Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utvikling UiS 2005 - 2010 Styreseminar 14.februar 2011 Per Ramvi universitetsdirektør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utvikling UiS 2005 - 2010 Styreseminar 14.februar 2011 Per Ramvi universitetsdirektør."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utvikling UiS Styreseminar 14.februar 2011 Per Ramvi universitetsdirektør

2 Virksomheten

3 Registrerte studenter totalt Antall studenter fra andre land:

4 Gjennomføring Iht studieplan 77,8 %84,1 % Antall kandidater Herav master

5 Karakterer Fordeling bestått karakterer Stryk 2005: 10,8 (Univer. 8,5) 2010: 8,6 ( Univer. 7,2)

6 Studieprogrammer Nivå Lavere grad4948 Mastergrad1330 Videreutdanning5279

7 Studieincitament Resultat Endring 60-stp enheter (= heltid) ,3% Resultat i beløp (år -2) ,3% Student mobilitet (inn/ut) ,5% Resultat i beløp (år-2) ,5%

8 Rekrutteringsvirksomhet Rekrutteringsstillinger Endring Stipendiater (UiS) 59,2110,086 % Postdoktor 5,018,4268 % Aktivitet Endring Doktorgradsavtaler ,6 % Disputaser631416,7 %

9 Vitenskapelig publisering *Endring Antall publiseringer ,3 % Herav nivå 2 7,8 %18,6 %138,5 % Antall publiseringspoeng ,3 % * Tall for 2010 ikke klare RBO2006Bud 2011 Endring Resultat 5,6 mill15,8 mill182 %

10 Kompetanse

11 Formidling Viktige formidlingskanaler: UniverS Bidrag i Forskdok, fra i 2005 til i Herav formidlingsaktiviteter Intern handlingsplan for kommunikasjon og formidling Stor aktivitet på forskningsdagene

12 UiS og omverden Utdanningstilbud og kompetanseheving Forskingssentra Konferanser, seminarer, foredrag, konsulenttjenester Praksissamarbeid Karrieresenter Alumnivirksomhet Master- og Ph.d oppgaveskriving/Nærings ph.d. Arena for samfunnskontakt og Finansieringsutvalget Samarbeid med kunnskapsinstitusjoner og arbeidslivet langs verdiskapingsaksen fra Bergen til Kristiansand IRIS, Prekubator, Ipark

13 Drift og balanseutvikling Resultat Endring Tildeling KD625,5 mill878,7 mill40,5 % Omgang BOA90,7 mill178,7 mill97,0 % Andel BOA ift KD (mål i strateg) 14,5 %20,3 %40,0% EU inntekter % NFR inntekter ,8% Resultat oppdrag (VK) 0,4 mill1,6 mill315,7 % Finansielle reserver Ubunden Virksomhetskapital: 5,2 mill Universitetsfondet (tildelt, men ikke avropt): 8,5 mill Egne plasseringer i fondet: 32,6 mill + opptjent avkastning Gavekonto Norges Bank: 32,7 mill, inkl opptjente renter SAFI (Anvendt finans): 11,9 mill

14 Sektoren og UiS Styreseminar 14. februar 2011 ¨ Per Ramvi universitetsdirektør

15 Sektormål: Utdanning AlleHøyskoleUniversiteteneUiS 1.1 Virksomhetsmål: kandidater Antall primærsøkere per studieplass2,071,952,222,15 Studietilbud i samarbeid med andre norske institusjoner (fellesgrader) Virksomhetsmål: læringsmiljø Nye studiepoeng per egenfinansiert student per år41,44240,541,3 Antall studenter per undervisnings-,forsknings- og formidlingsstilling17,418, Virksomhetsmål: internasjonal Antall utvekslingsstudenter (ut/innreisende)

16 Sektormål: Forskning AlleHøyskoleUniversiteteneUiS 2.1 Virksomhetsmål: grunnforskning Antall publikasjonspoeng per undervisnings-,forsknings- og formidlingsstilling 0,710,370,920,75 Forskningsrådets tildelinger per undervisnings-,forsknings- og formidlingsstilling 12734,918543,4 Tildelinger fra EU per undervisnings-,forsknings- og formidlingsstilling 9,191,7913,93, Virksomhetsmål :doktorgradsutdanning Antall uteksaminerte doktorgradskandidater per undervisnings-,forsknings- og formidlingsstilling 0,090,010,150,06 Andel disputerte doktorgradskandidater av opptatte personer på doktorgradsprogram fem år tidligere (gjennomstrømning) 51,534,352,953,3

17 Sektormål: Formidling AlleHøyskoleUniversiteteneUiS 3.2 Virksomhetsmål: samfunns- og næringsutvikling Omfang av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Ekskl NFR og EU Mottatte forretningsideer som har resultert i opprettelse av selskap Antall mottatte forretningsideer

18 Sektormål: Organisasjon AlleHøyskoleUniversiteteneUiS 4.1 Virksomhetsmål: ressursforvaltning Driftsutgifter per avlagte 60-studiepoengsenheter Driftsutgifter per publikasjonspoeng Forholdet mellom vitenskapelige og adminstrative ansatte (korrigert for støtte) 1,441,641,381, Virksomhetsmål: Personal Andel førstestillinger av totalt antall undervisnings-,forsker-, og formidlingsstillinger 0,670,470,830,66 Andel kvinner, totalt 0,510,550,480,53 - Andel kvinner, per undervisnings-,forsknings- og formidlingsstilling 0,440,50,40,45 - Andel kvinner, per støttestillinger 0,470,530,450, Virksomhetsmål: Økonomi Likviditetsgrad (omløpsmidler/kortsiktig gjeld) 1,781,721,821,7


Laste ned ppt "Utvikling UiS 2005 - 2010 Styreseminar 14.februar 2011 Per Ramvi universitetsdirektør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google