Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Phd-grad for lærerutdanningene Arbeidsgruppens foreløpige rapport

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Phd-grad for lærerutdanningene Arbeidsgruppens foreløpige rapport"— Utskrift av presentasjonen:

1 Phd-grad for lærerutdanningene Arbeidsgruppens foreløpige rapport
Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås Kari Smith

2 Disposisjon Arbeidsgruppens medlemmer Arbeidsgruppens mandat
Arbeidsprosessen Rapport Krav til phd-grader i Norge Kort om EdD-grader fra utlandet Forskjellen mellom EdD og PhD Relasjon mellom en phd-grad og forskerskole for lærerutdanningene Forslag fra arbeidsgruppen Kari Smith

3 Arbeidsgruppens medlemmer
Førsteamanuensis Egil Gabrielsen, UiS Professor Sidsel Germeten, HiFinnmark Professor Berit Karseth, UiO Førsteamanuensis Jan Selmer Methi, HiBodø Seniorrådgiver Kjærstin Åstveit, UHR (sekretær) Professor Kari Smith, UiB, leder Professor Thorolf Krüger, HiBergen, (observartør) Kari Smith

4 Arbeidsgruppens mandat
Presentere en oversikt over liknende utdanninger fra andre land. Ta stilling til om arbeidet med opprettelse av en phd-grad i lærerutdanning taes videre Presentere en kort plan for viderearbeid Foreslå eventuell forankring Komme med forslag til modell Kari Smith

5 Stor geografisk spredning i gruppen Flystreik To møter
Arbeidsprosessen Kort varsel Stor geografisk spredning i gruppen Flystreik To møter Bergen, Gardemoen, Kari Smith

6 Krav til phd-graden i Norge
Rapport 1 Krav til phd-graden i Norge Opplæringsdel (30 studiepoeng, åpning for mer) Deltagelse i aktive forskningsmiljøer Vitenskapelig avhandling (2.5 år heltid, frittstående arbeid, høyt internasjonalt nivå, ny faglig innsikt/kunnskap på høyt nivå) Individuell veiledning Doktorgradsprøve (disputas) Opptakskrav: Femårig master (eller tilsvarende utdanning) Det kan stilles ytterlige krav til opptak 3 års fulltidsstudier, maks. 8 år Idrettshøgskolen krever 40 studiepoeng Femårig master kan erstattes med hovedfag eller tilsvarende utdanning ra utlandet Særkrav ved idrettshøyskolen- idrettsvitenskap elller annen utdanning på samme nivå innenfor idrett Kunstnerisk programmet kreves dokumentert anerkjent kunstnerisk virksomhet Utdanning på høyeste nivå på kunstområdet fra Norge eller utlandet Kari Smith

7 Danmark/ Sverige Rapport 2 a Danmark
3 års ervervsdoktorgrad sammen med en privat virksomhet Studenten skal være ansatt i virksomheten som finansierer studiet. I 2006 var der 86 godkjente ”ervervsPhD Vitenskapsministeriet betaler en månedslønn på Sverige Krav: lærerutdanning pluss 2 års praksis Finansiering: sektorforskningsprogram pluss kommunal støtte Studentene tilbake til praksisfeltet (arbeidsgiver) ved endt utdanning Vanlig phd-krav Kari Smith

8 UK- University of Bristol (top ranked university 5*)
Rapport 2 b UK- University of Bristol (top ranked university 5*) First ”taught” doctorate in UK Group sizes of 20 8 units of 20 points, transferred points from MA (80), Dissertation, 300 points ( words) = 540 points P. 19: a ladder of sub-rewards if not completion of full course: MPhil, examined by viva voce, but not awarded EdD Each unit: 3 intensive study days followed by a written assignement Obligatory units in research methodology I rapporten dere har fått tilsendt er der oppsummering av noen flere EdD programmer enn det jeg presenterer her. Grunnen er tidsrammen, og dessuten så er der ganske stor likehet innenfor de utenlandske programmene, så jeg velger da å oppsummere disse senere. Kari Smith

9 UK- Institute of Education, University of London (5*)
Rapport 2 c UK- Institute of Education, University of London (5*) Entrance requirements: Master, 4 years experience, 2000 words statement of intentions 3 parts: (1) assessed taught courses, (2) research focused workshops, (3) supervised original research Student groups (cohorts) are important Individual supervision from the beginning of the programme Taught elements: 4 courses, including research methodology, assessed through a portfolio of 4 assignments (5000 words each) + a reflective statement Institution Focused Study (IFS): a study on an organisation (often the student’s own) with a report of word. Supervisor and workshops support students through the study. Thesis of words, related to the IFS work at the end of the 5th year Viva voce examination Kari Smith

10 Australia, University of Western Australia
Rapport 2 d Australia, University of Western Australia Goals of EdD: To provide a course of study at a Doctoral level which is research based and research driven, as with PhD, but where the principal orientation is not only on the development of knowldge per ce, but the extension of knowledge towards the improvement of professional practice. To serve the needs of professionals who wish to undertake Doctoral study so as to expand their theoretical bases for practice, to consider current ideas and issues and to address problems of practical implementation in education. 4 years parttime studies of 4 units + a Doctoral thesis Classes on weekday evenings and weekends 100 % attendance in the face-to-face teaching Course work, 2. presentation and defence of research proposal, 3. Doctoral thesis ( words) Entrance requiements: Master’s research degree and 2 years full time professional education experience Kari Smith

11 Kjennetegn ved EdD graden
Rapport 2 e Kjennetegn ved EdD graden Gruppe- studiefellesskap Stor vekt på forskeropplæringen, metodedelen er høyt prioritert i opplæringsdelen Mulig å stoppe utdanningen på et lavere nivå Egen arbeidsplass, egen erfaring grunnlag for teoretisering og vitenskapeliggjøring EdD en påbygging av M.ed og B.ed Krav til opptak, min. 2 års yrkeserfaring Kari Smith

12 Forskjeller mellom EdD og PhD
Rapport 3 Forskjeller mellom EdD og PhD PhD EdD Tradisjonelt: bare et forskningsprosjekt (men dette har endret seg) Fra begynnelsen: opplæringsdel og forskningsdel Isolert (dette endrer seg med oppbygging av forskerskoler) Gruppen, fellesskapet, er gitt stor viktighet; en integrert del av programmet Mål: profesjonelle forskere Mål: Forskende profesjonsutøvere Uerfaren, mulighet å gå direkte fra master (men der er mange unntak) Erfarne profesjonsutøvere (praktisk erfaring på et minimum antall år er et krav) Teoretiske spørsmål, praktisk orientering ikke nødvendig Praktisk orientering nødvendig, krav til et solid teorigrunnlag Kari Smith

13 Relasjon mellom en phd-grad og forskerskole for lærerutdanningene
Rapport 4 Relasjon mellom en phd-grad og forskerskole for lærerutdanningene Ingen konkret plan fra arbeidsgruppen, rådet bør ta dette opp til diskusjon Enighet i arbeidsgruppen om at et tett samarbeid er nødvendig Rådet bør diskutere muligheter for en felles arbeidsgruppe, men med to undergrupper som fortsetter utviklingen av en phd-grad og forskerskole for lærerutdanningene Viktig å danne et helhetlig program og unngå fragmentering Kari Smith

14 Første utkast - modell PhD i lærer utdanning Rapport 5 Veiledning
Personlig 1. kompetanse i forskning og praksis (event. 2 veiledere) Avhandling Monografi Artikler (peer-reviewed, ikke nødvendigvis publisert) Opptakskrav MA el. liknende Minst 3 års relevant yrkeserfaring 25% tilknytting til yrkesfeltet (forskningsfeltet) Praktikere PhD i lærer utdanning Institusjon Doktorgradsrett Opplæringsdel i samarbeid med forskerskole Modulær Obligatorisk/ selvvalgt 45 stdp. ( (peer group) Oppgaver for hver modul Struktur Minst 25 % forskningsrelatert yrkespraksis) Fulltid 4 år m/ muligheter for deltid Anbefalt sammenhengende skrivetid mot slutten Støttegruppe Knyttet til opptak i grupper Støtter forslaget til forskerskoleutvalget Kari Smith

15 Plan for viderearbeid Rapport 6 Rådets anbefaling
Lage en tidsramme for utredningsarbeidet Finansiering av utredningsarbeidet Utarbeide forslag til UHR Modell og styringsstruktur Studieplan Finansiering Navn Institusjonsforankring Kvalitetssikring og evaluering Seminar for medlemmenr i KUF-komiteen, KD, Forskningsrådet, Utdanningsforbundet, UHRs styre og NRLU Kari Smith


Laste ned ppt "Phd-grad for lærerutdanningene Arbeidsgruppens foreløpige rapport"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google