Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 MENTOR A 2012/2013 Onsdag 26.09.2012 Liv Grendstad Rousseau cand.paed www.meta-senter.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 MENTOR A 2012/2013 Onsdag 26.09.2012 Liv Grendstad Rousseau cand.paed www.meta-senter.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 MENTOR A 2012/2013 Onsdag 26.09.2012 Liv Grendstad Rousseau cand.paed www.meta-senter.no

2 Ny som mentor - et villnis Uansett hvordan vi definerer mentor begrepet og mentorrelasjonen, og hvordan vi velger å organisere mentorforløpet, er det avgjørende for en god relasjon å bli: sett, anerkjent og verdsatt 2Liv Grendstad Rousseau, cand.paed

3 Faktorer som er viktige for å beholde og styrke den indre motivasjonen: tilhørighet opplevelse av mestring mening For at noe skal gi mening, må det jeg gjør eller er en del av, være i tråd med mine verdier. 3Liv Grendstad Rousseau, cand.paed

4 4 Hva er en mentor? ”En mentor er en erfaren og kvalifisert kollega som bidrar i nyutdannede læreres profesjonelle utvikling og læring” (Rapport, veilederutdanning av nyutdannede lærere – forslag til rammer for utdanningen). Liv Grendstad Rousseau, cand.paed

5 5 ”Mentorene skal være en profesjonell støtte i de nyutdannedes utvikling av læreridentitet i et krevende og komplekst yrke” (Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere – forslag til rammer for utdanningen). Liv Grendstad Rousseau, cand.paed

6 6 Mentoren framstår i videste forstand som den individuelle hjelper som: - bistår den enkelte i å utvikle kompetanse - hjelper til å mestre yrkesutfordringer - bidrar til personlige vekst og utvikling Kfr. Mathisen, 2008:14 Liv Grendstad Rousseau, cand.paed

7 7 Mentoren er en som gjennom sitt arbeide hjelper andre til å utnytte sitt potensiale Kfr. Parsloe & Wray, 1978 i Mathisen, 2008:19 Liv Grendstad Rousseau, cand.paed

8 8 Mentoren må utvikle en bevissthet om - sin egen rolle, verdier, holdninger og praktiske yrkesteori - mentoringens funksjon og mål I tillegg må mentoren ha evne til: - formidle denne oppfatningen til protesjeen - bidra til å avklare forventinger og forestillinger Slik at de sammen kan etablere en felles forståelse Kfr. Mathisen, 2008:17 Liv Grendstad Rousseau, cand.paed

9 9 Mentor relasjonen gir: - en mulighet for den nyutdannede til å utvikles gjennom å få ta del i en mer erfaren persons erfaringer, personlig modenhet og kunnskap. - en mulighet for sammen med en interessant samtalepartner å få testet ut ideer og strategier. Gjennom dette utvikles yrkesrollen, samtidig som det skjer en personlig utvikling (Lindgren, Ulla, 1997/2008: 19). Liv Grendstad Rousseau, cand.paed

10 10 Mentorens egenskaper: - bred livserfaring og ydmykhet som er utviklet gjennom egen framgang og vanskeligheter - skal kunne gi den nyutdannede mulighet til å åpne seg gjennom å lytte, stille spørsmål og om nødvendig gi råd på bakgrunn av egne erfaringer - hjelpe til å utvikle selvtillit - evne til både å oppmuntre og å utfordre Liv Grendstad Rousseau, cand.paed

11 11 Mentoren skal sees på som et forbilde, en samtalepartner, en inspirasjonskilde og gjerne også en kontaktbygger. Mentoren må ha en genuin menneskeinteresse, synes det er morsomt å være del av et annet menneskes utvikling, og ha vilje til å støtte en person som han/hun tror på og kjenner tillit til. Mentoren må kunne gi av sin tid og sitt engasjement. Liv Grendstad Rousseau, cand.paed

12 12 Mentoren har også en personlig gevinst. Å være mentor er et hedersoppdrag. Å være mentor innebærer at en sees på med respekt og har troverdighet. (Lindgren, Ulla, 1997/2008: 19) Liv Grendstad Rousseau, cand.paed

13 13 Adeptens egenskaper: Adeptens innstilling og holdninger er viktige faktorer for å få i stand en velfungerende mentorskapsrelasjon. Adepten må ”bjuda till” og ha vilje til utvikling. Liv Grendstad Rousseau, cand.paed

14 14 Adepten: vise interesse og engasjement. være villig til å satse tid og engasjement for å få til en så god relasjon som mulig ha vilje til å utvikles gjennom samtale og refleksjon klargjøre sine behov og ønskemål uten å ha urealistiske forventninger til mentoren ha bevissthet og distanse til seg selv være villig til å etterspørre og å ta imot konstruktiv kritikk - som en hjelp til personlig utvikling ( kfr. Lindgren, Ulla, 1997/2008) Liv Grendstad Rousseau, cand.paed

15 15 Faser i mentorelasjonen Fase 1. Oppstart - etablerer kontakt og bygger opp tillit - utvikle en felles forståelse av de roller som skal fylles - avklare mentor og protesjeens kompetanse - sette opp agenda for temaer og hvilke mål de ønsker å arbeide i retning av - tydeliggjøre taushetsplikten, mentorens tilgjengelighet og grenser Liv Grendstad Rousseau, cand.paed

16 16 Fase 2. Vekst og innsats - arbeidsfasen der det utvikler seg en ærlig, oppriktig og åpen kommunikasjon - oppmerksomheten rettes mot protesjeens kompetanseutvikling og vekst - fasen kjennetegnes ved veksling mellom plan og virksomhet, refleksjon og handling Liv Grendstad Rousseau, cand.paed

17 17 Fase 3. Modenhet -form og innhold flyter lettere sammen - mentorparet har ofte funnet sin stil - samtalene har gjerne beveget seg fra et formelt og forretningsmessig forhold til en mer vennskapelig relasjon - nærmer seg gradvis avvikling (Mathisen, 2008:177) Liv Grendstad Rousseau, cand.paed

18 Den lærende organisasjon Utnytter kompetansen den enkelte har lærer av hverandre gir rom for spørsmål og undring skaper åpenhet og trygghet Liv Grendstad Rousseau, cand.paed 18

19 Når den nyutdannede kommer inn i en lærende organisasjon: går overgangen til yrkeslivet lettere den nyutdannede utvikler seg personlig og faglig vil i større grad oppleve tilhørighet, mestring og mening og sannsynligheten er større for at den nyutdannede blir værende i organisasjonen. Liv Grendstad Rousseau, cand.paed 19

20 ”Hva leste du nå?” Asta Holter Dahl ”The average college student listens effectively to only about 50% of what is said and remembers only 25% of that content after 2 days” (Wolvan & Coackley, 1996 i Harris, 2008:255). 20Liv Grendstad Rousseau, cand.paed

21 21 REFERANSER: Kuvaas, Bård (red) Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser, Evidensbasert HRM, 2008 Lindgren, Ulla, Mentorskap i skolan – en väg till utveckling, 1998/2008 Lauvås, Lycke & Handal, Kollegaveiledning i skolen, 2004 Lauvås & Handal, Veiledning og praktisk yrkesteori, 2000 Mathisen, Petter, Mentor – Om mentoring i teori og praksis, 2008 Palmer, Parker J., The Courage to Teach - Exploring the Inner Landscape of a Teacher’s Life, 1998 Palmer, Parker J, A Hidden Wholeness – The Journey Toward an Undivided Life, 2004 Thomas, K.W. Intrinsic Motivation at Work, Building Energy and Commitment, 2002 Liv Grendstad Rousseau, cand.paed


Laste ned ppt "1 MENTOR A 2012/2013 Onsdag 26.09.2012 Liv Grendstad Rousseau cand.paed www.meta-senter.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google