Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Resirkulering av miljøgifter i resirkulerte råvarer – skjer det?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Resirkulering av miljøgifter i resirkulerte råvarer – skjer det?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Resirkulering av miljøgifter i resirkulerte råvarer – skjer det?
Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse Lise Støver Trondheim kommune

2 Materialgjenvinning er bra, men hva med miljøgiftene…

3 Gjenvinning av gamle bildekk
Stor produksjon av gummigranulater i mange land Granulatene blir råstoff for nye produkter

4 Gamle bildekker inneholder mer enn 60 ulike kjemiske stoffer
Nonylfenol og oktylfenoletoksilater Høyaromatiske oljer med mye PAH Avfallsprodukt fra produksjon av smøreoljer Mykgjørere: Ftalater og klorerte parafiner Sink og kadmium til vulkanisering

5 Dekkretur – Nøkkeltall for 2008
Norske dekk Regummiering/gjenbruk - eksportert tonn Fendere, lekeapparater m.m tonn Dekningsmatter (sprengningsmatter) 1755 tonn Energi tonn Anlegg tonn Stor import av produkter laget av gummigranulater fra resirkulerte dekk

6 Hvor havner miljøgiftene?
Fra bildekk via oppkappede dekk til gummigranulat Miljøgifter Hvor havner miljøgiftene?

7 Produkter laget gummigranulater
Kunstgress Gummiheller Helstøpt gummibelegg

8 Granulater fra resirkulerte
To typer gummigranulat som brukes i fallunderlag Granulater fra resirkulerte bildekk EPDM-granulater

9 Hva inneholder gummihellene?
Sink, krom og brom, ble påvist av NTNU-student

10 Trondheim kommune undersøkte en gummihelle
Innhold av miljøgifter: >C10-C12: 35,6 mg/kg >C12-C16: 234 mg/kg >C16-C35: mg/kg >C35-C40: 4380 mg/kg PAH: 73 mg/kg BaP: 2,1 mg/kg Ftalater: 3,9 mg/kg Nonylfenol: 21,6 mg/kg PCB: 0,35 mg/kg Sink: mg/kg Krom: mg/kg

11 Kjemiske analyser: Oljer, PAH, PCB, Nonylfenol,
Ftalater, bromerte flammehemmere og metaller

12 Innhold av miljøgifter i gummiheller laget av granulater fra resirkulerte bildekk
Tabell 1 Innhold (mg/kg) av miljøgifter i fallunderlag lager av gummigranulater fra resirkulerte bildekk Høyaromatiske oljer Ftalater PAH PCB Nonylfenol og oktylfenoletoksilater Sink

13 PCB ble påvist i 14 av 15 prøver
PCB kilde: Olje og/eller pigment?

14 Dannelse av PCB som biprodukt i azo-pigment fremstilling
PCB blir dannet som et biprodukt ved fremstilling av moderne pigmenter (azo-pigmenter) PCB kan derfor finnes i mange forbruker-produkter

15 Kilde for PAH i gummiheller og jord (uten heller)
Jordprøver Gummiheller

16 Innhold av miljøgifter i støpt gummibelegg
EPDM-granulater Høyaromatiske oljer PAH Nonylfenol Sink

17 Støyvoll laget av kapp fra brukte bildekk Utlekking av nonylfenol

18 Gummiheller lekker miljøgifter til underliggende jord
HA-oljer PAH PCB Nonylfenol Sink

19 Hvor viktig er hudkontakt med gummihellene?

20 Høyt innhold av miljøgifter
Gummigranulater laget fra resirkulerte bildekk benyttes også i kunstgressbaner Høyt innhold av miljøgifter

21 Resirkulerte bildekk blir til kunstgressbaner
100 tonn granulater per bane baner - 4,9 millioner m2 186 7-baner 0,45 millioner m2 1868 ballbinger 0,56 millioner m2. Anslagsvis 7 mill m2 er dekket med gummigranulater fra resirkulerte dekk ved inngangen til 2011

22 Samlet areal for kunstgressbaner i Norge er 7 km2
Dekket med granulater

23 Kontroll av produkter laget av resirkulerte råvarer
Resirkulerte råvarer er normalt ikke godt nok undersøkt for innholdet av miljøgifter

24 Resirkulering av miljøgifter i resirkulerte råvarer
– skjer det? Ja, det skjer


Laste ned ppt "Resirkulering av miljøgifter i resirkulerte råvarer – skjer det?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google