Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Smerter og mange andre symptomer Epidemiologiske studier fra allmennpraksis og en lokalbefolkning (og en ryggpoliklinikk) Bård Natvig Institutt for Helse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Smerter og mange andre symptomer Epidemiologiske studier fra allmennpraksis og en lokalbefolkning (og en ryggpoliklinikk) Bård Natvig Institutt for Helse."— Utskrift av presentasjonen:

2 Smerter og mange andre symptomer Epidemiologiske studier fra allmennpraksis og en lokalbefolkning (og en ryggpoliklinikk) Bård Natvig Institutt for Helse og Samfunn, Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo Hysnes helsefort - Emnekurs 3. April 2013

3 Epidemiologi fra tre datasett
Ullensakerundersøkelsen (fra 1990, pågår fortsatt) Allmennpraktikerundersøkelsen (tverrsnitt ca 2010) Isjiasundersøkelsen (ryggpoliklinikker Sykehuset Østfold + Ullevål, Hamar, Arendal). 2 års oppfølging.

4 Befolkningsdata - Ullensakerundersøkelsen
Spørreskjemadata fra 1990, 1994, 2004 og 2010. Forekomst av muskel- og skjelettsmerter. ”Resultatstyrt” endring av fokus over årene fra enkeltsymptomer til multisymptomatologi Nå også artrosefokus

5 Forekomst - prevalens av muskel-skjelett lidelser Ullensakerundersøkelsen

6 Funksjonsevne og uførhet – det er de som har vondt overalt som blir uføre
Antall smertesteder i 1990 n % arbeidsuføre i 2004 (av de som var i arbeid i 1990) 184 4,4 % 1-2 335 8.7 % 3-4 359 10.6 % 5-6 296 15.9 % 7-8 132 25.0 % 9-10 48 43.8 %

7 Nakkesmerter – lokalisert eller som ledd i utbredte smerter?
Ukesprevalens N=3325 % av befolkningen (2004) Alle med nakkesmerter 1144 34,4 % Kun nakke 45 1,4 % Regionale sm. 529 15,9 % Nakke + perif.sm 79 2,4 % Utbredte smerter 491 14,8 %

8 Funksjon + muskelskjelettsmerter + andre symptomer

9 Ulike typer funksjon + muskelskjelettsmerter + andre symptomer

10 Allmennpraktikerundersøkelsen
Snaut 1000 fortløpende konsultasjoner hos fastleger Koblet pasientdata og legedata Uselekterte pasienter rapporterer i gjennomsnitt 7,6 av 38 mulige symptomer (kvinner 8,1 og menn 6,6).

11 Medically Unexplained Symptoms (MUS) og Mange symptomer (Multi) – allmennlegens vurdering

12 Uforklarte symptomer (MUS) og mange symptomer (Multi) – høyt korrelert (0.80)
Age Mean MUS-score (95% CI) Mean Multi-score Correlation Women 18-39 1.22 ( ) 1.56 ( ) 0.92 ( ) 40-59 2.37 ( ) 2.99 ( ) 0.87 ( ) 60+ 1.59 ( ) 3.13 ( ) 0.65 ( ) Men 1.32 ( ) 1.63 ( ) 0.82 ( ) 1.48 ( ) 2.05 ( ) 0.80 ( ) 1.11 ( ) 2.08 ( ) 0.63 ( )

13 Pasient og lege – vurderer de sammenfallende?
Svakere korrelasjon mellom pasientens ”symptomtall” og legens vurdering av Multiskala (pas med mange symp) og MUS-skala (pas. med uforklarte symp) – 0,47 og 0,43 Hele skalaen brukes, det er ikke så mange pasienter med 0 på både MUS og Multi-skalaene.

14 Isjiasundersøkelsen – fra norske ryggpoliklinikker

15 Er det noen nytte i å telle symptomer?
Diskusjon: Hvordan forholder vi oss til ”alle disse symptomene” (i forskning og i klinikk) Er det noen nytte i å telle symptomer? Som et mål for ”alvorlighetsgrad” Hvilke symptomer skal i så fall telles? Starte med tiltak fra ”verste enden av floken”? Eller tiltak som kan ha positiv effekt for flest mulig symptomer? Hva med dikotomisering, psykosomatikk og somatoforme lidelser????

16 Referanseliste I Ihlebæk C, Brage S, Natvig B, Bruusgaard D. Forekomst av muskel- og skjelettlidelser i Norge. Tidsskr Nor Legeforening 2010;130: Bruusgaard D, Natvig B. Uklare tilstander – felles mekanismer? Tidsskr Nor Legeforening 2009;129: Natvig B, Ihlebæk C, Grotle M, Brage S, Bruusgaard D. Neck pain is often a part of widespread pain and is associated with reduced functioning. Spine 2010;35:23;E Grøvle L, Haugen AJ, Ihlebaek CM, Keller A, Natvig B, Brox JI, Grotle M. Comorbid subjective health complaints in patients with sciatica: A prospective study including comparison with the general population. Journal of Psychosomatic Research 2011;70:

17 Referanseliste II Bruusgaard D, Tschudi-Madsen H, Ihlebæk C, Kamaleri Y, Natvig B. Symptom load and functional status: results from the Ullensaker population study. BMC Public Health 2012; Dec 18;12. Kjeldsberg M, Tschudi-Madsen H, Dalen I, Straand J, Bruusgaard D, Natvig B. Symptom reporting in a general population in Norway: Results from the Ullensaker Study. Scand J Prim H Care 2013; Early Online 1-7. Tschudi-Madsen H, Kjeldsberg M, Natvig B, Ihlebaek C, dalen I, Straand J, Bruusgaard D. Multiple symptoms and medically unexplained symptoms - closely related concepts in general practitioners' evaluations. A linked doctor-patient study. Journal of Psychosomatic Research 2013 (in print)

18 Referanseliste III Croft P. The question is not ”have you got it”? But ”how much of it have you got”? Pain 2009;141:6-7. Mork PJ, Nilsen TI. Sleep problems and risk of fibromyalgia; longitudinal data on an adult female population in Norway. Arthr Rheum 2012;64:281-4. Natvig B, Ihlebæk C, Kamaleri Y, Bruusgaard D. Number og pain sites – a simple measure og population risk? In Croft P et al. Chronic pain epidemiology. Oxford University Press 2010.

19 Oppsummering Smerter er ofte ledd i multisymptomatologi
Sterk sammenheng mellom antall symptomer og redusert funksjonsevne og redusert livskvalitet Sammenheng mellom mange symptomer og uforklarte multisymptomtilstander, men det er ikke helt like konsepter (slik DSM-V nye diagnose ”somatic symptom disorder” legger opp til) Når et (viktig) symptom (isjiassmerte) blir bedre reduseres også annen multisymptomatologi


Laste ned ppt "Smerter og mange andre symptomer Epidemiologiske studier fra allmennpraksis og en lokalbefolkning (og en ryggpoliklinikk) Bård Natvig Institutt for Helse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google