Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Slide 1Reproduksjon forbudt uten tillatelse fra Computas AS © Kunnskapsdeling og erfaringsoverføring Hvordan lykkes med dette? Av Hans Karim Djarraya,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Slide 1Reproduksjon forbudt uten tillatelse fra Computas AS © Kunnskapsdeling og erfaringsoverføring Hvordan lykkes med dette? Av Hans Karim Djarraya,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Slide 1Reproduksjon forbudt uten tillatelse fra Computas AS © Kunnskapsdeling og erfaringsoverføring Hvordan lykkes med dette? Av Hans Karim Djarraya, Computas

2 Slide 2Reproduksjon forbudt uten tillatelse fra Computas AS © Hva vil det si å lykkes? Påstand: Varierer med type virksomhet Bedre prosjekter og mer produkt-/tjenestesalg Renommé, selektiv oppdragsaksept, rekruttering Fornøyde ansatte Bedre nettverk, ”kunnskapseksternalitet” Økt kompetanse/intellektuell kapital, teknologisk eksellens Økt evne til oppgaveløsing/læring Mer gjenbruk og mindre ”rework” (?) Ressursallokering, ”killer teams” Finansiell suksess, bunnlinje

3 Slide 3Reproduksjon forbudt uten tillatelse fra Computas AS © Computas’ organisasjon Ressurser Prosjekter Prosesser Personal Leveranse 1-5 RådgivningMentorFinans Kunnskaps- forvaltning Vedlike- hold Ressurs- allokering SalgCCC Infra- struktur FoUStrategi Rammeverk 1-3 Admin.LedelseProduktSikkerhet Markeds- føring KM-forankret Fleksibel Evolverende Tekn.fokusert Individfokusert Lærende Flat Jobbrotasjon Prosessfokusert Stor frihet Åpenhet Historikk

4 Slide 4Reproduksjon forbudt uten tillatelse fra Computas AS © Utfordringen er å få til handling, basert på virksomhetens beste kunnskap, samt å kontinuerlig forbedre denne. Humankapita Humankapital ! Løsning Oppgave Erfaringer Strukturkapital Representasjon Reaktivering Fra humankapital til strukturkapital Maler Sjekklister Regler Rutiner Prosedyrer Notater Historier Idéer Samfall mellom intern og ekstern misjon! Synergi!

5 Slide 5Reproduksjon forbudt uten tillatelse fra Computas AS © Prosjektlærdom Utfordringen er å få til handling, basert på virksomhetens beste kunnskap, samt å kontinuerlig forbedre denne. Løsning Oppgave Erfaringer Strukturkapital Representasjon Reaktivering Fra prosjekt til kollektiv hukommelse Metode Teknologi Organisering Samhandling Ledelse Administrasjon God praksis Personkjemi Personprofiler Relasjoner Kollektiv hukommelse

6 Slide 6Reproduksjon forbudt uten tillatelse fra Computas AS © Identitet Strategi Visjon Holdninger Organisasjon Utfordringen er å få til handling, basert på virksomhetens beste kunnskap, samt å kontinuerlig forbedre denne. Løsning Oppgave Erfaringer Strukturkapital Representasjon Reaktivering Fra organisasjon til kultur Kollektiv hukommelse Kultur

7 Slide 7Reproduksjon forbudt uten tillatelse fra Computas AS © Kunnskaps(delings)sirkelen Utfordringen er å få til handling, basert på virksomhetens beste kunnskap, samt å kontinuerlig forbedre denne. Løsning Oppgave Erfaringer Strukturkapital Representasjon Reaktivering Kollektiv hukommelse Kultur Hva driver ”sirkelen”?

8 Slide 8Reproduksjon forbudt uten tillatelse fra Computas AS © Aktiv kunnskapshandling Kunnskap BarriérerDrivkraft Viktig at ledelse tillater fremvekst av usynlige nettverk og etablering av nye rom i organisasjonen Viktig å oppmuntre til ansvarstagen og belønne vilje og evne til å dele kunnskap Handling Sanksjoner Ressurser Instrukser Forventninger Verdier Interesse Incentiver Identifikasjon Konkurranse Ære Tilgjengelighet Hukommelse Assosiativitet Kvalitet Aktivitet

9 Slide 9Reproduksjon forbudt uten tillatelse fra Computas AS © Tilretteleggelse for kunnskapsdeling Intranett (Mimesis) Være levende aktør Støtte riktige mentale modeller Må tilpasses organisasjonen Infoeiers primære verktøy Redaktørrollen må ha prioritet Tre klikk er tusen ganger mer enn ett Diskusjonsgrupper Faglig forum, SIG, GIG, kompetanseklosser Uformelle rom

10 Slide 10Reproduksjon forbudt uten tillatelse fra Computas AS ©

11 Slide 11Reproduksjon forbudt uten tillatelse fra Computas AS © Belønning av kunnskapsdeling Evne og vilje til kunnskapsdeling faktor i lønns- og insitamentsordning Heder og ære Kreditering av erfaringsnotater Månedens kunnskapsdeler Vil påvirke fremtidige oppgaver

12 Slide 12Reproduksjon forbudt uten tillatelse fra Computas AS © Verktøystøtte for kunnskapsdeling Skills Manager – ”hvem kan og har tid?” Competence Block Manager (CBM) - kurs WoX – ”Well of Experience” - fakta Scheherezades Divan (SD) – historier FrameSolutions - aktiv kunnskapsstøtte Metis – visuell kunnskapsmodellering Strategi, timing og kritisk masse viktig for bruk! Organisk Kjerneteknologi FoU

13 Slide 13Reproduksjon forbudt uten tillatelse fra Computas AS ©

14 Slide 14Reproduksjon forbudt uten tillatelse fra Computas AS ©

15 Slide 15Reproduksjon forbudt uten tillatelse fra Computas AS ©

16 Slide 16Reproduksjon forbudt uten tillatelse fra Computas AS ©

17 Slide 17Reproduksjon forbudt uten tillatelse fra Computas AS ©

18 Slide 18Reproduksjon forbudt uten tillatelse fra Computas AS © Historiefortelling Tradisjon i østen, lite bevisst brukt i vesten Komplekse/kreative prosesser/utfordringer F.eks. strategiutvikling, produktdesign Fokus på problem, ikke person (arketyper) Gode historier, organisasjonstilpasset Åpen slutt - stort fortolkningsrom, trigger refleksjon og diskusjon Subjektivitet, sannhet Inneholder kontekst (i motsetning til WoX)

19 Slide 19Reproduksjon forbudt uten tillatelse fra Computas AS © Sheherezades Divan/historiefortelling Innhøsting (intervju, organisk emergens) Innføring Fabelforum (fjelltur, resultat) Skape rom for utnyttelse, vitalisering Resultater: kunde/lev., metode, kultur - innfasing, gjennomganger, megling (paradoks), strategi Klassifisering (semantikk/pragmatikk) (http://www.ntnu.no/gemini/2002-01/16_19.htm) Sakset fra artikkel om Sheherezades Divan i ”Gemini”, forsknings-magasin for SINTEF og NTNU

20 Slide 20Reproduksjon forbudt uten tillatelse fra Computas AS © Sosiotekniske aspekter KF-strategi: Kodifisering vs. personalisering? Kunnskapsforvaltning Org. (prosesser) og prosjekt, org. ”sirkel” PEP-talk (systeminitiert), gjennomganger Aktivt kunnskapshøsting (ute i prosjekt) Mentor: Samspill mellom ansatt og org. Kjerneprosesser: Samordning mellom prosjekter, ”kryssdeltagelse” Fasilitering av bruk av innhold i Scheherezades Divan og Project Guide ++

21 Slide 21Reproduksjon forbudt uten tillatelse fra Computas AS © Oppsummering Distribuer infoeierskap, og unngå ”infosmog”! (Drukner i informasjon og sulter etter kunnskap). Kjernekompetanse, kjerneinkompetanse KM-incentiver: Materielle og ikke-materielle Fasiliter kunnskapsnettverk (sosiale og faglige nettverk, Network Communities) Vurder behov: Aktiv/passiv IT-basert kunnskapsstøtte?, ”Think big, start small” Fasilitér, vitalisér, operasjonalisér (handling) Vilje til å betale for det kontinuerlige gildet!


Laste ned ppt "Slide 1Reproduksjon forbudt uten tillatelse fra Computas AS © Kunnskapsdeling og erfaringsoverføring Hvordan lykkes med dette? Av Hans Karim Djarraya,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google