Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Politisk kommunikasjon i mediesamfunnet Av Øystein Pedersen Dahlen Høgskulen i Volda 25.09.09.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Politisk kommunikasjon i mediesamfunnet Av Øystein Pedersen Dahlen Høgskulen i Volda 25.09.09."— Utskrift av presentasjonen:

1 Politisk kommunikasjon i mediesamfunnet Av Øystein Pedersen Dahlen Høgskulen i Volda 25.09.09

2 Mediesamfunnet Avhengig av det liberale samfunnet: individuell frihet Avhengig av det liberale samfunnet: individuell frihet Gir grobunn for et selvregulerende mediesystem Gir grobunn for et selvregulerende mediesystem Uavhengighet av de sosiale omgivelsene Uavhengighet av de sosiale omgivelsene Regulert av publikums respons Regulert av publikums respons

3 Det sivile samfunn Organisasjoner Organisasjoner Foreninger Foreninger Fagforeninger Fagforeninger Politiske partier Politiske partier Akademia Akademia … og media … og media

4 Politisk makt i det liberale samfunn evnen til å påvirke staten (de tre statsmaktene) Det sivile samfunn Næringsliv Kilde: Masudur Raham

5 Jürgen Habermas Borgerlig offentlighet (1962): helhetsorientert, kritisk og historisk perspektiv på kultur, politikk og samfunnsliv

6 Borgerlig offentlighet Private næringsdrivende: borgere Private næringsdrivende: borgere Konkurrerte med hverandre Konkurrerte med hverandre Felles interesser i forhold til Staten/Kongen: felles, nasjonal, likeverdig debatt i det offentlige rom Felles interesser i forhold til Staten/Kongen: felles, nasjonal, likeverdig debatt i det offentlige rom Tidligere: en føydalt preget representativ offentlighet Tidligere: en føydalt preget representativ offentlighet

7 Forfall fra 1800-tallet En mer aktiv stat som gjorde omfattende inngrep i private områder: sosial- og familiepolitikk og fratok deres autonomi En mer aktiv stat som gjorde omfattende inngrep i private områder: sosial- og familiepolitikk og fratok deres autonomi Arbeiderbevegelsen kjempet for særinteresser Arbeiderbevegelsen kjempet for særinteresser Mediene blir kommersielle bedrifter: det underholdene blir prioritert foran samfunnsmessig relevant informasjon og debatt Mediene blir kommersielle bedrifter: det underholdene blir prioritert foran samfunnsmessig relevant informasjon og debatt

8 Aristoteles: Politikken Styreform:Styrer:Utfordringer: Monarki Én person Tyranni Aristokrati Flere, men fortsatt få Oligarki DemokratiAlleDemokrati

9 Vitenskapelig utfordringer Slik det bør være: ”Normativ teoretisering” Slik det bør være: ”Normativ teoretisering” Slik det er: ”Empirisk forskning” Slik det er: ”Empirisk forskning” Epistemisk viten: Epistemisk viten: –sikker viten –grunnlaget for all viten –vitenskapsteori

10 Grunnlaget for demokratiet offentlig samtale og deltagelse offentlig samtale og deltagelse velinformerte borgere velinformerte borgere informert beslutningsgrunnlag informert beslutningsgrunnlag felles demokratisk verdigrunnlag felles demokratisk verdigrunnlag

11 Demokratiske forutsetninger tillitt til (med-)borgeres beslutningsgrunnlag tillitt til (med-)borgeres beslutningsgrunnlag legitime beslutninger legitime beslutninger stemmeberettigende vet hvem som har truffet politiske beslutninger stemmeberettigende vet hvem som har truffet politiske beslutninger et misfornøyd flertall kan kaste de ansvarlige et misfornøyd flertall kan kaste de ansvarlige politisk rekruttering politisk rekruttering

12 Velinformerte borgere Informasjonsfrihet: Informasjonsfrihet: –den allmenne retten til mangfoldig, mangesidig og substansiell informasjon og kunnskap Ytringsfrihet Ytringsfrihet ”Trykkefriheden bør finde Sted” (Grunnloven av 1814) –Makthaverne skulle la seg veilede av en offentlig diskusjon (Opplysningstiden) –Det var staten som truet ytringsfriheten

13 Offentlighet (politiske) argumenter kan møtes i en fri dialog (politiske) argumenter kan møtes i en fri dialog –lik adgang til talerstolen –like muligheter for å definere de grunnleggende reglene i diskusjonen og hva som er relevant argumentasjon passende forenklinger passende forenklinger grunnleggende for et demokratiet grunnleggende for et demokratiet

14 Diktatur Demokrati Begrensninger: Mangel på offentlighet Mangel på offentlighet Sensur Sensur Propaganda Propaganda Friheter: Fri offentlighet Frie medier Mangesidig informasjon Velinformerte borgere Frustrerte borgere? Frustrerte borgere?

15 Deliberativt demokrati deliberere: veie for og imot, drøfte rådslå deliberere: veie for og imot, drøfte rådslå Samtaledemokratiet Samtaledemokratiet alle taler med like stor rett i den offentlige sfære alle taler med like stor rett i den offentlige sfære argumentene er avgjørende, ikke sosiale posisjoner og ressurser argumentene er avgjørende, ikke sosiale posisjoner og ressurser

16 Mediene i den deliberative demokratiforståelsen fora for opinionsdannede prosesser fora for opinionsdannede prosesser reell meningsutveksling reell meningsutveksling forskyvning av standpunkter forskyvning av standpunkter ”Dessuten bidrar personifiseringen, dramatiseringen av hendelser, forenklingene av kompliserte forhold og den sterke polariseringen av konflikter til fremveksten av en privatistert samfunnskultur og antipolitisk holdning” (Habermas 2007:62)

17 Den republikanske demokratimodellen Kommuniserer ulike identiteter og verdimessige orienteringer Kommuniserer ulike identiteter og verdimessige orienteringer Borgernes friheter realiseres gjennom deltakelse i politikken Borgernes friheter realiseres gjennom deltakelse i politikken Målet er ikke nødvendigvis konsensus Målet er ikke nødvendigvis konsensus Mangfold gjennom dialog Mangfold gjennom dialog Ulike identiteter: bønder, pønkere, ateister, troende, innfødte, innflyttere, studenter … Ulike identiteter: bønder, pønkere, ateister, troende, innfødte, innflyttere, studenter …

18 Ulike forståelse / vektlegging Liberale: private borgeres frihet Liberale: private borgeres frihet Deliberative: deltagelse og argumentasjon Deliberative: deltagelse og argumentasjon Republikanske: deltagelse og mangfold Republikanske: deltagelse og mangfold Skaper et rammeverk Skaper et rammeverk –for den offentlige debatten –for den politiske kulturen

19 Demokrati- og maktutredningen Deltakelse og diskusjon er midler til bredere politisk rekruttering, mer informert beslutningsgrunnlag og større legitimitet for politiske vedtak (Østerud et.al. 2003:21) Deltakelse og diskusjon er midler til bredere politisk rekruttering, mer informert beslutningsgrunnlag og større legitimitet for politiske vedtak (Østerud et.al. 2003:21) Massemediene ”formidler i mindre grad partiprogrammene og sammenhengen i de politiske alternativene slik partiene ser den” (Østerud et.al. 2003:293) Massemediene ”formidler i mindre grad partiprogrammene og sammenhengen i de politiske alternativene slik partiene ser den” (Østerud et.al. 2003:293)

20 Mediene i den deliberative demokratiforståelsen fora for opinionsdannede prosesser fora for opinionsdannede prosesser reell meningsutveksling reell meningsutveksling forskyvning av standpunkter forskyvning av standpunkter Massemediene ”formidler i mindre grad partiprogrammene og sammenhengen i de politiske alternativene slik partiene ser den” (Østerud et.al. 2003:293) Massemediene ”formidler i mindre grad partiprogrammene og sammenhengen i de politiske alternativene slik partiene ser den” (Østerud et.al. 2003:293)

21 Tillittskrise samlet antall partimedlemmer er halvert siden 1990 samlet antall partimedlemmer er halvert siden 1990 valgdeltakelsen er synkende valgdeltakelsen er synkende tre av fire: helt eller delvis enig i at partiene ikke er interessert i hva folk mener tre av fire: helt eller delvis enig i at partiene ikke er interessert i hva folk mener fire av fem: helt eller delvis enige i at stortingsrepresentanter ikke tar særlig hensyn til vanlige folks meninger fire av fem: helt eller delvis enige i at stortingsrepresentanter ikke tar særlig hensyn til vanlige folks meninger … for det representative systemet:

22 Faren for demokratiets forvitring Faren for demokratiets forvitring Partier og organisasjoner er ikke lenger ”kanaler for bred og langsiktig mobilisering. Partiene har endret seg fra massepartier i retning av nettverkspartier” (Østerud, 2003:291-5) Partier og organisasjoner er ikke lenger ”kanaler for bred og langsiktig mobilisering. Partiene har endret seg fra massepartier i retning av nettverkspartier” (Østerud, 2003:291-5) Valgdeltakelsen er synkende Valgdeltakelsen er synkende Mange har mistet tiltroen til at politikere er interessert i hva folk mener (Østerud et.al. 2003:292) Mange har mistet tiltroen til at politikere er interessert i hva folk mener (Østerud et.al. 2003:292) http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/550659 Konklusjoner

23 Medienes forfall personlige maktkamper personlige maktkamper henvender seg ikke til aktive samfunnsborgere, men opplevelseskonsumenter henvender seg ikke til aktive samfunnsborgere, men opplevelseskonsumenter offentlige (TV-)debatter blir omtalt etter deltakernes retoriske håndverk offentlige (TV-)debatter blir omtalt etter deltakernes retoriske håndverk (Fra Demokrati og maktutredningen)

24 Den offentlige samtale Målsetning: komme frem til allmennviljen, det felles beste, skape eierforhold til lover og regler Målsetning: komme frem til allmennviljen, det felles beste, skape eierforhold til lover og regler Alle skal kunne delta Alle skal kunne delta Uten sideblikk til sine særinteresser Uten sideblikk til sine særinteresser Argumentene skal avgjøre, ikke maktposisjon Argumentene skal avgjøre, ikke maktposisjon Oppgi sitt standpunkt overfor bedre argumenter ”kraften i det bedre argument” Oppgi sitt standpunkt overfor bedre argumenter ”kraften i det bedre argument”

25 Konsekvenser for offentligheten ikke et rom hvor meninger dannes ikke et rom hvor meninger dannes et rom hvor meninger og makt vises frem et rom hvor meninger og makt vises frem en representativ offentlighet: reføydalisering av offentligheten en representativ offentlighet: reføydalisering av offentligheten publisitet foran opinionsdannelse publisitet foran opinionsdannelse

26 Offentlig deliberasjon Filtrere ut elementer fra debatten Filtrere ut elementer fra debatten Hente inn informasjon Hente inn informasjon Presisere tolkninger av omverden Presisere tolkninger av omverden Behandle bidrag til debatten med argumenter Behandle bidrag til debatten med argumenter Utvikle et mangfold av veloverveide offentlige meninger Utvikle et mangfold av veloverveide offentlige meninger Skape rasjonelle beslutninger Skape rasjonelle beslutninger

27 Forutsetninger for nasjonalstaten konstitusjonspatriotisme konstitusjonspatriotisme felles rettsoppfatning felles rettsoppfatning felles språk felles språk felles utdanningssystem felles utdanningssystem

28 Krav til staten 1. Lover og regler 2. Skape goder (ovenfor ulike systemer, som prøver å påvirke staten): –Arbeidsmarked –Helsevesen –Trygdevesen –Samferdsel –Forskning og utvikling –Utdanning

29 Manipulativ kommunikasjonen kommunikasjonen blir rent instrumentell og manipulativ kommunikasjonen blir rent instrumentell og manipulativ den gode retorikkens krav om sannferdighet og grundig, logisk argumentasjon viker for effekt: dårlig retorikk blir god retorikk den gode retorikkens krav om sannferdighet og grundig, logisk argumentasjon viker for effekt: dårlig retorikk blir god retorikk den som virker ærlig, oppfattes som en som snakker sant den som virker ærlig, oppfattes som en som snakker sant Blanding av innhold og modens Blanding av innhold og modens

30

31

32

33 Intimisering nærbilder av offentlige personer nærbilder av offentlige personer bedømmer dem som vi bedømmer folk i hverdagslige sammenhenger: sympatiske, troverdige bedømmer dem som vi bedømmer folk i hverdagslige sammenhenger: sympatiske, troverdige Front stage, back stage og middle stage på TV (Joshua Meyrowitz: No Sense of Place) Front stage, back stage og middle stage på TV (Joshua Meyrowitz: No Sense of Place) … eller informalitet? … eller informalitet?

34 Det moderne samfunn Utdiffereringsprosess: områder i samfunnet utvikler relativ autonomi Utdiffereringsprosess: områder i samfunnet utvikler relativ autonomi  utvikler egne diskurser, flere offentligheter  utvikler egne diskurser, flere offentligheter Disse offentlighetene må kommunisere sammen Disse offentlighetene må kommunisere sammen Mediene fungerer i en kontekst Mediene fungerer i en kontekst –avhengig av informasjon fra f.eks. vitenskapen

35 Legitimering av journalismen Plassproblemer: en kan ikke slippe til alle og alle saksforhold Plassproblemer: en kan ikke slippe til alle og alle saksforhold Forutsetter ”normalkunnskap” og forteller om det spesielle Forutsetter ”normalkunnskap” og forteller om det spesielle Demokratiets målsetning: ikke snakke folk over hodet Demokratiets målsetning: ikke snakke folk over hodet Avkastning: Trenger publikum (Hernes 1977:7-8) Avkastning: Trenger publikum (Hernes 1977:7-8)

36 Konsekvenser av journalismen Populistisk politikk og populistiske medier: enkle løsninger Populistisk politikk og populistiske medier: enkle løsninger Presser frem enkelte ad-hoc-løsninger  ikke nødvendigvis det beste for helheten Presser frem enkelte ad-hoc-løsninger  ikke nødvendigvis det beste for helheten ”Se på TV eller på Dagens Nyheters første side, og du vet hvilke lovforslag de politiske embetsmenn sitter og snekrer på dagen etter” (Lindbeck 1973:96) ”Se på TV eller på Dagens Nyheters første side, og du vet hvilke lovforslag de politiske embetsmenn sitter og snekrer på dagen etter” (Lindbeck 1973:96) Skaper en falsk tro på forståelse og kunnskap Skaper en falsk tro på forståelse og kunnskap

37  utvikling av en egen mediediskurs Kildene/nyhetspromotører må bruke de samme teknikkene Kildene/nyhetspromotører må bruke de samme teknikkene Ønsker å fremstille bestemt informasjon på bestemte måter på bestemt tid Ønsker å fremstille bestemt informasjon på bestemte måter på bestemt tid Mediene ønsker å sette dagsorden selv, trekke oppmerksomheten bort fra informasjonen og avsløre, belyse og utvide debatten Mediene ønsker å sette dagsorden selv, trekke oppmerksomheten bort fra informasjonen og avsløre, belyse og utvide debatten

38 Begrunnelse for pressestøtten ”avisene er det viktigste medium for meningsbrytning og debatt” (NOU 1992:9) ”avisene er det viktigste medium for meningsbrytning og debatt” (NOU 1992:9) Pressens oppgave i vårt politiske system er ”å være redskap for opiniondannelse og offentlig samtale” (NOU 1992:108) NOU (1992) nr. 14 Mål og midler i pressepolitikken Pressens oppgave i vårt politiske system er ”å være redskap for opiniondannelse og offentlig samtale” (NOU 1992:108) NOU (1992) nr. 14 Mål og midler i pressepolitikken


Laste ned ppt "Politisk kommunikasjon i mediesamfunnet Av Øystein Pedersen Dahlen Høgskulen i Volda 25.09.09."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google