Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapsdeling og erfaringsoverføring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapsdeling og erfaringsoverføring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapsdeling og erfaringsoverføring
Hvordan lykkes med dette? Av Hans Karim Djarraya, Computas

2 Hva vil det si å lykkes? Påstand: Varierer med type virksomhet
Bedre prosjekter og mer produkt-/tjenestesalg Renommé, selektiv oppdragsaksept, rekruttering Fornøyde ansatte Bedre nettverk, ”kunnskapseksternalitet” Økt kompetanse/intellektuell kapital, teknologisk eksellens Økt evne til oppgaveløsing/læring Mer gjenbruk og mindre ”rework” (?) Ressursallokering, ”killer teams” Finansiell suksess, bunnlinje

3 Computas’ organisasjon
Prosesser Personal Leveranse 1-5 Rådgivning Mentor Finans Kunnskaps- forvaltning Vedlike- hold Ressurs- allokering Salg CCC Infra-struktur FoU Strategi Rammeverk 1-3 Admin. Ledelse Produkt Sikkerhet Markeds- føring KM-forankret Fleksibel Evolverende Tekn.fokusert Individfokusert Lærende Flat Jobbrotasjon Prosessfokusert Stor frihet Åpenhet Historikk Prosjekter Ressurser

4 Fra humankapital til strukturkapital
Samfall mellom intern og ekstern misjon! Synergi! Utfordringen er å få til handling, basert på virksomhetens beste kunnskap, samt å kontinuerlig forbedre denne. Humankapital ! Løsning Oppgave Representasjon Maler Sjekklister Regler Rutiner Prosedyrer Notater Historier Idéer Reaktivering Strukturkapital Erfaringer

5 Fra prosjekt til kollektiv hukommelse
Prosjektlærdom Utfordringen er å få til handling, basert på virksomhetens beste kunnskap, samt å kontinuerlig forbedre denne. Løsning Oppgave Erfaringer Strukturkapital Representasjon Reaktivering Fra prosjekt til kollektiv hukommelse Metode Teknologi Organisering Samhandling Ledelse Administrasjon God praksis Personkjemi Personprofiler Relasjoner Kollektiv hukommelse

6 Fra organisasjon til kultur
Utfordringen er å få til handling, basert på virksomhetens beste kunnskap, samt å kontinuerlig forbedre denne. Løsning Oppgave Erfaringer Strukturkapital Representasjon Reaktivering Fra organisasjon til kultur Kollektiv hukommelse Identitet Strategi Visjon Holdninger Kultur

7 Kunnskaps(delings)sirkelen
Utfordringen er å få til handling, basert på virksomhetens beste kunnskap, samt å kontinuerlig forbedre denne. Løsning Oppgave Erfaringer Strukturkapital Representasjon Reaktivering Kollektiv hukommelse Kultur Hva driver ”sirkelen”?

8 Aktiv kunnskapshandling
Tilgjengelighet Hukommelse Assosiativitet Kvalitet Aktivitet Kunnskap Handling Interesse Incentiver Identifikasjon Konkurranse Ære Sanksjoner Ressurser Instrukser Forventninger Verdier Drivkraft Barriérer Imagine a world where everyone works according to best practice, using the collective, pooled knowledge etc Viktig at ledelse tillater fremvekst av usynlige nettverk og etablering av nye rom i organisasjonen Viktig å oppmuntre til ansvarstagen og belønne vilje og evne til å dele kunnskap

9 Tilretteleggelse for kunnskapsdeling
Intranett (Mimesis) Være levende aktør Støtte riktige mentale modeller Må tilpasses organisasjonen Infoeiers primære verktøy Redaktørrollen må ha prioritet Tre klikk er tusen ganger mer enn ett Diskusjonsgrupper Faglig forum, SIG, GIG, kompetanseklosser Uformelle rom Imagine a world where everyone works according to best practice, using the collective, pooled knowledge etc

10

11 Belønning av kunnskapsdeling
Evne og vilje til kunnskapsdeling faktor i lønns- og insitamentsordning Heder og ære Kreditering av erfaringsnotater Månedens kunnskapsdeler Vil påvirke fremtidige oppgaver Imagine a world where everyone works according to best practice, using the collective, pooled knowledge etc

12 Verktøystøtte for kunnskapsdeling
Skills Manager – ”hvem kan og har tid?” Competence Block Manager (CBM) - kurs WoX – ”Well of Experience” - fakta Scheherezades Divan (SD) – historier FrameSolutions - aktiv kunnskapsstøtte Metis – visuell kunnskapsmodellering Organisk FoU Imagine a world where everyone works according to best practice, using the collective, pooled knowledge etc Kjerneteknologi Strategi, timing og kritisk masse viktig for bruk!

13

14

15

16

17

18 Historiefortelling Tradisjon i østen, lite bevisst brukt i vesten
Komplekse/kreative prosesser/utfordringer F.eks. strategiutvikling, produktdesign Fokus på problem, ikke person (arketyper) Gode historier, organisasjonstilpasset Åpen slutt - stort fortolkningsrom, trigger refleksjon og diskusjon Subjektivitet, sannhet Inneholder kontekst (i motsetning til WoX) Imagine a world where everyone works according to best practice, using the collective, pooled knowledge etc

19 Sheherezades Divan/historiefortelling
(http://www.ntnu.no/gemini/ /16_19.htm) Sakset fra artikkel om Sheherezades Divan i ”Gemini”, forsknings-magasin for SINTEF og NTNU Innhøsting (intervju, organisk emergens) Innføring Fabelforum (fjelltur, resultat) Skape rom for utnyttelse, vitalisering Resultater: kunde/lev., metode, kultur - innfasing, gjennomganger, megling (paradoks), strategi Klassifisering (semantikk/pragmatikk) Imagine a world where everyone works according to best practice, using the collective, pooled knowledge etc

20 Sosiotekniske aspekter
KF-strategi: Kodifisering vs. personalisering? Kunnskapsforvaltning Org. (prosesser) og prosjekt, org. ”sirkel” PEP-talk (systeminitiert), gjennomganger Aktivt kunnskapshøsting (ute i prosjekt) Mentor: Samspill mellom ansatt og org. Kjerneprosesser: Samordning mellom prosjekter, ”kryssdeltagelse” Fasilitering av bruk av innhold i Scheherezades Divan og Project Guide ++ Imagine a world where everyone works according to best practice, using the collective, pooled knowledge etc

21 Oppsummering Distribuer infoeierskap, og unngå ”infosmog”! (Drukner i informasjon og sulter etter kunnskap). Kjernekompetanse, kjerneinkompetanse KM-incentiver: Materielle og ikke-materielle Fasiliter kunnskapsnettverk (sosiale og faglige nettverk, Network Communities) Vurder behov: Aktiv/passiv IT-basert kunnskapsstøtte?, ”Think big, start small” Fasilitér, vitalisér, operasjonalisér (handling) Vilje til å betale for det kontinuerlige gildet! Fokusere på at vi faktisk har et formål med all denne forvaltningen


Laste ned ppt "Kunnskapsdeling og erfaringsoverføring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google