Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til informasjonsmøte om fagvalg for Vg1 Studiespesialisering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til informasjonsmøte om fagvalg for Vg1 Studiespesialisering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til informasjonsmøte om fagvalg for Vg1 Studiespesialisering
12. februar 2013 kl 19.00 Steinkjer videregående skole

2 Studieforberedende avdeling
Odd Kristian Bendiksen, Tore Mølnvik, Liv Karin Olsen Flak og Pål Wærum er avdelingsledere med ansvar for studieforberedende program (Studiespesialisering, Idrettsfag, Vg3 påbygging) Frank Brevik, yrkes- og utdanningsveileder Fagkoordinatorer Engelsk: Håkon Kuntze Fremmedspråk: Toril Engeset Norsk og samfunnsfag: Mads Braarud Realfag: Hans Foosnæs Formgivingsfag, design og håndverk: Paul Torgeir Bjorøy Idrettsfag og kroppsøving: Henrik Sandstad

3 Fagvalg på Vg1 Studiespesialisering
Matematikk Vg1P (praktisk rettet) Matematikk Vg1T (teoretisk rettet) Fremmedspråk; tysk, fransk eller spansk Steinkjer videregående skole

4 På Vg1 skal elevene velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3.
Steinkjer videregående skole

5 Vårt mål er at elevene får
studiekompetanse, som er inngangsbillett til høgskoler og universiteter. Det betyr at elevene skal være studieforberedt. et så bredt fagtilbud som mulig innenfor rammene. Men: Ikke alle kan få de programfagene en kanskje helst vil ha. Skolen legger rammer for hvordan fag kan kombineres. Vårt samfunnsmandat er bl.a. å gi elevene studiekompetanse, som er inngangsbillett til høgskoler og universiteter i hele verden. I tillegg ønsker vi selvsagt å gi elevene god opplæring mens de er hos oss. Vi skal gi opplæringa et innhold som fremmer dannelse og lyst til å lære. Viktige verdier: demokrati, likestilling og vitenskapelig tankemåte. Det å få god utbytte av skolegangen stiller også krav til eleven; tilstedeværelse, innsats, engasjement, utholdenhet, arbeide jevnt og trutt.

6 Programområder på studiespesialisering ved Svgs
Språk, samfunnsfag, økonomi Realfag Elevene har etter Vg1, rett til inntak til ett av programområdene på Vg2 uavhengig av hvilke av de nevnte timeomfang de har hatt på Vg1. Steinkjer videregående skole

7 FAG PÅ STUDIESPESIALISERING
Elevene har to typer fag, fellesfag og programfag. Fellesfag Naturfag Matematikk 1P eller 1T på Vg1, Matematikk 2P på Vg2 Engelsk Fremmedspråk, Tysk, Spansk eller Fransk Samfunnsfag Geografi Norsk Historie Religion og etikk Kroppsøving For å få vitnemål, må alle fag, både fellesfag og programfag, være bestått. Steinkjer videregående skole

8 Alle fag har 140 årstimer (5 timer/uke à 45 min).
Programfag innenfor Språk, samfunnsfag og økonomi Fagtilbud for elevkullet Fag som tilbys både på Vg2 og Vg3 Fag på Vg3 Medie- og informasjonskunnskap 1 (MI1) (kun på Vg2) Medie- og informasjonskunnskap 2 (MI2) Rettslære 1 (RL1) Rettslære 2 (RL2) Økonomistyring (ØS) Økonomi og ledelse (ØL) Sosiologi og sosialantropologi (SS) Samfunnsgeografi (SG) Sosialkunnskap (SK) Psykologi 1 (PSY1) Psykologi 2 (PSY2) Internasjonal engelsk (EN1) Engelskspråklig litteratur og kultur eller Samfunnsfaglig engelsk (EN2) Spansk II (for elever som har fellesfaget Spansk I) Fremmedspråk III, Tysk/Fransk/Spansk nivå III. Nettbasert undervisningstilbud. Samarbeid mellom de videregående skolene i Nord-Trøndelag. Tabellen viser hvilke programfag som kan bli tilbudt ved Steinkjer vgs skoleåret 2013/2014. Vi presiserer at det er elevenes valg som bestemmer hvilke av fagene som blir satt i gang. Alle fag har 140 årstimer (5 timer/uke à 45 min). Steinkjer videregående skole

9 Programfag innenfor Realfag Fagtilbud for elevkullet 2012-2015
Elever som har Teknologi og forskningslære X (TFX) på Vg1, kan fortsette med Teknologi og forskningslære på Vg2 med 2 timer/uke. Du får da faget Teknologi og forskningslære 1 (TF1) med 140 timer. Fag som tilbys i Vg2 og Vg3 Fag som tilbys i Vg3 Matematikk R1 (kun på Vg2) Matematikk R2 (Mat S2) Matematikk S1 (kun på Vg2) Matematikk S2 (Mat S2) Fysikk 1 (FY1) Fysikk 2 (FY2) Kjemi 1 (KJ1) Kjemi 2 (KJ2) Biologi 1 (BI1) Biologi 2 (BI2) Teknologi og forskningslære 1 (TF1), 140 timer. Faget har 2 timer/uke på Vg2. Kan velges av elever som har TFX på Vg1 med 84 timer (3 timer/uke). Alle fag har 140 årstimer (5 timer/uke à 45 min). Steinkjer videregående skole

10 Programfag fra Formgivingsfag Trykk og foto, 140 timer (5 timer/uke)

11 Trykk Planlegge og utføre ulike former for trykk
Bruke ulike teknikker i overføring av motiv til trykk Fra foto til grafikk Tegning, foto og skrift i arbeid med å utvikle trykk

12 Foto Forstå og utnytte innstillingsvalg ved fotografering
Utnytte kunnskaper om komposisjon ved fotografering og etterbehandling Justere og manipulere bilder Presentere bilder Bilder som uttrykksform og som reportasjeverktøy

13 Programfag fra Idrettsfag
Breddeidrett 1, 140 timer (5 timer/uke) Breddeidrett 2, 140 timer (5 timer/uke) Hovedområder innen faget Idrettsaktiviteter Basistrening Fysisk aktivitet og helse Idrettsaktiviteter Hovedområdet omfatter idretter og aktiviteter fra ulike kulturer som blir drevet individuelt og i grupper. Krav og regler knyttet til idrettsaktivitetene, systematisk ferdighetsutvikling og utvikling av sosiale ferdigheter inngår i hovedområdet. Basistrening Hovedområdet omfatter allsidig utvikling av utholdenhet, styrke, spenst, hurtighet, bevegelighet, koordinasjon og psykiske egenskaper som er grunnleggende for ferdighetsutvikling i ulike idretter og aktiviteter. Fysisk aktivitet og helse Hovedområdet omfatter helsefremmende aktiviteter for ulike målgrupper, og planlegging og gjennomføring av trening for å etablere sunne og varige vaner. Steinkjer videregående skole

14 VALGSKJEMA ELEVKULLET 2012-2015
Hovedregelen er tre fag på Vg2 og tre fag på Vg3. Tallet under fagforkortelsen betegner fagblokken i skjemaet. Fag i samme blokk går samtidig i timeplanen. Marker med X de fagene du skal ha på Vg2 og 0 på fagene du skal ha på Vg3. Fag merket med gul kan bare velges på Vg3. Bare Vg2 Blokk 1 Mat R1 1 Mat S1 MI1 Både Vg2 og Vg3 Blokk 2 FY1 2 KJ1 RL1 IDR1 IDR2 SS BI2 ØL PSY2 Blokk 3 3 PSY1 ØS SG RL2 MI2 FY2 Blokk 4 BI1 4 EN1 TF EN2 KJ2 Mat S2 Bare Vg3 Blokk 5 Spansk II 5 Spansk I+II SK Mat R2 Fremmedspråk III. Tysk III, Fransk III og Spansk III som nettbasert undervisningstilbud. Nettbasert undervisning og innleveringer via It’s L med en fagkoordinator. Egen muntliglærer på nærskole. For elever som fullfører Tysk II, Fransk II eller Spansk II på Vg2. Jeg ønsker Fremmedspråk III: ____ Elever som skal ha Matematikk 2P (fellesfag), velger tre programfag på Vg2. Elever som velger Matematikk S1 eller R1 (programfag), velger fire programfag på Vg2. Elever som har TFX fra Vg1, og som velger Matematikk R1 eller S2 på Vg2, greier seg med tre programfag på Vg2. Steinkjer videregående skole

15 Inntakskrav til studier som krever spesielle fagkombinasjoner fra videregående skole:
SIVILINGENIØR OG ARKITEKT NTNU: R1 + R2 + FYS1 + karakteren 4 i R2 (Kode ING4R2) HØGSKOLEINGENIØR: R1 + R2 + FYS1 (Kode HING) MATEMATIKK OG NATURFAG: R1/S1+S2 og enten R1 + R2 eller FYS1 + 2 eller KJE1 + 2 eller BIO1 + 2 eller INFO eller GEO eller TEK1 + 2 (Kode REALFA) BIOINGENIØR: R1/S1+S2 og enten FYS1 eller KJE1 eller BIO1 (Kode BIOI) MEDISINUTDANNING: R1/S1+S2 og FYS1 og KJE1 + 2 (Kode MEROD) FARMASIUTDANNING, ERNÆRING, ODONTOLOGI ved UIO (Profesjonsstudier): R1/S1 +S2 og FYS1 og KJE1+2 (Kode MEROD) VETERINÆRUTDANNING: R1/S1+S2 og KJE1+2 (Kode VETE) SIVILØKONOMUTDANNING NHH (Profesjonsstudiet): R1/S1+S2 (Kode MATRS) RESEPTARFARMASØYT (Bachelorstudium): R1/S1+S2 og enten FYS1 eller KJE1 eller BIO1 ALLMENNLÆRERUTDANNING: Karakteren 3 i norsk og matematikk (gj.snitt) + minimum 35 skolepoeng (Kode LÆRER) LEKTORUTDANNING (MASTER): Samme som for allmennlærer, bortsett fra lektorutdanning realfag som i tillegg krever R1/S1+S2 og enten R2 eller FYS1+2 eller KJE1+2 eller BIO1+2 eller INFO1+2 eller GEO1+2 eller TEK1+2 Egne opptaksprøver til en del studier innen kunstfag, musikk, døvetolk, foto/film, design, arkitektur osv.

16 De aller fleste utdanningene krever ikke spesielle fagkombinasjoner på vgs
Politi (opptaksprøver i tillegg) Jurist Psykologi Ulike idrettsfag Fysioterapi Sykepleie Språkutdanning Ulike samfunnsfagsutdanninger osv

17 SKOLENS HJEMMESIDE Informasjon om programfagene
Steinkjer videregående skole

18 Valg av programfag Hovedregelen er at elever skal velge tre programfag på Vg2 og tre programfag på Vg3 (840 årstimer). Elevene må velge to fag fra eget programområde som leses over to år. Dette kaller vi programfag fra eget programområde og de skal utgjøre til sammen 560 årstimer over to år. Eks. Biologi 1 og 2 + Kjemi 1 og 2 Mat R1 og R2 + Fysikk 1 + 2 Rettslære 1 og 2 + Økonomistyring (ØS) og Økonomi og ledelse (ØL) To av de tre fagene Sosiologi og sosialantropologi (SS), Samfunnsgeografi (SG) og Sosialkunnskap (SK) + Psykologi 1 og 2 Internasjonal engelsk (EN1) og Engelsk på Vg3 (EN2) + Rettslære 1 og 2 Det tredje faget kan være fra eget programområde eller fra andre programområder innen de studieforberedende utdanningsprogrammene. Steinkjer videregående skole

19 Fremmedspråk III Nord-Trøndelag fylkeskommune tilbyr Tysk III, Fransk III og Spansk III som nettbasert tilbud for elever på Vg3 fom. skoleåret Faget har 140 årstimer. Programfag nivå III bygger på fellesfag nivå II. For elever som har Tysk II, Fransk II eller Spansk II. Steinkjer videregående skole

20 Fremmedspråk III Elever med Språk/samfunnsfag/økonomi som programområde, kan ha Fremmedspråk III som ett av sine fordypningsfag. Steinkjer videregående skole

21 Fremmedspråk Elever som ikke har hatt opplæring i fremmedspråk på ungdomsskolen, må ha tre år med fremmedspråk, timer. Spansk I+II for kullet Disse elevene velger kun to programfag på Vg3. Steinkjer videregående skole

22 Fordypningspoeng ved samordna opptak
Du får tilleggspoeng for alle fagene på programområdet for realfag. Fagene Matematikk R2 og Fysikk 2 gir ett poeng, mens de andre programfagene innen realfag gir et halvt poeng. Du får ett tilleggspoeng dersom du velger Fremmedspråk III, og et halvt poeng dersom du velger et fremmedspråk som programfag på nivå II på Vg3. Du kan maksimalt oppnå fire poeng - samlet sett. Steinkjer videregående skole

23 Programfagene blir satt i gang hvis det er mange nok søkere til det enkelte faget. Pga begrensede ressurser må du regne med at ett eller flere fag i skjemaet ikke blir satt opp. Hvis det er oversøking til fag, bruker skolen karaktersnitt fra Vg1 for å avgjøre hvem som kommer inn. Steinkjer videregående skole

24 Hvordan velger du? Fyll ut skjemaet. Marker med X de fagene du skal ha på Vg2 og 0 på fagene du skal ha på Vg3. Lever skjemaet til kontaktlærer Frist: fredag Snakk med rådgiver, avdelingsleder, fagkoordinator eller faglærere hvis du har spørsmål. Steinkjer videregående skole

25 Godt fagvalg! Steinkjer videregående skole


Laste ned ppt "Velkommen til informasjonsmøte om fagvalg for Vg1 Studiespesialisering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google