDAGEN PÅ B ERG MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag 08.00- 09.35 1. Studietid 09.45- 11.20 2. Midttime 11.50- 13.25 Infotime Elevtid 3.3 13.35- 15.10 Elevtid4. Oppdaterte timeplaner tilgjengelig på Fronter

7 S ATSNINGSOMRÅDER Tilpasset opplæring Individuell tilrettelegging Vurdering for læring Utfordringer Redusere fravær og forsentkomminger Ro og orden

8 M ÅLET Generell studiekompetanse Eller for noen IB - diploma

9 F AG PÅ STUDIESPESIALISERING V G 1 FagTimerStandpunkt Engelsk5Ja Naturfag5Ja Geografi2Ja Samfunnsfag3Ja Norsk4Nei (Vg3) Kroppsøving2Nei (Vg3) Matematikk 1T/1P5Ja Fremmedspråk4Nei (Vg2/Vg3)

10 NB! F REMMEDSPRÅK Elever med fremmedspråk fra ungdomskolen kan velge samme fremmedspråk (nivå II) eller et nytt fremmedspråk (nivå I) – ferdig Vg2 Elever med fordypning i engelsk eller norsk MÅ velge fremmedspråk nivå I+II i 3 år Alternativ til fremmedspråk: Privatisteksamen i morsmål (uten opplæring)

11 F REMMEDSPRÅK Tilbud på Berg: Spansk nivå II Tysk nivå II Fransk nivå II Spansk nivå I / I +II I tillegg på kveldstid Tirsdag / torsdag 16.00-18.00 Koreansk (Berg) Japansk (OHG) Russisk (Oslo katedralskole) Italiensk (Foss) Kinesisk (Elvebakken)

12 U TVEKSLING Tradisjon med utveksling i Vg2 Berlin – Tyskland Angers – Frankrike Dessverre for få elever som ønsket utveksling i år på Vg 2 – ikke dette skoleåret Planlegger for neste skoleår

13 M ORSMÅL Melder seg opp på skolen innen 14.september Underskrift fra foresatte høsten 2012: siste mulighet for å avlegge eksamen afrikaans,akan (twi), bengali, bulgarsk, hindi, indonesisk, islandsk, khmer, kinyarwanda, kroatisk,kurdisk (kurmandji), kurdisk (kurmandji-badini), litauisk, luganda, nepali, nygresk, rumensk, serbisk, singalesisk, swahili, thai, ungarsk, wollof, yoruba og zulu.

14 S ÆRSKILT NORSKOPPLÆRING For elever som ikke har norsk eller samisk som morsmål Grunnlag kartleggingsprøven i lesing Videre undersøkelser av behov Tilbud om særskilt norskopplæring Takk ja! … til tilbudet

15 M ATEMATIKK Elevene har valgt mellom 1T eller 1P matematikk Kartleggingsprøvene gir et godt grunnlag for anbefalinger fra faglærer Mange har valgt 1T !!

16 F ORELDRE /F ORESATTE Tilbud om samtale med kontaktlærer etter halvårsvurderingen i januar (for elever under 18 år) Ta kontakt ved behov Informasjon via www.berg.vgs.nowww.berg.vgs.no ”Nøkkelen til Berg” Tilgang til Fronter for foresatte Timeplaner Karakterer (halvårsvurdering/standpunkt) Informasjon Fravær

17 F ORSKRIFTER V URDERING Stort fravær kan, uansett grunn, føre til at læreren mangler karaktergrunnlag Skolen skal legge til rette også ved stort fravær, spesielt når det er dokumentert fravær, for å få karaktergrunnlag Eleven har plikt til å delta aktivt i opplæring og vurdering Stort fravær (udokumentert) kan også føre til nedsatt ordenskarakter

18 R EGLEMENTET Oppføre seg ordentlig (ro, orden og høflig) Røykfri skole Fravær: Bare sykdom og andre tvingende grunner Meldingsbok – skal dokumenteres av foresatte Varsel om planlagt fravær – levere eget skjema i godt tid (på Fronter/hjemmeside) Fraværet blir dokumentert, eller anbefales ikke

19 T ILRETTELEGGING R- TEAM Ressursteam gjør vedtak om tilrettelegging etter søknad med dokumentasjon Elevenes egenmeldingskjema leveres kontaktlærer med dokumentasjon Tilrettelegging for elever med ulike behov Spesialundervisning Tilrettelegging for prøver og eksamen Fritak for vurdering i sidemål Fritak for vurdering i kroppsøving Faglig tilrettlegging Fysisk tilrettlegging

20 E N DAG BORTE FRA B ERG - ER EN BORTKASTET DAG

21 M ØTE MED KONTAKTLÆRER Klasse 1STAMarthe VanvikC21 (grønn) 1STBVera RundmoC22 (grønn) 1STCNina Foss LillengB11 (blå) 1STDGunvor BergeB16 (blå) 1STELars NersveenC23 (grønn) Lister over klassene henger i gangen under oss og ved hovedinngangen. Rektor og trinnansvarlig tilgjengelig etter møter på personalrommet Neste foreldremøte – fagvalg for Vg2 12.november


Laste ned ppt "V ELKOMMEN TIL B ERG V IDEREGÅENDE SKOLE Orienteringsmøte for foresatte Studiespesialisering Vg130.08.12."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google