Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ADMIN KONFERANSEN 2003 INNLEDNING STATUS UTFORDRINGER KORT SIKT

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ADMIN KONFERANSEN 2003 INNLEDNING STATUS UTFORDRINGER KORT SIKT"— Utskrift av presentasjonen:

1 ADMIN KONFERANSEN 2003 INNLEDNING STATUS UTFORDRINGER KORT SIKT LENGRE SIKT TILTAK AVSLUTNING

2 ADMIN KONFERANSEN 2003 PRESENTASJON KJELL SKAUGEN 46 ÅR GIFT – 2 BARN
UTDANNELSE: BSHTI – KS – HFS I/II - FHS TJENESTEERFARING: TROPP-/KOMPANISJ TJENESTE FORV/REGIONALT NIVÅ (HÆREN) AVD SJEFSTJENESTE SJ ADM OL-BRIGADEN REGIMENTSINTENDANT /AR

3 ADMIN KONFERANSEN 2003 KONTORSJEF HST SJEF FORSKDO/DKN SJEF FORSYNINGSSENTER NORD- NORGE SJEF NSNO

4 TANKER IFT PÅGÅENDE OMSTILLING
ADMIN KONFERANSEN 2003 TANKER IFT PÅGÅENDE OMSTILLING FORTSATT ”HVERDAGEN” FOR MANGE ORGANISASJONSENDRINGER EFFEKT AV OMSTILLINGEN INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON OPPGAVEPORTEFØLGEN KOMPETANSE TEMPO STRATEGISK NIVÅ

5 Hvordan gjøre ting med mindre ressurser ?
ADMIN KONFERANSEN 2003 Hvordan gjøre ting med mindre ressurser ?

6 FORSVARETS STYRINGSSYSTEM
KUNDE ORGANISASJONSUTVIKLING COCPIT OMSTILLING MATRISE DOK 3 FORSVARETS MÅLSTRUKTUR MRI KJERNEVIRKSOMHET HORISONTAL SAMHANDEL FORSVARETS STYRINGSSYSTEM PROSESSER PROSESSEIER PROSESSLEDER NRF PRO FLO RSE ENDRINGSLEDELSE PE BALANSERT MÅLSTYRING OMORGANISERING REVITALISERT STYRINGSKONSEPT LEAD LEVERANDØR DJTF DENNE PLANSJEN LAGET JEG IFM SJ DRIFT OG MIN TUR TIL NN FOR EN STUND TILBAKE. HENSIKTEN ER Å SE HVOR FOKUS ER PT AVHENDIG AV HVOR DU BEFINNER DEG I ORGANISASJONEN. MITT TANKEKORS ER HVORDAN KOMMUNISERE/INFORMERE ORGANISASJONEN OM DET SOM SKJER ???? KLIKK MPIF STRUKTURELEMENTER STRATEGISK NIVÅ PTO FSJs PRODUKSJONSPLAN KUNDEPORTAL EBA ARGUS FORSVARSBYGG IKT GOLF STYRKEPRODUKSJON ISAF

7 Nasjonalt - Internasjonalt
ADMIN KONFERANSEN 2003 Nasjonalt - Internasjonalt KRIG KRISE UTDANNING-/TRENING STØTTEVIRKSOMHET FRED Operativ virksomhet En målrettet utdanning-/ trening og en balansert og kosteffektiv ”støttevirksomhet” som understøtter den operative virksomhet og dekker Forsvarets behov i fred, krise og krig - nasjonalt og internasjonalt

8 ADMIN KONFERANSEN 2003 STATUS
ET MEGET RYDDIG OG VELDREVET STØTTEELEMENT - BETJENER 88 PERSONER (OF/OR NIVÅ) PROSJEKTSTILLING MHT NRF/DJTF DRIFTEN ”PÅ SKINNER” FORNØYDE ”KUNDER” UTVIKLING ”HJEMME” UTVIKLING ”NATO” UTVIKLING FOR ØVRIG MEDFØRER DETTE ENDRET FOKUS ?

9 ADMIN KONFERANSEN 2003 STATUS FSJs PRODUKSJONSPLAN
FORSVARETS STYRINGSSYSTEM (FOSS) MÅL OG RESULTATSTYRING FRIHET UNDER ANSVAR REVITALISERING AV STYRINGSKONSEPTET ANSVAR OG MYNDIGHET SKAL KLARGJØRES ANSVAR OG MYNDIGHET SKAL DELEGERES SÅ LANGT DET ER HENSIKTSMESSIG ANSVAR OG MYNDIGHET SKAL FØLGES AD ANSVAR SKAL GJØRES GJELDENDE OPPDRAGSPORTEFØLGEN

10 ADMIN KONFERANSEN 2003 STYRINGSMODELLEN VERTIKAL STYRING STYRINGSDIALOG HORISONTAL SAMHANDLING KJØP OG SALG AV VARER – TJENESTER MELLOM LIKEVERDIGE PARTER

11 ADMIN KONFERANSEN 2003 UTFORDRINGER – KORT SIKT (1-2 MND)
FELLES VIRKELIGHETSOPPFATNING GJENNOMGÅENDE I ORG ORG STRUKTUR – OPPGAVER , UTVIKLING OG FORUTSETNINGER GJELDENDE STYRINGSDOKUMENTER OPPDRAG POLICY FØRINGER ROLLER-/ANSVAR-/MYNDIGHET I NY ORG GJELDENDE DOKUMENTHIERARKI

12 UTFORDRINGER – LENGRE SIKT (3-5 MND)
ADMIN KONFERANSEN 2003 UTFORDRINGER – LENGRE SIKT (3-5 MND) HVORDAN TILPASSE OSS ”EN HELT NY HVERDAG” HVA INNEBÆRER ”NYE NATO” IMPLEMENTERING AV FORSVARETS STYRINGSMODELL FULL GJENNOMGANG AV GJELDENDE ”STYRINGSDOKUMENTER” – INNSTRUKSER - AVTALER AVKLARE ROLLER- ANSVAR OG MYNDIGHET - GJENNOMGÅENDE BESKRIVE ”PROSESSENE” UTVIKLE ”RIKTIG” STYRINGSVERKTØY RAPPORTERING

13 ADMIN KONFERANSEN 2003 TILTAK ENIGHET OM ”STÅSTED” OG RETNING (STRATEGI) AVKLARE ROLLER/ANSVAR/MYNDIGHET DEFINERE ”KJERNEVIRKSOMHET” VIDEREFØRE ARBEIDE I ”ARBEIDSUTVALG UTENLANDSAKER” – JUSTERE MANDAT FORENKLING AV PROSESSENE

14 ADMIN KONFERANSEN 2003 AVSLUTNING SPENNENDE UTVIKLING FORVENTNINGSAVKLARINGER KUNDE – LEVERANDØR ROLLE NY TID - NY ”HVERDAG” MÅL OG RESULTATSTYRING FELLES ”STÅSTED”


Laste ned ppt "ADMIN KONFERANSEN 2003 INNLEDNING STATUS UTFORDRINGER KORT SIKT"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google