Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Persepsjon og kognisjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Persepsjon og kognisjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Persepsjon og kognisjon
Menneskelige aspekter

2 Menneskelig aktivitet inndeles tradisjonelt i tre basale prosesser
Persepsjon Kognisjon Motorikk Ytre verden

3 Persepsjon er den prosess hvor fysiske stimuli blir mottatt av øyet, øret, følesansen (den visuelle, auditive og haptiske kanal ) Kognitive prosesser handler om innsamling, oppbevaring og gjenfinning av informasjon. Læring, kort- og langtidshukommelse, oppmerksomhet … Den motoriske prosess er den ’handling’ man foretar som følge av den persptoriske og kognitive prosess. Denne handling fører til nye stimuli og kretsløpet er sluttet

4 Informasjonsprosessering
Menneskelig handling er en funksjon av flere prosesserings stadier. Klassisk modell innenfor kognitiv psykologi Computational approach, Connectionist approach, Distribuert kognisjon, økologisk psykologi Barber 1988

5 Menneskelige sanser Menneskene mottar input gjennom sansene
Syn Hørsel Føling Lukt Smak Oppmerksomhet er nært knyttet til sansing

6 Synet Synet er den viktigste informasjonskilden for de fleste mennesker Synet har en rekke fysiske og perseptuelle begrensninger Visse ting kan ikke sees av menneskelige øyne Hva vi ser kan være forskjellig fra virkeligheten

7 Hva ser du?

8 Visuell persepsjon To teorier om visuell persepsjon
Konstruktivistisk: vårt syn på verden konstrueres både fra informasjon i omgivelsene og fra tidligere lagret kunnskap Økologisk: Persepsjon innebærer å plukke opp informasjon fra omgivelsene direkte uten konstruksjon og bearbeidelse

9 Konstruktivistisk tilnærming

10 Konstruktivistisk tilnærming

11 Konstruktivistiske prosesser omfatter dekomponering og oppdeling av synsinntrykket til sammenhengende og gjenkjennelige enheter. Gestalt lovene for perseptuell organisering er et forsøk på beskrive hvilke lover denne prosessen følger

12 Nærhet og Likhet

13 Lukkethet og God kontinuitet

14 Gestaltlovene anvendt i design

15 Økologisk tilnærming Økologisk teori antar at persepsjon er en direkte prosess Informasjon oppdages i stedet for konstrueres Et sentralt konsept for den økologiske tilnærmingen er affordance begrepet Hva vi ser som objektets egenskaper er hva som tilbydes av objektet. Når det er tydelig hva objektet tilbyr, så er det lett å vite hvordan man skal interagere med objektet.

16 Økologisk tilnærming

17 Økologisk eller konstruksjonistisk?
Selv om disse teoriene er fundamentalt uenige kan vi dra nytte av begge. Gestaltlovene hjelper oss å bruke kontekst og tidligere erfaringer hos brukeren i design. Det økologiske perspektivet setter fokus på at vi må designe systemer som kan oppdages og som tilbyr en adekvat funksjonalitet (affordance)

18 Hukomelse Short Term Store Long Rehearsal Displacement (Forgetting)
Sensory Rehearsal Displacement (Forgetting) Transfer

19 Korttids-/arbeidhukommelse
Informasjon som når korttidshukommelsen blir aktivt prosessert og kan nå langtidshukommelsen Begrenset kapasitet: Mengde: 7 +/- 2 enheter eller porsjoner Tid: 30 sek Gjentagelse kan holde informasjonen i hukommelsen og overføre til lth.

20 Korttids-/arbeidhukommelse
Prøv å huske følgende tallrekke

21 Korttids-/arbeidhukommelse
Enklere når man kan dele den opp i porsjoner (chunks):

22 7 +/- 2 og design Gruppering av menyer: Ikke nok grupper
For mange grupper Passe? Eksempel fra

23 7 +/- 2 og design Kan brukes til å gjøre grensenittet enklere ved å dele inn informasjon i passende logiske enheter. Men mennesker kan skanne lengre lister De behøver ikke å huske dem for å skanne

24 Dessuten er det lettere å huske noe som gir mening
Bil Datamaskin Sekretær Rettferdig Korrupsjon Hus Helse Blad Bestille Diamant Elitær Bord Frihet Fiksjon Likhet Hav Fisk Tulipan Demokrati Konsept

25 … eller bilder

26 Tekst og bilder Trash Search Attach Cut Previous File Next Paste Lock
Wait Undo

27 Skriv navnet på alle kommandoene som du husker

28 Konklusjon Korttidshukkommelsen er begrenset (7 +/- 2)
Kan styrkes ved: Gruppering, bruk av bilder, historier Konstruerer grupper selv om de ikke eksisterer. Billedlige ord er lettere å huske enn mer abstrakte Husker lettest det første og det siste Distraherende elementer kan ødelegge når de fremtrer i sammenhengen, f.eks bilder

29 Langtidshukommelse Den viktigste informasjonsressursen
Er stor (ubegrenset) Er tregere en korttidshukommelsen Informasjon glemmes seinere Det er to typer LTH. Episodisk representerer hukommelse som begivenheter og opplevelser Semantisk er en strukturert lagring og fakta, konsepter og ferdigheter Informasjon i semantisk hukommelse deriveres fra episodisk hukommelse

30 Kognitive prosesser - adferd
Symbol Identifikasjon Beslutning Planlegging Kunnskaps-basert adferd Tegn Gjenkjennelse Assosiasjon Regelsamling Regelbasert adferd Tegn Rutinebasert adferd Dannelse av kjennetegn Refleks SIGNAL Handling Sansing

31 Konsekvenser for design
Vil elementene i grensesnittet oppfattes som symboler elle tegn? Symboler for novisen, signal for eksperten Formange signaler føre til overbelastning av signalbehandlingskapasiteten Formange tegn eller regler føre til at man tolker omgivelsene som symboler.

32 Kognitive prosesser og læring - Piaget
Assimilasjon: prosessen med å forstå og tolke det vi sanser utfra den kunnskap eller de skjemaer vi har fra før. Nye opplevelser reduseres til noe kjent. Dette kan medføre en tilpasning av sannheten i det som sanses slik at det passer med de opprinnelige skjemaene. Akkomodasjon: prosessen med å justere og forandre de kognitive strukturene, skjemaene, slik at de kan ta inn nye sider ved omgivelsene.

33 Distribuert kognisjon
Tradisjonelle kognitive teorier ignorer: hvordan mennesker arbeider i den virkelige verden Hvordan mennesker interagerer med hverandre

34 Distribuert kognisjon – et nytt rammeverk
Kognisjon er distribuert på tvers av individer og kontekst Å tenke omfatter eksterne relasjoner med ting i verden og andre mennesker Gjenstander i den virkelige verden (bøker, verktøy, dataprogrammer) er utvidelser av den interne menneskelige hukommelse. Delte gjenstander, dokumenter, skrift på en tavle osv. blir del av en felles gruppekunnskap.

35 Til slutt Noen andre aspekter ved menneske og interaksjon.

36 Det gylne snitt Forholdet mellom elementene i en form a b c
bc/ab = ab/ac = 0,618 I praksis: 3/5, 5/8, 8/13, 13/21, osv.

37 Eksempler på gylne snitt

38 En naturlig estetikk? Er det gylne sitt en naturlig estetikk eller en kulturell preferanse? Vurder det gylne sitt når det ikke går på bekostning av andre designmål

39 Fitts lov Tiden det tar å flytte seg til et mål er en funksjon av målets størrelse og avstanden til målet, MT = a + b log2 (d/s +1) A=0,230 sek b=0,166 sek d=avstand s=størrelsen til målet Eks: Avstanden fra senter av skjermen til et ikon med 1” i diameter er 6”: MT = 0, ,166(log2(6/1+1))= 0,7 sek

40 Fitts lov eksempler


Laste ned ppt "Persepsjon og kognisjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google