Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utvikling UiS 2005 - 2010 Styreseminar 14.februar 2011 Per Ramvi universitetsdirektør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utvikling UiS 2005 - 2010 Styreseminar 14.februar 2011 Per Ramvi universitetsdirektør."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utvikling UiS 2005 - 2010 Styreseminar 14.februar 2011 Per Ramvi universitetsdirektør

2 Virksomheten

3 Registrerte studenter totalt Antall studenter fra andre land: 2005 - 252 2010 - 784

4 Gjennomføring 20052010 Iht studieplan 77,8 %84,1 % Antall kandidater Herav master 1 446 251 1 474 346

5 Karakterer Fordeling bestått karakterer Stryk 2005: 10,8 (Univer. 8,5) 2010: 8,6 ( Univer. 7,2)

6 Studieprogrammer Nivå 20052010 Lavere grad4948 Mastergrad1330 Videreutdanning5279

7 Studieincitament Resultat20052010Endring 60-stp enheter (= heltid) 5 2306 03015,3% Resultat i beløp (år -2)180 365206 21614,3% Student mobilitet (inn/ut) 22035159,5% Resultat i beløp (år-2) 4101 482261,5%

8 Rekrutteringsvirksomhet Rekrutteringsstillinger20052010Endring Stipendiater (UiS) 59,2110,086 % Postdoktor 5,018,4268 % Aktivitet 20052010Endring Doktorgradsavtaler102222117,6 % Disputaser631416,7 %

9 Vitenskapelig publisering 20052009*Endring Antall publiseringer28151583,3 % Herav nivå 2 7,8 %18,6 %138,5 % Antall publiseringspoeng 23346499,3 % * Tall for 2010 ikke klare RBO2006Bud 2011 Endring Resultat 5,6 mill15,8 mill182 %

10 Kompetanse

11 Formidling Viktige formidlingskanaler: UniverS Bidrag i Forskdok, fra 1 910 i 2005 til 2 570 i 2010. Herav formidlingsaktiviteter 2.035 Intern handlingsplan for kommunikasjon og formidling Stor aktivitet på forskningsdagene

12 UiS og omverden Utdanningstilbud og kompetanseheving Forskingssentra Konferanser, seminarer, foredrag, konsulenttjenester Praksissamarbeid Karrieresenter Alumnivirksomhet Master- og Ph.d oppgaveskriving/Nærings ph.d. Arena for samfunnskontakt og Finansieringsutvalget Samarbeid med kunnskapsinstitusjoner og arbeidslivet langs verdiskapingsaksen fra Bergen til Kristiansand IRIS, Prekubator, Ipark

13 Drift og balanseutvikling Resultat20052010Endring Tildeling KD625,5 mill878,7 mill40,5 % Omgang BOA90,7 mill178,7 mill97,0 % Andel BOA ift KD (mål i strateg) 14,5 %20,3 %40,0% EU inntekter2024 3452 051% NFR inntekter10 60328 960172,8% Resultat oppdrag (VK) 0,4 mill1,6 mill315,7 % Finansielle reserver Ubunden Virksomhetskapital: 5,2 mill Universitetsfondet (tildelt, men ikke avropt): 8,5 mill Egne plasseringer i fondet: 32,6 mill + opptjent avkastning Gavekonto Norges Bank: 32,7 mill, inkl opptjente renter SAFI (Anvendt finans): 11,9 mill

14 Sektoren og UiS Styreseminar 14. februar 2011 ¨ Per Ramvi universitetsdirektør

15 Sektormål: Utdanning AlleHøyskoleUniversiteteneUiS 1.1 Virksomhetsmål: kandidater Antall primærsøkere per studieplass2,071,952,222,15 Studietilbud i samarbeid med andre norske institusjoner (fellesgrader)232120 1.2 Virksomhetsmål: læringsmiljø Nye studiepoeng per egenfinansiert student per år41,44240,541,3 Antall studenter per undervisnings-,forsknings- og formidlingsstilling17,418,71617 1.3 Virksomhetsmål: internasjonal Antall utvekslingsstudenter (ut/innreisende)9 8344 3125 522305

16 Sektormål: Forskning AlleHøyskoleUniversiteteneUiS 2.1 Virksomhetsmål: grunnforskning Antall publikasjonspoeng per undervisnings-,forsknings- og formidlingsstilling 0,710,370,920,75 Forskningsrådets tildelinger per undervisnings-,forsknings- og formidlingsstilling 12734,918543,4 Tildelinger fra EU per undervisnings-,forsknings- og formidlingsstilling 9,191,7913,93,24 2.2 Virksomhetsmål :doktorgradsutdanning Antall uteksaminerte doktorgradskandidater per undervisnings-,forsknings- og formidlingsstilling 0,090,010,150,06 Andel disputerte doktorgradskandidater av opptatte personer på doktorgradsprogram fem år tidligere (gjennomstrømning) 51,534,352,953,3

17 Sektormål: Formidling AlleHøyskoleUniversiteteneUiS 3.2 Virksomhetsmål: samfunns- og næringsutvikling Omfang av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet 2 233 281736 8901 496 391154 617 Ekskl NFR og EU Mottatte forretningsideer som har resultert i opprettelse av selskap 2815131 Antall mottatte forretningsideer 62325536815

18 Sektormål: Organisasjon AlleHøyskoleUniversiteteneUiS 4.1 Virksomhetsmål: ressursforvaltning Driftsutgifter per avlagte 60-studiepoengsenheter 222150316186 Driftsutgifter per publikasjonspoeng 2 4474 5871 8982 265 Forholdet mellom vitenskapelige og adminstrative ansatte (korrigert for støtte) 1,441,641,381,51 4.2 Virksomhetsmål: Personal Andel førstestillinger av totalt antall undervisnings-,forsker-, og formidlingsstillinger 0,670,470,830,66 Andel kvinner, totalt 0,510,550,480,53 - Andel kvinner, per undervisnings-,forsknings- og formidlingsstilling 0,440,50,40,45 - Andel kvinner, per støttestillinger 0,470,530,450,54 4.3 Virksomhetsmål: Økonomi Likviditetsgrad (omløpsmidler/kortsiktig gjeld) 1,781,721,821,7


Laste ned ppt "Utvikling UiS 2005 - 2010 Styreseminar 14.februar 2011 Per Ramvi universitetsdirektør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google