Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonalt felles Støtteelement (NSNO) ADMIN KONFERANSEN 2003  INNLEDNING  STATUS  UTFORDRINGER  KORT SIKT  LENGRE SIKT  TILTAK  AVSLUTNING.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonalt felles Støtteelement (NSNO) ADMIN KONFERANSEN 2003  INNLEDNING  STATUS  UTFORDRINGER  KORT SIKT  LENGRE SIKT  TILTAK  AVSLUTNING."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonalt felles Støtteelement (NSNO) ADMIN KONFERANSEN 2003  INNLEDNING  STATUS  UTFORDRINGER  KORT SIKT  LENGRE SIKT  TILTAK  AVSLUTNING

2 Nasjonalt felles Støtteelement (NSNO) ADMIN KONFERANSEN 2003  PRESENTASJON  KJELL SKAUGEN  46 ÅR  GIFT – 2 BARN  UTDANNELSE: BSHTI – KS – HFS I/II - FHS  TJENESTEERFARING:  TROPP-/KOMPANISJ TJENESTE  FORV/REGIONALT NIVÅ (HÆREN)  AVD SJEFSTJENESTE  SJ ADM OL-BRIGADEN  REGIMENTSINTENDANT /AR

3 Nasjonalt felles Støtteelement (NSNO) ADMIN KONFERANSEN 2003  KONTORSJEF HST  SJEF FORSKDO/DKN  SJEF FORSYNINGSSENTER NORD- NORGE  SJEF NSNO

4 Nasjonalt felles Støtteelement (NSNO)  FORTSATT ”HVERDAGEN” FOR MANGE  ORGANISASJONSENDRINGER  EFFEKT AV OMSTILLINGEN  INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON  OPPGAVEPORTEFØLGEN  KOMPETANSE  TEMPO  STRATEGISK NIVÅ ADMIN KONFERANSEN 2003 TANKER IFT PÅGÅENDE OMSTILLING

5 Nasjonalt felles Støtteelement (NSNO) Hvordan gjøre ting med mindre ressurser ? ADMIN KONFERANSEN 2003

6 MRI BALANSERT MÅLSTYRING MATRISE FORSVARETS STYRINGSSYSTE M LEAD FORSVARETS MÅLSTRUKTUR OMSTILLING PROSESSER PROSESSEIER PROSESSLEDER REVITALISERT STYRINGSKONSEPT ARGUS FSJs PRODUKSJONSPLAN DOK 3 OMORGANISERING HORISONTAL SAMHANDEL EBA ORGANISASJONSUTVIKLING STRATEGISK NIVÅ STRUKTURELEMENTER ENDRINGSLEDELSE COCPIT KUNDE LEVERANDØR GOLF FORSVARSBYGG RSE STYRKEPRODUKSJON FLO KUNDEPORTAL IKT KJERNEVIRKSOMHET MPIF PRO NRF DJTF ISAF PTO PE

7 Nasjonalt felles Støtteelement (NSNO) STØTTEVIRKSOMHET UTDANNING-/TRENING Operativvirksomhet En målrettet utdanning-/ trening og en balansert og kosteffektiv ”støttevirksomhet” som understøtter den operative virksomhet og dekker Forsvarets behov i fred, krise og krig - nasjonalt og internasjonalt ADMIN KONFERANSEN 2003

8 Nasjonalt felles Støtteelement (NSNO) ADMIN KONFERANSEN 2003  STATUS  ET MEGET RYDDIG OG VELDREVET STØTTEELEMENT - BETJENER 88 PERSONER (OF/OR NIVÅ)  PROSJEKTSTILLING MHT NRF/DJTF  DRIFTEN ”PÅ SKINNER”  FORNØYDE ”KUNDER”  UTVIKLING ”HJEMME”  UTVIKLING ”NATO”  UTVIKLING FOR ØVRIG  MEDFØRER DETTE ENDRET FOKUS ?

9 Nasjonalt felles Støtteelement (NSNO) ADMIN KONFERANSEN 2003  STATUS  FSJs PRODUKSJONSPLAN  FORSVARETS STYRINGSSYSTEM (FOSS)  MÅL OG RESULTATSTYRING  FRIHET UNDER ANSVAR  REVITALISERING AV STYRINGSKONSEPTET  ANSVAR OG MYNDIGHET SKAL KLARGJØRES  ANSVAR OG MYNDIGHET SKAL DELEGERES SÅ LANGT DET ER HENSIKTSMESSIG  ANSVAR OG MYNDIGHET SKAL FØLGES AD  ANSVAR SKAL GJØRES GJELDENDE  OPPDRAGSPORTEFØLGEN

10 Nasjonalt felles Støtteelement (NSNO) ADMIN KONFERANSEN 2003  STYRINGSMODELLEN  VERTIKAL STYRING  STYRINGSDIALOG  HORISONTAL SAMHANDLING  KJØP OG SALG AV VARER – TJENESTER MELLOM LIKEVERDIGE PARTER 

11 Nasjonalt felles Støtteelement (NSNO) ADMIN KONFERANSEN 2003  UTFORDRINGER – KORT SIKT (1-2 MND)  FELLES VIRKELIGHETSOPPFATNING GJENNOMGÅENDE I ORG  ORG STRUKTUR – OPPGAVER, UTVIKLING OG FORUTSETNINGER  GJELDENDE STYRINGSDOKUMENTER  OPPDRAG  POLICY  FØRINGER  ROLLER-/ANSVAR-/MYNDIGHET I NY ORG  GJELDENDE DOKUMENTHIERARKI

12 Nasjonalt felles Støtteelement (NSNO) ADMIN KONFERANSEN 2003  UTFORDRINGER – LENGRE SIKT (3-5 MND)  HVORDAN TILPASSE OSS ”EN HELT NY HVERDAG”   HVA INNEBÆRER ”NYE NATO”  IMPLEMENTERING AV FORSVARETS STYRINGSMODELL  FULL GJENNOMGANG AV GJELDENDE ”STYRINGSDOKUMENTER” – INNSTRUKSER - AVTALER  AVKLARE ROLLER- ANSVAR OG MYNDIGHET - GJENNOMGÅENDE  BESKRIVE ”PROSESSENE”  UTVIKLE ”RIKTIG” STYRINGSVERKTØY  RAPPORTERING

13 Nasjonalt felles Støtteelement (NSNO) ADMIN KONFERANSEN 2003  TILTAK  ENIGHET OM ”STÅSTED” OG RETNING (STRATEGI)  AVKLARE ROLLER/ANSVAR/MYNDIGHET  DEFINERE ”KJERNEVIRKSOMHET”  VIDEREFØRE ARBEIDE I ”ARBEIDSUTVALG UTENLANDSAKER” – JUSTERE MANDAT  FORENKLING AV PROSESSENE

14 Nasjonalt felles Støtteelement (NSNO) ADMIN KONFERANSEN 2003  AVSLUTNING  SPENNENDE UTVIKLING  FORVENTNINGSAVKLARINGER  KUNDE – LEVERANDØR ROLLE  NY TID - NY ”HVERDAG”  MÅL OG RESULTATSTYRING  FELLES ”STÅSTED”


Laste ned ppt "Nasjonalt felles Støtteelement (NSNO) ADMIN KONFERANSEN 2003  INNLEDNING  STATUS  UTFORDRINGER  KORT SIKT  LENGRE SIKT  TILTAK  AVSLUTNING."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google