Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seminar BI - 8.februar 2006 Velferdsstaten under press - konsekvenser for kommunene Direktør Lars Bjerke Bærum kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seminar BI - 8.februar 2006 Velferdsstaten under press - konsekvenser for kommunene Direktør Lars Bjerke Bærum kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Seminar BI - 8.februar 2006 Velferdsstaten under press - konsekvenser for kommunene Direktør Lars Bjerke Bærum kommune

2 Seminar BI - 8.februar 2006 lOffentlig sektor mangler tradisjon for bruk av frivillighet i sin egen organisasjon og grensesnittet mellom offentlig virksomhet og frivillighet er uklart, noe som legger hindringer i veien for et effektivt samarbeid.

3 Seminar BI - 8.februar 2006 Kommune-Norges kjerneoppgaver lTjenesteyting lSamfunnsutvikling lDemokratiutvikling lVelferdsutvalget i KS anbefaler et økt samarbeid med nye aktører for å møte nye utfordringer lKommunen bør utarbeide politikk for samarbeid med både frivillige organisasjoner og bedriftsmarkedet

4 Seminar BI - 8.februar 2006 Samfunnsutvikling - Trender lSelvrealiseringssamfunnet lKundesamfunnet lRettighetssamfunnet lDesentraliseringssamfunnet lDrømmesamfunnet

5 Seminar BI - 8.februar 2006 Hva påvirker velferdspresset? lHøy andel av befolkningen har høyere utdanning lHøy levealder lPrivate forbruk øker  Mer penger – mindre lykke? lLav arbeidsledighet lMangler hoder og hender  Kompetanse blir borte fra arbeidslivet tidligere lLivsløpet  ”den unge voksne”  Fritidsklemma  Senere familieetablering  Mer selvrealisering – ”meg og mitt”  Den arbeidsfrie fasen /tidlig pensjonering lMedierevolusjonen lSelvrealiseringen

6 Seminar BI - 8.februar 2006 ForventningsGAPET lBehov/krav/ønsker/forventninger  Innbyggere/brukere  Politikere  Fagfolk lKommunens ressurser  Penger og personale lFlere og bedre tjenester med mindre ressurser - Rik stat – fattig kommune: et paradoks i verdens rikeste land -Staten lover mer og mer – kommunene får stadig mindre handlingsrom -Generelt god privatøkonomi er med på å opprettholde høye forventninger til både kvantitet og kvalitet i velferdstjenester

7 Seminar BI - 8.februar 2006 1-2-30-prosjektet

8 Seminar BI - 8.februar 2006 Vi skal tilrettelegge for det gode liv - HVORDAN gjøre vi best?

9 Seminar BI - 8.februar 2006 KOMMUNEN SKAL OG KAN IKKE VÆRE ALT FOR ALLE

10 Seminar BI - 8.februar 2006 Har vi skapt for høye forventninger ? lVelferdstjenester skal være for alle  uavhengig av økonomisk evne  Tilpasses den enkeltes behov  Skreddersøm  Individuelle planer for folk med flere behov lSkolegang, arbeid og en verdig alderdom er en rettighet for alle  1990 mange nye reformer l skolereformer /livslang læring l eldrereformen l Psykiatrireformen l NAV-reformen l fødselspermisjoner/pensjonsrettigheter/utvidet ferie l mentalitetsendring - mer valuta for pengene lSamfunnet er moralsk forpliktet til å sørge for oss fra vugge til grav. l Kommunen plikter å sørge for at vi ”ferdast godt gjennom livet” (KS) l24 ”timers” kommunen – høyt servicenivå

11 Seminar BI - 8.februar 2006 UTFORDRINGENE FOR KOMMUNE-NORGE! lTilrettelegg for nye samarbeidsformer  Interessant – kortsiktig – definert og utviklende lVi må ha kompetanse og kunnskap for å samarbeide med nye kulturer  Mer oppdaterte partnere ”sier 3.sektor og bedrifter” lTrimme tjenesteapparatet til å tenke ”nytt” og samarbeide med nye aktører  Nitid motivasjonsarbeid l Først forankring til ledelsen (pol/adm.) l Så nedover i organisasjonen…. Hele veien lVi må følge med i timen – og lære av de som kan mer!  Samfunnsutvikling …… lVi må våge å definere grenseoppgangene  Hvor kan bedrifter, frivillige gjøre en bedre jobb enn kommunalt ansatte!

12 Seminar BI - 8.februar 2006 Blikket bakover – og framover lSosiale partnerskap  Utviklingsprosjekt ”Tid for Andre – sosiale partnerskap” l To år – utadrettet arbeid – mot næringslivet l Ett år – innad i egen organisasjon – hvordan motivere oss?  Sintef/Veritas og Norconsult  Samarbeid med frivillige organisasjoner lProsjektsamarbeid med BI lFrivillighetsmillion – strategi for frivillighetsarbeid

13 Seminar BI - 8.februar 2006 HP- 2006 - 2009 - lSamarbeid mellom kommunen og frivillige organisasjoner og enkeltpersoner  ha etablert minst 25 nye samarbeidstiltak mellom tjenestesteder og frivillige  ha stimulert til økt samarbeid mellom kommunen og frivillige gjennom opplæring og holdningsskapende arbeid blant ansatte og ledere  ha innarbeidet samarbeid med frivillige i lederes resultater  KONSEKVENSENE AV DETTTE ….

14 Seminar BI - 8.februar 2006 TILTAK i BÆRUM KOMMUNE øke standarden – økt behov for ressurser lPolitisk og adm. forankring  Frivillighetsmelding - frivillighetspolicy lSentralt organisert koordinatorfunksjon lFrivillighetsskole for ledere og ansatte lBruk av intra/internett  Informasjon som metode for motivering lØkonomiske årlige stimuleringsmidler (pott)  Samarbeidsprosjekter mellom frivillig sektor og tjenestesteder lFrivillighet som arbeidsgiverpolitikk  vi skal selv gjøre det vi ønsker andre skal gjøre lStillingsressurser til tilrettelegging på det enkelte tjenestested

15 Seminar BI - 8.februar 2006 Hvordan lykkes?  Samarbeid må være ønsket og forankret til topp ledelsen på begge sider av samarbeidet. l Ildsjel på det operative plan på begge sider!  Engasjement/deltakelse blant flere enn initiativtakere  Gjensidig nytte for alle parter l Synlige resultater –Bedriften, de som mottar, tjenestested, ansatte  Klare mål og klare avtaler l Hva skal gjøres, Når, Hvordan og hvorfor l Hvilke oppgaver skal holdes under offentlig kontroll?  Partnerskap/frivillighet må settes i system l Systematisk megling/kobling mellom partene  ULIKE KULTURER MØTES! Utfordringer for oss


Laste ned ppt "Seminar BI - 8.februar 2006 Velferdsstaten under press - konsekvenser for kommunene Direktør Lars Bjerke Bærum kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google