Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Inspektoratet Gruppe Arbeide.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Inspektoratet Gruppe Arbeide."— Utskrift av presentasjonen:

1 Inspektoratet Gruppe Arbeide.
Hvor i loven reguleres retten til lokale forhandlinger.

2 Hvem er vi. Kjell Bjarne Eide Einar Olsvik Tor Leversen Leif Johansen
Åge Bærheim (ITF)

3 Sjefene Per Inge Grimsmo Einar Johannessen Lene Torsteinsen

4 Handlingsplan Vi vil spisse arbeidet med nyorganisering, ved blant annet å være særlig oppmerksom på organisasjonsgrenser for avtaleopprettelser Vi vil følge opp vikarbyråene. Forbundet vil gjennomføre besøk og inspeksjoner på, flerbruksfartøy, flyterigger, faste installasjons og ved oljeservicbedrifter. Bygge klubber, delta i forum som gagner oss.

5 Avtaler Organisasjonsgrenser for avtaleopprettelser Virkeområde. NHO.
Andre forbund.

6 Vikarbyråene 2 viktig datoer for de innleide Kompetanse heving.
Vikardirektivet 1\1-2013 Likebehandlingsprinsippet 1\7-2013 Kompetanse heving. Forbundet kjører kursing på dette. « Her er det viktig at tillitsvalgte gjør sin plikt og hevder sin rett.» Følg opp lovverket. Konsekvensene for framtiden.

7 Flerbruksfartøyene Hvilke utfordringer har vi. Inspeksjoner.
Lov-verket. Omfangsbestemmelsen (virkeområdet) AML §1,2. første og andre ledd. Skipsarbeidsloven Inspeksjoner. Kontor plass i Aberdeen Samarbeide med RMT Til gang til Skip

8 Fora\nettverk NSOB Eier av dette er Ptil og håndteres av NOG
Her sitter myndighetene, operatørene og fagforeningene. 6 møter i året. Anbefalinger leveres til NOG der endringer på retningslinjene 002 bør gjøres. Kraftig avstand fra endringsforslagene. Løftet inn i HMS utvalget

9 Nye kurs Sikkerhets- og beredskapsopplæringen i oljevirksomheten forvitrer i takt med oljeselskapenes jakt på kostnadsbesparelser, mener offshoreinspektør Einar Olsvik. Hvorfor, jo innholdet i kursene er de samme, men skal gjennoføres på halve tiden, og mere trening skal gjøres ute. Grimen og Olsvik reagerer også på at operatørselskapene synes å være villig til å bruke sin makt til å presse gjennom endringene i sikkerhetsopplæringen, uten at det er forankret i arbeidstakerorganisasjonene. -Dette vitner om et utrolig dårlig trepartssamarbeid innen sikkerhet og beredskap. Og det er elendig praktisering av den norske modellen. Det er tross alt arbeidstakerne som opplever sikkerheten på kroppen, slår de fast. Begge understreker at de ikke er imot endringer i sikkerhetsopplæringen. -Vi er ikke imot endringer, men resultatet må være at sikkerheten kommer styrket ut av det. Da må et uavhengig organ kunne dokumentere at endringene gir positive konsekvenser for sikkerheten til de som jobber på sokkelen, ikke bare på bunnlinjen til selskapene, sier Olsvik og Grimen. De ber nå Petroleumstilsynet å sette ned foten for planene. -Ptil bør stanse disse planene fordi de er i utakt med myndighetenes uttalte ambisjon om at Norge skal være verdensledende innen sikkerhet og beredskap, sier de. n


Laste ned ppt "Inspektoratet Gruppe Arbeide."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google