Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Phd-grad for lærerutdanningene Arbeidsgruppens foreløpige rapport 02.06.08 Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås Kari Smith.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Phd-grad for lærerutdanningene Arbeidsgruppens foreløpige rapport 02.06.08 Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås Kari Smith."— Utskrift av presentasjonen:

1 Phd-grad for lærerutdanningene Arbeidsgruppens foreløpige rapport 02.06.08 Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås Kari Smith

2 Disposisjon Arbeidsgruppens medlemmerArbeidsgruppens medlemmer Arbeidsgruppens mandatArbeidsgruppens mandat ArbeidsprosessenArbeidsprosessen RapportRapport 1.Krav til phd-grader i Norge 2.Kort om EdD-grader fra utlandet 3.Forskjellen mellom EdD og PhD 4.Relasjon mellom en phd-grad og forskerskole for lærerutdanningene 5.Forslag fra arbeidsgruppen

3 Kari Smith Arbeidsgruppens medlemmer Førsteamanuensis Egil Gabrielsen, UiSFørsteamanuensis Egil Gabrielsen, UiS Professor Sidsel Germeten, HiFinnmarkProfessor Sidsel Germeten, HiFinnmark Professor Berit Karseth, UiOProfessor Berit Karseth, UiO Førsteamanuensis Jan Selmer Methi, HiBodøFørsteamanuensis Jan Selmer Methi, HiBodø Seniorrådgiver Kjærstin Åstveit, UHR (sekretær)Seniorrådgiver Kjærstin Åstveit, UHR (sekretær) Professor Kari Smith, UiB, lederProfessor Kari Smith, UiB, leder Professor Thorolf Krüger, HiBergen, (observartør)Professor Thorolf Krüger, HiBergen, (observartør)

4 Kari Smith Arbeidsgruppens mandat Presentere en oversikt over liknende utdanninger fra andre land.Presentere en oversikt over liknende utdanninger fra andre land. Ta stilling til om arbeidet med opprettelse av en phd-grad i lærerutdanning taes videreTa stilling til om arbeidet med opprettelse av en phd-grad i lærerutdanning taes videre Presentere en kort plan for viderearbeidPresentere en kort plan for viderearbeid Foreslå eventuell forankringForeslå eventuell forankring Komme med forslag til modellKomme med forslag til modell

5 Kari Smith Arbeidsprosessen Kort varselKort varsel Stor geografisk spredning i gruppenStor geografisk spredning i gruppen FlystreikFlystreik To møterTo møter Bergen, 16.05.08Bergen, 16.05.08 Gardemoen, 26.05.08Gardemoen, 26.05.08

6 Kari Smith Krav til phd-graden i Norge Opplæringsdel (30 studiepoeng, åpning for mer)Opplæringsdel (30 studiepoeng, åpning for mer) Deltagelse i aktive forskningsmiljøerDeltagelse i aktive forskningsmiljøer Vitenskapelig avhandling (2.5 år heltid, frittstående arbeid, høyt internasjonalt nivå, ny faglig innsikt/kunnskap på høyt nivå)Vitenskapelig avhandling (2.5 år heltid, frittstående arbeid, høyt internasjonalt nivå, ny faglig innsikt/kunnskap på høyt nivå) Individuell veiledningIndividuell veiledning Doktorgradsprøve (disputas)Doktorgradsprøve (disputas) Opptakskrav:Opptakskrav: Femårig master (eller tilsvarende utdanning)Femårig master (eller tilsvarende utdanning) Det kan stilles ytterlige krav til opptakDet kan stilles ytterlige krav til opptak 3 års fulltidsstudier, maks. 8 år3 års fulltidsstudier, maks. 8 år Rapport 1

7 Kari Smith Danmark/ Sverige Danmark 3 års ervervsdoktorgrad sammen med en privat virksomhet3 års ervervsdoktorgrad sammen med en privat virksomhet Studenten skal være ansatt i virksomheten som finansierer studiet.Studenten skal være ansatt i virksomheten som finansierer studiet. I 2006 var der 86 godkjente ”ervervsPhDI 2006 var der 86 godkjente ”ervervsPhD Vitenskapsministeriet betaler en månedslønn på 12.500Vitenskapsministeriet betaler en månedslønn på 12.500 Rapport 2 a Sverige Krav: lærerutdanning pluss 2 års praksisKrav: lærerutdanning pluss 2 års praksis Finansiering: sektorforskningsprogram pluss kommunal støtteFinansiering: sektorforskningsprogram pluss kommunal støtte Studentene tilbake til praksisfeltet (arbeidsgiver) ved endt utdanningStudentene tilbake til praksisfeltet (arbeidsgiver) ved endt utdanning Vanlig phd-kravVanlig phd-krav

8 Kari Smith UK- University of Bristol (top ranked university 5*) First ”taught” doctorate in UKFirst ”taught” doctorate in UK Group sizes of 20Group sizes of 20 8 units of 20 points, transferred points from MA (80), Dissertation, 300 points (45.000 words) = 540 points8 units of 20 points, transferred points from MA (80), Dissertation, 300 points (45.000 words) = 540 points P. 19: a ladder of sub-rewards if not completion of full course:P. 19: a ladder of sub-rewards if not completion of full course: MPhil, examined by viva voce, but not awarded EdDMPhil, examined by viva voce, but not awarded EdD Each unit: 3 intensive study days followed by a written assignementEach unit: 3 intensive study days followed by a written assignement Obligatory units in research methodologyObligatory units in research methodology Rapport 2 b

9 Kari Smith UK- Institute of Education, University of London (5*) Entrance requirements: Master, 4 years experience, 2000 words statement of intentionsEntrance requirements: Master, 4 years experience, 2000 words statement of intentions 3 parts: (1) assessed taught courses, (2) research focused workshops, (3) supervised original research3 parts: (1) assessed taught courses, (2) research focused workshops, (3) supervised original research Student groups (cohorts) are importantStudent groups (cohorts) are important Individual supervision from the beginning of the programmeIndividual supervision from the beginning of the programme Taught elements:Taught elements: 1.4 courses, including research methodology, assessed through a portfolio of 4 assignments (5000 words each) + a reflective statement 2.Institution Focused Study (IFS): a study on an organisation (often the student’s own) with a report of 20.000 word. Supervisor and workshops support students through the study. 3.Thesis of 45.000 words, related to the IFS work at the end of the 5th year 4.Viva voce examination Rapport 2 c

10 Kari Smith Australia, University of Western Australia Goals of EdD: To provide a course of study at a Doctoral level which is research based and research driven, as with PhD, but where the principal orientation is not only on the development of knowldge per ce, but the extension of knowledge towards the improvement of professional practice.To provide a course of study at a Doctoral level which is research based and research driven, as with PhD, but where the principal orientation is not only on the development of knowldge per ce, but the extension of knowledge towards the improvement of professional practice. To serve the needs of professionals who wish to undertake Doctoral study so as to expand their theoretical bases for practice, to consider current ideas and issues and to address problems of practical implementation in education.To serve the needs of professionals who wish to undertake Doctoral study so as to expand their theoretical bases for practice, to consider current ideas and issues and to address problems of practical implementation in education. 4 years parttime studies of 4 units + a Doctoral thesis4 years parttime studies of 4 units + a Doctoral thesis Classes on weekday evenings and weekendsClasses on weekday evenings and weekends 100 % attendance in the face-to-face teaching100 % attendance in the face-to-face teaching 1.Course work, 2. presentation and defence of research proposal, 3. Doctoral thesis (70.000 words) Entrance requiements: Master’s research degree and 2 years full time professional education experience Rapport 2 d

11 Kari Smith Kjennetegn ved EdD graden Rapport 2 e Gruppe- studiefellesskapGruppe- studiefellesskap Stor vekt på forskeropplæringen, metodedelen er høyt prioritert i opplæringsdelenStor vekt på forskeropplæringen, metodedelen er høyt prioritert i opplæringsdelen Mulig å stoppe utdanningen på et lavere nivåMulig å stoppe utdanningen på et lavere nivå Egen arbeidsplass, egen erfaring grunnlag for teoretisering og vitenskapeliggjøringEgen arbeidsplass, egen erfaring grunnlag for teoretisering og vitenskapeliggjøring EdD en påbygging av M.ed og B.edEdD en påbygging av M.ed og B.ed Krav til opptak, min. 2 års yrkeserfaringKrav til opptak, min. 2 års yrkeserfaring

12 Kari Smith PhDEdD Tradisjonelt: bare et forskningsprosjekt (men dette har endret seg)Tradisjonelt: bare et forskningsprosjekt (men dette har endret seg) Fra begynnelsen: opplæringsdel og forskningsdelFra begynnelsen: opplæringsdel og forskningsdel Isolert (dette endrer seg med oppbygging av forskerskoler) Gruppen, fellesskapet, er gitt stor viktighet; en integrert del av programmet Målprofesjonelle forskere Mål: profesjonelle forskere Mål: Forskende profesjonsutøvere Uerfaren, mulighet å gå direkte fra master (men der er mange unntak) Erfarne profesjonsutøvere (praktisk erfaring på et minimum antall år er et krav) Teoretiske spørsmål, praktisk orientering ikke nødvendig Praktisk orientering nødvendig, krav til et solid teorigrunnlag Forskjeller mellom EdD og PhD Rapport 3

13 Kari Smith Rapport 4 Relasjon mellom en phd-grad og forskerskole for lærerutdanningene Ingen konkret plan fra arbeidsgruppen, rådet bør ta dette opp til diskusjonIngen konkret plan fra arbeidsgruppen, rådet bør ta dette opp til diskusjon Enighet i arbeidsgruppen om at et tett samarbeid er nødvendigEnighet i arbeidsgruppen om at et tett samarbeid er nødvendig Rådet bør diskutere muligheter for en felles arbeidsgruppe, men med to undergrupper som fortsetter utviklingen av en phd-grad og forskerskole for lærerutdanningeneRådet bør diskutere muligheter for en felles arbeidsgruppe, men med to undergrupper som fortsetter utviklingen av en phd-grad og forskerskole for lærerutdanningene Viktig å danne et helhetlig program og unngå fragmenteringViktig å danne et helhetlig program og unngå fragmentering

14 Kari Smith Første utkast - modell PhD i lærer utdanning Opptakskrav MA el. liknendeMA el. liknende Minst 3 års relevant yrkeserfaringMinst 3 års relevant yrkeserfaring 25% tilknytting til yrkesfeltet (forskningsfeltet)25% tilknytting til yrkesfeltet (forskningsfeltet) PraktikerePraktikere Veiledning PersonligPersonlig 1. kompetanse i forskning og praksis (event. 2 veiledere)1. kompetanse i forskning og praksis (event. 2 veiledere) Støttegruppe Knyttet til opptak i grupperKnyttet til opptak i grupper Støtter forslaget til forskerskoleutvalgetStøtter forslaget til forskerskoleutvalget Institusjon DoktorgradsrettDoktorgradsrett Opplæringsdel i samarbeid med forskerskole ModulærModulær Obligatorisk/ selvvalgtObligatorisk/ selvvalgt 45 stdp. (35 + 10 (peer group)45 stdp. (35 + 10 (peer group) Oppgaver for hver modulOppgaver for hver modul Avhandling MonografiMonografi Artikler (peer- reviewed, ikke nødvendigvis publisert)Artikler (peer- reviewed, ikke nødvendigvis publisert) Struktur Minst 25 % forskningsrelatert yrkespraksis)Minst 25 % forskningsrelatert yrkespraksis) Fulltid 4 år m/ muligheter for deltidFulltid 4 år m/ muligheter for deltid Anbefalt sammenhengende skrivetid mot sluttenAnbefalt sammenhengende skrivetid mot slutten Rapport 5

15 Kari Smith Plan for viderearbeid Rådets anbefalingRådets anbefaling Lage en tidsramme for utredningsarbeidetLage en tidsramme for utredningsarbeidet Finansiering av utredningsarbeidetFinansiering av utredningsarbeidet Utarbeide forslag til UHRUtarbeide forslag til UHR Modell og styringsstrukturModell og styringsstruktur StudieplanStudieplan FinansieringFinansiering NavnNavn InstitusjonsforankringInstitusjonsforankring Kvalitetssikring og evalueringKvalitetssikring og evaluering Seminar for medlemmenr i KUF-komiteen, KD, Forskningsrådet, Utdanningsforbundet, UHRs styre og NRLUSeminar for medlemmenr i KUF-komiteen, KD, Forskningsrådet, Utdanningsforbundet, UHRs styre og NRLU Rapport 6


Laste ned ppt "Phd-grad for lærerutdanningene Arbeidsgruppens foreløpige rapport 02.06.08 Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås Kari Smith."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google