Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status for Nettverket i 2005 Sigmund Karterud Avd. for personlighetspsykiatri Ullevål universitetssykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status for Nettverket i 2005 Sigmund Karterud Avd. for personlighetspsykiatri Ullevål universitetssykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Status for Nettverket i 2005 Sigmund Karterud Avd. for personlighetspsykiatri Ullevål universitetssykehus

2 Dagavdelinger i Nettverket i 2005 Velkommen til Farsund og Jessheim!

3 Nettverkets 13 dagavdelinger behandler Til enhver tid ca. 170 pasienter i dagavdeling Ca. 350 pasienter årlig i dagavdeling Har en database på ca. 2700 pasienter Til enhver tid ca. 320 pasienter i polikliniske grupper Ca. 140 pasienter i året ferdigbehandles i polikliniske grupper Alle evalueres før og etter med nettverkets kvalitetssikringssystem og data brukes fortløpende til fagutvikling og forskning Denne virksomheten savner sidestykke nasjonalt og internasjonalt

4 Eksistensberettigelsen for psykoterapeutiske dagavdelinger Utredning og behandling av ikke- psykotiske pasienter med langvarige plager der annet/tidligere behandlingsopplegg i primærhelsetjenesten, hos privatpraktiserende psykologer og psykiatere eller i DPS, ikke har ført fram

5 Krevende oppgave som forutsetter høyt kunnskapsnivå og behandlingsmessige ferdigheter Krevende evaluering pga kompliserte sammenhenger mellom symptomlidelser og personlighetsstruktur Krevende behandling pga resignasjon, ofte dårlig behandlingsmotivasjon, utageringstendens, affektiv dysregulering, dårlig mentaliseringsevne, selvmordsfare, sterke overførings- og motoverføringsreaksjoner, høy dropout-tendens Krevende å opprettholde kollektiv rasjonalitet i teamet

6 Målsettinger for dagavdelingsbehandling Etablere tilknytning til personer i avdelingen og/eller avdelingen som helhet Utvikle terapeutisk allianse Lære å nyttiggjøre seg psykoterapi, spesielt gruppepsykoterapi Øke motivasjon for langtids gruppepsykoterapi Øke affektbevissthet, bedre affektkontroll og øke evnen til adekvate uttrykk for affekter Bedre selvfølelsen, mer positiv og sammenhengende Fremme mer realistisk forståelse av andre

7 Målsettinger for dagavdelingsbehandling, forts. Bedre og integrere selvforståelsen Bedre kontroll av utageringstendens, spesielt impulsiv selvdestruktivitet,spiseadferd og rusmiddelmisbruk Redusere nivået av psykiske symptomer Øke mestring av situasjoner som provoserer angst Bedre interpersonlig fungering Øke psykososialt funksjonsnivå Mer rasjonell bruk av psykofarmaka på lavest mulig nivå Avklare patologiske familiære relasjoner som kan vanskeliggjøre terapien Lage realistisk plan for tilbakevending til arbeidslivet/videre rehabilitering

8 Suksesskriterier for Nettverket Entusiastisk, engasjert og kompetent daglig leder Fire pilarer: 1) fokus på pasienter med PF, 2) tidsbegrenset dagavdelingsbehandling, 3) systematisk viderebehandling, 4) DN’s kvalitetssikringssystem Lokale tilpasninger, lokal eksperimentering, lokal bruk av data DN’s forskningsaktivitet mht internasjonale publikasjoner Stadig kompetanseheving mht gruppeterapier Fortløpende fagutvikling: mentalisering, affektbevissthet, selvutvikling, psykodynamisk evaluering, kombinasjon gruppe- og individualterapi

9 Rusmisbruk og behandling i Nettverket Politiske føringer gjennom rusreformen Samarbeid med Bergensklinikkene Analysert misbruksdata fra Nettverket. Hvor mange har rusproblemer? Hva kjennetegner disse pasientene? Spesielt mht personlighet? Hva kan man forvente seg ved å åpne for flere? Hvilken kompetanse trengs for å behandle flere med rusproblemer? Panel: Hvordan skal DN forholde seg til dette?


Laste ned ppt "Status for Nettverket i 2005 Sigmund Karterud Avd. for personlighetspsykiatri Ullevål universitetssykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google