Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Undervisning til pasienter etter nyretransplantasjon Aslaug Sødal Myrseth Sykepleier ved transplantasjonskirurgisk sengepost Rikshospitalet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Undervisning til pasienter etter nyretransplantasjon Aslaug Sødal Myrseth Sykepleier ved transplantasjonskirurgisk sengepost Rikshospitalet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Undervisning til pasienter etter nyretransplantasjon Aslaug Sødal Myrseth Sykepleier ved transplantasjonskirurgisk sengepost Rikshospitalet

2 Pasientundervisning Pasient; fra patientes = utholdenhet. –Tålmodighet, utholdenhet og egenaktivitet Undervisning –Et sosialt fellesskap mellom f.eks pasient og sykepleier –Målrettet, planlagt aktivitet som skal føre til læring –Gis av andre og er et av mange bidrag i læringsprosessen

3 Pasientutdanning Bakgrunn: Helsevesenets vilje til, og politisk engasjement for demokratisering av behandling og pleie, pasientmedvirkning Forstås som: Det utbyttet pasienten får av en systematisk helhet av forskjellige undervisningstilbud, og pasientens egne læringsaktiviteter der pasienten tillegges høy grad av aktivitet og ansvar Skal føre til at pasienten mestrer sin sykdom og følgene av den

4 Læring Defineres ofte som ”endring av adferd” Helsepedagogikkens definisjon er ”endring eller styrking av mønstre” fordi mønstre er et begrep som rommer mer enn atferd f.eks måten vi tenker og resonnerer på

5 Noen begreper Compliance / non-compliance –overensstemmelse, samsvar, ettergivenhet, føyelighet –a disposition to yield to others –conformity, resignation Adherence / non-adherence –det å holde fast, troskap –faithfulness, fidelity, loyalty Bemyndigelse –.. maktoverføring på individ- eller systemnivå...

6 Utdanning av pasienter som skal få og har fått ny nyre Nyreskole, annen info/undervisning lokalt Skriftlig, praktisk info fra RH sendes hjem Preopr info i avdelingen Undervisning i avdelingen etter tx Temamøter ved LMS mens de går til kontroll ved RH Sykepleiekonsultasjoner med pol

7 Metoder Standardundervisning –Temaet er forhåndsbestemt Individuell undervisning –Undervisningen rettet mot hver enkelt pasient

8 Metoder hos oss Individuelle samtaler –Individuell tilpasning, utgangspunkt i pasientens ønsker, behov, kunnskap, ressurser, læremåter Pasienten leser selv –Konsentrasjon postoperativt? Praktisk trening: –føre væskeregnskapet selv –føre tx dagbok –fordele medikamenter i dosett og ansvar for å ta de til rett tid –urinstix Temamøter i grupper ved LMS mens kontroll ved RH

9 Hjelpemidler ”Veien videre”, –skriftlig, vanlig og stor skrift –Kortversjon på engelsk, spansk, urdu, samisk, kurdisk, tyrkisk –CD Transplantasjonsdagbok Tid og rom Sykepleiernes kompetanse Standardpleieplan Video?

10 Innhold i undervisningen Forskningsprosjekt ved Eva Alice Aadal og Marjo Riikonen –Spørreskjema til pasienter som var transplantert for mer enn 1 år siden –Fokusgruppeintervju med sykepleiere på posten Kristin Urstad hovedfagsoppgave 2005 –Intervju med 16 transplanterte 4-6 uker etter tx

11 Hva var pasientenes behov og ønsker i forhold til undervisningen? Medikamenter og bivirkninger Samliv og seksualitet Kosthold Dagliglivet Sosiale rettigheter Undervisning etterhvert som det vanlige livet kommer igang Mer skriftlig materiell

12 Hva tenkte sykepleierne? Enighet om minimumskrav Mest problematiske tema: bivirkninger, samliv og seksualitet, sosiale rettigheter Utfordring å finne pasientens fokus og ståsted

13 Opplevde pasientene at deres behov ble møtt? Medisinske tema: OK Veiledning i forhold til livsstil: Nei

14 Hva så? Oppfølgingsstudie 2006 etter –innføring av nytt materiell –revisjon av standard pleieplan –heving av sykepleiekompetanse om pasientundervisning, samliv og seksualitet LMS Videre?

15 Veien videre (standardundervisning) Ca. 90% av innholdet er generelt og gjelder for alle organtransplantasjoner: –Konsekvenser av immunsuppresjon. Hva betyr det for livet videre? –Immunforsvar –Medikamenter og bivirkninger Ca. 10% organspesifikt

16 Å leve med et nytt organ Jeg har fått et nytt organ Samliv og seksualitet Pårørende Kosthold Fysisk aktivitet Reising Spesielle trygderettigheter

17 Immunforsvar og behandling Anatomi, fysiologi, transplantasjon; ½ side Immunforsvar Avstøtning Immundempende medisiner

18 Hvem, hva, hvor Telefonliste Aktuelle avdelinger på RH Pasienthotellet LNT

19 Ordliste og mer til Ordliste Blodprøver Litteratur og lenker

20 Skillearkene Ønsket å gi noe annet/mer enn info om sykdom og medisiner Fine bilder Dikt o.l. Lørdagsstubb av Alf Prøysen

21 www.rikshospitalet.no Kirurgisk avdeling

22

23 Litteratur 1.Urstad, Kristin Hjorthaug. Nyretransplanterte. Deres opplevelser og erfaringer med undervisningen etter transplantasjonen. Hovedfagsoppgave ISV mai 2005. 2.Urstad, Kristin Hjorthaug. Hvilken opplæring bør gis til de nyretransplanterte både med hensyn til form og innhold? Spesialoppgave ISV august 2003. 3.Eva Alice Aadal, Marjo Riikonen, Ellen Drolsum Finstad, Ida Torunn Bjørk, Marit Andersen. Kvalitetsutvikling: Undervisning til nyretransplanterte pasienter. Sykepleien nr. 15, 2003. 4.Samme forfattere. Undervisning og veiledning av nyre- og nyre/pankreastransplaterte pasienter. LNTnytt nr. 3, 2003. 5.Petra Schäfer-Keller, Sue Lyon, Frank Van-Gelder, Sabina De-Geest. A practical approach to promoting adherence to immunosuppresive medication after renal transplantation. Current opinion in nephrology and hypertension 2006, 15 (Clinical update 2): S1-S6 6.Mandy Bass, Jayne Galley-Reilley, Denise E Twiss, Debra Whitaker. A Diversified Patient Education Program for Transplant Recipients. ANNA journal June 1999. Volume 26 number 3. 7.Susan Lejsgaard, Birgit Huus Jensen. Pedagogikk og pasientutdanning. Sykepleiens pedagogiske felt. Akribe 200? 8.Egon Vifladt, Liv Hopen. Helsepedagogikk – samhandling om læring og mestring. Eget forlag. 2004 9.Jo Cahill. Patient participation: a concept analysis. Journal of Advanced Nursing 2001;34(5):574-581. 10.Editorial. Can focusing on self-care reduce disparities in kidney transplantation outcomes? American Journal of Kidney Diseases, Vol 45, No 5 (May), 2005:pp 935-940


Laste ned ppt "Undervisning til pasienter etter nyretransplantasjon Aslaug Sødal Myrseth Sykepleier ved transplantasjonskirurgisk sengepost Rikshospitalet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google