Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Idrett og samfunn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Idrett og samfunn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Idrett og samfunn

2 Formål Idrett har til alle tider vært en viktig del av mange kulturer. Idretten kan bidra i ulike deler av samfunnslivet som underholdning, miljøfaktor og sosialiseringsarena og i forbindelse med helsefremmende arbeid. I nyere tid er idrett blitt mer mangfoldig med flere aktører, både frivillige og profesjonelle. Det fører til økt behov for å sette idrett inn i et samfunnsperspektiv. Gjennom innsikt i idrettens historiske utvikling skal opplæringen i programfaget idrett og samfunn gi forståelse for sammenhenger mellom ulike former for idrettslig aktivitet og samfunnet omkring. Arbeidet med programfaget skal formidle et helhetssyn knyttet til individ, idrett og samfunn, og stimulere til å formulere problemstillinger knyttet til idrettens verdier og normer, gi trening i kildekritikk og sette fakta inn i meningsfulle sammenhenger. Gjennom opplæringen skal elevene utvikle evne til å analysere og tolke informasjon, begrunne og ta stilling til idrettspolitiske problemstillinger. Opplæringen i programfaget skal gi kunnskap om hvordan idrett organiseres og fungerer, og hvilke normer, verdier og kvaliteter som skal danne grunnlag for å utøve og lede idrettslig aktivitet.

3 TEMA: Idrett, verdier og etikk
Hva står i læreplanen i faget Idrett og samfunn?  Idrettens verdigrunnlag Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: gjøre rede for grunnleggende prinsipper knyttet til idrettens verdigrunnlag drøfte aktuelle problemstillinger knyttet til idrettsbevegelsens moralske og etiske verdigrunnlag Elevene må da kjenne noen definisjoner først.

4 Forslag til gjennomføring 1. time:
IS er et muntlig fag hvor det er viktig å få med elevene. Begynn gjerne med å skrive de ulike begrepene på tavlen, og spør elevene hva de forbinder med begrepene. Etterpå går man gjennom definisjonene (som står helt bakerst i IS boken, s ): Verdi Grunnverdi Etikk Moral Normer Fair play Doping

5 Verdi Det som er godt og verdt å streve etter
Verdi Det som er godt og verdt å streve etter. Verdier kan være av mange slag; materiell verdi (diamant), økonomisk verdi (penger) og sosial og etisk verdi (fellesskap, rettferdighet) Grunnverdi De verdiene som et flertall av mennesker holder som de viktigste. Etikk Fra gresk ethos: sedvane, skikk. Læren om det som er rett og galt, godt og dårlig. Moral Fra latin mores: sedvane, skikk. Sett av normer, verdier og holdninger som hevdes av en gruppe eller et individ. Oppfatninger av rett og galt.

6 Normer Fra latin norma: målestokk
Normer Fra latin norma: målestokk. Brukes gjerne om handlingsregler som er forankret i etiske verdier som handlingsregler for fair play. Fair play ( verdien ærlighet) Dette er et ideal med lange røtter Allerede i gresk oldtid var det viktig å vinne med verdighet og ære. I England på 1200-tallet ble ordet fair brukt om ridderlighet og rettferdige handlinger. Begrepet er knyttet til konkurranseidretten siden 1800-tallet. I sporten lærte de å holde regler, være lojale ovenfor laget sitt og å gjøre sitt beste i alle situasjoner. Formell fair play: Hold reglene. Her har vi tilsiktede regelbrudd og utilsiktede regelbrudd. Uformell fair play: Gjør ditt beste.

7 Hva er doping? I dagligtale er doping gjerne forstått som medikamenter tatt i den hensikt å gi prestasjonsfremmende effekt. Mange vil også forbinde doping med anabole steroider, selv om doping er mye mer. I idrettssammenheng er definisjonen av doping utvidet. Med doping i idretten menes: · Tilstedeværelse av forbudt stoff i dopingprøve · Bruk av stoffer og metoder på dopinglisten · Unnlate å møte til kontroll · Bryte krav til utøverinformasjon/tilgjengelighet · Forfalske, forbytte eller ødelegge dopingprøve · Besitte stoff eller metode forbudt på dopinglisten · Tilvirke, innføre, utføre, selge, distribuere, erverve, sende eller overdra stoff eller metode på dopinglisten · Foreskrive eller gi et forbudt stoff eller metode Alt dette kan bli regnet som brudd på dopingbestemmelsene.

8 Undervisningsplan Idrett og samfunn, med hjelp av antidoping.no
Stiftelsen Antidoping Norge ønsker å bidra til at antidoping blir et tema på videregående skoler. De har laget et undervisningsopplegg som tar utgangspunkt i e-læringsprogrammet Ren Utøver. Dette er et internasjonalt anerkjent program som brukes av utøvere og organisasjoner over hele verden. Programmet består av ni ulike case. Det tar omtrent en time å gjennomføre samtlige moduler. I tillegg til e-læring og oppgaver finnes tips til nyttige lenker, antidopingquiz, litteraturtips og presentasjoner under Kunnskapsbasen på nettsiden Ren Skole. På nettportalen Ren Skole, finner du 9 ”interaktive case” med en varighet på 5-10 minutter pr. case. Dette er e-læring, hvor eleven må gå gjennom hele opplæringen for å motta sertifikat som bevis for gjennomført program.

9 Vis gjerne en dokumentaren ”Gutten i speilet”
Vis gjerne en dokumentaren ”Gutten i speilet”. Det er en dokumentar Brennpunkt har laget for NRK om 18-årige Tord. Han føler seg litt ”tynn” og vil gjerne bli større. Han bestemmer seg for å ta en snarvei... Historien fortelles av foreldrene til Tord etter at han har tatt selvmord.

10 2. og 3. time:  Fra doping til antidoping Om Antidopingens historie. Last ned presentasjonen < FRA DOPING TIL ANTIDOPING > fra kunnskapsbasen på Ren Skole. Presentasjonen belyser også organiseringen av antidopingarbeidet. Gjennomgå denne sammen med elevene. Forslag til oppgaver: Antidopingens historie: Del antidopingens historie inn i epoker. La elevene beskrive hovedtrekkene for utviklingen av doping i hver tidsepoke. Dopingmidler og dopingmetoder: Hvilke dopingmidler/metoder ble brukt i hver epoke? Hvilke idretter er berørte? Hvilke land er berørte? Kjente dopingsaker/personer gjennom historien? Organisering: Hvordan er antidopingarbeidet organisert?

11 Regler: Hvorfor trenger vi antidopingregler og hva står i vedtektene til Antidoping Norge om stiftelsens formål? Dopinglisten: Finn ut om et, eller flere legemidler står på dopinglisten og hvilken gruppe på dopinglisten de tilhører. Bruk legemiddellisten på antidoping.no for å finne legemidler til denne oppgaven. Medisinsk fritak: Hva må man gjøre dersom man bruker et legemiddel som er oppført på dopinglista og driver med idrett? Elevene finner svar i tabellen under medisinsk info på antidoping.no Dopingkontroll: Hvilke rettigheter og plikter har du som utøver hvis du blir innkalt til dopingkontroll? Hvem kan testes? Utøverinformasjon: Idrettsutøvere med meldeplikt må innrapportere utøverinformasjon til Antidoping Norge. Hvilke forhold kan medføre advarsel, og hva er strafferammen for brudd på reglene? Hvorfor er meldeplikt sett på som et viktig verktøy i kampen mot doping?

12 Brudd på dopingbestemmelsene: Ta utgangspunkt i en dopingsak som er offentlig kjent, nasjonalt eller internasjonalt. Denne kan med fordel hentes fra nyhetsbildet. Hva er utøver anklaget/dømt for? Hvordan er utøveres rettssikkerhet ivaretatt? Hva er gangen i en dopingsak? Etikk: Diskuter følgende uttalelse: ”Krigen mot doping kan ikke vinnes. Vi kan vinne noen slag, men ikke krigen”. Uttalelsen kommer fra Juan Antonio Samaranch, tidligere president for den internasjonale olympiske komité (IOC). Etikk: Diskuter følgende uttalelse: ”Det som ikke blir oppdaget er ikke doping”. Uttalelsen kommer fra den italienske idrettslegen Michele Ferrari. Ferrari er anklaget for å ha forsynt flere syklister med doping. Rollemodell: Kjenner du til eksempler fra idretten, hvor utøvere har stått frem som tydelige og gode verdiformidlere? La elevene bruke ulike kilder for å finne eksempler på dette og siden presentere resultatet for klassen.

13 Eksempler på gode verdiformidlere vi kjenner fra media:
Fotballspiller Arne Larsen Økland som annullerte sitt eget mål mot Bayern München.

14 Orienteringsløper Anders Nordberg som hjalp sin svenske motstander i stedet for å kjempe om VM gull i stafett.

15 Det kan også inviteres til diskusjoner om for eksempel: Episoden der Thierry Henry sendte Frankrike til fotball-VM ved å bruke hånda.

16 4. og 5. time: Doping i samfunnet og kroppskultur.
Last ned presentasjonen < DOPING I SAMFUNNET OG KROPPSKULTUR > fra kunnskapsbasen på Ren Skole. Gjennomgå denne sammen med elevene. Oppgaver: Hva er doping og hvilke ulike former for doping finnes? Hva er forskjellen/likheten mellom misbruk av narkotika og bruk av doping? Er det to forskjellige fenomener, eller har de noen fellestrekk? Hva er årsaken til at ungdom doper seg? Diskuter følgende påstand: ”Menn trener for å bli større, mens kvinner trener for å bli mindre”


Laste ned ppt "Idrett og samfunn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google