Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Resirkulering av miljøgifter i resirkulerte råvarer – skjer det? Rolf Tore OttesenRolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelseNorges geologiske undersøkelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Resirkulering av miljøgifter i resirkulerte råvarer – skjer det? Rolf Tore OttesenRolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelseNorges geologiske undersøkelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Resirkulering av miljøgifter i resirkulerte råvarer – skjer det? Rolf Tore OttesenRolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelseNorges geologiske undersøkelse Lise StøverLise Støver Trondheim kommuneTrondheim kommune

2 Materialgjenvinning er bra, men hva med miljøgiftene…

3 Gjenvinning av gamle bildekk Stor produksjon av gummigranulater i mange land Granulatene blir råstoff for nye produkter

4 Gamle bildekker inneholder mer enn 60 ulike kjemiske stoffer Høyaromatiske oljer med mye PAH Avfallsprodukt fra produksjon av smøreoljer Sink og kadmium til vulkanisering Mykgjørere: Ftalater og klorerte parafiner Nonylfenol og oktylfenoletoksilater

5 Dekkretur – Nøkkeltall for 2008Dekkretur – Nøkkeltall for 2008 Norske dekk Regummiering/gjenbruk - eksportert 1787 tonn Fendere, lekeapparater m.m. 462 tonn Dekningsmatter (sprengningsmatter) 1755 tonn Energi 9528 tonn Anlegg 26782 tonn Stor import av produkter laget av gummigranulater fra resirkulerte dekk

6 Hvor havner miljøgiftene? Fra bildekk via oppkappede dekk til gummigranulat Miljøgifter

7 Produkter laget gummigranulater Kunstgress Gummiheller Helstøpt gummibelegg

8 EPDM-granulater Granulater fra resirkulerte bildekk To typer gummigranulat som brukes i fallunderlag

9 Hva inneholder gummihellene? Sink, krom og brom, ble påvist av NTNU-student

10 Innhold av miljøgifter: >C10-C12: 35,6 mg/kg >C12-C16: 234 mg/kg >C16-C35: 19 300 mg/kg >C35-C40: 4380 mg/kg PAH: 73 mg/kg BaP: 2,1 mg/kg Ftalater: 3,9 mg/kg Nonylfenol: 21,6 mg/kg PCB: 0,35 mg/kg Sink: 20 000 mg/kg Krom: 5 000 mg/kg Trondheim kommune undersøkte en gummihelle

11 Kjemiske analyser: Oljer, PAH, PCB, Nonylfenol, Ftalater, bromerte flammehemmere og metaller

12 Innhold av miljøgifter i gummiheller laget av granulater fra resirkulerte bildekk Tabell 1 Innhold (mg/kg) av miljøgifter i fallunderlag lager av gummigranulater fra resirkulerte bildekk Høyaromatiske oljer Ftalater PAH PCB Nonylfenol og oktylfenoletoksilater Sink

13 PCB ble påvist i 14 av 15 prøver PCB kilde: Olje og/eller pigment?

14 PCB blir dannet som et biprodukt ved fremstilling av moderne pigmenter (azo-pigmenter) PCB kan derfor finnes i mange forbruker- produkter Dannelse av PCB som biprodukt i azo-pigment fremstilling

15 Gummiheller Jordprøver Kilde for PAH i gummiheller og jord (uten heller)

16 Innhold av miljøgifter i støpt gummibelegg EPDM-granulater Høyaromatiske oljer PAH Nonylfenol Sink

17 Støyvoll laget av kapp fra brukte bildekk Utlekking av nonylfenol

18 HA-oljerPAH PCBNonylfenolSink Gummiheller lekker miljøgifter til underliggende jord

19 Hvor viktig er hudkontakt med gummihellene?

20 Gummigranulater laget fra resirkulerte bildekk benyttes også i kunstgressbaner Høyt innhold av miljøgifter

21 Resirkulerte bildekk blir til kunstgressbaner 100 tonn granulater per bane 686 11-baner - 4,9 millioner m 2 186 7-baner 0,45 millioner m 2 1868 ballbinger 0,56 millioner m 2. Anslagsvis 7 mill m 2 er dekket med gummigranulater fra resirkulerte dekk ved inngangen til 2011

22 7 km 2 Dekket med granulater Samlet areal for kunstgressbaner i Norge er 7 km 2

23 Resirkulerte råvarer er normalt ikke godt nok undersøkt for innholdet av miljøgifter Kontroll av produkter laget av resirkulerte råvarer

24 Resirkulering av miljøgifter i resirkulerte råvarer – skjer det?


Laste ned ppt "Resirkulering av miljøgifter i resirkulerte råvarer – skjer det? Rolf Tore OttesenRolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelseNorges geologiske undersøkelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google